Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023
Array

Σχετικά με την άδικη φορολόγηση τριτέκνων- πολυτέκνων

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σας ενημερώνω, πως, στις 13-06-2012 τρίτεκνοι από όλη την χώρα καταθέσαμε το εξής έγγραφο στον Συνήγορο του Πολίτη αρχικά, για να λάβουμε πιό έγκυρες απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Αν αυτά δικαιωθούν ως αληθή από τον Συνήγορο του Πολίτη, τότε το έγγραφο αυτό θα πάρει διαφορετικές οδούς.
Τρίτεκνοι από όλη την Ελλάδα, πράξαμε, αυτό που θεωρητικά ήταν αυτονόητο πως έπρεπε να γίνει από τους συλλόγους τριτέκνων και δεν έγινε.
Σας παραθέτω το κείμενο μόνο με το δικό με όνομα να συνυπογράφει και όχι όλων των γονέων.
Σας ευχαριστώ, Πετρόπουλος Εμμανουήλ.
Σχετικά με την άδικη φορολόγηση τριτέκνων- πολυτέκνων
Στα πλαίσια του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο δεν κατοχυρώνει συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα, η φορολογική ισότητα ως ειδικότερη μορφή της καθιερωμένης στο
άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχή της νομικής ισότητας, κατοχυρώνεται τόσο ως τυπική όσο και ως ουσιαστική νομική ισότητα. Ο αναλογικός χαρακτήρας της νομικής ισότητας επιβάλλει στην περίπτωση της φορολογικής ισότητας, την διαφοροποιούμενη ευνοϊκότερη ή δυσμενέστερη νομική μεταχείριση της διαφορετικής οικονομικής δυνατότητας και επιβάλλει την κατανομή των φορολογικών βαρών με βάση τη φοροδοτική ικανότητα έκαστου, η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν όχι μόνο με βάση το κριτήριο της περιουσίας αλλά γενικότερα με βάση την οικονομική δύναμη κάθε,πολίτη.
Κατά τα ανωτέρω δε και υπό το πρίσμα του κοινωνικού κράτους δικαίου, ο κοινός νομοθέτης δεσμεύεται να καθιερώσει το σύστημα της προοδευτικής φορολογίας, όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας, ενώ αντίθετα η αναλογική φορολογία (που είναι αναπόφευκτη στους έμμεσους φόρους κατανάλωσης), θα μπορούσε να ειπωθεί ότι δύσκολα συμβιβάζεται με την αρχή της φορολογικής ισότητας, καθόσον οδηγεί στην όμοια μεταχείριση ανόμοιων περιπτώσεων
Ταυτόχρονα, τo άρθρο 21 παρ.1 Συντάγματος θέτει υπό την προστασία του κράτους την οικογένεια, με μια ιδεολογικά φορτισμένη μάλιστα διατύπωση (ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους). Στη διάταξη αυτή συντρέχουν και συνυπάρχουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και θεσμικές εγγυήσεις. Από τη θεσμική εγγύηση της οικογένειας συνάγεται ότι απαγορεύεται στον κοινό νομοθέτη κάθε βλαπτική ενέργεια εναντίον της οικογένειας, όπως πχ την υποχρέωση και το δικαίωμα των γονέων να διατρέφουν τα ανήλικα τέκνα τους.
Για χρόνια οι κυβερνήσεις, σέβονταν τηρούσαν και βελτίωναν τα προνόμια της οικογένειας, δημιουργώντας ένα θεσμικό κεκτημένο, με συνέπεια να μην να μην επιτρέπεται η κατάργηση των προστατευτικών διατάξεων, χωρίς ταυτόχρονη αντικατάσταση τους με άλλες, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν, αν όχι ισοδύναμο, πάντως συγκρίσιμο αποτέλεσμα.
Ως παράδειγμα προστατευτικών διατάξεων της οικογενείας της κοινής νομοθεσίας που εντάσσονται στο παραπάνω θεσμικό κεκτημένο, μπορούν να αναφερθούν κατεξοχήν, οι διατάξεις περί προστασίας τριτέκνων/πολυτέκνων.
Ειδικότερα, ο Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006), επέφερε καινοτόμες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πολυτέκνων και έλαβε σπουδαία μέτρα για τις τρίτεκνες οικογένειες (γονείς και παιδιά).
Το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με πληθώρα αποφάσεών τους αποφάνθηκαν ότι:
«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.»
(Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 4069/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.α.)
Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τα άδικα και σκληρότατα μέτρα των τελευταίων Κυβερνήσεων κατά της οικογένειας και ιδιαιτέρως της οικογένειας με τρία παιδιά και άνω.
Καταγγέλλουμε τις θέσεις της Λαγκάρντ για τα παιδιά και το μέλλον της Ελλάδας, Το ΔΝΤ, και τα οριζόντια μέτρα που εφαρμόζονται από της κυβερνήσεις, έφεραν τους Τρίτεκνους σε απόγνωση.
-Περιορίζοντας το αφορολόγητο όριο, η περίφημη Κυβέρνηση συνεργασίας στα 12000 ευρώ το μέγιστο(κάτω από το όριο φτώχειας για μια οικογένεια με τρία τέκνα) είχε σαν συνέπεια ειδικά οι τρίτεκνες οικογένειες να φορολογούνται περισσότερο από κάθε άλλη οικογένεια ή άγαμο φορολογούμενο. Για οικογένεια με 1 ή 2 παιδιά ο αναλογούν φόρος να είναι έως 750 ευρώ, με 3 παιδιά να εκτοξεύεται στα 3000 ευρώ.
-Ήδη το 35% των τρίτεκνων οικογενειών είναι άνεργοι και σχεδόν το 30% είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι πλέον στην απόλυτη φτώχεια και την εξαθλίωση. Δεν προλαβαίνουν να πληρώνουν τα άδικα χαράτσια, τις απαράδεκτες αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΗ και έκτακτες, εισφορές.
Οι τριτεκνοι από φέτος θα βρεθούμε, με χρέος στην εφορία, γιατί η φορολόγηση μας είναι άδικη και σε χρηματικό ποσό μεγάλη, που λίγες μόνο οικογένειες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, στην πληρωμή του.
Επίσης τη χαριστική βολή στις τριτεκνες οικογένειες, δίνει το αναδρομικό της εφαρμογής του νέου φορολογικού Συστήματος, τιμωρώντας αναδρομικά, τα ήδη βεβαρημένα νοικοκυριά, με άγνωστο ως τη στιγμή τις ψήφισης του νόμου, χρεος. Το σύνταγμα μας υιοθέτει και ρητά πια τον κανόνα της μη αναδρομικότητας του νόμου, που προκύπτει, από την αρχή του κράτους. Δικαίωμα και εφαρμογή αποτελεί το άρθρο 77 παρ. 2, τα δικαστήρια και η διοίκηση δεν επιτρέπεται να του αναγνωρίσουν αναδρομικό νόημα, παρά τη ρητή σχετική ρήτρα που ενδεχομένως περιέχει.
Η βουλή έχει μεν τη δυνατότητα να θέτει αναδρομικούς κανόνες δικαίου εντος του τρέχοντος έτους, για κανόνες δικαίου για ζητήματα τα όποια το Σύνταγμα δεν αποκλείει την αναδρομική τους ρύθμιση, ( διευκρινιστικά και μόνο), η εξουσία της όμως αυτή δεν περιλαμβάνει και τη δυνατότητα, αναδρομικής εκ ων υστέρων νομιμοποίησης κανόνων δικαίου, που έχουν θεσπιστεί κατά προφανή παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος.
Μια τέτοια ενέργεια θα οδηγούσε σε ευθεία καταστρατήγηση του Συντάγματος, από την ίδια τη βουλή.
Για τον λόγω αυτό, απευθυνόμαστε στον συνήγορο του πολίτη, να αποφανθεί και να συμβάλει με όλα του τα μέσα στην Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης απέναντι στους τριτεκνους- πολύτεκνους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ