Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
Array

Μη μας πείτε ότι δεν ξέρατε Αγγλικά !!!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

apokalyptiko jpg

Κάτι δεν πάει καλά με την μετάφραση του “GREECE: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON SPECIFIC ECONOMIC POLICY CONDITIONALITY May 3, 2010”, στα Ελληνικά (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10111.pdf)

Η Ελληνική έκδοση είναι “Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010”(http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/06/2010_05_04_Parartima4.pdf)


englishMOU

Δείτε τι αναγράφεται στην σελίδα 51, ii. Structural fiscal reforms,

Parliament adopts a reform of the pension system to ensure its medium- and long-term sustainability. It should limit the increase of public sector spending on pensions, over the period 2010‒2060, to under 2.5 percent of GDP. The reform will be designed in close consultation with European Commission, IMF and ECB staff, and its estimated impact on long-term sustainability will be validated by the EU Economic Policy Committee. The parameters of the system will ensure long-term actuarial balance, as determined by the National Actuarial Authority. The reform should include the following elements”

Δείτε τώρα αντίστοιχα τι αναγράφεται στην ίδια παράγραφο  ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στο αντίστοιχο μνημόνιο (Ελληνική έκδοση)

“Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά του. Η μεταρρύθμιση θα σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, και η εκτιμώμενη επίπτωσή της στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα θα επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ. Οι παράμετροι του συστήματος θα εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία, όπως καθορίζεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία”

greekMOU

Όπως διαπιστώσατε δεν έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά καθόλου η πρόταση:

“It should limit the increase of public sector spending on pensions, over the period 2010‒2060, to under 2.5 percent of GDP” (Η αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις να είναι κάτω από 2,5% επί του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010 – 2060)

Άς πάμε τώρα στην επόμενη σελίδα 52 του αγγλικού μνημονίου:

” Introduction of a unified statutory retirement age of 65 years, including for women in the public sector (phased in immediately after adoption), to be completed by December 2013″

englishMOU1

Τι λέει η αντίστοιχη Ελληνική παράγραφος:

” Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις γυναίκες στο δημόσιο τομέα (σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011), που θα ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2013″

Το αγγλικό κείμενο μιλάει για ΑΜΕΣΗ  και ΟΧΙ σταδιακή από το 2011, ισχύ της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών στο δημόσιο τομέα στα 65 έτη.

greekMOU1

Τώρα ή δεν ξέρουν Αγγλικά ΟΛΟΙ οι Έλληνες που υπέγραψαν το μνημόνιο…ή

Μας δουλεύουν ψιλό γαζί !!!

Μη μας πείτε ότι δεν ξέρατε αγγλικά…

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/06/blog-post_370.html

ΔΗΜΟΦΙΛΗ