20/09/2021

Δεδομένα Ισραήλ: Η αποτελεσματικότητα εμβολίου έναντι της σοβαρής νόσου είναι ισχυρή μολονότι το 60% των νοσηλευόμενων είναι εμβολιασμένοι

Η έξαρση της ταχείας μετάδοσης της παραλλαγής Δέλτα σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμoύ, έχει οδηγήσει σε αναφορές ότι τα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά έναντι της Δέλτα ή ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται μετά από 4-6 μήνες. Αυτό έχει τροφοδοτήσει το αντιεμβολιαστικό συναίσθημα που υποδηλώνει ότι, τα εμβόλια δεν λειτουργούν και προκαλεί μεγάλο άγχος στους εμβολιασμένους ότι δεν είναι τόσο προστατευμένοι όσο νόμιζαν ότι θα ήταν. 

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα επικεντρωθώ στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της σοβαρής νόσου/νοσηλείας, που είναι ο βασικός παράγοντας για τη δημόσια υγεία…

Ένα αποτέλεσμα περιλαμβάνει πρόσφατες αναφορές εκτός Ισραήλ που δείχνουν ότι σχεδόν το 60% όλων των ασθενών που νοσηλεύονται για COVID-19 είναι εμβολιασμένοι. Όπως φαίνεται από πίνακα δεδομένων της ισραηλινής κυβέρνησης, από 515 ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα με σοβαρές περιπτώσεις στο Ισραήλ, 301 (58,4%) αυτών των περιπτώσεων ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, πράγμα που σημαίνει δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer. Από αυτό, έχω δει tweets που υποδηλώνουν ότι το εμβόλιο Pfizer δεν λειτουργεί ή έχει χάσει την αποτελεσματικότητά του έναντι σοβαρής νόσου, και έχω δει άλλα άρθρα να αναφέρουν αυτό το ποσοστό 60% ως περαιτέρω απόδειξη για τη μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων….

Ωστόσο, ενώ αυτοί οι αριθμοί είναι αληθινοί, η αναφορά τους ως απόδειξη για χαμηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι λάθος και παραπλανητική. Μερικές φορές, με τα δεδομένα παρατήρησης υπάρχει σύγχυση πολλαπλών παραγόντων που μπορούν να διευκολύνουν την παρερμηνεία απλών ποσοστών όπως αυτό, και η τρέχουσα κατάσταση εμβολιασμού στο Ισραήλ φέρνει μια τέλεια καταιγίδα συγκεχυμένων παραγόντων που οδηγούν σε σύγχυση αν δεν σκεφτούν προσεκτικά.

Ειδικότερα, οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή τη σύγχυση είναι:  

Υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα (σχεδόν το 80% όλων των κατοίκων> 12 ετών)

Διαφορά ηλικίας στους εμβολιασμούς, συμπεριλαμβανομένων

Σχεδόν όλοι οι ηλικιωμένοι που εμβολιάζονται (> 90% των κατοίκων> 50 ετών) και

Η συντριπτική πλειοψηφία των μη εμβολιασμένων είναι νέοι άνθρωποι (> 85% των μη εμβολιασμένων 50 ετών έχουν> 20x περισσότερες πιθανότητες να έχουν νοσηλεύσει σοβαρές λοιμώξεις από τους κατοίκους <50 90=””> 1600x περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν σοβαρά λοιμώξεις από τους κατοίκους 12-15 ετών)

Μετά τον υπολογισμό των ποσοστών εμβολιασμού και τη διαστρωμάτωση κατά ηλικιακές ομάδες, από τα ίδια αυτά δεδομένα μπορεί να φανεί ότι τα εμβόλια διατηρούν υψηλή αποτελεσματικότητα (85-95%) έναντι σοβαρής νόσου, δείχνοντας ότι όταν πρόκειται για πρόληψη σοβαρών ασθενειών, το εμβόλιο Pfizer εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ καλά έναντι της Δέλτα, ακόμη και στο Ισραήλ από όπου έχουν προκύψει τα πιο ανησυχητικά δεδομένα.

Θα επικεντρωθώ στους πλήρως εμβολιασμένους έναντι των μη εμβολιασμένων για τον εξορθολογισμό της παρουσίασης, αλλά τα ίδια δεδομένα δείχνουν επίσης ότι ο μερικός εμβολιασμός παρέχει επίσης ένα αξιοπρεπές επίπεδο προστασίας έναντι σοβαρής νόσου (75-85%). Στην περίπτωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου έναντι της σοβαρής νόσου, είναι το γεγονός ότι τόσο η κατάσταση εμβολιασμού όσο και ο κίνδυνος σοβαρής νόσου είναι συστηματικά υψηλότερα στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, γεγονός που καθιστά τους συνολικούς αριθμούς αποτελεσματικότητας εάν εκτιμηθούν χωρίς διαστρωμάτωση από την ηλικία παραπλανητική, παράγοντας ένα παράδοξο αποτέλεσμα η συνολική αποτελεσματικότητα (67,5%) είναι πολύ χαμηλότερη από την αποτελεσματικότητα για οποιαδήποτε από τις ηλικιακές ομάδες (91,8%και 85,2%). Δεδομένου ότι οι ομάδες <50> 50 ετών είναι αρκετά ετερογενείς ως προς τα ποσοστά εμβολιασμού και τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, είναι διδακτικό να στρωματοποιηθούν από ακόμη μικρότερες ηλικιακές ομάδες:1

Βλέπουμε αρκετά υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με την ομάδα 80-89 να έχει τη χαμηλότερη αποτελεσματικότητα (81,1%) και όλες τις άλλες μεταξύ 88,7% και 100%. Βλέπουμε ότι τα τρέχοντα ισραηλινά δεδομένα παρέχουν ισχυρές αποδείξεις ότι, το εμβόλιο Pfizer εξακολουθεί να προστατεύει ισχυρά έναντι σοβαρής ασθένειας, ακόμη και για την παραλλαγή Δέλτα, όταν αναλυθεί σωστά για διαστρωμάτωση κατά ηλικία.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, εφόσον υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας στα ποσοστά εμβολιασμού, με τα μεγαλύτερα άτομα περισσότερο εμβολιασμένα, τότε το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι έχουν εγγενώς υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας όταν μολύνονται με αναπνευστικό ιό, σημαίνει ότι είναι πάντα σημαντικό να υπάρχει στρωματοποίηση των αποτελεσμάτων ανά ηλικία. Αν όχι, η συνολική αποτελεσματικότητα θα είναι “προκατειλημμένη” προς τα κάτω και μια κακή αναπαράσταση του πόσο καλά το εμβόλιο λειτουργεί στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών (το ίδιο ισχύει για την αποτελεσματικότητα έναντι θανάτων). Ακόμα πιο ουσιαστικό και σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε ποσοστά μόλυνσης και ασθενειών (ανά 100k, π.χ.) και όχι πρώτες μετρήσεις για να συγκρίνουμε τις μη εμβολιασμένες και εμβολιασμένες ομάδες για να προσαρμόσουμε το ποσοστό εμβολιασμένων.

Η χρήση ακατέργαστων μετρήσεων υπερβάλλει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου όταν το ποσοστό εμβολιασμού είναι χαμηλό και μειώνει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου όταν, όπως στο Ισραήλ, οι αναλογίες εμβολίων είναι υψηλές

Η ουσία είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές αποδείξεις ότι τα εμβόλια έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα προστασίας από σοβαρές ασθένειες, ακόμη και για τη Δέλτα, ακόμη και σε αυτά τα ισραηλινά δεδομένα που στην επιφανειακά φαίνεται να υποδηλώνουν ότι, το εμβόλιο Pfizer μπορεί να έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι σαφώς εμφανές εάν τα δεδομένα αναλυθούν προσεκτικά και συμφωνούν με όλα τα άλλα δημοσιευμένα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από άλλες χώρες.

Με δεδομένα παρατήρησης σε πραγματικό κόσμο, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε προσεκτικά παράγοντες όπως αυτοί όταν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της μόλυνσης, των σοβαρών ασθενειών ή του θανάτου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για τυχόν ισχυρισμούς που απλώς αναφέρουν ακατέργαστους αριθμούς ή συνολικά στοιχεία αποτελεσματικότητας χωρίς διαστρωμάτωση και πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικές αναλύσεις δεδομένων από δημοσιευμένα έγγραφα που λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες αυτούς χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες στατιστικές μεθόδους για αιτιώδη συμπέρασμα διαφανώς, εάν θέλουμε μια ακριβή αίσθηση της πιθανής αιτιώδους επίδρασης των εμβολίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ