17/04/2021

Το ελεγκτικό συνέδριο, ο λύκος που φύλαγε τα πρόβατα. Ο Άκτωρ έπαιρνε τις δουλειές, ο Άβακας έδινε εγγυητικές!

Array

Απίστευτα πράγματα, που βγαίνουν για πρώτη φορά στην επιφάνεια για τον ΟΣΕ και πως καταστράφηκε (εκτός από το πλιάτσικο των “τρωκτικών” που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Εδώ μιλάμε για τους ελέφαντες!)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κατ’ αρχάς θέλω να σεβαστείτε το πρόβλημα οικονομίας του χρόνου που έχουμε και κυρίως θέλω να κάνω την εξής ειδοποίηση.

Οι μάρτυρες απαντούν προφορικά. Αν είναι να μας κάνετε ανάγνωση σχοινοτενών, εν πάση περιπτώσει, κειμένων δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ, ούτε και να συνεννοηθούμε.

Το δεύτερο είναι ότι εδώ τα στοιχεία με τα οποία δουλεύουμε είναι η λογική και η αξιοπιστία. Δεν έχουμε τη διάθεση να γίνουμε ούτε οικονομολόγοι ούτε τεχνικοί ούτε μηχανολόγοι ούτε διευθυντές του ΟΣΕ. Γιατί το λέω αυτό;

Θα κάνω την πρώτη ερώτηση. Κύριε Γιαννακέ, μας έχετε πραγματικά βομβαρδίσει με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία απ’ ό,τι φαίνεται αποτελεί για σας τη λυδία λίθο της νομιμότητας όλων των ενεργειών που έχουν γίνει όσον αφορά τη διακήρυξη και την εξέλιξη του διαγωνισμού μέχρι την κατακύρωση και την κοινοτική νομοθεσία.

Όμως, στο διάστημα που μεσολάβησε, έσπευσα και εγώ να κάνω μία ανίχνευση της νομολογίας του ΔΕΚ, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντί άλλων είναι η γνωστή περίπτωση CE 27/1998, στα πλαίσια της εφαρμογής των συγκεκριμένων οδηγιών που μας αναφέρατε και μάλιστα πιο εξελιγμένων, γιατί υπάρχει και η 52/1997 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί με την απόφαση από 13/10/1992 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εκεί, λοιπόν, υπάρχει μία παρόμοια περίπτωση, δεν είναι μάλλον παρόμοια, αλλά μία περίπτωση που μόνο ένας από τους συμμετέχοντες διαγωνιζομένους ήταν ικανός να αναδειχθεί ως μειοδότης. Αυτή η περίπτωση είναι κατά κάποιο τρόπο ανάλογη με εκείνη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που μας επιδείξατε εδώ, που ήταν τρεις οι συμμετέχοντες και τελικά απορρίφθηκαν οι δύο για τυπικούς λόγους και απέμεινε ο ένας.

Σ’ αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις υπάρχει το ΔΕΚ. Σας είπα την απόφαση, που είναι μάλιστα δημοσιευμένη στην ελληνική δικαιοσύνη, στον τόμο 41. Λέγεται εκεί ότι η αναθέτουσα δεν είναι υποχρεωμένη στην περίπτωση αυτή να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου στον μόνο ικανό να προσφέρει.

Εδώ, όμως, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, δηλαδή, εδώ δεν  έχουμε περισσότερους προσφέροντες, ώστε να στοιχειοθετείται η έννοια του διαγωνισμού, αλλά έχουμε μία προσφορά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συναγωνισμός. Με βάση το άρθρο 24, που το ξέρετε πολύ καλά, του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων, σ’ αυτή ειδικά την περίπτωση δεν έχουμε καμία υποχρέωση για ανάθεση του έργου σε έναν μόνο προσφέροντα.

Αυτό είναι σε συνδυασμό μάλιστα και με την απόφαση που σας είπα, την 8712/2003, την οποία γνωρίζετε. Είναι του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπου υπάρχουν πολύ σοβαρές σκέψεις.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ποια είναι αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Τα ασφαλιστικά μέτρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι αυτή που εκδόθηκε μετά από αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως εκ μέρους της εταιρείας ΑΒΑΞ, από την οποία είπατε στη συνέχεια ότι παραιτήθηκε.

Επομένως, γνωρίζετε ως διευθύνων σύμβουλος εκείνη την εποχή και την απόφαση αυτή, γνωρίζατε και όλα αυτά τα δεδομένα και εν τούτοις παραλείπετε να κάνετε δύο νόμιμες ενέργειες. Η μία είναι να ματαιώσετε το συγκεκριμένο διαγωνισμό για να είναι νόμιμη η διαδικασία και η δεύτερη, όπως σας καταμαρτυρεί και δέχτηκε και το δικαστήριο παραλείπετε –αφού ούτως εξελίχθηκε η διαδικασία αυτή- να καλέσετε για διαπραγμάτευση, όπως έχετε υποχρέωση με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 609/85.

Τι απαντάτε γι’ αυτές τις συγκεκριμένες παραλείψεις; Μιλάμε πάντα για τη νομιμότητα. Δεν με ενδιαφέρει, αν θέλετε, όλος αυτός ο πλούτος των στοιχείων που μας είπατε. Κάποια στιγμή και στην Ελλάδα η νομιμότητα πρέπει να καταντήσει αυτοσκοπός.

(MB)

(MT)

Δεν μπορεί ο κάθε  διευθυντής ή ο κάθε διευθύνων σύμβουλος να κάνει εκτιμήσεις του επιπέδου ότι θα αυξηθούν οι τιμές, θα αυξηθεί το τάδε ή το τάδε στοιχείο. Εδώ ο λαός απαιτεί νομιμότητα. Τι θέση παίρνετε σ’ αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η νομιμότητα ήταν ο μόνος κανόνας τον οποίο είχα και έχω και στη διοικητική μου ζωή και εδώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ωραία. Για τα συγκεκριμένα θα μου απαντήσετε όμως. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά θέλω να με πείσετε για τα συγκεκριμένα.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μπορώ να ολοκληρώσω χωρίς διακοπές;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, δεν είναι «λυδία λίθος» μόνο για μένα, κύριε Τζαβάρα. Έχω την εντύπωση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι αποφάσεις του είναι «λυδία λίθος»…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ελέγχεται η απόφαση αυτή και για μένα θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και αυτοί που τη βγάλανε την απόφαση, αν θέλετε τη γνώμη μου. Και βέβαια να σας πω και κάτι άλλο; Εδώ λοιπόν δεν μπορείτε να καλύπτεσθε πίσω από αποφάσεις δικαστηρίων, όταν το θέμα δεν είναι η κρίση η δικαστική, αλλά η εφαρμογή ευθέως του νόμου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Να αφήσουμε το μάρτυρα να μας πει την άποψή του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Εδώ τίθεται θέμα εφαρμογής του νόμου. Δεν έχουμε χρεία δικαστικών αποφάσεων. Εδώ ο νόμος προέβλεπε άλλα και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ έκανε άλλα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Να απαντήσει ο μάρτυς. Ελάτε, παρακαλώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Έχω την εντύπωση ότι στη χώρα μας ακόμα αρμόδια να κρίνει για το αν εφαρμόζονται οι νόμοι ή όχι είναι η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κάνετε λάθος, κύριε. Κι εδώ κάνετε λάθος. Γιατί θα σας πω ότι τα δικαστήρια είναι αρμόδια να κρίνουν όταν υπάρχουν διαφορές. Όταν υπάρχει θέμα εφαρμογής του νόμου δεν είναι αρμόδια τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια εφαρμόζουν το νόμο όταν ανακύπτει διαφορά, έρις.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Το Ελεγκτικό Συνέδριο επί διαδικασίας όλων των διαγωνισμών δεν αποφασίζει επί διαφοράς. Αποφασίζει για τη διαδικασία, γιατί αυτός είναι ο θεσμοθετημένος ρόλος του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Καλά, μπορείτε να μας απαντήσετε εν πάση περιπτώσει;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μα, σας απάντησα…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τις νομικές σας γνώσεις να τις πείτε κάπου αλλού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Κύριε Τζαβάρα, παρακαλώ αφήστε τον να απαντήσει. Περιμένει κι άλλος μάρτυρας έξω.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε        Πρόεδρε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο –επανέρχομαι και επιμένω- δεν αποφάσισε στο συγκεκριμένο έργο επειδή υπάρχει διαφορά. Αποφάσισε κατ’ αρμοδιότητα, γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητά του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πότε αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο; Πείτε μας την ημερομηνία της απόφασης.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Το έχω ξαναπαντήσει. Το 2004. Σας το έχω πει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Να αφήσουμε το μάρτυρα να ολοκληρώσει και να συνεχίσετε μετά, κύριε Τζαβάρα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχει σημασία, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Θα συνεχίσετε μετά, κύριε Τζαβάρα. Αφήστε τον να απαντήσει όμως.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όταν αποφάσισε λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις αποφάσεις που μου αναφέρατε -που εμένα που δεν είμαι νομικός δεν μου λένε τίποτα- την 27/1998 c, την 52/1997 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -αν κράτησα καλά τις σημειώσεις όταν μιλάγατε- που έγινε δεκτή στις 13-10-1992 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι προφανές ότι το 2004, που αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις έλαβε υπόψη του. Είναι ανώτατο δικαστήριο. Δεν είμαι νομικός…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Προχωρήστε. Άλλο επιχείρημα έχετε; Εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Σας είπα λοιπόν ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους συμμετέχοντες, διότι το EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM μόνο στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων υπάρχει, που τρέχουν με 200 και 250 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή στον άξονα Πειραιά-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Πειραιά- Αθήνα- Κιάτο, του οποίου τμήμα αποτελεί το Πειραιάς- Τρεις Γέφυρες και είναι υποχρεωμένο να έχει ERTMS. Και σας έχω ξανακαταθέσει ότι είναι τα πρώτα έργα αυτά τα τρία, τα δύο που έκανε η ΕΡΓΟΣΕ και το ένα που έκανε ο ΟΣΕ, στο οποίο υπάρχει ERTMS στα τεύχη και περιορίζει τη δυνατότητα συμμετοχής. Εκείνη την εποχή ήταν μόνον τέσσερις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιοι ήσαν; Πείτε μας ονόματα.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Οι τέσσερις που είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος ήταν η BOMBARDIER, η οποία δεν έρχεται στην Ελλάδα, η ALSTOM, η SIEMENS και η ALCATEL, αυτές οι τέσσερις. Αυτές μόνο είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Κι αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, δεν είναι ελληνική νομοθεσία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ποιες τελικά εξ αυτών εμφανίστηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Από τις τρεις κοινοπραξίες που είχαν λάβει μέρος στα άλλα δύο έργα, στο Τρεις Γέφυρες- Αεροδρόμιο και στο ΣΚΑ-Κιάτο, η μία δεν συμμετείχε γιατί, όπως σας είπα, ήρθε και είπε ότι θα δώσει αρνητική έκπτωση. Οι άλλες δύο συμπτύχθηκαν σε μία, για να μπορέσουν να βγάλουν το έργο. Από εκεί και πέρα,…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα. Μου απαντήσατε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Επί της μίας συμμετοχής, για το αν είναι νόμιμη ή όχι, έχει αποφασίσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο και πρόσφατα, το 2009 τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένταξη του έργου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν έχει αποφασίσει, κύριε. Δεν έχει αποφασίσει κανείς. Η συγκεκριμένη ανάθεση είναι παράνομη και θα με θυμηθείτε ότι είναι παράνομη, γιατί είναι δεδομένο ότι έχετε διαπράξει απιστία όλοι σας. Είναι δεδομένο για μένα. Σας το λέω.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ πιστεύω…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και μάλιστα απιστία τελεσθείσα δια παραλείψεως! Σημειώστε τη αυτή την περίπτωση. Θα σας χρειαστεί.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν είναι έτσι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα τα πούμε. Μετά από δύο χρόνια θα τα πούμε. Θα με θυμηθείτε.

Γιατί, κύριε Πρόεδρε, εδώ σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα, μέσα απ’ αυτή την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο μαρτύρων, να αντιληφθούμε τι γινόταν από το 1997 μέχρι…Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να χρωματίσω με κανενός είδους χρώμα αυτή την ιστορική περίοδο. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι ότι διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι το πιο φθηνό είδος την εποχή εκείνη ήταν ο ιδρώτας του φορολογούμενου λαού και τίποτα άλλο!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Επί του θέματος της ερωτήσεως που ήδη ανέπτυξε ο κ. Τζαβάρας έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε μάρτυς; Για να πάμε σε άλλη ερώτηση.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Σε αυτό το θέμα έχω να πω ότι, σε σχέση με τις τιμές που πλήρωνε η ΕΡΓΟΣΕ -πλήρωνε πραγματικές τιμές, όχι τιμές τιμολογίου- στο Τρεις Γέφυρες- Αεροδρόμιο και στο ΣΚΑ- Κιάτο…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν σας ρώτησα γι’ αυτό το πράγμα.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός):…ήμασταν 35% και περίπου 80% φθηνότερες οι τιμές που πληρώνει ο ΟΣΕ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Εντάξει, κατεγράφη αυτό. Άλλη ερώτηση, κύριε Τζαβάρα.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Το αμφισβητώ αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το αμφισβητείτε, κύριε Καραπάνο, αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Απολύτως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Επεξεργάζομαι αυτή τη στιγμή, γιατί το άκουσα κατά κόρον να χρησιμοποιείται ότι το τιμολόγιο στις άλλες δύο εργολαβίες ήταν πολύ ακριβότερο. Το ζήτησα. Δεν μου εδόθη. Δι’ άλλου τρόπου είδα κάποιες τιμές και είδα ότι άλλες είναι λίγο παραπάνω, άλλες είναι λίγο παρακάτω. Δεν έχει τέτοια σημασία. Αλλά επιφυλάσσομαι να το δω στο σύνολό του.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Άλλη ερώτηση, κύριε Τζαβάρα.       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό το έργο το οποίο μας είπατε ότι ήταν ανακαίνιση, πόσες γραμμές περιελάμβανε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Τις υφιστάμενες, εντός του διαδρόμου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι, αφ’ ενός. Άλλες;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν θυμάμαι. Το έργο δεν το θυμάμαι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπηρεσιακές είχε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κάποιες προσωρινές πρέπει να είχε. Μπορεί να χρειάζεται…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πόσες δηλαδή;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν ξέρω. Δεν  το ξέρω το έργο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτή τη στιγμή, αν πάμε δηλαδή, θα δούμε μόνο δύο γραμμές εκεί;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Τζαβάρα,…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, σε ό,τι σας ρωτάω απαντήστε, κύριε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Από το 2005 και μετά δεν είμαι στον ΟΣΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό δεν σας στερεί όμως την ικανότητα όταν σας ρωτούν επί πραγματικών θεμάτων να λέτε την αλήθεια. Ερωτώ λοιπόν: Μέχρι τότε που φύγατε από τον ΟΣΕ οι γραμμές που κατασκευάζονταν ήσαν δύο ή τέσσερις, ανεξάρτητα του με ποιο όνομα είχαν καταγραφεί στα συγκεκριμένα σχέδια;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ήταν οι γραμμές που προέβλεπαν τα σχέδια -δεν τις θυμάμαι-, είναι οι υπάρχουσες γραμμές. Και σας λέω ότι σε κάποιες…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι δύο οι γραμμές.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Είναι δύο και κάπου είναι τρεις. Και επιπλέον…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τέσσερις είναι πουθενά;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Από όσο ξέρω, όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι. Πάντως βεβαιώνετε και το βεβαιώνετε ενόρκως, ότι οι γραμμές είναι δύο και σε κάποια τμήματα…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Βεβαιώνω ότι είναι η ανακαίνιση των υφισταμένων γραμμών και σε κάποια σημεία…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι. Το «ανακαίνιση» -ακούστε- είναι χαρακτηρισμός…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός):…είναι κάποιες υπηρεσιακές για εξυπηρέτηση των αναγκών -πώς φτιάχνουμε παρακάμψεις στους δρόμους;- για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί η κίνηση την ώρα της κατασκευής των έργων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πολύ ωραία. Επ’ αυτού τι έχετε να πείτε, κύριε Καραπάνο;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Εγώ, κύριε Τζαβάρα, από την αφετηρία αυτού του έργου και μέχρι του σημείου που αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο για μένα πρώτη φορά στα είκοσι πέντε χρόνια που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο είδα τέτοια απόφαση, να αποφασίζει δίκην ελαφρυντικών σε ποινική απόφαση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι δηλαδή; Για πείτε το.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Δηλαδή διαπιστώνει την παρανομία…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτή η περιβόητη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τι έλεγε;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Διαπιστώνει την παρανομία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι διαπιστώνει;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Λέει ότι…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ότι είναι συγχωρημένη η παρανομία. Αυτό διαπιστώνει.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος):…πάσχει από περιβαντολογικά. Δεν έχει…Είναι ζήτημα το οποίο το έχω αναφέρει εγώ προηγουμένως στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το έχω αναφέρει όταν κατακυρώνεται στο δικό μας Συμβούλιο και λέω «κύριοι, πού πάτε; Με την ανάθεση πού πάτε; Πάτε να ξεγελάσετε και να ξεφύγετε από τις…Θα μας βρουν πάλι στη γωνία». Κι έρχεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, το επικυρώνει, λέει: «το βρήκαμε, αλλά ήταν σε συγγνωστή…». Τι πάει να πει «σε συγγνωστή»; Ήρθε μετά ο Δήμος Αθηναίων, ξανακάνει πάλι προσφυγή και το τινάζει στον αέρα. Και λέω εγώ ότι από την πρώτη στιγμή ήταν γνωστό. Αυτά είναι ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γι’ αυτό και στην πρώτη φάση, θέλω να σας πω κύριε Τζαβάρα, γιατί εγώ είμαι αντίδικος σ’ όλη αυτή την ιστορία, ζήτησα από τη διοίκηση του ΟΣΕ να με ακολουθήσει, τις μεταγενέστερες, και δεν με ακολούθησε κανείς. Και ζήτησα να κάνουν και παράσταση πολιτικής αγωγής. Γι’ αυτό βρήκε τον τρόπο ο Οικονόμου και είπε «είναι απλό μέλος» και γι’ αυτό με απέβαλε την τελευταία στιγμή.

(GK)

(MB)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο Οικονόμου είναι αυτός που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Αυτός που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη, την οποία όμως εγώ θα μπορούσα να την πω «μαϊμού».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εντάξει.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Γιατί δεν είναι από το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν ορίστηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο και δεν ξέρω πού βρέθηκαν. Έπρεπε να έχουν τα εχέγγυα της αντικειμενικότητας για εμένα. Δεν γνωρίζω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτή η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επικαλείται ο κ. Γιαννακός είναι αυτή που δέχεται ότι για λόγους και εξαιτίας νομικής συγνωστής πλάνης έγιναν οι παρανομίες;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Ναι …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και αυτό είναι που καλύπτει με νομιμότητα χειρισμούς …;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Ναι, λέει «δεν κωλύεται». Θέλω να πω ότι όταν έκανα τη μηνυτήρια αναφορά και εν συνεχεία, κάποια στιγμή, στα πρώτα στάδια της προκαταρκτικής εξέτασης, διατάχθηκε από κάποιον ανακριτή …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είχα ρωτήσει προχθές τον κ. Γιαννακό ότι δεν είναι αυτή.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Πέρασαν πολλοί και ένας ρώτησε να ελεγχθεί και η ευθύνη των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Αυτή είναι, κύριε Τζαβάρα! Δεν σας το είπα; Να δούμε τα Πρακτικά. Προσέξτε, γιατί μπορούμε να βρούμε τα Πρακτικά. Δεν σας το είπα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτή είναι, κύριε Γιαννακέ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όπως επίσης αυτό που διάβασα ότι βγήκατε έξω και δηλώσατε –αν αληθεύει- ότι δεν ήξερα ότι μειώθηκε κατά 1% η τιμή. Το διάβασα στην «Καθημερινή», αν αληθεύει ότι το είπατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ μέσα εγώ σας είπα ότι μειώθηκε η τιμή, όταν πήγαν στο εξωτερικό, κατά 1%.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα το πούμε αυτό, θα επανέλθω σε αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Αν αληθεύει αυτό που διάβασα στην «Καθημερινή». Σας το λέω για να ψάξουμε τα Πρακτικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η απόφαση που επικαλείσθε του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αυτή που δέχεται συγνωστή νομική πλάνη;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ναι, και αν θέλετε μπορώ να σας τη διαβάσω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Λέω: Αυτή είναι; Τίποτε άλλο δεν θέλω.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ναι, αυτή είναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μπράβο.

Και αυτό είναι που σας απαλλάσσει, δηλαδή η νομική συγνωστή πλάνη που σας αναγνώρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή, αυτού του είδους τον έμμεσο ψόγο για το ότι παρανομήσατε, εσείς το χρησιμοποιήσατε για να οικοδομήσετε επάνω σε αυτό όλη τη μετέπειτα εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου. Αυτό μας λέτε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η συγνωστή πλάνη δεν αφορά το «Τρεις Γέφυρες – Πειραιά», κύριε Τζαβάρα. Σας την έχω καταθέσει και μπορείτε να τη διαβάσετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Αφορά στο εξής: Όταν γράφαμε την περιοχή περί των Αγίων Αναργύρων, δεν γράψαμε σαφώς «Άγιοι Ανάργυροι-Λιόσια».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Λέει κι άλλα, τη διάβασα εχθές. Λέει κι άλλα.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Αυτό λέει ακριβώς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Παρακαλώ, να προχωρήσουμε. Υποβάλλετε ερώτηση, κύριε Τζαβάρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Προχωράμε.

Όσον αφορά τις γραμμές, κύριε Καραπάνο, μπορείτε να μου πείτε εάν είναι δύο ή τέσσερις οι γραμμές;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Ειλικρινά θα σας πω για το διαχειριστικό κομμάτι, αν έγιναν τρεις ή τέσσερις, ούτε με ενδιέφερε. Από την αφετηρία είχα βέβαιη άποψη ότι αυτό, όπως δρομολογείται, είναι παράνομο και δεν έχω μείνει καθόλου σ’ αυτό το θέμα και δεν μ’ ενδιαφέρει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να σας πω ποια είναι η πληροφορία που έχω εγώ και ζητάω, κύριε Πρόεδρε, να εξεταστεί. Έχει μεν στα χαρτιά, φαίνεται ότι είναι δύο για να δημιουργείται η εντύπωση της ανακαίνισης, αλλά στην πραγματικότητα είναι τέσσερις.

Κατά πάσα δε περίπτωση, προκύπτει από το σχέδιο που έχει κατατεθεί –επειδή υπάρχει μία συνεχής διακεκομμένη γραμμή- ότι αυτή η υπηρεσιακή δεν είναι όπως την είπε ο κ. Γιαννακός, αλλά είναι καθ’ όλο το μήκος της γραμμής. Θα το δούμε βέβαια. Θα έρθει ο επόμενος μάρτυρας και θα μας τα πει. Ας το σταματήσουμε εδώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Κι επειδή σ’ αυτήν την υπόθεση, στην αφετηρία είχα βάλει άλλο συνάδελφο μάρτυρα, είχα βάλει το συνάδελφο Τσαλικάκη, που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά αρνήθηκε να έρθει να καταθέσει, οπότε αναγκάστηκα χωρίς μάρτυρα και επικαλέστηκα τον συνάδελφο Παναγιώτου. Το γνωρίζει ο κ. Παναγιώτου γιατί το ξέρει αυτό το θέμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εντάξει, κύριε Καραπάνο.

Ξεκινώ από εσάς, κύριε Καραπάνο, και θα ήθελα να μου δώσετε μία εξήγηση. Είπε ο κ. Γιαννακός ότι η συγκεκριμένη ΑΒΑΞ πήγε και έδωσε αρνητική.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν είπα «πήγε και έδωσε». Μου είπε ότι δεν θέλει να έρθει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: «Ότι θα έδινε αρνητική» -μάλλον έτσι το είπατε- «αν συμμετείχε.»

Πείτε μου αν έχει λογική εξήγηση αυτό που λέει τώρα ο κ. Γιαννακός, κατά την κρίση σας, ότι θα πήγαινε να δώσει, αν έδινε, αρνητική …

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Περίμενε να αστοχήσει ο διαγωνισμός για να πάει σε διαπραγμάτευση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: … αν συμβιβάζεται η δήλωση που έκανε στον κ. Γιαννακό ότι δεν ήταν ενδιαφερόμενη για να συμμετέχει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με την αίτηση που πηγαίνει και κάνει των ασφαλιστικών μέτρων, επί της οποίας εκδίδεται –όπως είπα- η 8712/2003 απόφαση, με την οποία υποχρεώνεται ο κ. Γιαννακός, ο ΟΣΕ, να απέχει από την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρία ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ και SIEMENS.

Έχει καμία λογική σχέση το να μη θέλει κάποιος να δώσει και στη συνέχεια να πηγαίνει να εμποδίζει το έργο που πήρε κάποιος άλλος; Και να ισχυρίζεται εδώ στην αίτηση ότι θα έδινε προσφορά, αν υπήρχαν ακριβή και σαφή τεύχη, αν είχαν γίνει οι δημοσιότητες, όπως είχαν γίνει, και αν είχε κληθεί στη διαπραγμάτευση, που με βάση το άρθρο 24 του 609/1985 έπρεπε να έχει κάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ; Έχουν λογική μεταξύ τους αυτά τα πράγματα;

Γιατί εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς πορευόμαστε με τη λογική, ούτε με τους νόμους –τα κατεβατά που αραδιάζει εδώ ο κ. Γιαννακός- ούτε βέβαια με αυτά που διαβάζετε εσείς. Πείτε μας να καταλάβουμε.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Κύριε Τζαβάρα, εγώ αυτά που διαβάζω, τα διαβάζω για έναν και μόνο λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, όχι απαντήστε μου σας παρακαλώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Σας λέω ευθαρσώς ότι εγώ αυτά δεν τα πιστεύω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έτσι μπράβο.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Αυτά δεν μπορεί να τα είπε στον κ. Γιαννακό, θα τα είπε στο Γενικό Διευθυντή. Δεν δικαιολογούνται από έναν απλό λόγο, διότι η συγκεκριμένη εταιρεία ήρθε με έγγραφα και λέει όλα αυτά που είπατε προηγουμένως και λέει να εφαρμόσετε και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που σημαίνει «κύριοι, υπάρχει περιθώριο να πάει παρακάτω το τίμημα». Δεν θα δώσει αρνητικά, δηλαδή να το δώσει παραπάνω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Γιαννακέ, εφαρμόστηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όταν ήρθαν στο γραφείο και ήταν και ο κ. Κοτσαμπασάκης και ο κ. Αρχοντής, έγινε σύσκεψη, μας είπε αυτό που σας είπα και από εκεί και πέρα βέβαια μας είπε ότι δεν θα σας έρθει καμία προσφορά.

Όταν την επομένη είδαν ότι κατατέθηκε –την επομένη της κατάθεσης της προσφοράς-, έκαναν τα ασφαλιστικά μέτρα γιατί είναι προφανές ότι ήταν μια προσπάθεια –επειδή ήταν ήδη εγκατεστημένοι στο «Τρεις Γέφυρες-Αεροδρόμιο»- να μπορέσουν να διαπραγματευτούν το θέμα και όταν είδαν …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Με ποιον να το διαπραγματευτούν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Να διαπραγματευτούν το θέμα και να μπορέσουν να δώσουν παραπάνω τιμές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Με ποιον να το διαπραγματευτούν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Με τον ΟΣΕ, να διαπραγματευτούν το θέμα/

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Από τη στιγμή που είχαμε μία προσφορά, προχωρήσαμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πολύ ωραία.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Από εκεί και πέρα, ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία της Ελλάδας και επιπλέον οι αποφάσεις των δικαστηρίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πολύ ωραία.

Μπορείτε να μου δώσετε εσείς μια λογική εξήγηση πώς συνέβη και ενώ κέρδισαν την απόφαση αυτή –και πράγματι πέτυχαν να εμποδιστεί ο ΟΣΕ να υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση με τη μοναδική, εν πάση περιπτώσει, προσφέρουσα κοινοπραξία- πώς συνέβη και παραιτήθηκαν;

Έχετε εσείς –από την πείρα σας θέλω να μου πείτε- πολλά παραδείγματα ανθρώπων που κερδίζουν δίκες και παραιτούνται από το αποτέλεσμα αυτό που πέτυχαν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Τζαβάρα, επειδή δεν ξέρω όλο το φάκελο, να μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς το είπατε ότι παραιτήθηκε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, ξέρω ότι παραιτήθηκε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. Γιατί παραιτήθηκε; Μήπως ξέρετε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Παραιτήθηκε γιατί είδε προφανώς ότι δεν θα μπορούσε να εκτιμήσει …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν θα μπορούσε, ε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να σας ρωτήσω διαφορετικά; Γιατί εγώ έχω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν την έχει και ο κ. Καραπάνος.

Μήπως στη συνέχεια ήρθε σε μία συμφωνία με την Κοινοπραξία και τα βρήκαν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ δεν το ξέρω αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς δεν το ξέρετε. Μήπως το έχετε πληροφορηθεί;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς, κύριε Καραπάνο, τι έχετε μάθει σχετικά με αυτό το θέμα; Γιατί έχω την πληροφορία ότι αυτός που είναι εκεί στο εργοτάξιο από τα πιο υψηλά στελέχη –θα προκύψουν αυτά από άλλους μάρτυρες- είναι υπάλληλος του ΑΒΑΚΑ. Είναι αλήθεια αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω, κύριε Τζαβάρα, από καταδρομική ενέργεια δική μου, όχι επισήμως –διότι κατ’ επανάληψη έχω ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο επισήμως να έχω πρόσβαση στο φάκελο της διαχείρισης της εργολαβίας και ποτέ δεν μου δόθηκε και μάλιστα κατά τρόπο τελείως παράνομο, τα έχω καταθέσει αυτά την προηγούμενη φορά- διαπίστωσα ότι υπάρχουν έξι, επτά εγγυητικές του ΑΒΑΚΑ αυτή τη στιγμή …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγγυητικές του ΑΒΑΚΑ;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Του ΑΒΑΚΑ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πού υπάρχουν;

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Σε κομμάτια έναντι πληρωμών που γίνονται σε αυτήν την εργολαβία. Θα σας τα πει ο συνάδελφος που θα έρθει τώρα εδώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Γιαννακέ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Καραπάνος): Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ο κ. Γιαννακός. Θα σας τα πει ο συνάδελφος που θα έρθει μετά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εν πάση περιπτώσει, το πώς …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε ο Πρόεδρος της συζήτησης. Έτσι δεν είναι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Έτσι νομίζω, αν μου επιτρέπετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Παρακολουθώ. Ποιο είναι αυτό;

(DE)

(3GK)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ωραία. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ, λοιπόν, στην εκτέλεση αυτού του έργου, ενώ η ανάδοχος είναι η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Το κατάλαβα, κύριε Τζαβάρα. Παρακάτω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …δέχεται ο Ο.Σ.Ε. εγγυητικές επιστολές υπέρ του ΑΒΑΚΑ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ωραία. Κατεγράφη αυτό που είπατε. Τι θέλετε παρακάτω;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το «κατεγράφη» δεν έχει σημασία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ωραία. Ποιο έχει σημασία, κατά τη γνώμη σας;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όμως, πρέπει να υπάρξει και αίτημα, για να μας εξηγήσει ο Ο.Σ.Ε. κατά ποίο νόμιμο τρόπο συμβαίνει κάτι τέτοιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ωραία. Παρακαλώ, να συντάξετε σχέδιο επιστολής το οποίο να αποστείλουμε στον Ο.Σ.Ε. με αυτό το περιεχόμενο. Καμία αντίρρηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ