Όταν το κράτος ανοιγοκλείνει τις εθνικές οδούς…οι ιδιωτικές εταιρείες δεν πληρώνουν ρήτρες, αλλά εμείς πληρώνουμε διόδια..!!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για την ιστορία και την ενημέρωσή σας…

Ο πεθερός του υπουργού κ. Γεραπετρίτη, κ. Μιχάλης Γουρζής, είναι ένας εκ των εκτελεστικών αντιπροέδρων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ…

Διοίκηση GekTerna

Παράλληλα…

Η “Νέα Οδός” (θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) είναι η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός». Παράλληλα είναι υπεύθυνη για τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. μήκους περίπου 172,5 χλμ. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης Αττικής έως τη Σκάρφεια Φθιώτιδας, μετά τα Καμένα Βούρλα.

Ας δούμε τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την
Διακοπή της κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο

Screenshot 2021 02 17 Νόμος 4663 2020 ΦΕΚ 30 Α 12 2 2020 Κωδικοποιημένος

Θυμίζουμε ότι η “ΝΕΑ ΟΔΟΣ” έκλεισε-άνοιξε-ξαναέκλεισε με απόφαση του υπουργού ΠΡΟΠΟ κ. Χρυσοχοϊδη

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663/2020

ΦΕΚ 30/Α/12-2-2020
Άρθρο 65

Διακοπή της κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο

1. Η διακοπή της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 α και β του π.δ. 209/1998, απαγορεύεται.

2. Κατ’ εξαίρεση, η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνον σε περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με φορείς που είναι αρμόδιοι για την λειτουργία ή/και την συντήρηση τμημάτων του Βασικού Εθνικού Οδικού Δικτύου και αποκλειστικά υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και στην απολύτως αναγκαία έκταση.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2, σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου της παραγράφου 1 του παρόντος, συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων ή βλάβης στοιχείου της οδικής υποδομής για χρονικό διάστημα άνω της μίας (1) ώρας, επιβάλλονται, στις υπαίτιες υπηρεσίες του δημοσίου ή δημοσίων νομικών προσώπων ή σε φορείς επιφορτισμένους με τη λειτουργία ή/και συντήρηση τμημάτων του εν λόγω δικτύου ή/και τους χρήστες της υποδομής, κυρώσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, εφόσον ενέργεια ή παράλειψη αυτών συνετέλεσε στη διακοπή κυκλοφορίας.

4. Εντός τριών (3) ημερών από τη διαπίστωση της διακοπής της κυκλοφορίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται Επιτροπή Διερεύνησης. Αντικείμενο του έργου της Επιτροπής Διερεύνησης αποτελεί η διερεύνηση και εξακρίβωση των αιτίων της διακοπής της κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο, ο επιμερισμός και καταλογισμός τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς λειτουργίας ή/και συντήρησης της υποδομής, στις υπηρεσίες του Δημοσίου ή δημόσιων νομικών προσώπων ή/και τους χρήστες της υποδομής.

Κανείς δεν επιθυμεί το κλείσιμο …την ταλαιπωρία και τον εγκλωβισμό πολιτών στην εθνική οδό...Οι εταιρείες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των εθνικών οδών έχουν εκατοντάδες σύγχρονα μηχανήματα (αλατιέρες, εκχιονιστικά, γκρειντερ κλπ) κόσμο δεν προσλαμβάνουν να τα λειτουργούν…Αν δούλευαν σωστά ΔΕΝ θα έκλεινε ποτέ το εθνικό οδικό δίκτυο..Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τους χαρίσουμε τις νόμιμες κυρώσεις μη τήρησης της σύμβασης

Όμως…

Όταν το κράτος διαχειρίζεται τις εθνικές οδούς και τις ανοιγοκλείνει…τότε οι ιδιωτικές εταιρείες δεν πληρώνουν ρήτρες, αλλά εμείς πληρώνουμε διόδια..!!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ