25/09/2020

Επιστροφή στην κανονικότητα. Δωρεάν πολυτελή αυτοκίνητα για τους βουλευτές, μένουν με τα σαραβαλάκια-φονιάδες οι πολίτες.

Λες και δεν έχει ο κάθε βουλευτής δικό του αυτοκίνητο αλλά βέβαια με αυτό το κόλπο μπορεί ο καθένας να κυκλοφορεί με καινούργιο αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας που παρέχει ασφάλεια και άνεση όταν η ίδια κυβέρνηση απειλεί με βαριά τέλη κυκλοφορίας όσους έχουν παλιά αυτοκίνητα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αλλάξουν με νέα.
Έως τα 765 το μήνα θα φτάνει η επιδότηση για την ενοικίαση του κάθε αυτοκινήτου, μεγαλύτερη και από τον βασικό μισθό που μπορεί να πάρει ένας εργαζόμενος όταν και αν βρει δουλειά.
Επίσης είναι πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, σέρβις, ασφάλειες, βενζίνες, ακόμη και το μπαμπά μη τρέχεις στο ταμπλό.
Ο μόνος περιορισμός που έχουν είναι να μην πάρουν καμπριολε. Λες και αυτό είναι που θα προκαλούσε.

Τους τύπους των αυτοκινήτων που θα εκμισθώσει η Βουλή για την επόμενη τετραετία και μπορούν να επιλέξουν οι βουλευτές δημοσιεύθηκε σε σχετική απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ωστόσο φέτος σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη η απόφαση ξεκαθαρίζεται πως οι βουλευτές Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας όσο και οι των υπολοίπων περιφερειών της χώρας και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να αποκτήσουν κάποιο ηλεκτρικό μοντέλο και μάλιστα με μηνιαίο μίσθωμα υψηλότερο ή ίσο με το αντίστοιχο των μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως και 1.600 κ.εκ. ανέρχεται σε 450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τους Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας ενώ για τους υπόλοιπους βουλευτές και ευρωβουλευτές ο κυβισμός των κινητήρων ανεβαίνει στα 1.800 κ.εκ. και το μηνιαίο μίσθωμα στα 765 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση και για τις δύο κατηγορίες βουλευτών οι οποίοι μπορούν να τα αποκτήσουν δικαιολογώντας το υψηλό μίσθωμα που ανέρχεται σε 765 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Επίσης η απόφαση ορίζει ότι οι βουλευτές απαγορεύεται να παραγγείλουν cabrio αυτοκίνητα ενώ επιτρέπονται όλοι οι υπόλοιποι τύποι όπως sedan, hatchback και SUV με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς.
Επίσης η μίσθωση των οχημάτων θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2024.
Τώρα το γεγονός πόσοι βουλευτές θα επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα αποδειχθεί με τη νέα χρονιά που θα παραληφθούν τα νέα οχήματα leasing…
Ειδικότερα στην απόφαση με αριθμό Πρωτ. 19167 Διεκπ. 11023/2019, ΦΕΚ184/Α/20.11.2019 αναφέρεται ότι:
«Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, για τον καθορισμό του ανώτατου κυβισμού και μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύπων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα από 1.2.2020 έως 31.1.2024.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
Την κατά την ΜΗ΄ συνεδρίαση της 15.11.2019 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.
Το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Καθορισμός του ανώτατου κυβισμού και μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύπων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα από 1.2.2020 έως 31.1.2024.
Έχοντας υπόψη,
1.Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 63 και του άρθρου 65 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό-ΦΕΚ 106/Α΄/24.06.1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 1, 97, 129 και 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α΄/10.04.1997), όπως ισχύουν,
δ) της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΞΗ΄/07.02.2003 (ΦΕΚ 33/Α΄/11.02.2003), όπως τροποποιήθηκε με την από 20.5.2008, ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΡΜΔ΄/20.05.2008 (ΦΕΚ 94/Α΄/22.05.2008), της από 13.09.2011 όμοιας απόφασης που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΣΙΑ΄/13.09.2011 (ΦΕΚ 205/Α΄/16.09.2011), και της από 07.12.2012 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΠΖ΄/7.12.2012 (ΦΕΚ 244/Α΄/14.12.2012), όπως ισχύει,
ε) της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής: i) 4650/3678/13.06.2005 (ΦΕΚ 811/Β΄/14.06.2005), ii) 73/41/10.01.2006 (17/Β΄/13.01.2006), iii) 4415/02.06.2006 (ΦΕΚ 688/Β΄/02.06.2006), iv)6627/5309/12.09.2006 (ΦΕΚ 1291/Β΄/12.09.2006), v) 7108/5683/28.9.2006 (ΦΕΚ1437/Β΄/29.9.2006), vi) 5475/3819/29.5.2008 (ΦΕΚ 1002/Β΄/29.5.2008), vii) 8873/26.8.2008 (ΦΕΚ 1943/Β΄/19.9.2008), viii) 14258/9590/27.10.2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/05.01.2010), ix) 8109/16.09.2011 (ΦΕΚ 2219/Β΄/04.10.2011), x) 781/26.01.2012 (ΦΕΚ 311/Β΄/14.02.2012), xi) 71/30/07.01.2014 (ΦΕΚ 66/Β΄/17.01.2014), xii) 6547/4366/14.07.2014 (ΦΕΚ 1898/Β΄/14.07.2014), xiii) 7345/30.7.2014 (ΦΕΚ 2075/Β΄/30.07.2014), xiv) 16927/11031/26.11.2015 (ΦΕΚ 2560/Β΄/26.11.2015) και xv) 15030/9213/19.12.2017 (ΦΕΚ 4511/Β΄/20.12.2017) όπως ισχύει.
2.Την από 14.11.2019 ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
3.Την αναγκαιότητα σύναψης νέας μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) με διατήρηση του ανώτατου ορίου των μισθωμάτων για κάθε κατηγορία οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικών, στα όρια της υφιστάμενης μίσθωσης, καθώς και την προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με μη ρυπογόνες και τεχνολογικά καινοτόμες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, με τη δυνατότητα μίσθωσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για όσους Βουλευτές και Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επιθυμούν.
4.Το γεγονός ότι προκαλείται αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού της Βουλής, με την υιοθέτηση της δυνατότητας μίσθωσης και ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στον ειδικό φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-0000000 και στην πίστωση του Α.Λ.Ε. 2440301002 του Προϋπολογισμού της Βουλής.
5.Την υπό Α.Λ.Ε. 2440301002 εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού της Βουλής, αποφασίζουμε:
6.α) Οι υφιστάμενες μισθώσεις αυτοκινήτων, οι οποίες λήγουν 31.12.2019, παρατείνονται αυτοδικαίως με το ίδιο μίσθωμα μέχρι την 31.3.2020 και σε έκτακτες περιπτώσεις μέχρι την παραλαβή των νέων αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως, εάν η παραγγελία των νέων έχει γίνει από την ίδια εκμισθώτρια εταιρεία ή όχι. Η παραγγελία του αυτοκινήτου από τους Βουλευτές και τους Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι τις 15.01.2020 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και καμία παραγγελία αυτοκινήτου μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να γίνει με προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης μεταγενέστερη της 31.03.2020. Η μίσθωση των νέων αυτοκινήτων δύναται να αρχίζει, μετά την παράδοση των παλαιών, από 01.02.2020 έως και 31.03.2020 και θα λήγει 31.01.2024, ασχέτως της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης”.
β) Ο ανώτατος κυβισμός των μισθούμενων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό και οι κατηγορίες Βουλευτών διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1) έως 1600 cc για τους Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας,
2) έως 1800 cc για τους Βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών της χώρας και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
γ) Επιτρέπεται η μίσθωση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και για τις δύο κατηγορίες Βουλευτών, ως ανωτέρω. Επιτρέπεται, επίσης, η μίσθωση παντός τύπου και κατηγορίας επιβατηγού αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό, συμπεριλαμβανομένων των SUV με κίνηση στους δύο ή τέσσερις τροχούς, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabriolet).
δ) Το μηνιαίο μίσθωμα για τη μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ηλεκτροκίνητων οχημάτων και για τις δύο κατηγορίες Βουλευτών, ορίζεται σε ποσό έως 765 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Το μηνιαίο μίσθωμα για κάθε κατηγορία και τύπο αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό, ορίζεται σε ποσό μέχρι 450 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.600 c.c. που αφορούν στους Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας και σε ποσό μέχρι 765 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.800 c.c. που αφορούν στους Βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών της Χώρας και στους ΄Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33/Α΄/11.02.2003), και της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2.Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019».

Κάνε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μάγκας ο Ισραηλινός Πρέσβης στον ΟΗΕ: Μόλις ξεκίνησε η ομιλία Ερντογάν σηκώθηκε κι έφυγε (Βίντεο)

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Τζιλάντ Ερντάν κατηγόρησε την Τουρκία για «αντισημιτισμό»στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, με το που ξεκίνησε η...

Καρδίτσα: Έγινε Λούης ο Μητσοτάκης και έτρεξε σαν σίφουνας να κρυφτεί μέσα στο δημαρχείο

Σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη δημοσιευμα πως υπήρχε ένταση στους δρόμους γύρω από το δημαρχείο στην Καρδίτσα με πολύ κόσμο που ήθελε να διαμαρτυρηθεί...

Νύχτα κολαση στο Μαξίμου – Ποιοι πιέζουν τον Μητσοτακη για lockdown

Δύσκολες αποφάσεις για την κυβέρνηση και τον Κυριακο Μητσοτακη προσωπικά. Οι υπουργοί του βγαίνουν και διαβεβαιώνουν πως η οικονομία αντέχει ένα lockdown φέρνοντας τον...

Ο πραγματικός (και ντροπιαστικός) λόγος αναβολής της συνόδου της ΕΕ

Ένα πουλάκι από τις Βρυξέλλες που «κελαηδάει» στα ισπανικά, και που έχω κάθε λόγο να εμπιστεύομαι, μιας και γνωριζόμαστε ακριβώς 30 χρόνια, μου είπε...

Μια επικίνδυνη τακτική επιβολής πολιτικών στη βάση υποθέσεων (Με αφορμή τον φημολογούμενο πιθανό περιορισμό κυκλοφορίας των ατόμων άνω των 65 ετών)

Από τον Βασίλη Δημ. Χασιώτη Από πολλές απόψεις, το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια χθεσινού άρθρου μου με τίτλο «Με αφορμή τον φημολογούμενο πιθανό περιορισμό κυκλοφορίας...

Καρδίτσα: Πολίτες αποδοκίμασαν τον Μητσοτάκη – Του φώναζαν Κυριακο μας κατέστρεψες

Με σκυμμένο το κεφάλι ο Μητσοτάκης στην Καρδίτσα. Οι πολίτες του φώναζαν συνθήματα και εκείνος έτρεχε να φυγει. Καρδίτσα:Τα πλάνα που προσπάθησαν να κρύψουν τα...

Αθλιότητα του ΝΑΤΟ σε βάρος της Ελλάδας!

Στην αποκάλυψη ότι το ΝΑΤΟ, συνειδητά, ύπουλα και μεθοδευμένα, επιχειρεί να αλλάξει το status του FIR Αθηνών, υιοθετώντας πάγιες τουρκικές προτάσεις, με απώτερο σκοπό...

Είναι τόσο ξεδιάντροποι τελικά: Τι λέει το γερμανικό SPD για τη γαλλική υποστήριξη στην Ελλάδα

Ο Νιλς Σμιντ, εκπρόσωπος των εξωτερικών υποθέσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικoύ Κόμματος της Γερμανίας (SPD) προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως προκλητική δήλωση που δείχνει...

Big Brother: Τον έκαναν ρόμπα στο πανελλήνιο

Τον έβαλαν να ανοίξει την ψυχή του για να τον ρεζιλέψουν. https://youtu.be/yl0cspEM0xg  

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μάγκας ο Ισραηλινός Πρέσβης στον ΟΗΕ: Μόλις ξεκίνησε η ομιλία Ερντογάν σηκώθηκε κι έφυγε (Βίντεο)

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Τζιλάντ Ερντάν κατηγόρησε την Τουρκία για «αντισημιτισμό»στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, με το που ξεκίνησε η...

Καρδίτσα: Έγινε Λούης ο Μητσοτάκης και έτρεξε σαν σίφουνας να κρυφτεί μέσα στο δημαρχείο

Σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη δημοσιευμα πως υπήρχε ένταση στους δρόμους γύρω από το δημαρχείο στην Καρδίτσα με πολύ κόσμο που ήθελε να διαμαρτυρηθεί...

Νύχτα κολαση στο Μαξίμου – Ποιοι πιέζουν τον Μητσοτακη για lockdown

Δύσκολες αποφάσεις για την κυβέρνηση και τον Κυριακο Μητσοτακη προσωπικά. Οι υπουργοί του βγαίνουν και διαβεβαιώνουν πως η οικονομία αντέχει ένα lockdown φέρνοντας τον...

Ο πραγματικός (και ντροπιαστικός) λόγος αναβολής της συνόδου της ΕΕ

Ένα πουλάκι από τις Βρυξέλλες που «κελαηδάει» στα ισπανικά, και που έχω κάθε λόγο να εμπιστεύομαι, μιας και γνωριζόμαστε ακριβώς 30 χρόνια, μου είπε...

Μια επικίνδυνη τακτική επιβολής πολιτικών στη βάση υποθέσεων (Με αφορμή τον φημολογούμενο πιθανό περιορισμό κυκλοφορίας των ατόμων άνω των 65 ετών)

Από τον Βασίλη Δημ. Χασιώτη Από πολλές απόψεις, το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια χθεσινού άρθρου μου με τίτλο «Με αφορμή τον φημολογούμενο πιθανό περιορισμό κυκλοφορίας...

Καρδίτσα: Πολίτες αποδοκίμασαν τον Μητσοτάκη – Του φώναζαν Κυριακο μας κατέστρεψες

Με σκυμμένο το κεφάλι ο Μητσοτάκης στην Καρδίτσα. Οι πολίτες του φώναζαν συνθήματα και εκείνος έτρεχε να φυγει. Καρδίτσα:Τα πλάνα που προσπάθησαν να κρύψουν τα...