Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ο Δεκαπολίτης, ο Ομολογητής

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ ο μίμος (ηθοποιός)

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΣΙΟΣ ή (Νήσιος)

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και ΙΑΚΩΒΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ο εν Καισαρεία

Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ νεομάρτυρας ο Τραπεζούντιος

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΟΥΔΑΝΤΙΟΣ (ή Αβούνδιος ή Αβούδιμος), ΚΑΛΑΝΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΙΤΙΑΝΟΣ και ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ

Αναλυτικά

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ο Δεκαπολίτης, ο Ομολογητής
Έζησε κατά τον όγδοο αιώνα, επί Λέοντος Γ’ του Ίσαύρου. Διακρίθηκε σαν γενναίος της πίστης στρατιώτης και υπέρμαχος. Δεν έθαψε” τον εαυτό του στη μόνωση του κελιού του, άλλ’ από ‘κει ορμώμενος, έδινε τη μάχη στις κρίσιμες περιστάσεις και μέσα στο κοινωνικό στάδιο, πάντα με θάρρος, υπέρτης ορθόδοξης αλήθειας. Ένθαρρυνόμενος, βέβαια, από τη φωνή του Θεού, πού λέει: Άνδρίζου και ίσχυε, μη φόβου μηδέ πτοηθης”1- Δηλαδή, προχωρεί με αποφασιστικότητα σαν γενναίος άνδρας και έχε θάρρος· μη φοβηθείς και μη δειλιάσεις. Προ πάντων ο Προκόπιος διέπρεψε στον έλεγχο κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών. Επίσης, υποστήριξε την τιμητική προσκύνηση των εικόνων. Επειδή ο Λέων ο Ίσαυρος ήταν σφοδρός εικονομάχος, προέβη σε διωγμούς και βασανιστήρια εναντίον των φίλων των εικόνων. Σ’ αυτούς τους διωγμούς ο Προκόπιος επισφράγισε τις πεποιθήσεις του υπέρ των εικόνων με τα πολλά του παθήματα. 1. Α’ Παραλειπομένων, κβ’ 13.

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Φερωνύμως προκύπτων εν ασκήσει Προκόπιε, ήρθης εκ δυνάμεως Πάτερ, προς αθλήσεως ελλαμψιν Χρίστου γαρ την Εικόνα προσκυνών, Μαρτύρων ανεδείχθης κοινωνός’ μεθ’ ων πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, υπέρ των έκβοώντων σοι · δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένερνούντι δια σου, πασιν Ίάματα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ ο μίμος (ηθοποιός)
Αυτός αφού αναπαράστησε το Άγιο Βάπτισμα, βαπτίσθηκε αληθινά, ομολόγησε τον Χριστό και μαρτύρησε δια ξίφους.

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ
Καταγόταν από την Κιλικία και ασκήτευε έξω από την πόλη Γάβαλα της Συρίας. Εκεί υπήρχε ειδωλολατρικός ναός, πού συνέρρεαν πολλοί. ο Θαλλέλαιος αυτό το εκμεταλλεύτηκε, εργαζόμενος για τη διαφώτιση και την προσέλκυση στη χριστιανική πίστη πολλών ειδωλολατρών. Ήταν γεμάτος ταπεινοφροσύνη και ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για τα πνευματικά του κατορθώματα. Ήταν όμως και φοβερά πολυμήχανος, προκειμένου να φέρει ψυχές κοντά στο Χριστό. Κάποτε μάλιστα, είχε κατασκευάσει ένα ιδιόρρυθμο κρεμαστό κρεβάτι. Αυτό διαδόθηκε σ’ όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται πολλοί ειδωλολάτρες. Από ‘κει ψηλά λοιπόν ο Θαλλέλαιος, άρχιζε συζήτηση μαζί τους και έτσι έριχνε τα πνευματικά του δίχτυα, πού έπιαναν πολλές ψυχές και τις έσωζε. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να εκχριστιανίσει μία ολόκληρη πόλη, τα Γά6αλα, και να γίνει πνευματικός της πατέρας με τη χάρη του Ιησού Χριστού.

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ίδρυσε το Γηροκομείο του Άρματίου και απεβίωσε ειρηνικά.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΣΙΟΣ ή (Νήσιος)
Μαρτύρησε αφού μαστιγώθηκε μέχρι θανάτου με μαστίγια από νεύρα βοδιού.

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και ΙΑΚΩΒΟΣ
Και οι δύο αυτοί Όσιοι Πατέρες αγωνίστηκαν ασκητικά στις έρημους της Συρίας, στα χρόνια του επισκόπου Κύρου Θεοδώρητου (393-458). ο Ασκληπιός στην αρχή έζησε σε κοινόβιο, αργότερα συνέχισε τον ασκητικό του αγώνα μόνος του σε έρημητήριο. ο Ιάκωβος, κλεισμένος σ’ ένα μικρό κελί, κοντά στο χωριό Νιμουζά, δεν άναβε καθόλου φως και άνθρωπος δεν τον έβλεπε ποτέ. Αποκρινόταν δια μέσου ενός πλάγιου σκαμμένου τόπου. “Αν και ήταν πάνω από 90 χρονών δεν βγήκε καθόλου από το κελί εκείνο. Έτσι όσια αφού και οι δύο έζησαν, απεβίωσαν ειρηνικά.

Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ο εν Καισαρεία
Απεβίωσε ειρηνικά. (Όρισμένοι Συναξαριστές εδώ αναφέρουν δύο Όσιους Τιμοθέους. Όμως, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι είναι δύο διαφορετικοί όσιοι ή ένας, πού είναι και το πιθανότερο).

Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ νεομάρτυρας ο Τραπεζούντιος
Ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από το χωριό Κρυονέρι της Τραπεζούντας. Συνελήφθη από τους Τούρκους και βασανίστηκε σκληρά. Τελικά τον κρέμασαν στο Μόλο της Τραπεζούντας (Μούμ-χανέ) το 1749. Το άγιο λείψανο του έθαψαν με τιμές οι Χριστιανοί στη Μονή Θεοσκεπάστου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΟΥΔΑΝΤΙΟΣ (ή Αβούνδιος ή Αβούδιμος), ΚΑΛΑΝΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΙΤΙΑΝΟΣ και ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ
Μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη επί Διοκλητιανού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ