Το 47% εμπιστεύεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τον κορονοϊό το 2021, σε σχέση με το 86% του 2020 (Democracy Perception Index 2021)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο δείκτης δημοκρατικής αντίληψης (DPI) είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο
ετήσια μελέτη, για το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη δημοκρατία
από τη “Latana σε συνεργασία με τη Συμμαχία των Δημοκρατιών.”

Η έκδοση 2021 προσφέρει μια καταγραφή-σύγκριση των παγκόσμιων τάσεων απέναντι στη δημοκρατία από την αρχή της κρίσης COVID. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε αντιπροσωπευτικές συνεντεύξεις (μεταξύ 24ης Φεβρουαρίου και 14ης Απριλίου 2021) με περισσότερους από 53.000 ερωτηθέντες από 53 χώρες

Ο δείκτης δημοκρατικής αντίληψης (DPI) στοχεύει στην κατανόηση της παγκόσμιας κρίσης που αντιμετωπίζει η δημοκρατία από την προοπτική απλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια μελέτη για την αντίληψη των ανθρώπων για τη δημοκρατία, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Κατάσταση της δημοκρατίας

Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση της δημοκρατίας στα μάτια του κοινού, δηλαδή πόσο σημαντικοί πιστεύουν πως είναι οι άνθρωποι για τη δημοκρατία και τι σκέφτονται για το επίπεδο δημοκρατίας στη χώρα τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: Οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται στις δημοκρατικές προσδοκίες των πολιτών τους: 

Ένα τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων 81% – συνεχίζει να πιστεύει ότι η δημοκρατία είναι σημαντική, αλλά μόνο οι μισοί νιώθουν σαν να έχουν δημοκρατία στη χώρα τους. Αυτό το χάσμα μεταξύ της δημοκρατίας οι άνθρωποι θέλουν και η δημοκρατία που αισθάνονται ότι είναι μεγάλη και αυξάνεται – ακόμη και στις δημοκρατίες 

Απειλές στη δημοκρατία

Το δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζει τι θεωρούν οι άνθρωποι ως τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημοκρατία στη χώρα τους, που κυμαίνονται από την ελευθερία του λόγου
περιορισμοί στην παρέμβαση ξένων στις εκλογές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι:  Από το 2020, περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν για τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη δημοκρατία – ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Από την εκλογή του Μπάιντεν, η παγκόσμια γνώμη για τον αντίκτυπο των ΗΠΑ στη δημοκρατία παγκοσμίως αυξήθηκε στα περισσότερα μέρη του κόσμου.
Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί (44%) των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη δημοκρατία στη χώρα τους. Ο φόβος για την επιρροή της Κίνας είναι 38% και ο φόβος της επιρροής της Ρωσίας είναι χαμηλότερη στο 28%.

Δημοκρατία στην περίοδο του COVID-19

Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει μια ανάλυση στο πώς οι άνθρωποι αξιολογούν τον χειρισμό της κρίσης COVID από την κυβέρνησή τους και τι σημαίνει αυτό για τη δημοκρατία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι:  

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γίνονται όλο και περισσότερο δυσαρεστημένοι με την απάντηση της κυβέρνησης τους στην κρίση COVID – ειδικά στις δημοκρατίες, όπου η ικανοποίηση μειώθηκε από 70% την άνοιξη του 2020 σε 51% ένα χρόνο αργότερα...  

Η ανησυχία ότι οι κυβερνήσεις κάνουν πάρα πολλά για να περιορίσουν τις ελευθερίες κατά τη διάρκεια του COVID, επίσης αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, από 45% παγκοσμίως την άνοιξη του 2020 σε 53%.

Δείτε τώρα τα κύρια ευρήματα της μελέτης με τα στοιχεία για την Ελλάδα

Το 92% των Ελλήνων θεωρεί ως πολύ σημαντική την δημοκρατία…

 democracy1

Οι κυβερνήσεις δεν ικανοποιούν τις δημοκρατικές προσδοκίες των πολιτών

Στην Ελλάδα το 47 % των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα είναι δημοκρατική και το 92 % ότι η δημοκρατία είναι σημαντική…

democracy2

Επιθυμία για περισσότερη δημοκρατία

Το 53% στην Ελλάδα επιθυμεί περισσότερη δημοκρατία, 30 % θεωρεί ότι υπάρχει η σωστή αναλογία και ένα 17 % ότι υπάρχει πολύ δημοκρατία

 democracy3

Το 78% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρεί την οικονομική ανισότητα ως απειλή της δημοκρατίας

democracy4

Το 33% στην ελλάδα θεωρεί ότι τα social media έχουν αρνητική επίδραση ενώ το 67 % θετική επίδραση στην δημοκρατία

democracy5
democracy6

 

democracy7

Διαπιστώνεται μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις κυβερνήσεις σχετικά με τον χειρισμό του κορονοιού από το 2020 σε σχέση με το 2021

Στην ελλάδα από το το 86% που το 2020 εμπιστεύονταν τους χειρισμούς της κυβέρνησης το ποσοστό μειώθηκε κατά 39% το 2021

democracy8

Περιορισμοί λόγω κορονοιού

Στην Ελλάδα  το 74% θεωρεί ότι έχουν περιορισθεί αρκετά οι ελευθερίες τους ενώ ένα 20% θεωρεί πως όχι…

democracy9

Αυτή η μελέτη έγινε την άνοιξη του 2021, μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 14 Απριλίου. Το δείγμα n = 53.194 ερωτηθέντων συνδεδεμένων στο διαδίκτυο σχεδιάστηκε σε 53 χώρες, με ένα μέσο μέγεθος δείγματος περίπου 1.000 ερωτηθέντων ανά χώρα. Τα εθνικά αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν με βάση το επίσημη κατανομή της ηλικίας, του φύλου και της εκπαίδευσης για τον πληθυσμό κάθε χώρας, που προέρχεται από τα πιο πρόσφατα και διαθέσιμα δεδομένα από το Barro Lee & UNStat, και το census.gov. Το μέσο περιθώριο σφάλματος σε όλες τις χώρες του δείγματος είναι (+/-) 3,2 εκατοστιαίες μονάδες.

exomatiakaivlepo

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ