20/06/2021

Δικαστήριο “πάγωσε” πρόστιμα της κυβέρνησης για τον κορονοϊό Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς ανέστειλε “λουκέτο” και πρόστιμο σε κατάστημα εστίασης που παραβίαζε τις αποστάσεις

Δικαστήριο έκρινε ως υπερβολικό το 15νθήμερο “λουκέτο” και πρόστιμο 3.000 ευρώ που επιβάλλει η κυβέρνηση στα καταστήματα εστίασης στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό.

Με δικαστική απόφαση αναστέλλεται η άμεση επιβολή 15νθήμερου κλεισίματος καταστήματος εστίασης και προστίμου 3.000 ευρώ σε ουζερί-σνακ μπαρ που δεν τηρούσε τις προβλεπόμενες αποστάσεις ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα στον υπαίθριο χώρο.
Την απόφαση έλαβε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς μετά από αίτηση του επιχειρηματία.
Σε έλεγχο που είχε γίνει στο κατάστημα του, διαπιστώθηκε πως η απόσταση των τραπεζιών ήταν 0,28 έως 1,25 μέτρο, αν και σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν, προβλέπεται απόσταση από 70 εκατοστά έως 1,70 μέτρα.
Στον ιδιοκτήτη του καταστήματος εστίασης επιβλήθηκε οικονομικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και η αναστολή λειτουργίας του ουζερί για 15 ημέρες.
Όμως το δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη σε σχέση με τις αυστηρές κυρώσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους καταστηματάρχες που παραβιάζουν τα μέτρα που ισχύουν για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, το πρόστιμο και το “λουκέτο” στο κατάστημα …«παγώνουν» μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου.
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:
«Η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής του, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόστασή του».
Και συμπληρώνει:
«Από τα προαναφερθέντα προσκομιζόμενα στοιχεία του αιτούντος, προκύπτει ότι αυτός εμφάνισε σημαντική ζημία κατά τα δύο τελευταία έτη λειτουργίας της επιχείρησης του και ότι έχει τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, ιδίως, δαπάνες μισθοδοσίας, καταβολής μισθώματος και διατροφής των δύο ανήλικων τέκνων του.
Επιπροσθέτως, η προαναφερθείσα δραστηριότητα του με Κ.Α.Δ. 56.30 ανήκει στις πληττόμενες από τη λήψη των προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) δραστηριότητες, για την οποία του επιβλήθηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος του για χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, σύμφωνα με τις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κ.Υ.Α.
(…) Το ποσό του επιβληθέντος με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση προστίμου (3.000,00 ευρώ) κρίνεται υψηλό εν όψει των προεκτεθέντων οικονομικών δεδομένων του. Κατόπιν των ανωτέρω, η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων και η, συνεπεία αυτών, σφράγιση του καταστήματος του για 15 ημερολογιακές ημέρες ή η άμεση καταβολή του ανωτέρω ποσού του προστίμου, θα προκαλέσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής του, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση του».
Στο σκεπτικό της απόφασης αναστολής εκτέλεσης των κυρώσεων, επισημαίνεται πως δεν αφορούσαν παραβίαση του αριθμού των προβλεπόμενων πελατών μέσα στο κατάστημα αλλά μόνο παραβίαση των αποστάσεων ανάμεσα στα τραπέζια.
Αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη αριθμού θαμώνων καθ’ υπέρβαση της επιτρεπόμενης αναλογίας ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά μόνο το γεγονός ότι, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε μικρότερη της επιτρεπόμενης απόσταση μεταξύ των τραπεζιών (0,28 εκ. και 1,25 εκ. αντί της προβλεπόμενης 1,70 εκ.), και κατόπιν στάθμισης της ανωτέρω βλάβης του αιτούντος με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνίσταται στην προστασία της δημόσιας υγείας με τη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει, εν προκειμένω, νόμιμη περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο του αιτούντος, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της προαναφερθείσας προσφυγής του, η οποία, άλλωστε, δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη».
Πάντως, το δικαστήριο καταλήγει πως η αναστολή επιβολής των κυρώσεων «χορηγείται υπό τον όρο ότι το κατάστημα του αιτούντος θα λειτουργεί σύμφωνα τις νόμιμες υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη γνωστοποίηση της ίδρυσης του καταστήματος του και την κατεχόμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και τηρώντας τα εκάστοτε θεσπιζόμενα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19)».
Με απλά λόγια: Ο καταστηματάρχης θα πρέπει αν μη τι άλλο στο εξής να τηρεί τις προβλεπόμενες αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια, αν θέλει να γλιτώσει το τσουχτερό πρόστιμο των 3.000 ευρώ και την αναστολή λειτουργίας του μαγαζιού του επί 15 ημέρες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ