25/06/2021

Η Γεωπονική Σχολή στην Αρτα πρωτοπορεί σε διεθνές επίπεδο

Η Γεωπονική Σχολή στην Αρτα πρωτοπορεί σε διεθνές επίπεδο. Μπράβο σε όλους που εργάζονται για να ανεβεί το επίπεδο. Τριτοβάθμιο ίδρυμα στην ξεχασμένη ελληνική περιφέρεια.

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με το Ν4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018) με έδρα την Άρτα. Σκοπός του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του με τις επιστημονικές γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της Γεωπονικής Επιστήμης.

Το Τμήμα είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση και στην παραγωγή νέας γνώσης στα πεδία της Φυτικής και Ζωικής παραγωγής, ενθαρρύνει και προωθεί δραστηριότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, εντάσσει τη Γεωπονική Επιστήμη, τις Επιστήμες ζωής και του Περιβάλλοντος σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό πενταετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στον 7ο κύκλο σπουδών σε πτυχίο με αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου.

Τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και μαζί με την ίδρυση του πρότυπου Αγροδιατροφικού πάρκου Ηπείρου στο Αγρόκτημα στους Κωστακιούς Άρτας, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καινοτομία της εκπαίδευσης και της έρευνας και στη διεθνή προβολή του Τμήματος.

Το Τμήμα Γεωπονίας προβάλλει την καινοτομία στην αγροδιατροφή, τις βιοτεχνολογικές εξελίξεις στη Γεωργία, την ευζωία των ζώων, το αστικό και αγροτικό τοπίο, τις εναλλακτικές καλλιέργειες, την τεχνολογία ζωοτροφών, τα νέα συστήματα διαχείρισης της παραγωγής, της ανάπτυξης και πιστοποίησης καινοτόμων παραγωγικών δομών, την υδροπονία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη σύνδεση του περιβάλλοντος και της αειφορίας με το τελικό προϊόν και τον καταναλωτή, την αλληλεπίδραση της υγείας με τα πρότυπα παραγωγής. Αναπτύσσει κεφάλαια της επιστήμης με πολύπλευρη χρηστικότητα, όπως την «πράσινη» αγροτική παραγωγή, την παραγωγή τροφίμων υγείας, το μεσογειακό πρότυπο παραγωγής, τα αγροτικά συστήματα ακριβείας, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας τους ορίζοντες των αποφοίτων Γεωπόνων, ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι να αποκτούν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να εργάζονται σε όλο το εύρος της επιστήμης τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχοντας τη βέλτιστη επαγγελματική σταδιοδρομία (Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού»).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ