20/06/2021

Ο πλούτος της Ελλάδας είναι μεγάλος και είναι ορυκτός…

Η μεταλλευτική βιομηχανία της Ελλάδας κατέχει ηγετικές θέσεις παγκοσμίως στην παραγωγή περλίτη (άμορφο ηφαιστειακό γυαλί), μπεντονίτη (πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από το αργιλικό ορυκτό μοντμοριλλονίτη) και ελαφρόπετρας.  

Το 2016, η Ελλάδα ήταν ο 2ος παγκόσμιος παραγωγός περλίτη, 3ος ελαφρόπετρας, 4ος σε μπεντονίτη στην 9η θέση παραγωγής μαγνησίτη και στην 10η θέση παραγωγής βωξίτη. Η χώρα αντιπροσώπευε το 30% της παγκόσμιας παραγωγής περλίτη. ελαφρόπετρας, 5%; και μπεντονίτη, 4%. 

Η Ελλάδα ήταν το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που παρήγαγε νικέλιο και σιδηρονικέλιο από τα δικά της αποθέματα. Η Ελλάδα έχει σημαντικά αποθέματα ορυκτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται αποθέσεις τέτοιων μετάλλων όπως βωξίτης, χαλκός, χρυσός, σιδηρομεταλλεύματα, μαγνησίτης, νικέλιο, ασήμι και ψευδάργυρος και τέτοια βιομηχανικά ορυκτά όπως μπεντονίτης, άστριος, γύψος, κυνηγός, καολίνη, ασβεστόλιθος, περλίτης και ελαφρόπετρα. Το 2016, η Ελλάδα κατείχε το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα περλίτη στον κόσμο, το έβδομο μεγαλύτερο απόθεμα μαγνησίτη και το έβδομο μεγαλύτερο απόθεμα βωξίτη

Τα ορυκτά στην Εθνική Οικονομία  

Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της  (ΑΕΠ) της Ελλάδας μειώθηκαν κατά 0,2% το 2016 σε σύγκριση με το 2015. Το ονομαστικό ΑΕΠ ήταν 185,3 δισεκατομμύρια δολάρια1 το 2016. Η εξόρυξη και η επεξεργασία ορυκτών αποτελούν περίπου το 3% του ΑΕΠ της χώρας το 2016. Κατά τη διάρκεια του έτους, η εξόρυξη και η λατομεία συνέβαλαν 0,41% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, κατασκευή βασικών μετάλλων 1,06%, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 0,85%, κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 0,59% και παραγωγή οπτάνθρακα και εξευγενισμένων προϊόντων πετρελαίου 0,35% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2017). Η συνολική παραγωγή εξόρυξης μειώθηκε κατά 14,8% το 2016. Η εξόρυξη μεταλλευμάτων αυξήθηκε κατά 7% και η εξόρυξη αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 138,8%, ενώ η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη μειώθηκε κατά 29,7%….

Παραγωγή 

Το 2016, η παραγωγή μεταλλευτικής βιομηχανίας ποικίλλει μεταξύ των εμπορευμάτων. Η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 139%, φυσικό αέριο, κατά 95%, κατεργασμένος πηλός κατά 93%. διοξείδιο του πυριτίου κατά 88%, αλάτι, κατά 30%, ακατέργαστος χάλυβας, κατά 27%, τσιμέντουκαι χάλυβα κατά 26% η καθεμία, ψευδάργυρος κατά 23% , γύψος, κατά 20%, θείο, κατά 19%, ασβεστόλιθος κατά 18%, μάρμαρο, κατά 14% και ελαφρόπετρα, κατά 13%. Η παραγωγή χρυσο μειώθηκε κατά 82%. ακατέργαστος πηλός κατά 58% άζωτο κατά 37% · λιγνίτης άνθρακας κατά 29%, pozzolan (γη σαντορίνης) κατά 24%, ακατέργαστος μπεντονίτης, κατά 21% και επεξεργασμένος μπεντονίτης, κατά 15%

Δομή της Ορυκτής Βιομηχανίας 

Οι περισσότερες εταιρείες ορυκτών ήταν ιδιωτικές. Η κυριότητα ανήκει κυρίως στον άνθρακα και το νικέλιο. Η κυβέρνηση κατείχε μερίδιο 55,2% στην ΛΑΡΚΟ Α.Ε, η οποία ήταν ο κορυφαίος παραγωγός νικελίου και ο μεγαλύτερος παραγωγός σιδηρονικελίου στην Ευρώπη όσον αφορά την παραγωγή, και μερίδιο 34,12% στη ΔΕΗ, η οποία ήταν η κορυφαία εταιρεία παραγωγής λιγνίτη στην Ελλάδα και εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2016, δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 369 επιχειρήσεις στον τομέα της εξόρυξης. Από αυτές τις επιχειρήσεις, 4 εταιρείες ασχολήθηκαν με την εξόρυξη λιγνίτη και αργού πετρελαίου, 4 στην εξόρυξη μη σιδηρούχων μετάλλων, 206 στο χώρο λατομείων,διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, κιμωλίας, γύψου, ασβεστόλιθου και σχιστόλιθου, 147 στην εξόρυξη πηλού (συμπεριλαμβανομένου του καολίνη) και στη λειτουργία των αμμοχάλικων και χαλικιών και 8 στην εξόρυξη χημικών και λιπασμάτων ορυκτών προϊόντων

Προοπτικές

Η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει παγκόσμια σημαντικός παραγωγός μπεντονίτη, περλίτη και ελαφρόπετρας και ένας περιφερειακά σημαντικός παραγωγός αλουμινίου, λιγνίτη και νικελίου. Οι εξαγωγές αλουμινίου, βωξίτη, μπεντονίτη και περλίτη ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω καθώς οι κορυφαίοι παραγωγοί της χώρας εντάσσονται στα παγκόσμια δίκτυα εφοδιασμού και πωλήσεων των νέων ιδιοκτητών τους. Η παραγωγή νικελίου και σιδηρονικελίου είναι πιθανό να μειωθεί λόγω της αναμενόμενης αναδιάρθρωσης της ΛΑΡΚΟ. Η παραγωγή χρυσού και αργύρου μπορεί να σταματήσει εάν η Eldorado Gold δεν είναι σε θέση να λάβει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας για τα ορυχεία της. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία τους με την ανάπτυξη νέων χερσαίων και υπεράκτιων υδρογονανθράκων.

πλουτος3 πλουτος2

* Στοιχεία από “United States Geological Survey” που ιδρύθηκε το 1879

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ