23/04/2021

H ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ SIEMENS ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Array

Του Δημητρίου Πλατή*
Ενώπιον
των
Πολιτικών Δικαστηρίων
Πολυμελές Αθηνών
Αγωγή
του
Πλατή Δημήτρη
με
πληρεξούσιο δικηγόρο τον
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών, οδός Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 2, Τ.Κ. 10561, με Α.Μ. 6082/2010 Δ.Σ.Α., Τηλ.: 210-32.34.296, FAX: 210-32.48.705.
ΚΑΤΑ
των
1) Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
2) HDW που έχει συστήσει κοινοπραξία με την Ferrostaal AG, ενεργώντας ατομικά και ως πληρεξούσια της Ferrostaal AG, σύμφωνα με τις σελ. 3555 και 3556 του ν. 3885/2010, διεύθυνση Werftstrasse 112-114, 24143 ΚΙΕΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ και
3) TKMS Thyssen Groupp Marine System, μητρική της HDW, διεύθυνση Hermann- Blohm – Strasse 3, 20457, Αμβούργο Γερμανία.
Από τη συνέργεια των διατάξεων της παρ. 1 των αρ. 24 και 25 του Συντάγματος προκύπτει ότι τα δικαιώματα του πολίτη συνοδεύονται από εξουσιαστικές αρμοδιότητες που αντιστοιχούν σ’ αυτές των υποχρεώσεων της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας περιορίζοντας τα αμάχητα τεκμήρια για το Δημόσιο στα αναφερόμενα από το Σύνταγμα, εδραίο έρεισμα ενώπιον των δικαστηρίων που επαληθεύεται και από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του αρ. 14Σ σε σχέση με το δεύτερο εδάφιο που προσωποποιεί
δημοσιεύματα υβριστικού ή δυσφημιστικού χαρακτήρα.
Από την υπ’ αριθ. 2048300/6844-11/0016 ΥΑ της 19ης Ιουλίου 1990 (Β΄ 508) θεσπίζεται η έννομη σχέση μεταξύ του φορολογούμενου και του Δημοσίου για τα ποσά που αιτάται το Δημόσιο απ’ αυτόν ως προς τη νόμιμη χρήση και σκοπό αυτών των χρημάτων.
Από το αρ. 1 του ν. 2292/95 αναγνωρίζεται το ομόλογο δικαίωμα του πολίτη και η αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους να του παρέχει προστασία από οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απειλή στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις των αρ. 49 και 50 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (Α΄ 141/1974).
Το 2000 και 2002 το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε δύο συμβάσεις αντίστοιχα και συγκεκριμένα την 012Β/2000 και την 021Β/2002 στην μεν πρώτη για την προμήθεια τριών νέων υποβρυχίων τύπου 214 με δικαίωμα προαίρεσης ενός ακόμη χωρίς να αναφέρεται στον ν. 3885/2010 το αρχικό ύψος της σύμβασης, για τα τέσσερα νεότευκτα υποβρύχια ενώ στην δεύτερη σύμβαση με αριθμό 021Β/2002 προβλεπόταν ο εκσυγχρονισμός τριών μεταχειρισμένων υποβρυχίων τύπου 209 χωρίς πάλι όμως να αναφέρεται ούτε και σ’ αυτή την περίπτωση το αρχικό ύψος της σύμβασης.
​Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2011 όπως έγινε ευρέως γνωστή από τη Γερμανία τιμωρήθηκαν δύο στελέχη της Ferrostaal AG επειδή προέβησαν σε παράνομο χρηματισμό κρατικών αξιωματούχων έτσι ώστε η HDW να κερδίσει το πρόγραμμα της κατασκευής των τεσσάρων νέων υποβρυχίων και τον εκσυγχρονισμό τριών μεταχειρισμένων. Προς τούτο ζητώ από το Δικαστήριο όπως με δικαστική συνδρομή ενσωματώσει αυτή την απόφαση στο φάκελο της αγωγής εάν το κρίνει απαραίτητο, επισυνάπτοντας προς τούτο το σχετικό πόρισμα (σχετ. 1) κοινοβουλευτικού κόμματος στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για την προμήθεια των γερμανικών υποβρυχίων σύμφωνα με το οποίο:
1) δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Ferrostaal και της HDW όπως παραδέχονται προέβησαν σε χρηματισμό κρατικών αξιωματούχων στην Ελλάδα για την ανάληψη των δύο συμβολαίων διότι εάν δεν το έκαναν αφενός μεν στη Γερμανία θα έπρεπε να θάψουν την ναυπήγηση υποβρυχίων, αφετέρου δε η παραγγελία από την Ελλάδα για λογαριασμό του εμπειροπόλεμου Πολεμικού Ναυτικού θα λειτουργούσε ως παγοθραυστικό για περαιτέρω συμβόλαια εξαιτίας του κύρους που θα προσέδιδε σ’ αυτούς μια τέτοια αγορά [(σελ. 4, 5) (σχετ. 1)]
2) με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις για την υπογραφή του συμβολαίου θα υπήρχε υπερκέραση του πιο επικίνδυνου ανταγωνιστή τους που ήταν το αντίστοιχο γαλλικό υποβρύχιο [(σελ. 5, 6) (σχετ. 1)]
3) απαραίτητο στοιχείο για την προμήθεια των νέων υποβρυχίων θα έπρεπε να ήταν το σύστημα αναερόβιας πρόωσης που επιτρέπει στο υποβρύχιο να παραμείνει στο βυθό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Εκείνη την περίοδο, επιχειρησιακό ήταν μόνο το σουηδικό, ενώ το γαλλικό ενώ ήταν εγκατεστημένο στη σχεδίαση δεν είχε επιχειρησιακή εφαρμογή, το δε γερμανικό θα ήταν επιχειρησιακό από το 2003 με το τύπο 212 αφού το 214 ήταν ακόμη σε σχεδίαση και δεν υπήρχε πρωτότυπο [(σελ. 10, 11) (σχετ. 1)]
4) ότι το γαλλικό υποβρύχιο κόστιζε περίπου 328.000.000 ευρώ, το σουηδικό 197.000.000 ευρώ, ενώ οι γερμανοί δεν είχαν κάνει προσφορά [(σελ. 12) (σχετ. 1)] με την επικουρική αναφορά του ΣΔΟΕ που επιβεβαιώνει την πρόταση – προσφορά των Σουηδών για άμεση εκχώρηση του στόλου των υποβρυχίων τους, αφού ήταν επιχειρησιακό το σύστημα της αναερόβιας πρόωσης, με μόνη την υποχρέωση επιστροφής των Υ/Β ανά 1 με την παράδοση κάθε καινούριου που θα κατασκεύαζαν για λογαριασμό του Π.Ν. [(σελ. 12) (σχετ. 1)]
5) το ότι η μητρική της HDW (Thyssenkrupp) εξαγόρασε τα σουηδικά ναυπηγεία της Cockums για να αποκλειστεί, ως αναφέρεται, η επιλογή των φθηνότερων σουηδικών.
Στη σελ. 3572 του ν. 3885/2010 αναφέρεται ότι το Συνοδικό Βασικό Συμβατικό τίμημα της Σύμβασης 012Β/00 για τα τέσσερα υποβρύχια είναι 1.854.000.000 ευρώ ενώ μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (EDCA) όπως αναφέρεται στο ν. 3885/2010 (σελ. 3575) από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν γίνει πληρωμές ύψους 1.395.300.000 ευρώ. Πλέον τούτου αναφέρεται ότι οι πληρωμές του ποσού των 254.700.000 ευρώ που έχουν γίνει μέχρι την EDCA θα συμψηφιστούν εκ νέου στο υπόλοιπο για την πληρωμή του ποσού των 1.854.000.000 ευρώ με επιπλέον πληρωμές ύψους 204.000.000 ευρώ ως αναφέρεται στις σελ. 3576 έως 3578.
​Στη σελ. 3687 του ν. 3885/2010 αναφέρεται ότι το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα της Σύμβασης 021Β/2002 ανέρχεται στο ποσό των 1.383.100.000 ευρώ ενώ επιπροσθέτως θα καταβληθούν επιπλέον 117.000.000 ευρώ ως αναφέρεται στη σελ. 3691, σύνολο 1.500.100.000 ευρώ.
​Στη σελ. 3693 αναφέρεται ότι μέχρι την EDCA έναντι του ποσού των 1.383.100.000 ευρώ έχει καταβληθεί το ποσό των 637.800.000 ευρώ. Οι πληρωμές μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 1.500.100.000 ευρώ εκτυλίσσονται στις σελ. 3694 έως 3700 και είναι κατά 254.700.000 ευρώ πλεονάζουσες όσο δηλαδή και το ποσό που υποτίθεται ότι συμψηφίζεται στη σύμβαση 012Β/00.
​Ζητώ το ποσό των 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο εκ των δύο πρώτων, σύνολο 1.000 ευρώ, μέχρι το Ελληνικό Δημόσιο να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την πρόσκτηση και η HDW (που ενεργεί ατομικά και ως πληρεξούσια της Ferrostaal) να καταβάλει το ποσό των 662.700.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
​α) των 254.700.000 ευρώ πλέον του ποσού των 153.300.000 ευρώ σύνολο 408.000.000 ευρώ για τη σύμβαση 012Β/00, διότι αφού το ποσό που συμψηφίζεται είναι 254.700.000 ευρώ και το επιπλέον ποσό πληρωμής είναι 204.000.000 ευρώ τότε η διαφορά προς καταβολή είναι 50.700.000 ευρώ και έτσι 204.000.000 – 50.700.000 = 153.300.000 ευρώ καθόσον σ’ αυτή την περίπτωση εφόσον πρόκειται περί συμψηφισμού τότε το ποσό από το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα μειώνεται ως προς τα 254.700.000 ευρώ και αυξάνεται εκ νέου και επομένως καταβάλλεται μόνο η διαφορά, με επιστροφή, αφού αναγνωρίστηκε από κοινού, το ποσό του συμψηφισμού
​β) του ποσού των 254.700.000 ευρώ από τη σύμβαση 021Β/02 αφού αντιστοιχεί σε πληρωμές που ξεπερνούν το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα των 1.500.100.000 ευρώ,
σύνολο 408.000.000 + 254.700.000 = 662.700.000 ευρώ πλέον των τόκων με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας για τους ιδιώτες από τις ημερομηνίες στις οποίες καταβλήθηκε πρώτα το ανωτέρω ποσό των 254.700.000 ευρώ από τις συνολικές προκαταβολές των 1.395.300.000 ευρώ (σελ. 3575) και 637.800.000 ευρώ (σελ. 3693), σύνολο 2.033.100.000 ευρώ, δε για το ποσό που η HDW αναφέρει ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική της βιωσιμότητα να το κεφαλαιοποιήσει στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW και η Ferrostaal.
​Προς τούτο ζητώ 500 ευρώ από σήμερα για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι το Δημόσιο να μου χορηγήσει τις ημερομηνίες και τις συνολικές πληρωμές του ποσού των 2.033.000.000 ευρώ των δύο συμβάσεων μέχρι την EDCA.
​Ως ήδη αναφέρθηκε οι συμβάσεις 012Β/2000 και 021Β/2002 ήταν προϊόν χρηματισμού κρατικών αξιωματούχων και ως εκ τούτου σύμφωνα με τα αρ. 49 και 50 της Σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών του 1968 που κυρώθηκε με το ΝΔ 402/74 (ΦΕΚ 141Α), το κράτος αποδεσμεύεται από την κάθε συναφθείσα σύμβαση για την οποία υπήρξε χρηματισμός κρατικών αξιωματούχων με απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη, αποκατάσταση ζημιών σύμφωνα και με το ΠΔ 284/89.
​Το φθηνότερο υποβρύχιο ως αναφέρεται (σχετ. 1) ήταν το ήδη επιχειρησιακό σουηδικό της Cockums και συγκεκριμένα κόστιζε 197.000.000 ευρώ και για τη διαπίστωση των ζημιών αρκεί αφενός μεν η απόδειξη περί χρηματισμού που είναι δεδομένη, αφετέρου η σύγκριση με το φθηνότερο υποβρύχιο.
​Ζητώ το ποσό των 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο εκ των δύο πρώτων, σύνολο 1.000 ευρώ, μέχρι το Ελληνικό Δημόσιο να προβεί σ’ όλες τις ενέργειες για την πρόσκτηση και η HDW στην πληρωμή του ποσού των 1.858.100.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
​α) 1.066.000.000 ευρώ ως το ποσό που προκύπτει της αφαίρεσης από το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα των 1.854.000.000 ευρώ της σύμβασης 012Β/2000 του ποσού των 788.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε τέσσερα σουηδικά Υ/Β αφού 197.000.000 Χ 4 = 788.000.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για τους ιδιώτες από τις αντίστοιχες ημερομηνίες που καταβλήθηκε το ποσό των 74.600.000 ευρώ (1.395.300.000 – 1.066.000.000 – 254.700.000 = 74.600.000) μετά το πρώτο ποσό των 254.700.000 ευρώ
​β) 792.100.000 ευρώ ως το ποσό που προκύπτει της αφαίρεσης από το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα των 1.383.100.000 ευρώ της σύμβασης 021Β/2002 του ποσού των 591.000.000 ευρώ, αφού 197.000.000 Χ 3 = 591.000.000 ευρώ, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για τους ιδιώτες από τις αντίστοιχες ημερομηνίες που καταβλήθηκε το ποσό των 46.800.000 ευρώ μετά την καταβολή του ποσού των 591.000.000 ευρώ αφού 637.800.000 – 591.000.000 = 46.800.000 ευρώ, δε για το ποσό που η HDW αναφέρει ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική της βιωσιμότητα να το κεφαλαιοποιήσει στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW και η Ferrostaal.
​Ζητώ το ποσό των 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο εκ των δύο πρώτων, σύνολο 1.000 ευρώ, μέχρι το Δημόσιο να προβεί σ’ όλες τις ενέργειες και η HDW να καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν στις ποινικές ρήτρες για κάθε σύμβαση εξαιτίας του χρηματισμού κρατικών αξιωματούχων, με αποτέλεσμα την μη παράδοση των υποβρυχίων από τις δύο συμβάσεις και της ανανέωσής τους για το ποσό των 135.903.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
​α) το ποσό των 120.579.000 ευρώ για τη σύμβαση 012Β/00 που είναι το ποσό του 11% (σελ. 3639) επί του αθροίσματος των τιμών για τα υποβρύχια 2, 3, 4 στη σελ. 3572 και 3573
​β) το ποσό των 15.324.000 ευρώ για τη σύμβαση 021Β/2002 το οποίο είναι το 4% (σελ. 3746) επί της τιμής του υποβρυχίου 1 στη σελ. 3688, δε για το ποσό που η HDW αναφέρει ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική της βιωσιμότητα να το κεφαλαιοποιήσει στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW και η Ferrostaal.
​Ζητώ 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο σύνολο 1.500 ευρώ μέχρι το Δημόσιο να προβεί σε όλες τις ενέργειες, για την πρόσκτηση και η HDW στην πληρωμή των προστίμων του ποσού των 1.047.750.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 100% στο ποσό 2.095.500.000 ευρώ για αθέμιτο ανταγωνισμό που συνίσταται στην επιβολή του 30% επί του συνολικού βασικού τιμήματος των δύο συμβάσεων (1.854.000.000 + 1.383.100.000 + 254.700.000 = 3.491.800.000 : 100 = 3.491.800 Χ 30 = 1.047.750.000) πλέον του ποσού μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου από την επιβολή του ποσοστού του 15% στο έτος με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα αθροιστικά των δύο εταιριών HDW και Ferrostaal για τρεις περιόδους, εξαιτίας τριών παραβάσεων και συγκεκριμένα:
​α) για την περίοδο 2000 έως 2008 που είναι η περίοδος της πρώτης σύμβασης με τις παράνομες πληρωμές
​β) το έτος 2009 που κατήγγειλε τις δύο συμβάσεις η HDW καταχρηστικά ένεκα των παράνομων πληρωμών για επίτευξη μεγαλύτερου οφέλους
​γ) για την περίοδο από το 2010 έως σήμερα με την ψήφιση του ν. 3885/2010 με την τροποποίηση εκ νέου της σύμβασης προς όφελος της HDW και τις επιπλέον πληρωμές ως πλεονάζουσες του ποσού των 254.700.000 ευρώ
καθόσον η συγκεκριμένη επιχείρηση HDW από κοινού με τη Ferrostaal διαπράττει κατά σύστημα τέτοιες παραβάσεις επί σειρά ετών των κανόνων ανταγωνισμού κατέχοντας σχετικό ρόλο, όπως αποδείχθηκε από τα στελέχη τους πλέον του ποσού μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου από την επιβολή του ποσοστού του 15% στο έτος με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα για τις ανωτέρω τρεις περιόδους επί των αντίστοιχων ετών της εταιρίας Thyssen Groupp Marine System που είναι μητρική της HDW σε σχέση με το ποσό που αντιστοιχεί ως πρόστιμο για την HDW για τις τρεις ανωτέρω περιόδους, καθόσον η Thyssen Groupp Marine System είναι μητρική της HDW, δε για τα ποσά που η HDW – Ferrostaal και η Thyssen Groupp Marine System αναφέρουν ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική τους βιωσιμότητα να τα κεφαλαιοποιήσουν στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW – Ferrostaal και η Thyssen Groupp Marine System.
​Ζητώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 1.000.000 ευρώ από το Δημόσιο και 1.000.000 ευρώ από την HDW.
Ζητώ
​α) Να γίνει δεκτή η αγωγή μου και τα όσα ζητώ σε αυτήν.
​β) Να μου επιδικαστεί το ποσό των 500 ευρώ για κάθε μέρα που παρέρχεται από σήμερα από τη εταιρία Thyssen Groupp Marine System.
​γ) Να μου επιδικαστεί το ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε μέρα που παρέρχεται από σήμερα από την εταιρία HDW.
​δ) Να μου επιδικαστεί το ποσό των 2.500 ευρώ για κάθε μέρα που παρέρχεται από σήμερα από το Ελληνικό Δημόσιο.
​ε) Να μου επιδικαστεί αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 2.000.000 ευρώ από την HDW και το Ελληνικό Δημόσιο έκαστο το εναγόμενο από 1.000.000 ευρώ.
Προς επίρρωση των ισχυρισμών μου επικαλούμαι τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:
ΣΧΕΤ. 1: Πόρισμα του ΚΚΕ στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την προμήθεια γερμανικών υποβρυχίων.
​ Αθήνα
​ Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012
Ο ενάγων Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
*Η συζήτηση της αγωγής προσδιορίστηκε το Δεκέμβριο του 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ