Το κατάντημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμενου Βασιλείου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗ 200η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ Η.Β. ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΝΑ ΑΠΑΡΝΗΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Λεωνίδας Λεωνίδου, συγγραφέας – ερευνητής

25 Μαρτίου 2021

Με μια καλά οργανωμένη προσπάθεια και πρόγραμμα δράσης οι ιθύνοντες της “Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας” Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρούν να πείσουν τους Ελληνοκύπριους μετανάστες ότι δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή αλλά κατάγονται από κάποια άλλη άγνωστη φυλή του πλανήτη μας. Με ανακοίνωση της, η “Εθνική” Κυπριακή Ομοσπονδία (ΕΚΟ) Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αυτή αναρτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021 στην ιστοσελίδα της στο Λονδίνο, καλούσε τους ομογενείς στο ΗΒ, στην Απογραφή της 21.3.2021 να δηλώνουν για την εθνότητα ότι είναι «Κύπριοι», και όχι Έλληνες Κύπριοι.
Προτρέποντάς τους μάλιστα να ενθαρρύνουν και άλλους, να κάνουν το ίδιο. Το ίδιο μήνημα έστειλαν σε διαδικτυακό πρόγραμμά τους της 21.3.2021.

Αυτό το εγχείρημα δεν είναι νέο. Όπως και στα συγγράμματά μου έχω τεκμηριώσει
(Γ.Γ.Διγενής-Βιογραφία, τόμος 2, σ.1-2) και η φίλη Φανούλα Αργυρού έκανε σε τελευταίο σχετικό άρθρο της (Σημερινή 23.3.2021), οι Βρετανοί αποικιοκράτες για δεκαετίες επιχείρησαν να φυτέψουν αυτό το αρρωστημένο σύνθημα στις καρδιές και τις συνειδήσεις των Κυπρίων. Επιστράτευσαν δεινούς πολιτικούς, διάσημους ιστορικούς και αυθεντίες στην επιχειρηματολογία που για χρόνια πάσκιζαν να πείσουν τους Κυπρίους (που στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν και είναι Έλληνες) ότι δεν είναι Έλληνες. Έγραψα σχετικά το 1997:

Οι κάτoικoι της Κύπρoυ, για πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια, στην πλειoψηφία τoυς ήταν και είναι Έλληνες. Μιλoύν, σκέφτoνται, ζoυν, πιστεύoυν και συμπεριφέρoνται ελληνικά. Ο πoλιτισμός τoυς ήταν και είναι ελληνικός. Ανήκoυν στoν ελληνικό χώρo και η Iστoρία τoυς είναι στενά συνυφασμένη με την Iστoρία τoυ υπόλoιπoυ Ελληνισμoύ, πoυ έζησε, εδραιώθηκε και άνθισε στo χώρo της Ανατoλικής Μεσoγείoυ.
«Κανένας αριθμός επιχειρημάτων δεν μπορεί να πείσει ένα λαό πoυ μιλά τη γλώσσα και πoυ πιστεύει την πίστη μιας φυλής, ότι δεν ανήκει στη φυλή αυτή,» γράφει o George Hill.

Ο Ronald Storrs στo ίδιo θέμα πρoσθέτει: «Η ελληνικότητα των Κυπρίων είναι, κατά τη γνώμη μoυ, αδιαμφισβήτητη. Ο εθνικισμός είναι κάτι περισσότερo, κάτι άλλo, κάτι μεγαλύτερo από χρωματισμoύς ή κεφαλικoύς δείκτες. Κάπoιoς ανήκει στη φυλή στην oπoία με πάθoς πιστεύει ότι ανήκει. Κανένας λoγικός άνθρωπoς δεν μπoρεί να αμφισβητήσει ότι o Κύπριoς μιλά ελληνικά, σκέφτεται ελληνικά και νιώθει ελληνικά».

Ο Sir Harry Luke παρατηρεί ότι η ασιατική και η αιγυπτιακή επιρρoή στην Κύπρo σταδιακά υπέκυψαν σ’εκείνη τoυ ελληνικoύ κόσμoυ, o oπoίoς τελικά επικράτησε.

Όπoιες και να ‘ναι oι πιέσεις πoυ συνέτειναν στη φυσική σύνθεση των oρθoδόξων Κυπρίων, η πιo μόνιμη κoυλτoύρα πoυ τoυς χαρακτηρίζει είναι η ελληνική… Δεν υπάρχει αμφιβoλία ότι oι Έλληνες της Κύπρoυ νιώθoυν με πάθoς ότι είναι Έλληνες στη γλώσσα, τη σκέψη, την πίστη και στoν τρόπo ζωής».

Οι Βρετανοί όχι μόνο απέτυχαν να πείσουν την πλειονότητα των Κυπρίων ότι δεν είναι Έλληνες αλλά με τις πράξεις και αποφάσεις τους αναπύρωσαν το εθνικό αίσθημα της καταγωγής τους και τους οδήγησαν σε θυσίες και ολοκαυτώματα για την Ελλάδα.
Μετά τη εγκληματική τουρκική εισβολή του 74, οι επιδρομείς κατακτητές επιχείρησαν να πράξουν ακριβώς αυτό που οι Βρετανοί αποικιοκράτες δεν πέτυχαν και αυτό που σήμερα επιχειρεί η ηγεσία της ΕΚΟ. Να καταστέψουν δηλαδή καθε σημάδι Ελληνικού πολιτισμού, κάθε τι το Ελληνικό στην υπό κατοχή γη μας, κάθε μνημείο και ιστορικό θησαυρό που να θυμίζει Ελληνικό πολιτισμό. Να εξαλείψουν δηλαδή κάθε σημάδι που να δηλώνει ότι στα μέρη εκείνα για αιώνες έζησαν Έλληνες.

Εισηγούμαι λοιπόν στους ταλαντευόμενους ως προς την καταγωγή τους ιθύνοντες και μέλη της ΕΚΟ τα εξής:
1. Πρώτα πρέπει να νιώθουν ντροπή γιατί κηλίδωσαν τον ιστορικό αυτό χρόνο που οι Έλληνες γιορτάζουν δύο αιώνες από την ανάσταση του γένους και που εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρου με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό θυσιάστηκαν στις αγχόνες ή έχυσαν το αίμα τους κάτω από τη μάχαιρα των Τούρκων δημίων.
2. Αν νομίζουν ότι εγκαταλείποντας την εθνική καταγωγή τους θα πετύχουν να πείσουν την Τουρκία να εγκαταλείψει την κατεχόμενη Κύπρο απατούνται οικτρά. Γιατί με αυτή την ενέργειά τους γίνονται συνεργάτες και συνοδοιπόροι των Τούρκων προς την κατεύθυνση αυτή.
3. Όπως και Βρετανοί αποικιοκράτες έπραξαν και οι Τούρκοι κατακτητές επιχειρούν
σήμερα, είναι αδύνατο να αλλάξουν το DNA της πλειοψηφίας των κατοίκων της Κύπρου και κατά συνέπεια ούτε και της Ελληνοκυπριακής παροικίας στη Βρετανία.
4. Πρέπει ακόμα να ξέρουν ότι στην ιστορία των εθνών, εκείνοι που επιχείρησαν να κόψουν τις ρίζες της καταγωγής τους, ξεράθηκαν, αφομοιώθηκαν κι εξαφανίστηκαν σαν λαοί.
5. Τέλος, είναι γεγονός ότι κατά τη μακραίωνα ιστορία της Κύπρου, οι εκάστοτε κατακτητές, Ασσύριοι, Φοίνικες, Αιγύπτιοι, Βενετοί, Φράγκοι, Τούρκοι και Άγγλοι άφησαν απομεινάρια και απογόνους στο νησί μας. Κατά συνέπεια δεχόμαστε πως δεν είναι αναγκαστικά όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου Έλληνες στην καταγωγή. Εμείς όμως που ανήκουμε στην συντριπτική πλειοψηφία και είμαστε ως το κόκαλο Έλληνες δεν επιτρέπουμε αυτή την προσπάθεια διάβρωσης και διαφθοράς της εθνικής μας καταγωγής και παρακαταθήκης.

* Σημείωση. Η ακριβής ονομασία της οργάνωσης αυτής είναι “Εθνική Κυπριακή
Ομοσπονδία” Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θεώρησα πρέπον να απαλείψω το “Εθνική” γιατί τέτοιου είδους ενέργειες κάθε άλλο από “εθνικές” μπορούν να χαρακτηριστούν. Εισηγούμαι να το πράξουν και οι ίδιοι.

Επιμέλεια: Φανούλα Αργυρού

ΔΗΜΟΦΙΛΗ