26/04/2021

Φιάσκο-Ακυρώνεται ο νέος διαγωνισμός προμήθειας των 10 εκατ. rapid self test

Σε ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια 10.000.000 τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορονοϊού με τη διαδικασία του self testing, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία προχώρησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». 

διαγωνισμου σελφτεστ

διαγωνισμου σελφτεστ1

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής αποφάνθηκε ότι δεν πληρούνται οι διαδικασίες του κατεπείγοντος καθώς:

1  οι συμβατικοί χρόνοι της παράδοσης είναι απαρέγκλιτοι λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης για την προμήθεια ταχέων διαγνωστικών του κορονοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing και την άμεση διάθεσή τους στον πληθυσμό της χώρας και

2. Το γεγονός ότι επέρχεται ουσιώδης ανατροπή στο αντικείμενο της σχεδιασθείσας σύμβασης, λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη σύναψη των συμβάσεων για την προμήθεια των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορονοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχουαυτοδιάγνωσης), στην οποία έχει συμβάλει η εκκίνηση διαδικασιών άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς (…) και ως εκ τούτου δεν εξυπηρετείται πλέον ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος (…) για την κατεπείγουσα, έκτακτη ανάγκη κάλυψης της προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της άμεσης διάθεσης το συντομότερο δυνατόν, δωρεάν οικιακών τεστ σε όλο τον πληθυσμό της χώρας τα οποία, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διασποράς του νέου κορονοϊού”.

διαγωνισμου σελφτεστ2

Γίνεται σαφές πως εξαιτίας προσφυγών ή ενστάσεων εταιρειών που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα καθυστερούσαν την υπογραφή των συμβάσεων με τις δύο εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκε η προμήθεια, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε να ματαιώσει την όλη διαδικασία. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ