Η Κομισιόν χαρακτηρίζει «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε ευθεία αμφισβήτηση του Υπουργείου Παιδείας και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στη νομοθεσία για την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών προχώρησε η Κομισιόν.

Σε σχετική ερώτηση (για την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια) έξι Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι οποιοδήποτε εθνικό μέτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) που είναι σε ισχύ.

Στην απάντηση της Κομισιόν αναφέρεται ακόμα: «Τα κράτη μέλη πρέπει να ζητούν τη γνώμη της εποπτικής αρχής της χώρας τους κατά την εκπόνηση πρότασης νομοθετικού μέτρου που θα εγκριθεί από εθνικό κοινοβούλιο, το οποίο αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία είχε προσφύγει μαθητής που αμφισβητούσε την νομιμότητα της σχετικής νομοθετικής διάταξης για την αναγραφή της διαγωγής, είχε κρίνει ότι η αναγραφή της διαγωγής δεν είναι νόμιμη.

Μάλιστα ανέφερε επ’ αυτού: «Η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη» αναπτύσσοντας το σκεπτικό  πως «Η αναγραφή στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ».

Η Κομισιόν είναι ενήμερη για την νομοθετική αλλαγή, αλλά, όπως τονίζεται, «οποιοδήποτε τέτοιο εθνικό μέτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων και για την συμμόρφωση αυτή απαιτείται μεταξύ άλλων οι επιδιωκόμενοι σκοποί να είναι θεμιτοί και να προσδιορίζονται στην νομοθεσία. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να αξιολογήσουν αν η πρακτική της καταγραφής της συμπεριφοράς ενός μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πιστοποιητικά και διπλώματα παραβιάζει τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων».

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία που κατέθεσαν τη σχετική ερώτηση: Αλέξης Γεωργούλης, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης, Στέλιος Κούλογλου, Έλενα Κουντουρά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ