20/04/2021

Σε αυτές τις ερωτήσεις οφείλει να απαντήσει ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ πριν ψηφίσει. Εξαιρούνται τα λαμόγια που χρηματιστηκαν από την Siemens που όλοι γνωρίζουμε τι θα κάνουν.

Array

20120207-223855.jpg
ΦΩΚΙΔΑ: ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΙΧΝΟΥΝ ΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ”
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: κα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Βουλευτή του Νοµού Φωκίδος.
Κα Βουλευτή
Με δεδοµένο οτι εντός των προσεχών ηµερών θα κληθείτε να στηρίξετε ή όχι µε την ψήφο σας, στη Βουλή των Ελλήνων τα “ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015”, παρακαλούµε όπως µε έγγραφη δηµοσιευµένη δήλωσής σας, να διαψεύσετε ή όχι, ποια εκ των κάτωθι νοµίζετε οτι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Ετσι δίνετε και σε σας την ίδια η δυνατότητα και η ευκαιρία να εξηγήσετε στον εντολέα και εργοδότη σας λαό της Φωκίδας, µε ποιό τρόπο θα προασπίσετε την ευηµερία και την ανάπτυξή του. Να του εκθέσετε την άποψή σας για τα ζητήµατα Εθνικής Κυριαρχίας που έχουν εγερθεί εξ αιτίας της νέας δανειακής σύµβασης. Να µάθουµε την προσωπική σας άποψη και θέση για το θέµα ,η οποία θέση θα µεταφραστεί και σε ψήφο στην Βουλή. Και τέλος να αναλάβετε δηµοσίως την ευθύνη της τοποθέτησής σας έναντι των συµπολιτών σας.
∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ λοιπόν ή ΟΧΙ
*** Σε περίπτωση που η χώρα δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί για οποιονδήποτε λόγο στην αποπληρωµή µιάς ληξιπρόθεσµης ωφειλής, δεν θα µπορέσει να επικαλεστεί στάση πληρωµών έναντι των δανειστών, αλλά άµεσα θα πρέπει να στραφεί σε εσωτερικό δανεισµό. ∆ηλαδή να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα του Κρατικού προυπολογισµού για την εξόφληση της δόσης και απο τα εναποµείναντα χρήµατα να πληρωθούν µισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία κλπ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!!
*** Το υπο ίδρυση Ταµείο για την “Αξιοποίηση” της περιουσίας του ∆ηµοσίου, θα ξεπουλά περιουσιακά στοιχεία του Κράτους, συµπεριλαµβανοµένων λιµένων, αεροδροµίων, συγκοινωνιών, ∆ΕΚΟ µε δικαίωµα τροποποίησης του καταστατικού λειτουργίας και του
τιµολογίου ή του εισιτηρίου τους, αποκλειστικά για την αποπληρωµή του ∆ηµόσιου χρέους.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!!
*** Το Ταµείο θα δύναται να εισπράτει όλα τα έσοδα της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥ∆ΑΠ και να τα χρησιµοποιεί για την εξόφληση των δανείων, ενώ τα έξοδά τους θα εξακολουθούν να βαραίνουν το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης το Ταµείο δύναται να πουλά και τα δικαιώµατα εκµετάλευσης του ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό, ουράνιο), όπως επίσης και το δικαίωµα να εκποιεί περιουσικά στοιχεία των ΟΤΑ (Αιγιαλούς, ∆ηµαρχεία, ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, ∆ηµοτικούς παιδικούς σταθµούς κλπ.).
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ
*** Εάν το Ταµείο κρίνει απαραίτητη την απαλλοτρίωση ενός περιουσιακού στοιχείου και υπάρχουν ιδιωτικά συµφέροντα ( Ασφαλιστικά Ταµεία, Τράπεζες κλπ.), τότε οι ιδιώτες θα χάσουν τα δικαιώµατά τους.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!!
*** Σε όλες τις συνεδριάσεις του Ταµείου θα παρίστανται Παρατηρητές των δανειστών, οι οποίοι θα δίνουν αναφορά µόνο στα αφεντικά τους. Θα δεσµεύονται µε εχεµύθεια και µόνο µετά την πάροδο 3 ετών ο Ελληνικός λαός θα µπορεί να µαθαίνει για το ξεπούληµα της περιουσίας του. Καµµιά απόφαση δεν θα επιτρέπεται χωρίς την γνωµοδότηση του Συµβουλίου των Εµπειρογνωµόνων µε την συµµετοχή υπαλλήλων της Τρόικα, πράγµα που καθιστά την παρουσία των Βουλευτών καθαρά διακοσµητικό. Το Ταµείο θα µπορεί να εκδίδει οµόλογα, να δανείζεται απο τρίτους µε δικές µας εγγυήσεις και µε τα λεφτά αυτά να αγοράζει απο την ελεύθερη αγορά οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε τιµές εξευτελιστικές. ∆ηλαδή θα µπορούν οι ίδιοι να αγοράζουν το χρέος µας αφού το ελαχιστοποιήσουν, στην ουσία µε δανεικά δικά µας, και εάν χρειαστεί να µας εκβιάζουν κατά το δοκούν.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ.
Εν αναµονή της απαντήσεώς σας
“Πρωτοβουλία Πολιτών ΟΧΙ στο χαράτσι”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ