30/09/2020

Είσαι ναυαγοσώστης και πρέπει να κάνεις διάσωση. Τι γίνεται αν χρειαστεί το φιλί της ζωής;

Nαυγοσωστική διάσωση με νέα δεδομένα λόγω κορονοϊού

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου εξέδωσε οδηγίες αναφορικά με τα νέα δεδομένα που θα ισχύουν για την Nαυγοσωστική Διάσωση λόγω της πανδημίας του COVID-19.
– Διάσωση θυμάτων με νέα δεδομένα
Η πρωτόγνωρη πανδημία που προκαλείται από την μόλυνση από το ιό SARS-COV-2 (“κορωνοϊός“, λοίμωξη COVID-19) δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και κυρίως ως προς την ασφάλεια των διασωστών- Ναυγοσωστών.
Τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι πρώτοι βοηθοί κατά τη διάρκεια παροχής διασωστικών πράξεων μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών και ιδιαιτέρα στις τεχνικές καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης σε αυτόν τον νέο ιό που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και όλες οι διασωστικές πράξεις να βασίζονται στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να παρέχονται με ασφάλεια οποιασδήποτε διαδικασίες διασώσης.
– Δράση με προστατευτικά μέτρα και αλλαγές στις τεχνικές αναζωογόνησης
Πριν από την προσέγγιση ύποπτου επιβεβαιωμένου περιστατικού τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας.
1. Χρήση προφυλακτικών μέτρων σε όλα τα περιστατικά- γάντια, χειρουργική μάσκα
2. Σε περιστατικά που χρήζουν αναζωογόνησης και χειρισμούς στον αεραγωγό, μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2)και μέτρα προστασίας ματιών-Γυαλιά η Ασπίδα Προσώπου
3. Εάν ο πάσχοντας έχει τις αισθήσεις χορηγείται μάσκα,(απλή χειρουργική) στεγανά εφαρμοσμένη, όπου αυτό επιτρέπεται λόγω συνθηκών
4. Απομάκρυνση των παρευρισκόμενων
5. Περιορισμός στον αριθμό του εμπλεκόμενου προσωπικού στο ελάχιστο
6. Περιορισμός των διαδικασιών που δημιουργούν μικροσταγονίδια όπως π.χ αναρρόφηση
7. Χρήση εξοπλισμού διάσωσης μιας χρήσης
8. Χρήση Ιματισμού μιας χρήσης
9. Ασφαλής καθαρισμός και απολύμανσης όλου του επαναχρησιμοποιημένου εξοπλισμού και όλου του ρυπαρού και ακάθαρτου ιματισμού.
– Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Δεν αλλάζουν τα πρωτόκολλα και οι ΚΚΟ στις τεχνικές διάσωσης
Με ιδιαίτερη προσοχή οι τεχνικές που αφορούν χειρισμούς στον αεραγωγό και χρήση αυξημένης προστασίας
Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε όλα τα περιστατικά (Απλή Χειρουργική μάσκα, Γάντια)
Εάν ο πάσχοντας έχει τις αισθήσεις χορηγείται μάσκα,( χειρουργική) στεγανά εφαρμοσμένη, όπου αυτό επιτρέπεται λόγω συνθηκών
Απομάκρυνση των παρευρισκόμενων
Περιορισμός στον αριθμό του εμπλεκόμενου προσωπικού στο ελάχιστο
Περιορισμός των διαδικασιών που δημιουργούν μικροσταγονίδια όπως π.χ αναρρόφηση
Χρήση εξοπλισμού διάσωσης μιας χρήσης
Χρήση Ιματισμού μιας χρήσης πχ χρήση αλουμινοκουβέρτων
Ασφαλής καθαρισμός και απολύμανσης όλου του επαναχρησιμοποιημένου εξοπλισμού και όλου του ρυπαρού και ακάθαρτου ιματισμού
– Διαδικασίες εφαρμογής ΚΑΡΠΑ
Κάθε φορά που εκτελείται ΚΑΡΠΑ, ιδιαίτερα σε ένα άγνωστο θύμα, υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης λοίμωξης, που σχετίζεται ιδιαίτερα με την εφαρμογή εμφυσήσεων διάσωσης και ως εκ τούτου τέτοιες τεχνικές “στόμα με στόμα-φιλί της ζωής” θα πρέπει να αποφεύγονται.
Ο προστατευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου αυτό δύναται πριν την έναρξη διασωστικών πράξεων.
Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις υπάρχουσες καθιερωμένες οδηγίες, θα πρέπει να γίνει άμεσα κλήση για βοήθεια στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων στο τηλ.22887171.
Αναγνωρίστε την καρδιακή ανακοπή αναζητώντας την απουσία σημείων ζωής και την απουσία φυσιολογικής αναπνοής, χωρίς την διάνοιξη του αεραγωγού και χωρίς να τοποθετείται το πρόσωπο σας κοντά στο στόμα του ασθενή.
Μην ακούτε ή αισθάνεστε την αναπνοή τοποθετώντας το αυτί και το μάγουλο σας κοντά στο στόμα του ασθενούς.
Αποφεύγονται παρεμβάσεις στον αεραγωγό. Απαγορεύονται οι εμφυσήσεις στόμα σε στόμα.
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την επιβεβαίωση της καρδιακής ανακοπής, ξεκινήσετε τις θωρακικές συμπιέσεις μέχρι να φτάσει η βοήθεια (ή προφανώς ο ασθενής να εμφανίσει έκδηλα σημεία ζωής όπως πχ αντίδραση με κινήσεις).
Τοποθετείστε και εφαρμόστε ορθά μάσκα μη επανεσπνοής για συνεχή χορήγηση οξυγόνου στον ασθενή και προχωρήστε με θωρακικές συμπιέσεις.
Βεβαιωθείτε ότι ένα ασθενοφόρο είναι καθ΄ οδόν. Αν υποπτεύεστε COVID 19, δώστε αυτή την πληροφορία εξαρχής την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.
Σε περίπτωση θετικού/ ύποπτου COVID-19 θύματος, οπότε και υπάρχει σαφής κίνδυνος μόλυνσης, οι Ναυαγόσωστες θα πρέπει να επιχειρούν ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις και έγκαιρη απινίδωση μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Η έγκαιρη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης του ατόμου και δεν αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης του διασώστη.
Χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ., χρήση AMBU) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης).
Απορρίψτε ή καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ ακολουθώντας τις συστάσεις του κατασκευαστή και τις τοπικές οδηγίες.
Αφαιρέστε το προστατευτικό εξοπλισμό με ασφάλεια, απολυμάνετε τυχόν επιφάνειας που ήρθαν σε επαφή και απορρίψετε τους σάκους μολυσματικών σε ειδικούς χώρους φύλαξης.
Η υγιεινή των χεριών έχει σημαντικό ρόλο στη μείωση της μετάδοσης. Μετά την εκτέλεση οποιαδήποτε διασωστικής διαδικασίας και ιδιαίτερα στην ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να γίνει απολύμανση, καλό πλύσιμο χειρών με σαπούνι και νερό και χρήση αντισηπτικών χεριών με βάση το οινόπνευμα.
– Διαδικασίες Καθαριότητας και απολύμανσης
1. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα συγκεκριμένα περιστατικά θα πρέπει να είναι μιας χρήσης
2. Απαγορεύεται η χρήση συμπιεσμένου νερού προς αποφυγή μόλυνσης με σταγονίδια
3. Ο εξοπλισμός πρέπει να απολυμαίνετε με υψηλό βαθμό απολύμανσης με απολυμαντικό ευρέως φάσματος και αποδεδειγμένης αντιβακτηριακής και αντιι-ικής δράσης (συνήθως διάλυμα υποχλωριϊδους νατρίου)
4. Για συσκευασίες και μηχανήματα που δεν μπορούν να απολυμάνθουν με εμβάπτιση, ακολουθείται η διαδικασία της απολύμανσης των επιφανειών.
5. Η απολύμανση των οριζοντίων και κάθετων επιφανειών, των υλικών και των χώρων να γίνεται με διάλυμα χλωρίνης 0.5% (5000 ppm) που γίνεται με περίπου 200 ml ( ένα ποτήρι) χλωρίνης 3% σε 800 ml νερό παρασκευαζόμενο της στιγμής της χρήσης τους.
6. Κατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους μολυσματικών
7. Πλύσιμο χεριών σε τακτά χρονικά διαστήματα με σαπούνι και τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος
Πηγή: philenews

Κάνε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

7η Ταξιαρχία: Η μετακόμιση της ντροπής

Το να κλείνει η κυβέρνηση μεσάνυχτα τα περίπτερα για να μην αγοράζουμε μπίρες και γλεντάμε στις πλατείες ή να μοιράζει στα νήπια μάσκες για...

Επική επίδειξη ηρωισμού και πατριωτισμού από τους Αρμένιους!

Αντί να ψάχνουν διαβατήρια για να φύγουν από την Αρμενία, πηγαίνουν ακόμα και με κάρα στην πρώτη γραμμή (video). Χιλιάδες Αρμένιοι που δεν μπόρεσαν να...

Δημόσια ΙΕΚ: Νομικά κολάσιμες οι πρακτικές που ακολουθούνται – Θα επέμβει επιτέλους εισαγγελέας;

Πόσο νόμιμο και πόσο ηθικό είναι οι ελεγκτές των αιτήσεων εισαγωγής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης να είναι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και ελεγχόμενοι, συμμετέχοντας...

Ακυρώθηκε η μεταγραφή στην ΑΕΛ του αρχηγού της Αρμενίας Χαρογιάν γιατί πήγε να πολεμήσει !!

Η ΑΕΛ γνωστοποίησε πως η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού, Βαραζντάτ Χαρογιάν, ακυρώθηκε καθώς πήγε στον πόλεμο. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο κεντρικός αμυντικός δεν...

Δολοφόνοι! Χτύπησαν λεωφορείο με άμαχους μέσα στην Αρμενία!

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας πριν από λίγο από Αζέρους και Τούρκους, με χτύπημα κατά λεωφορείου εντός του αρμενικού εδάφους! Θύματα άμαχοι σύμφωνα με πηγές...

Το βίντεο του Mega που ντρόπιασε την Ελλάδα!

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως μπορεί να είναι ένα δελτίο ειδήσεων σε ένα τουρκικό κανάλι; Που να υποστηρίζει με πάθος τα τουρκικά συμφέροντα κατά της...

Πύρινη παρέμβαση του Mega υπέρ του Αζερμπαϊτζάν!

Είπαμε, τα συστημικά κανάλια είχαν κρατήσει πολύ χαμηλά το θέμα της εισβολής του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις θηριωδίες που διέπραξαν η Αζέροι...

Πως μια χούφτα ήρωες Αρμένιοι σταμάτησαν τους εισβολείς! (Σκληρό Βίντεο)

Ένα σκληρό βίντεο που δείχνει το σημείο όπου οι ήρωες Αρμένιοι σταμάτησαν τους Αζέρους και ισλαμιστές τρομοκράτες της εισβολής. Ο δρόμος διάσπαρτος με πτώματα...

Απαράδεκτη και ντροπιαστική η δήλωση Μητσοτάκη για την Ελληνική επανάσταση

Πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε που ακριβώς έμαθε ιστορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει διαβάσει Φαλμεράυερ, Αδόλφο Χίτλερ και Μπουλέντ Ετσεβίτ και...

Τώρα: Κατάρριψη αζερικού αεροσκάφους από το Ιράν

Πριν από λίγα λεπτά η ιρανική αεράμυνα κατέρριψε αζέρικο μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο φέρεται να είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο του Ιράν. Ακόμα...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

7η Ταξιαρχία: Η μετακόμιση της ντροπής

Το να κλείνει η κυβέρνηση μεσάνυχτα τα περίπτερα για να μην αγοράζουμε μπίρες και γλεντάμε στις πλατείες ή να μοιράζει στα νήπια μάσκες για...

Επική επίδειξη ηρωισμού και πατριωτισμού από τους Αρμένιους!

Αντί να ψάχνουν διαβατήρια για να φύγουν από την Αρμενία, πηγαίνουν ακόμα και με κάρα στην πρώτη γραμμή (video). Χιλιάδες Αρμένιοι που δεν μπόρεσαν να...

Δημόσια ΙΕΚ: Νομικά κολάσιμες οι πρακτικές που ακολουθούνται – Θα επέμβει επιτέλους εισαγγελέας;

Πόσο νόμιμο και πόσο ηθικό είναι οι ελεγκτές των αιτήσεων εισαγωγής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης να είναι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και ελεγχόμενοι, συμμετέχοντας...

Ακυρώθηκε η μεταγραφή στην ΑΕΛ του αρχηγού της Αρμενίας Χαρογιάν γιατί πήγε να πολεμήσει !!

Η ΑΕΛ γνωστοποίησε πως η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού, Βαραζντάτ Χαρογιάν, ακυρώθηκε καθώς πήγε στον πόλεμο. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο κεντρικός αμυντικός δεν...

Δολοφόνοι! Χτύπησαν λεωφορείο με άμαχους μέσα στην Αρμενία!

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας πριν από λίγο από Αζέρους και Τούρκους, με χτύπημα κατά λεωφορείου εντός του αρμενικού εδάφους! Θύματα άμαχοι σύμφωνα με πηγές...

Το βίντεο του Mega που ντρόπιασε την Ελλάδα!

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως μπορεί να είναι ένα δελτίο ειδήσεων σε ένα τουρκικό κανάλι; Που να υποστηρίζει με πάθος τα τουρκικά συμφέροντα κατά της...