17/04/2021

Ολόκληρη η απάντηση – πρόκληση της Siemens στην επιστολή Παμπούκη

Array

«18 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΣ

Αξιότιμο κύριο Χαράλαμπο Παμπούκη,

Υπουργό Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ,

Μέγαρο Μαξίμου

Ηρώδου Αττικού 19,

106 74 Αθήνα, Ελλάδα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επικοινωνώ μαζί σας απαντώντας στην επιστολή σας προς τον κύριο Ξυνίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της SIEMENS Ελλάδος, και σε συνέχεια της επιστολής του κυρίου Ξυνίδη προς εσάς στις 11 Ιουνίου 2010.

Θα ήθελα, κατ’ αρχήν, να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας και να σας παρακαλέσω να διαβεβαιώσετε τον Πρωθυπουργό κύριο Γεώργιο Παπανδρέου, καθώς και όλα τα μέλη της ελληνικής Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, ότι η SIEMENS AG αναγνωρίζει πλήρως πως η αναζήτηση της αλήθειας στην έρευνα σχετικά με τα «μαύρα ταμεία» είναι μια πολύ σημαντική υποχρέωση που έχουμε όλοι.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω, όμως, ότι εξεπλάγην, διαβάζοντας και ακούγοντας την κριτική που δέχθηκε η SIEMENS Ελλάδας ότι δεν υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη έρευνα. Γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ούτε εγώ ούτε κανένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SIEMENS AG θα ανεχόταν κάτι τέτοιο.

Γνωρίζω ποιο είναι το ερευνητικό υλικό που έχει παραδώσει η SIEMENS AG στην Εξεταστική Επιτροπή του ελληνικού Κοινοβουλίου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις της DEBEVOISE & PLIMPTON (εφεξής DEBEVOISE), της δικηγορικής εταιρείας που διεξήγαγε την ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα στη SIEMENS παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, μαζί με 13 φακέλους υποστηρικτικού υλικού και πειστηρίων, καθώς και γραφημάτων που δείχνουν τη σχετική ροή κεφαλαίων, αρχεία πληρωμών, χρηματοοικονομικά δεδομένα και άλλο υλικό. Επιπλέον, η SIEMENS Ελλάδος έχει παράσχει αμέτρητες σελίδες άλλων εγγράφων που της ζητήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων παλαιών συμβάσεων, στοιχείων σχετιζομένων με λογιστικές καταχωρήσεις (ανάλυση λογαριασμών, αντίγραφα τιμολογίων κ.λπ.) και επιχειρηματικών πλάνων.

Σας διαβεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει άλλο σχετικό ερευνητικό υλικό που να αφορά την Ελλάδα, το οποίο θα μπορούσαμε να παράσχουμε.»

Κύριοι συνάδελφοι, σας επισημαίνω ότι λέει «εξ όσων γνωρίζουμε».

Και συνεχίζω: «Όπως τόνισαν ξεκάθαρα, τόσο γραπτά όσο και δημόσια στα δικαστήρια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και οι γερμανικές Εισαγγελικές Αρχές, στο πλαίσιο της διαλεύκανσης των ποινικών υποθέσεων κατά της SIEMENS AG, η SIEMENS AG και οι θυγατρικές της ανέλαβαν μια εξαιρετική ενδελεχή διαδικασία εξυγίανσης και εσωτερικής κάθαρσης, που συμπεριέλαβε την αντικατάστασή της ανώτατης διοικητικής ομάδας. Όλα τα ανώτατα στελέχη, που εξ όσων γνωρίζουμε ενεπλάκησαν σε παράνομες πρακτικές που σχετίζονται με τα «μαύρα ταμεία» εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους στην εταιρεία.

Στη SIEMENS Ελλάδος όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαταστάθηκαν, ενώ έχουν γίνει πολλές αλλαγές και στο υπόλοιπο προσωπικό. Η νέα SIEMENS Ελλάδος δεσμεύεται στις αρχές της διαφάνειας και της συνεργασίας.

Επιπλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με κάθε δυνατό τρόπο, καθώς και να αναζητήσουμε σε συνεργασία μαζί σας αλλά και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής επιπλέον τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω προτείνοντας τα ακόλουθα:

Πρώτον, η SIEMENS AG θα επικοινωνήσει με τους κυρίους Reinhardt Siekaczek, Michael Kutschenreuter και Μιχάλη Χριστοφοράκο, για να προσπαθήσει να οργανώσει συναντήσεις με την Εξεταστική Επιτροπή στο Μόναχο, ώστε τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να έχουν τις καταθέσεις τους. Σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο, για να τους υποχρεώσουμε να συνεργαστούν.

Δεύτερον, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τις διωκτικές αρχές στη Γερμανία και τις ΗΠΑ και να ζητήσετε τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με την έρευνα για την Ελλάδα. Εμείς δεν διαθέτουμε αυτές τις πληροφορίες και δεν είμαστε σε θέση να υποχρεώσουμε τις Αρχές να τις παράσχουν.»

(BM)

(01NP)

Τίθεται δηλαδή ένα ζήτημα να πάμε κατευθείαν, προφανώς μέσω δικαστικής συνδρομής. Και βεβαίως θα το κάνουμε, ζητώντας όμως, πολύ συγκεκριμένα πράγματα για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Αν και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να εναντιωθούμε στη δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών» -και αυτό είναι πολύ σημαντικό- «παραιτούμαστε από όποιο τέτοιο δικαίωμά μας και σας ενθαρρύνουμε να ακολουθήσετε αυτή την οδό». Θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο της επιστολής.

«Τρίτον, με επιστολή της η Debevoise προς την Εξεταστική Επιτροπή στις 26 Μαΐου 2010 προσφέρθηκε κατόπιν αιτήματός μας, να συναντηθεί με τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις έρευνες που διεξήγαγε ή το ερευνητικό υλικό που ετοίμασε. Και πάλι είμαστε υπέρ μιας τέτοιας συνάντησης, την οποία ευχαρίστως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε στο Μόναχο. Θα ήταν σημαντικό για την Εξεταστική Επιτροπή να κατανοήσει τη φύση της εσωτερικής έρευνας που διενεργήθηκε και να απαιτήσει καλύτερη άποψη για τους εγγενείς περιορισμούς μιας τέτοιας έρευνας».

Αντιλαμβάνεστε ότι με βάση αυτά, θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε για το πρωτογενές υλικό, γιατί έχουν μπει πολλά ερωτηματικά για έγγραφα που όφειλαν να είναι στη δικογραφία και προφανώς δεν είναι. Έχουμε κάποια τέτοια παραδείγματα.

«Τέλος, όπως έχει ζητήσει και η Εξεταστική Επιτροπή, θα ήταν ευχαρίστησή μας να κανονίσουμε μια συνάντηση με τα κατάλληλα στελέχη της SIEMENS AG, κατά την επίσκεψη των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής στο Μόναχο». Πρέπει, δηλαδή, να προσδιορίσουμε ποιους θέλουμε. Και θα δούμε και τον τρόπο που τους θέλουμε.

«Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε τόσο μαζί σας όσο και με την Εξεταστική Επιτροπή και να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στο σημαντικό έργο που γίνεται. Με εκτίμηση, Peter Y. Solmssen».

Το διαβιβαστικό δεν σας το διάβασα. Με συγχωρείτε, είναι δική μου παράλειψη: «Προς τον κ. Ιωσήφ Βαλυράκη, Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Αξιότιμε, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ βρείτε συνημμένα μια επιστολή από τον κ. Peter Solmssen, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Νομικό Σύμβουλο της SIEMENS AG, μαζί με μετάφρασή της στα ελληνικά. Το πρωτότυπο έγγραφο έχει σταλεί από τη Γερμανία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ