13/06/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της Αιγύπτου για ανθρώπινα δικαιώματα ακτιβιστών… Όλοι στην υπηρεσία Ερντογάν….

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κατά της Αιγύπτου και του προέδρου Αλ Σίσι !  

Αναφερόμαστε στο  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, ιδίως στην περίπτωση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Προσωπικά Δικαιώματα (EIPR) 

Το ψήφισμα    καταλήγει… 

Περαιτέρω επιμένουμε στην αναθεώρηση της κοινής θέσης 2008/944 / ΚΕΠΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η νομική υποχρέωση άρνησης άδειας εξαγωγής όταν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμός για να διαπράττουν ή διευκολύνουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (άρθρο 2.2 της κοινής θέσης) και περιλαμβάνουν έναν επίσημο μηχανισμό παρακολούθησης της συμμόρφωσης των κρατών μελών με την κοινή θέση προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή και συνεπής εφαρμογή της

Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναστείλουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την Αίγυπτο και να καταδικάσουν απερίφραστα την κατάχρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και των πολιτικών για τη σιωπή της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κεντρικά στοιχεία των διεθνών προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας

Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου ,  Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και οι αρμόδιους φορείς του ΟΗΕ. 

Υ.Γ

Όλα αυτά Προφανώς στην υπηρεσία του Ερντογάν.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές και τα πολιτικά κόμματα θα αντιδράσουν…. Διαφορετικά θα αφήσουμε μόνο έναν πραγματικό φίλο και σύμμαχο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ