16/05/2021

ΦΩΚΙΔΑ: ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ (ΠΟ Υ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ) ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ!

Array


AF.png

Σε συνέχεια της ανοιχτής επιστολής µας προς εσάς, η οποία δηµοσιεύθηκε κατά κόρον από τοπικές όσο και πανελλήνιας υψηλής επισκεψηµότητας ιστοσελίδες του διαδικτύου, και η οποία έτυχε σχολιασµού από τον ανεξάρτητο βουλευτή κύριο Καµµένο Π. αναµέναµε, ….επί µατέο ως απεδείχθη….., την απάντηση σας στα σαφή ερωτήµατα µας καθόσον αυτά έχουν σχέση µε τον νόµο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 – 2015», τον οποίο θα κληθείτε να ψηφίσετε και ο οποίος νόµος κατ εµάς αποτελεί την «χαριστική βολή» τόσο στην ήδη εξαθλιωµένη ζωή µας, λόγω των συνεχόµενων επαχθών αντιλαϊκών και αντικοινωνικών µέτρων τα οποία στηρίξατε µε την ψήφο σας και που λήφθηκαν εδώ και 21 µήνες από την κυβέρνηση «αποτυχία» της οποίας τυγχάνετε µέλος της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας , όσο και στην «εναποµένουσα» εθνική αξιοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια που έχουµε ως Έλληνες πολίτες αλλά και ως χώρα αφού η νέα δανειακή σύµβαση που πρόκειται να ψηφισθεί πλέον µε ευρεία πλειοψηφία κατ απαίτηση των επικυρίαρχων της Τρόικας θα απεµπολήσει εξάπαντος την εθνική κυριαρχία και υπόσταση της χώρας µας!
Σκοπός της επιτολής µας ήταν η έγγραφη ανάληψη της ευθύνης έναντι των συντοπιτών σας και καθ επέκταση έναντι του Ελληνικού λαού, για όλα τα «επάρατα» τα οποία θα κληθείτε να στηρίξετε και τα οποία κατ οµολογία των µελετητών και εξειδικευµένων επαϊόντων νοµικών προδιαγράφουν ένα ζοφερό µέλλον για εµάς τους πολίτες των µη προνοµίων και που θα κληθούµε να τα επωµιστούµε!
Επιπροσθέτως είναι γνωστό τοις πάσι ότι έχει παρέλθει ανεπίστρεπτη η εποχή που η εµπιστοσύνη πολιτικών αντιπροσώπων και κοινωνίας απολάµβανε τα µάλα ! Κατόπιν αυτού σας καλέσαµε να µας διευκρινίσετε εγγράφως αναλαµβάνοντας την γραπτή ευθύνη καθόσον ο άκρατος νεολογισµός διακατέχει άπαντες των πολιτικών ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ των οποίων και εσείς δεν αποτελείτε την εξαίρεση! έτσι ώστε οι θέσεις σας και οι διευκρινίσεις αυτές αποτελούσαν ίσως και κατ ελπίδα την «ηρεµία» ή και κατεύναζαν την «υποψία» των πολιτών αφού εδώ και περίπου δύο χρόνια βιώνουµε την πολιτική δολιχοδροµία και πολιτική αµφισηµότητα, το άκρατο ψεύδος από τους εθνοπατέρες του κοινοβουλίου µας…… Αλλά …και να σας δώσουµε την ευκαιρία να έχετε ένα υπερασπιστικό χαρτί όταν θα καθίσετε στο εδώλιο του κατηγορουµένου µαζί µε τους 173 συναδέλφους σας που παρέδωσαν την χώρα και τους έλληνες στα «νύχια» των παγκόσµιων ηγεµόνων για εσχάτη προδοσία δυνάµει της Ι∆` 2010/19473/15-10-2010 Μήνυσής στην Εισαγγελία Αθηνών, εναντίον πολιτικών προσώπων για Εσχάτη Προδοσία κατά της Ελλάδος, η οποία διεβιβάσθη στην Βουλή κατ` άρθρο 86 Συντ..µε το αρ. 3088/20-09- 2011 διαβιβαστικό της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην Βουλή των Ελλήνων η οποία αναπόφευκτα έγινε αποδεκτή και αναγγέλθηκε στην ολοµέλεια της Βουλής την 24-11-2011
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EhxepRQXK-s)
Από τον πρόεδρό της και σήµανε την έναρξη της ποινικής διαδικασίας κατά των καταγγελλοµένων για εσχάτη προδοσία πολιτικών. προσώπων (βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών και του προέδρου της δηµοκρατίας). Για πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία, εν ενεργεία βουλή και ο «πρόεδρος της δηµοκρατίας» µιας χώρας, κατηγορούνται από την δικαιοσύνη της ιδίας της χώρας αυτής, για εσχάτη προδοσία. Για πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία, µια χώρα (Ελλάδα) διοικείται από «υπόπτους εσχάτης προδοσίας», όπως είναι ο νοµικός χαρακτηρισµός και των 300 καταγγελλοµένων στο στάδιο αυτό της ποινικής διαδικασίας. Από τα παραπάνω-και δεδοµένης της βαρύτητας των κατηγοριών και της ιδιότητας των καταγγελλοµένων πολιτικών προσώπων- προκύπτει λογικά το συµπέρασµα, ότι η δικαιοσύνη-στο στάδιο αυτό-είναι πεπεισµένη, όπως κι όλοι οι Έλληνες που γνωρίζουν την υπόθεση, για την ενοχή των καταγγελλοµένων προσώπων για εσχάτη προδοσία.
Κυρία Παπαθανάση εν δυνάµει υπόδικη για εσχάτη προδοσία, η «σιωπή» δεν είναι πάντα «χρυσός».
Η οικονοµική κρίση είχε και τα καλά της! Αποµυθοποίησε την Ελληνική πολιτική σκηνή . Οι µάσκες έπεσαν µε πάταγο! Οι πολιτικοί της χώρας µας και εσείς βέβαια δεν αποτελείτε εξαίρεση, γίνατε συνώνυµο της υποκρισίας, του ψεύδους, του νεολογισµού, της διαφθοράς, της συγκάλυψης, της προδοσίας, της πατριδοκαπηλίας, της αλαζονείας, της θεσµικής ανεπάρκειας , της πολιτικής ασυδοσίας, και της συνταγµατικής εκτροπής και κατάλυσης της δηµοκρατίας!
Κυρία Παπαθανάση επιλέξατε την προκλητική «σιωπή» αντί της απάντησης σας προς τους αγωνιούντες συντοπίτες σας ! Θεωρούµε ότι η «πρακτική» σας αυτή µας αποκαλύπτει απερίφραστα τον πολιτικό σας χαρακτήρα αφού η ιταµότητα σας προς τους συντοπίτες σας δηλώθηκε κάνοντας τους γνωστό ότι τους αγνοείτε .
∆ΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΓΝΟΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
Από το Μάιο του 2010, είµαστε όλοι µάρτυρες του ειδεχθούς εγκλήµατος που διαπράττεται συνεχώς, µε την υπογραφή της κυβέρνησης, σε βάρος της Ελλάδας:
—- Είµαστε µάρτυρες της σύναψης παράνοµων και ανυπόστατων δανειακών συβάσεων, µε παράνοµους και εξευτελιστικούς για τη χώρα µας όρους και µε παραβιάσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου και θεµελιωδών αρχών του Συντάγµατος και της ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµιµότητας.
—- Είµαστε µάρτυρες συµφωνιών ολοκληρωτικής κηδεµόνευσης της Ελλάδας, µε πλήρη κατάλυση της εξωτερικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας, µε όρους παραίτησης από όλα τα δικαιώµατα της εθνικής κυριαρχίας και δέσµευσης του συνόλου της δηµόσιας περιουσίας.
—- Είµαστε, τέλος, µάρτυρες διαρκούς και σοβαρής παραβίασης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, µε απόκρυψη από το λαό των πραγµατικών συµφωνιών και µε παράκαµψη του αντιπροσωπευτικού σώµατος.
Σας ενηµερώνουµε ότι ο αγώνας των Ελλήνων θα αποκαταστήσει την ∆ηµοκρατία και την συνταγµατική νοµιµότητα . Σας καλούµε να θυµάστε ότι οι νόµοι της χώρας µας θα ενεργοποιηθούν και θα είναι αµείλικτοι σε όσους εγκληµατούν κατά του λαού !!
Ως σας αναφέραµε παραπάνω έχετε την ευκαιρία σας να εξιλεωθείτε έστω και ΤΩΡΑ καταψηφίζοντας την νέα δανειακή σύµβαση και το νέο µνηµόνιο .
“ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ”
http://karteria1.blogspot.com/2012/02/blog-post_548.html

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ