17/06/2021

Οκτώ εκατομύρια ευρω ζητάει ο Αλεξάντερ Βίννικ απο την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλα 29 ανώτατους δικαστές, γιά την έκδοση του στη Γαλλία

Σε ανακοίνωση τους, οι συνήγοροι του Βίννικ, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνουν λόγο γιά, “σκανδαλώδη διαδικασία, με την οποία ο ενάγων Αλεξάντερ Βίννικ παραδόθηκε στη Γαλλία τον Ιανουάριο 2020, με προσωπική παρέμβαση της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση του ονόματός της ως προτεινόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας, και με σύμπραξη των υπολοίπων εναγομένων, σε χρόνο κατά τον οποίο η αρμόδια σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δια της Προέδρου του Δ’ Τμήματος, είχε χορηγήσει στον ενάγοντα προσωρινή δικαστική προστασία και είχε διατάξει την αναστολή της έκδοσής του σε Γαλλία και ΗΠΑ”.

Από τις dikografies.blogspot.com

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ

του Άρθρου 99 του Συντάγματος

ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ

Του Αλεξάντερ Βίννικ του Βλαντιμίρ και της Βέρα, Ρώσου πολίτη, κατοίκου

Μόσχας Ρωσίας, επί της οδού 2 ης Νοβοοστανσκίνσκαγια αρ. 21 διαμέρισμα

138, προσωρινώς κρατουμένου στην Γαλλία και στη Δικαστική Φυλακή La

Santé στο Παρίσι, επί της οδού Rue de la Santé αρ.42 ΤΚ 75014

ΚΑΤΑ

1. Της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου του Νικολάου, πρώην

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία Προέδρευσε της

λεγόμενης Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας

κατά την δικάσιμο της 10/1/2020, παραλείποντας να δηλώσει τους

λόγους επιβεβλημένης αποχής της από την υπόθεσή μου, και

απορρίπτοντας κάθε υποβληθέν αίτημά μου, ήδη Προέδρου της

Ελληνικής Δημοκρατίας, προταθείσης και εκλεγείσης εν επιδικία

της υποθέσεώς μου, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Βασιλέως

Γεωργίου Β’ αρ. 2

2. Του Αθανασίου Ράντου του Ελευθερίου, τέως Προέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας και Προεδρεύσαντος Αντιπροέδρου της

συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της

Επικρατείας για την δικάσιμο της 10/1/2020, μετά την από 15/1/2020

δήλωση αποχής της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, λόγω αποδοχής

της υποψηφιότητάς της ως Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς

επίσης Προεδρεύσαντος της συνθέσεως επί της δηλώσεως αποχής

των Αικατερίνης Σακελλαροπούλου και Βασιλείου Ανδρουλάκη και επί

της Αιτήσεως Εξαιρέσεως κατά της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

(Απόφ. Και Πρακτικά Ολομέλειας ΣτΕ 6/2020, 8/2020, 14/2020,

14 α /2020 και 110/2020), Προεδρεύσαντος τέλος και της Επιτροπής

Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Απόφ.6/2020) η οποία

φέρεται ότι συνήλθε, διασκέφθηκε και εξέδωσε απόφαση την

23/1/2020 επί της από 20/12/2019 υπ’ αρ. 326/2019 Αιτήσεως

Αναστολής του ενάγοντος, κατοίκου Λουξεμβούργου, στο Δικαστήριο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L – 2925, με την τωρινή ιδιότητά του ως

Γενικού Εισαγγελέα τουΔικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλως

κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49, ως

διεύθυνση της τελευταίας γνωστής διαμονής του

3. Του Διομήδη Μ. Κυριλλόπουλου, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020 και ορισθέντος ως Εισηγητή επί της από 20/12/2019 με αρ.

κατάθεσης 3503/2019 αιτήσεως ακυρώσεώς μου (κατόπιν

αφαιρέσεως της δικογραφίας από τον ορισθέντα Εισηγητή και από

την αρχική σύνθεση), καθώς επίσης Μέλους της Επιτροπής

2

Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία φέρεται ότι

συνήλθε, διασκέφθηκε και εξέδωσε απόφαση την 23/1/2020 επί της

από 20/12/2019 υπ’ αρ. 326/2019 Αιτήσεως Αναστολής του

ενάγοντος και ενεργήσαντος και στην περίπτωση αυτή ως Εισηγητή,

κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

4. Του Βασιλείου Ανδρουλάκη του Πέτρου, Συμβούλου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, στην έδρα του Συμβουλίου της

Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

5. Της Σπυριδούλας Χρυσικοπούλου του Χρήστου, Αντιπροέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, καθώς επίσης Μέλους της Επιτροπής Αναστολών του

Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία φέρεται ότι συνήλθε,

διασκέφθηκε και εξέδωσε απόφαση την 23/1/2020 επί της από

20/12/2019 υπ’ αρ. 326/2019 Αιτήσεως Αναστολής του ενάγοντος,

κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

6. Του Μιχαήλ Πικραμένου του Νικολάου, Αντιπροέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, καθώς επίσης Μέλους της Επιτροπής Αναστολών του

Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία φέρεται ότι συνήλθε,

διασκέφθηκε και εξέδωσε απόφαση την 23/1/2020επί της από

20/12/2019 υπ’ αρ. 326/2019 Αιτήσεως Αναστολής του ενάγοντος,

κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

7. Της Ευαγγελίας Νίκα του Νέστορος, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου

της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020,καθώς επίσης Μέλους της Επιτροπής Αναστολών του

Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία φέρεται ότι συνήλθε,

διασκέφθηκε και εξέδωσε απόφαση την 23/1/2020 επί της από

20/12/2019 υπ’ αρ. 326/2019 Αιτήσεως Αναστολής του ενάγοντος,

κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

8. Της Μαργαρίτας Γκορτζολίδου του Δημητρίου, Συμβούλου στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-

49

3

9. Του Γεωργίου Τσιμέκα του Βασιλείου, Αντιπροέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-

49

10. Της Παναγιώτας Καρλή του Ιωάννη, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

11. Της Άννας Καλογεροπούλου του Σπυρίδωνος, Συμβούλου στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-

49

12. Της Βαρβάρας Ραφτοπούλου του Παναγιώτη, Συμβούλου στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-

49

13. Του Θεοδώρου Α. Αραβάνη, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

14. Του Κωνσταντίνου Α. Πισπιρίγκου, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

15. Της Αντωνίας Χλαμπέα του Θεοδώρου, Συμβούλου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

16. Της Σοφίας Βιτάλη του Γεωργίου, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της 10/1/2020, κατοίκου

4

Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του Συμβουλίου της

Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

17. Του Ηλία Μάζου του Κωνσταντίνου, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

18. Του Χρήστου Ντουχάνη του Γεωργίου, Συμβούλου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

19. Της Ελένης Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, Συμβούλου στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-

49

20. Της Όλγας Μ. Παπαδοπούλου, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

21. Της Μαρίας Σωτηροπούλου του Αθανασίου, Συμβούλου στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-

49

22. Της Κωνσταντίνας Κονιδιτσιώτου – Κόλλια του Βασιλείου,

Συμβούλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως

της λεγόμενης Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας

της δικασίμου της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας

της, στην έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού

Πανεπιστημίου αρ. 47-49

23. Της Αγγελικής Μίντζια του Ιωάννη, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

24. Του Ιωάννη Σπερελάκη του Εμμανουήλ, Συμβούλου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

5

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

25. Της Ιφιγένειας Αργυράκη του Αριστείδη, Συμβούλου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

26. Της Σταυρούλας Κτιστάκη του Νικολάου, Συμβούλου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

27. Της Κωνσταντίας Λαζαράκη του Ισιδώρου, Συμβούλου στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου

της 10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-

49

28. Του Δημητρίου Βασιλειάδη του Ηλία, Συμβούλου στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μέλους της συνθέσεως της λεγόμενης Μείζονος

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας του, στην έδρα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47-49

29. Της Χριστίνας Σιταρά του Αλεξάνδρου, Συμβούλου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, ενεργησάσης ως μέλους της συνθέσεως που της

Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που

συγκροτήθηκε την 10/1/2020 επί των φερομένων δηλώσεων αποχής

της πρώτης (1ης) και του τετάρτου (4 ου ) εναγομένων, συνθέσεως η

οποία εξέδωσε την υπ’ αρ. 6/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση περί

απορρίψεως των φερομένων δηλώσεων, καθώς και ως μέλους της

συνθέσεως που συγκροτήθηκε επί της αιτήσεως εξαιρέσεως που

υπεβλήθη κατά της 1 ης εναγομένης Αικατερίνης Σακελλαροπούλου,

συνθέσεως η οποία εξέδωσε την υπ’ αρ. 8/2020 παρεμπίπτουσα

απόφαση απορρίψεως της αιτήσεως εξαιρέσεως, κατοίκου Αθηνών,

ως εκ της υπηρεσίας της, στην έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας,

επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 47 – 49

30. Της Ευσταθίας Σκούρα του Κωνσταντίνου, Συμβούλου στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, ενεργησάσης ως μέλους της συνθέσεως

που της Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που

συγκροτήθηκε την 10/1/2020 επί των φερομένων δηλώσεων αποχής

της πρώτης (1ης) και του τετάρτου (4 ου ) εναγομένων, συνθέσεως η

οποία εξέδωσε την υπ’ αρ. 6/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση περί

απορρίψεως των φερομένων δηλώσεων, κατοίκου Αθηνών, ως εκ της

6

υπηρεσίας της, στην έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της

οδού Πανεπιστημίου αρ. 47 – 49

———————————————————————————————–

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα ζητώ:

1) Να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι, και, ειδικότερα:

Α) η πρώτη εναγόμενη Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ως Πρόεδρος του

Συμβουλίου της Επικρατείας, ο δεύτερος εναγόμενος Αθανάσιος Ράντος

ως Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, ο τρίτος εναγόμενος Διομήδης

Κυριλλόπουλος ως Εισηγητής, οι λοιποί εναγόμενοι ως Αντιπρόεδροι

(5 η , 6 ος , 7 η ) και ως μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά ή ενεργήσαντα

προς αναπλήρωση, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, της συνθέσεως της

λεγόμενης Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που

συνεδρίασε την 10/1/2020 επί της από 20/12/2019 Αιτήσεως Ακυρώσεως

που άσκησα ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

κατά της από 19/12/2019 Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί

τριπλής εκδόσεώς μου σε Γαλλία, ΗΠΑ, Ρωσία με ενδιάμεσες

επαναμεταγωγές στην Ελλάδα υπό κράτηση, και,

Β) ο δεύτερος εναγόμενος Αθανάσιος Ράντος, ως Προεδρεύσας

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της

Επικρατείας, ο τρίτος εναγόμενος Διομήδης Κυριλλόπουλος ως

Εισηγητής και οι πέμπτη εναγόμενη, Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου,

έκτος εναγόμενος Μιχαήλ Πικραμμένος και έβδομη εναγόμενη

Ευαγγελία Νίκα, ως μέλη της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου

της Επικρατείας, που φέρεται ότι συγκροτήθηκε, διασκέφθηκε και

εξέδωσε απόφαση την 23/1/2020, επί της από 20/1/2019 Αιτήσεως

Αναστολής άσκησα κατά της ίδιας ως άνω Αποφάσεως του Υπουργού

Δικαιοσύνης

διέπραξαν εις βάρος μου κακοδικία, κατά τα ειδικότερα ιστορούμενα

στην παρούσα, καταχρώμενοι την δικαστική τους εξουσία,

παραβιάζοντας το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις και το Νόμο και

παραβαίνοντας τα δικαστικά τους καθήκοντα.

Κατά τον τρόπο αυτό, μου αποστέρησαν το δικαίωμά μου να κριθεί η

υπόθεσή μου από Ανεξάρτητο και Αμερόληπτο Δικαστήριο, το δικαίωμά μου

να ακουσθώ με ίσους όρους όπως κάθε διάδικος ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας, με κατέστησαν έρμαιο πολιτικών και διεθνών

σκοπιμοτήτων, άνθρωπο στερούμενο δικαιωμάτων και θύμα

διαδικασιών οι οποίες, μολονότι δεν πληρούσαν τους όρους της

νομιμότητας και του Συντάγματος, ωστόσο εκτελέσθηκαν εις βάρος μου,

με την κυνική και σκόπιμη αποστέρησή μου από το δικαίωμά μου να

ακουσθώ και να τύχω δίκαιης δίκης, ως προς την δικαστική εξέταση υπ’

αρ. 3503/2019 Αιτήσεως Ακυρώσεως την οποία άσκησα την 20/12/2019

7

ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και επί της

υπ’ αρ. 326/2019 Αιτήσεως Αναστολής Εκτελέσεως κατά της από

19/12/2019 υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019

Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί εκδόσεώς μου αρχικώς

στις Αρχές της Γαλλίας, ακολούθως στις Αρχές των ΗΠΑ και τελικώς

στις αρχές της Ρωσίας, με ενδιάμεσες μεταγωγές μου, υπό κράτηση,

στις αρχές της Ελλάδας.

Επί των ανωτέρω ενδίκων ενεργειών μου, μολονότι μου χορηγήθηκε

αρχικώς προσωρινή δικαστική προστασία, δια της από 23/12/2019

Προσωρινής Διαταγής της κας Προέδρου του Δ’ Τμήματος του

Συμβουλίου της Επικρατείας, μία ημέρα μετά την παροχή αυτής της

δικαστικής προστασίας και, ειδικότερα, την 24/12/2019, σημειώθηκε η κυνική

και με προφανή πολιτική σκοπιμότητα παρέμβαση της πρώτης

εναγομένης, τότε Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σκοπό

να αρθεί η χορηγηθείσα δικαστική προστασία αυτή και να παραδοθώ στην

εξουσία τρίτης χώρας, της Γαλλίας, χωρίς να εξετασθούν με βάση τις αρχές

της δίκαιης δίκης οι προσφυγές και αιτιάσεις μου.

Δια της παρεμβάσεως αυτής της πρώτης εναγομένης, αφαιρέθηκε η

δικογραφία από τον φυσικό μου δικαστή, δηλαδή το αρμόδιο και

επιληφθέν Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον του

οποίου η υπόθεσή μου είχε προσδιορισθεί για την δικάσιμο της

24/3/2020, με σχετική πράξη της Προέδρου του Τμήματος, εκδοθείσα την

23/12/2020, είχαν δε επιδοθεί στον αντίδικο Υπουργό Δικαιοσύνης και τα

σχετικά δικόγραφα και κλητεύσεις και είχαν ήδη προσκομισθεί οι εκθέσεις

επιδόσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Έτσι, η υπόθεση αφαιρέθηκε από τους φυσικούς μου δικαστές, ήτοι τη

σύνθεση του αρμόδιου και επιληφθέντος Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου

της Επικρατείας και από την αρμόδια Πρόεδρο του Δ’ Τμήματος και τον

ορισθέντα Εισηγητή. Περαιτέρω, η πρώτη εναγόμενη, ενεργώντας

ενσυνειδήτως προς βλάβη μου, διέγραψε την υπόθεση από το πινάκιο της

δικασίμου της 24/3/2020 και την προσδιόρισε προς εκδίκαση την 10/1/2020

ενώπιον της λεγόμενης Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας, δικαζούσης σε προκαθορισμένη σύνθεση στην οποία δεν

συμμετείχαν ούτε η επιληφθείσα και αρμόδια Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος ούτε

ο επιληφθείς και αρμόδιος ορισθείς Εισηγητής του Δ’ Τμήματος.

Κατά τον τρόπο αυτό και σε σημείο κατά το οποίο απολάμβανα νομίμως

χορηγηθείσης δικαστικής προστασίας, ενώ είχα στη διάθεσή μου ένα τρίμηνο

για την προετοιμασία της εκπροσώπησής μου και την ανάπτυξη των λόγων

για τους οποίους θα έπρεπε να ακυρωθεί η Υπουργική Απόφαση περί

Εκδόσεώς μου, η πρώτη εναγόμενη παρενέβη προς άρση αυτής της

χορηγηθείσης προστασίας και προς βλάβη μου, καθώς και προς

κατάργηση του αναγκαίου χρόνου προετοιμασίας της υποθέσεώς μου,

που, με μια κίνηση, συρρικνώθηκε από τους αρχικώς ορισθέντες 3

μήνες σε 8 εργάσιμες ημέρες εν μέσω διακοπών Χριστουγέννων και

Πρωτοχρονιάς.

8

Ειδικότερα, μετά από αυτήν την παρέμβαση της πρώτης εναγομένης, η ίδια

δρομολόγησε τα πάντα με σκοπό να εκδικασθεί η υπόθεση, με σύντμηση

προθεσμιών και χωρίς να είναι ώριμη, στις 10 Ιανουαρίου 2020, με προφανή

σκοπό να επιτύχει να άρει την χορηγηθείσα προσωρινή προστασία πριν την

24/1/2020, ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να

αφεθώ ελεύθερος, έχοντας παραμείνει προφυλακισμένος, χωρίς δίκη και

χωρίς ποινή επί 30 μήνες. Σε αυτήν την σκοπιμότητα την ακολούθησαν,

συντάχθηκαν και συνέπραξαν οι λοιποί εναγόμενοι, παραβαίνοντας τα

δικαστικά τους καθήκοντα και δη το καθήκον ανεπηρέαστης, ανεξάρτητης και

αμερόληπτης κρίσης, το καθήκον σεβασμού των υπερασπιστικών μου

δικαιωμάτων, το καθήκον τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου και της

δίκαιης δίκης. Εξέδωσαν έτσι όλοι μαζί τις μνημονευόμενες στο ιστορικό της

παρούσης δικαστικές αποφάσεις απορρίψεως κάθε αιτήματός μου,

συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων μου περί αναβολής προκειμένου να

λάβω γνώση του φακέλου, να συμπληρωθεί ο φάκελος, αλλά και να μπορέσω

να εκπροσωπηθώ από τον δεύτερο συνήγορο εκλογής μου, να εξαιρεθεί της

συνθέσεως η πρώτη εναγόμενη αλλά και ο τέταρτος εναγόμενος, υπηρετήσας

ως σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης, να διακοπεί η υπόθεση για άλλη

ημερομηνία προκειμένου να εκδικασθεί σε συνθήκες νηφαλιότητας και εντός

του ωραρίου δικαστηρίων και όλων των αιτημάτων που αναλυτικά

καταγράφονται κατωτέρω. Πλέον συγκεκριμένα και συμπληρωματικά προς

όσα στο ιστορικό αναφέρονται οι εναγόμενοι συνέπραξαν, υπό τις ιδιότητες με

τις οποίες ενάγονται και στην έκδοση των υπ’ αρ. 5/2020, 6/2020, 7/2020,

8/2020, 14/2020 (Πρακτικά), 14 α /2020 Παρεμπίπτουσες αποφάσεις του

Δικαστηρίου, καθώς και την υπ’ αρ. 110/2020 Απόφαση του

Δικαστηρίου, που άπασες συντάχθηκαν την 23/1/2020 μετά τις 4μμ και

την υπ’ αρ. 6/2020 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του

Συμβουλίου της Επικρατείας.

2) Να αναγνωρισθεί, συναφώς, ότι υπήρξε βαριά παραβίαση της

αρχής της δίκαιης δίκης και των κανόνων της αμερόληπτης

κρίσεως και ότι οι εκδοθείσες αποφάσεις δεν αποτελούν

προϊόν δικαστικής κρίσεως, αλλά άνωθεν και έξωθεν εντολής

και εξυπηρέτησης πολιτικών και διεθνών συμφερόντων και

σκοπιμοτήτων

3) Να αναγνωρισθεί ότι από την κακοδικία και την εξ αυτής

διακύβευση της ζωής, της υγείας, της οικογένειάς μου, της

ελευθερίας μου, της ασφάλειάς μου, του δικαιώματός μου σε

δίκαιη δίκη και των λοιπών θεμελιωδών δικαιωμάτων μου, μού

προκλήθηκε ηθική βλάβη

4) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μού καταβάλουν τα ποσά που

αναφέρω αναλυτικά κατωτέρω, ως χρηματική ικανοποίηση της

ηθικής βλάβης που μου προξένησαν οι παράνομες πράξεις και

παραλείψεις τους, κατά την εκτέλεση των δικαστικών τους

καθηκόντων, στο πλαίσια της εξετάσεως και εκδικάσεως της από

20/12/2019 υπ’ αρ. κατάθ.3503/2019 Αιτήσεώς μου για την

Ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-

2019 Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί εκδόσεώς μου

9

στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία,

ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την

δικάσιμο της 10/1/2020 και της από 20/12/2019 Αιτήσεως

Αναστολής εκτελέσεως της ίδιας ανωτέρω αποφάσεως. Οι πράξεις

και παραλείψεις των εναγομένων μού προκάλεσαν βαρύτατη

βλάβη, υλική και ηθική, συνιστάμενη στην αφαίρεση της εγγυημένης

από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις δικαστικής προστασίας,

στην παραβίαση του δικαιώματός μου σε ακρόαση και την χωρίς

πραγματική εκδίκαση των ενδίκων ενεργειών μου παράδοσή μου

στην Γαλλία την 23/1/2020, η οποία επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθεί

και να συγκαλυφθεί ως προς τον παράνομο χαρακτήρα της δια της

υπ’ αρ. 110/23-1-2020 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου

της Επικρατείας, που δεν αποτέλεσε νομιμοποιητική βάση της

έκδοσής μου, αλλά, αντίθετα, εξοικονομήθηκε προκειμένου να

δικαιολογήσει αυτήν την προαποφασισμένη και προδρομολογημένη

παράδοσή μου, όπως εκτίθεται αναλυτικά κατωτέρω.

5) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείψουν στο μέλλον

την επανάληψη της εις βάρος μου κακόδικης συμπεριφοράς

τους

6) Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα

εκδοθεί

7) Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μου

δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου μου

Η παρούσα αγωγή μου ασκείται νομίμως, αρμοδίως και εμπροθέσμως, καθώς

το άρθρο 8 Ν. 693/1977 ορίζει ότι: «Η αγωγή κακοδικίας είναι απαράδεκτος

μετά πάροδον εξ μηνών από της υπό του ενάγοντος γνώσεως της παρανόμου

πράξεως ήπαραλείψεως, προκειμένου δε περί δικαστικής αποφάσεως αφ’ ης

αύτη καταστή αμετάκλητος.».

Οι εναντίον μου δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν την 23/1/2020, ημερομηνία

κατά την οποία δεν έλαβα γνώση τους, αφού αφ’ ενός είχε απαγορευθεί κάθε

επικοινωνία μου με την συνήγορό μου κατά την ημέρα εκείνη, αφ’ ετέρου

απήχθην από τον θάλαμο νοσηλείας μου ήδη περί τη 1μμ το μεσημέρι, ήτοι

τρεις ώρες πριν την καθαρογραφή των αποφάσεων και την παράδοσή τους

στην πληρεξουσία μου, η οποία ευρισκόταν επί ώρες στο Συμβούλιο της

Επικρατείας αναμένοντας. Εγώ δε έλαβα μερική μόνο γνώση της ύπαρξης

των ανωτέρω αποφάσεων, χωρίς ποτέ να μου επιδοθούν και χωρίς να μου

γνωστοποιηθεί το ακριβές περιεχόμενό τους μόλις την 28/1/2020, οπότε με

ενημέρωσε συνοπτικά η πληρεξούσια δικηγόρος μου κα Ζωή

Κωνσταντοπούλου, μέσω του διερμηνέως κ. Αλεξέι Γκρίσιν.

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, στο πλαίσιο των μέτρων

προστασίας κατά της Πανδημίας του Κορονοϊού, από 13/3/2020 έως

31/5/2020, η ανωτέρω προθεσμία ανεστάλη κατά το ανωτέρω χρονικό

διάστημα, δυνάμει του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020, το οποίο προβλέπει ότι:

«Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής

10

αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της

Χώρας (13.3.2020 – 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και

δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων

πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων,

συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού,

υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων

προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες

αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να

συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.

Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του

237 και του άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και

οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών, με εξαίρεση τις προθεσμίες του άρθρου

934 ΚΠολΔ, ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται, αν

δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη

τους.»

Ως προς το νόμω και ουσία βάσιμο της παρούσης αγωγής μου, επάγομαι τα

ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙ 30 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ

ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γεννήθηκα την 16/08/1979 στην πόλη Κουργκάν της Ρωσίας και προ της

σύλληψής μου διέμενα στην Μόσχα, με την σύζυγό μου, Αλεξάνδρα

Σεβτσένκο και τα δύο ανήλικα παιδιά μου, Πλάτον και Λεβ, ηλικίας σήμερα 6

και 9 ετών, τα οποία δεν έχω δει εδώ και 3 χρόνια και 3 μήνες, από την ημέρα

της σύλληψής μου στην παραλία της Χαλκιδικής, μπροστά τα μάτια των

παιδιών και της συζύγου μου, την 25/7/2017.

Στη Ρωσία εργαζόμουν ως εξειδικευμένος σύμβουλος στις τεχνολογίες

πληροφορικής και, ειδικότερα, στην τεχνολογία blockchain, εργαζόμενος τίμια

σε ένα πεδίο που αποτελεί πεδίο του μέλλοντος. Δεν έχω ποτέ επισκεφθεί τη

Γαλλία ούτε και τις Η.Π.Α., τις δύο χώρες που, πέραν της πατρίδας μου,

ζητούν την έκδοσή μου από την Ελλάδα.

Τον Ιούλιο 2017 επισκέφθηκα νόμιμα την Ελλάδα, μαζί με την οικογένειά μου,

τη σύζυγο και τα παιδιά μου, για τις θερινές μας διακοπές.Δύο εβδομάδες

αργότερα, την 25/07/2017, συνελήφθην στην παραλία, ενώ έκανα διακοπές με

την σύζυγο και τα παιδιά μου στην Χαλκιδική. Μέχρι τη στιγμή της σύλληψής

μου δεν είχα οποιαδήποτε γνώση του εναντίον μου διεθνούς εντάλματος, ενώ

μέχρι να καταλάβω ακριβώς τι συνέβαινε και να ενημερωθώ πέρασε αρκετός

χρόνος.

Λίγους μήνες μετά τη σύλληψή μου, η σύζυγός μου διαγνώσθηκε με καρκίνο

στον εγκέφαλο και έκτοτε υποβάλλεται σε επεμβάσεις, χημειοθεραπείες και

επιθετική αγωγή, σε Νοσοκομείο της Γερμανίας και στη Ρωσία, με

αποτέλεσμα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν σαν ορφανά με ζωντανούς γονείς

11

και την φροντίδα των παιδιών μου να έχει αναλάβει η ηλικιωμένη μητέρα μου

και γιαγιά τους.

Στην Ελλάδα κρατήθηκα προσωρινά, πέραν του Συνταγματικού Ορίου των 18

μηνών προφυλάκισης. Διαρκούσης της προσωρινής κρατήσεώς μου

εκδόθηκαν τέσσερις διαφορετικές αποφάσεις που γνωμοδοτούσαντελεσίδικα

υπέρ της εκδόσεώς μου σε τρεις διαφορετικές χώρες (Ρωσία, Η.Π.Α., Γαλλία)

και, ειδικότερα, κατά χρονολογική σειρά:

1) τον Οκτώβριο 2017 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 719/2017 ήδη αμετάκλητη

Απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο

γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς μου στην Ρωσία, όπου και

συναίνεσα να εκδοθώ, παραιτούμενος του δικαιώματος αντίρρησης, με

στόχο να βρεθώ πίσω στη χώρα μου και κοντά στην οικογένειά μου

2) τον Δεκέμβριο 2017 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2080/2017 Απόφαση του Ζ’

Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, το οποίο

γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς μου στις Η.Π.Α., απορρίπτοντας την

έφεσή μου κατά της υπ’ αρ. 690/2017 Αποφάσεως του Συμβουλίου

Εφετών Θεσσαλονίκης

3) τον Σεπτέμβριο 2018 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1451/2018 Απόφαση του Ζ’

Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, το οποίο

γνωμοδότησε εκ νέου υπέρ της εκδόσεώς μου στη Ρωσία,

επικυρώνοντας την υπ’ αρ. 561/2018 Απόφαση του Συμβουλίου

Εφετών Θεσσαλονίκης

4) τον Δεκέμβριο 2018 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2191/2018 Απόφαση του Ζ’

Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, το οποίο

γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς μου στην Γαλλία, απορρίπτοντας την

έφεσή μου κατά της υπ’ αρ. 532/2018 Αποφάσεως του Συμβουλίου

Εφετών Θεσσαλονίκης. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη Απόφαση

εκδόθηκε από την ίδια ακριβώς σύνθεση που είχε γνωμοδοτήσει υπέρ

της Εκδόσεώς μου στις Η.Π.Α. και παρά το γεγονός ότι, εξ αυτού του

λόγου θα έπρεπε να είχαν οι προηγουμένως επιληφθέντες δικαστές

δηλώσει αποχή

Κρατήθηκα επί 30 μήνες, χωρίς ποινή και χωρίς καμμία εναντίον μου

κατηγορία. Παρέμεινα, δηλαδή, προσωρινά κρατούμενος για χρονικό

διάστημα που υπερβαίνει το συνταγματικώς οριζόμενο ως ανώτατο χρόνο

προφυλάκισης των 18 μηνών (βλ. άρθρο 6 παρ. 4 Συντάγματος). Μάλιστα,

ενώ τον Ιούνιο 2019 ψηφίσθηκε στη Βουλή ο νέος Κώδικας Πολιτικής

Δικονομίας, με βάση τον οποίο θα έπρεπε να αφεθώ ελεύθερος με την

συμπλήρωση 18μήνου προφυλάκισης, μετά την διάλυση της Βουλής, στο

τέλος Ιουνίου 2019, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία, με

φωτογραφικό τρόπο προέβλεπε την παράταση της προφυλάκισής μου μέχρι

τη συμπλήρωση 30 μηνών…

Κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς μου, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα

Σύλληψης των Γαλλικών Αρχών, ενώπιον του Ζ’ Ποινικού Τμήματος του

Αρείου Πάγου, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2018, σημειώθηκαν

περιστατικά που καταλύουν τη συνταγματική τάξη και τις αρχές της δίκαιης

δίκης και του κράτους δικαίου και που παραβίαζαν κατάφωρα τα δικαιώματά

12

μου. Για το λόγο αυτό, ξεκίνησα απεργία πείνας ήδη την 26/11/2018,

απευθύνοντας σχετικές δηλώσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Πρόεδρο

του Αρείου Πάγου, στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στα

ΜΜΕ.Με τη συμπλήρωση 4 εβδομάδων απεργίας πείνας, την 21/12/2018

παραγγέλθηκε από τον Εισαγγελέα η αναγκαστική νοσηλεία μου. Από την

21/12/2018 έως την 28/02/2019 νοσηλεύθηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

«Τζάνειο», ενώ από την 28/02/2019 μέχρι και την 23/1/2020, όταν και

δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 110/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου

της Επικρατείας και, εν συνεχεία, εν είδει απαγωγής οι Ελληνικές Αρχές με

παρέδωσαν στις Γαλλικές, νοσηλεύθηκα στο Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Στη διάρκεια της νοσηλείας μου είχαν σημειωθεί επανειλημμένες παραβιάσεις

των θεμελιωδών δικαιωμάτων μου, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης

υποβολής μου σε αναγκαίες εξετάσεις, λόγω μη συνεργασίας του Τμήματος

Μεταγωγών, της άρνησης προαυλισμού μου κ.α.Οι αρμόδιοι και θεράποντες

ιατροί μου στο Αττικό Νοσοκομείο και στην Αιματολογική Κλινική εξέφραζαν

κατ’ επανάληψη μεγάλη ανησυχία για τη ζωή μου.

Κατά της παράνομης κρατήσεώς μου προσέφυγα δικαστικά και είχα

αναστείλει προσωρινώς την απεργία πείνας, προκειμένου να παρευρίσκομαι

ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, όπου

εκδικάστηκε η αίτησή μου περί άρσεως της παράνομης κρατήσεώς μου,

άλλως περί αντικαταστάσεώς της με περιοριστικούς όρους.

Την 11/04/2019 εκδόθηκε απόφαση, με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο

απείχε να αποφανθεί επί της ουσίας της αιτήσεώς μου και κήρυξε εαυτό καθ’

ύλην αναρμόδιο.

Εν συνεχεία, και κατόπιν θέσεως σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα την

1/7/2020, κατέθεσα ενώπιον του Αρείου Πάγου την από 31/7/2020 Αίτησή μου

περί δικαστικής Επανεξετάσεως της υποθέσεώς μου, καθώς κάποια

αδικήματα, για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα και είχαν εκδοθεί

αποφάσεις εκδόσεώς μουστην Γαλλία και τις ΗΠΑ, είχαν εξαλειφθεί (κλοπή

κατ’ επάγγελμα) ή διώκονταν πλέον μόνο με έγκληση (απάτη και απάτη με

υπολογιστή), χωρίς να έχει υποβληθεί έγκληση, πράγμα που σήμαινε ότι

έπαυσε να πληρούται ο όρος περί διττού αξιοποίνου.

Η ανωτέρω αίτησή μου απορρίφθηκε, χωρίς να εξετασθεί στην ουσία της,

δυνάμει του υπ’ αρ. 1913/2019 βουλεύματος του Ζ’ Ποινικού Τμήματος του

Αρείου Πάγου, εν Συμβουλίω, ως απαραδέκτωςασκηθείσα. Μάλιστα και για

την εξέταση της αίτησης αυτής υπήρξε μια ακατανόητη αλλαγή του τμήματος

και της συνθέσεως, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί η υπόθεση ενώπιον του

Ζ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε προηγουμένως αποφασίσει για

την έκδοσή μου τόσο στις Η.Π.Α., όσο και στη Γαλλία. Κατόπιν έγγραφης

αιτήσεως και διαμαρτυρίας της πληρεξουσίας δικηγόρου μου, οι δικαστές του

ανωτέρω τμήματος δήλωσαν αποχή από την υπόθεσή μου, κάτι το οποίο δεν

είχαν ωστόσο πράξει προηγουμένως.

13

Ήδη από την 15/1/2018 είχα καταθέσει αίτηση παροχής ασύλου ενώπιον του

Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης. Η αίτησή μου απορρίφθηκε

δια της υπ’ αρ. πρωτ. 16330/07-06-2018 Αποφάσεως Α’ Βαθμού της

Επιτροπής Ασύλου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης. Κατά

της ανωτέρω αποφάσεως άσκησα την από 27/06/2018 Προσφυγή μου, η

οποία απορρίφθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 4730/21-02-2019 Αποφάσεως

Β’ βαθμού της 7 ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών. Την συγκεκριμένη

απόφαση προσέβαλα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με την από 6/5/2019

με Αριθμό Κατάθεσης ΑΚ253/2019 Αίτησή μου, ζητώντας την ακύρωσή της. Η

αίτησή μου, ασκηθείσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και

διαβιβασθείσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, εισήχθη

ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της /12/2019, χωρίς να

κλητευθώ και χωρίς να μεταχθώ ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, μολονότι

ήμουν κρατούμενος και, επομένως, στερούμην της δυνατότητας να μεταβώ

αυτοβούλως ενώπιον του Δικαστηρίου για την εκδίκαση της υποθέσεώς μου.

Το ως άνω Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αρ. 634/2019 απόφασή του, δια της

οποίας απορρίφθηκε «ως ανομιμοποίητη» η αίτηση ακυρώσεως. Κατά της

αποφάσεως αυτής έχω ήδη ασκήσει την από 12/6/2020 με αρ. καταθέσεως

ΕΦ8/15-6-2020, η οποία προσδιορίσθηκε ενώπιον του Δ’ Τμήματος του

Συμβουλίου της Επικρατείας για την δικάσιμο της 29/9/2020, οπότε το

Δικαστήριο την ανέβαλε οίκοθεν για την δικάσιμο της 16/2/2021.

Στην πορεία της κράτησής μου και ενώ μεσολάβησαν εξαιρετικά σοβαρά και

ανησυχητικά περιστατικά, μεταξύ των οποίων δημόσια παρέμβαση της

πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα για την υπόθεσή μου, αλλά και ανακοίνωση

σε εμένα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της

ΓΑΔΑ ύπαρξης απειλών για τη ζωή μου, υπέβαλα την από 9/9/2019 υπ’ αρ.

πρωτ. 40833/11-9-2019 δεύτερη αίτησή μου περί παροχής ασύλου ενώπιον

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, περιέχουσα νεότερα στοιχεία

και νέους λόγους παροχής ασύλου, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα σε

εκκρεμότητα.

Β. Η ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ 30 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΟΥ, ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΣΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Την 19/12/2019, ένα χρόνο μετά την έκδοση της τελευταίας αποφάσεως περί

εκδόσεώς μου, την 19/12/2018, εκδόθηκε η υπ’ αρ. υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ.

ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί

εκδόσεώς μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην

Ρωσία. Σημειώνω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν μού επιδόθηκε ποτέ,

νομίμως μεταφρασμένη στην μητρική μου γλώσσα, την ρωσική, απλώς

αφέθηκε στον θάλαμο, όπου νοσηλευόμουν τότε, στο Νοσοκομείο

«ΑΤΤΙΚΟΝ», με αποτέλεσμα να μην έχω λάβει μέχρι και σήμερα πραγματική

γνώση ολόκληρου του περιεχομένου της.

Η απόφαση αυτή σήμαινε για εμένα θανατική ποινή. Η δήλωση που έκανα την

ημέρα εκείνη δημοσιεύθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο μου, σε ανάρτησή

της με την οποία δημοσιοποίησε την Υπουργική Απόφαση και η οποία έχει ως

εξής:

14

«Ζωή Κωνσταντοπούλου

20 Δεκεμβρίου 2019, 1:38 μμ.

Σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέδωσε θανατική ποινή μου και

ξεκινώ απεργία πείνας ξανά, γιατί η Ελληνική Κυβέρνηση παραβιάζει το

δικαίωμά μου να είμαι ζωντανός».

Με αυτές τις λέξεις ο Αλεξάντερ Βίννικ ξεκινά ξανά απεργία πείνας, αφού

πληροφορήθηκε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποφάσισε την έκδοσή

του σε Γαλλία και ΗΠΑ.

Η απόφαση δεν του έχει ακόμη επιδοθεί ούτε έχει μεταφραστεί στη

γλώσσα του.

Ο ίδιος έχει κάνει 2 αιτήσεις παροχής ασύλου, οι οποίες εκκρεμούν, ενώ

οι πιέσεις να παρακαμφθεί το κράτος δικαίου είναι πλέον

απροκάλυπτες.

Όποιος πιστεύει στη Δικαιοσύνη και το δίκαιο, ας υπερασπισθεί το

δικαίωμα του Αλεξάντερ να δικασθεί στη χώρα του, να μην εξοντωθεί, να

μην συνθλιβεί στις συμπληγάδες του Ρωσοαμερικανικού πολέμου

πληροφοριών.»

Η εκδοθείσα απόφαση έπασχε πολλαπλώς, ενώ ήταν εξόφθαλμο, αλλά και

συνομολογήθηκε, ότι αποτελούσε προϊόν διεθνών πιέσεων και όχι κυρίαρχης

απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ήταν άλλωστε χαρακτηριστικό ότι τον

Ιούλιο του 2019 είχε «εκδοθεί» και κυκλοφορήσει- διαβιβασθεί αρμοδίως,

φερόμενη, σχεδόν πανομοιότυπη απόφαση περί εκδόσεώς μου, η οποία

αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και

αποσύρθηκε μετά από διαμαρτυρία της πληρεξουσίας μου.

Η εκδοθείσα απόφαση, εκτός των άλλων σοβαρών παραβιάσεων των

δικαιωμάτων μου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη,

αφού μου συγκροτούσε ποινή αορίστου καθείρξεως επιβληθείσα από όργανο

της Εκτελεστικής Εξουσίας, του δικαιώματός μου στην προσωπική και

οικογενειακή ζωή και των αντίστοιχων δικαιωμάτων της συζύγου και των

παιδιών μου, του δικαιώματός μου στην παροχή ασύλου και διεθνούς

προστασίας και προστασίας της ζωής και της υγείας μου και σειράς διατάξεων

και εγγυήσεων, είχε, επιπλέον, εκδοθεί κατά παραβίαση του δικαιώματός μου

σε προηγούμενη ακρόαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον οποίο είχα

απευθύνει πλείστα αιτήματα και διαβήματα, ειδικά στο διάστημα ενός έτους

που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας αποφάσεως περί έκδοσής μου και της

Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα:

Από τον Δεκέμβριο 2018 μέχρι και τον Αύγουστο 2019 υποβλήθηκαν κατά

σειρά τα εξής αιτήματα-διαβήματά μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

α) Το από 20/12/2018 με αρ. πρωτ. 4812/21-12-2018 Διάβημα – Αίτηση

Ακρόασης και Αποκατάστασης Παραβιάσεως Δικαιωμάτων μου προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης

15

β) Το από 14/1/2019 με αρ. πρωτ. 115/15-1-2019 Αίτημα-Διάβημα των

συνηγόρων υπεράσπισής μου, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Τιμοφέι

Μουσάτοφ, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

γ) Το από 28/1/2019 με αρ. πρωτ. 265/29-1-2019 Διάβημα-Αίτηση

Ακροάσεώς μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

δ) Η από 31/7/2019 με αρ. πρωτ. 2692/31-7-2019 Επείγουσα Αίτηση –

Αναφορά και Γνωστοποίηση Λόγων Δικαστικής Επανεξέτασης Δικαστικής

Υπόθεσης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Ο λόγος δε που υποβλήθηκαν όλα τα ανωτέρω αιτήματα-διαβήματα, προ

πάσης εκδόσεως αποφάσεως από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν

προκειμένου να ακουσθώ από τον ίδιο ενόψει των αιτημάτων έκδοσης που

εκκρεμούσαν από τρεις διαφορετικές χώρες.

Ωστόσο, κανένα από τα ανωτέρω αιτήματα και διαβήματά μου δεν ελήφθη

υπ’όψιν για την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως περί Εκδόσεώς μου,

ούτε μνημονεύεται σε αυτήν ούτε απαντήθηκε.

Περαιτέρω, την 20/12/2019 κατατέθηκε η από 20/12/2019 αίτηση προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης περί ανάκλησης της υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ

1793 & 1796/19-12-2019 Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί

εκδόσεώς μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην

Ρωσία, με βεβαίωση παραλαβής της στις 20/12/2019 από την Γραμματέα

Γραφείου Υπουργού Νίκη Παπανικολοπούλου.

Κανένα από τα ανωτέρω αιτήματα- διαβήματα δεν απαντήθηκαν, με

αποτέλεσμα να στερηθώ του δικαιώματος ακροάσεως. Επιπλέον τα ανωτέρω

αιτήματα δεν περιελήφθησαν στον φάκελο της Διοικήσεως, ούτε αναφέρονται

στην απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, γεγονός που καταρρίπτει την

αιτιολογία της μετέπειτα εκδοθείσης υπ’ αρ. 110/2020 Αποφάσεως του

Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δήθεν τα αιτήματα αυτά αποτέλεσαν μέρος

του φακέλου και ελήφθησαν υπ’ όψιν από τον Υπουργό.

Γ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑ ΓΙΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ

ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Κατά της αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί εκδόσεώς μου άσκησα

αυθημερόν μόλις πληροφορήθηκα την ύπαρξή της (20/12/2019) την υπ’ αρ.

3503/2019 Αίτησή μου περί Ακυρώσεως της αποφάσεως, χωρίς καν να έχω

στα χέρια μου την προσβαλλόμενη ούτε εγώ ούτε η πληρεξουσία μου και

χωρίς να την έχουμε αναγνώσει.

Την ίδια ημέρα άσκησα και την υπ’ αρ. 326/2019 Αίτησή μου περί Αναστολής

Εκτελέσεως της τότε προσβαλλομένης αποφάσεως, εμπεριέχουσα και αίτημα

χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, όπου εξέθετα τους σοβαρούς κινδύνους

για τη ζωή, την υγεία μου, την οικογένειά μου και τα δικαιώματά μου και την

ανεπανόρθωτη βλάβη που θα μου προκαλούσε η εκτέλεση της αποφάσεως.

16

Την ίδια ημέρα ξεκίνησα την τρίτη κατά σειρά απεργία πείνας σε διάστημα 13

μηνών, έχοντας πια υποστεί σοβαρές συνέπειες από τις προηγούμενες δύο

απεργίες πείνας, τις οποίες είχα διακόψει υπό τις διαβεβαιώσεις υπευθύνων

ότι θα γίνονταν σεβαστά τα δικαιώματά μου (πρώτη απεργία πείνας, η οποία

διακόπηκε μετά από τις σχετικές διαβεβαιώσεις της Ρωσίδας Συνηγόρου του

Πολίτη) ή προκειμένου να παρακολουθήσω το δικαστήριό μου για την άρση

της κράτησής μου.

Δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Την 23/12/2020 η ανωτέρω Αίτηση Ακυρώσεως προσδιορίσθηκε για την

δικάσιμο της 24/3/2020, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της

Επικρατείας, με πράξη της Προέδρου του Δ’ Τμήματος καςΜαρίας

Καραμανώφ.

Η ανωτέρω Πράξη Ορισμού Δικασίμου, εκδοθείσα κατά τις κείμενες διατάξεις

που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε το εξής

περιεχόμενο:

«ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ Με αίτηση αναστολής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ 47 – 49

ΑΘΉΝΑ 105 – 64

ΤΜΉΜΑ Δ’

——————————

Αριθ. καταθέσεως: 3503/2019

Η Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος

του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ορίζει σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989

“Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας” (ΦΕΚ 8

Α’) και το άρθρο 34 του ν. 3772/2009, δικάσιμο για να συζητηθεί στο Δ’ Τμήμα

η αίτηση του ΒΙΝΝΙΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ την 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και

ώρα 9.30 π.μ. εισηγητή τον Πάρεδρο Παπαγιάννη Ιωάννη.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να

κοινοποιηθούν με επιμέλεια του αιτούντος αντίγραφα της αιτήσεως και της

πράξης αυτής στον ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ, ο οποίος οφείλει να διαβιβάσει,

τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, στον εισηγητή απευθείας όλα τα

σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας,

καθώς και τα τυχόν έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έγινε η

κοινοποίηση στον αιτούντα ή ότι αυτός έλαβε γνώση του περιεχομένου των

προσβαλλομένων πράξεων.

Αθήνα, 23/12/2019

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

κ.α.α.

17

Μ. Καραμανώφ Μ. Τσαπαρδώνη»

Την ίδια δε ημέρα 23/12/2019η Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος του

Συμβουλίου της Επικρατείας, εξετάσασα την αίτησή μου περί χορηγήσεως

προσωρινής δικαστικής προστασίας,εξέδωσε προσωρινή διαταγή

αναστολής εκτελέσεως της Αποφάσεως του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης,

μέχρι την συζήτηση της Αιτήσεως Αναστολής. Η ανωτέρω προσωρινή

διαταγή της Προέδρου του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

επιδόθηκε αυθημερόν στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Η προσωρινή διαταγή της κας Προέδρου του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου

της Επικρατείας έχει, επί λέξει, ως εξής:

Προσωρινή Διαταγή

Η Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ. 19/1989 (Α΄ 8),

όπως ισχύουν,

Διατάσσουμε

Την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως του

Υπουργού Δικαιοσύνης (Α.Π. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1795/19.12.2019)

έως την έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών επί της

αιτήσεως αναστολής κατά το μέρος που η ως άνω απόφαση διατάσσει

την έκδοση του αιτούντος στην αλλοδαπή στο πλαίσιο διαδικασίας

δικαστικής συνδρομής, με τη διευκρίνιση ότι η χορηγούμενη με την

παρούσα προσωρινή αναστολή δεν αφορά και την κράτηση του

αιτούντος στη φυλακή προς πραγματοποίηση της εκδόσεώς του,

αναστελλομένων κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης των

προθεσμιών του άρθρου 452 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η

πάροδος των οποίων θα γεννούσε υποχρέωση απολύσεως του

εκζητουμένου από τη φυλακή (ΕΑ 330/2016, 794/2007, 346/2004,

68/2001).

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Μαρία Καραμανώφ

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή, καθώς επίσης, η αίτηση αναστολής, η αίτηση

ακύρωσης και η πράξη ορισμού δικασίμου για την 24/3/2020 ενώπιον του Δ’

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επιδόθηκαν, με παραγγελία της

πληρεξουσίας δικηγόρου μου αυθημερόν (23/12/2019) στον Υπουργό

Δικαιοσύνης, ενώ είχαν προηγουμένως, την 20/12/2019 κατατεθεί και στην

18

Γραμματεία του. Ομοίως επιδόθηκαν από την πληρεξουσία μουτην

23/12/2019 παραγγελίες εκτελέσεως των επιμέρους διατάξεων της περί

διαβίβασης του φακέλου τουλάχιστον 30 ημέρες προ της δικασίμου και περί

γνωστοποίησης ενεργειών από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έγινε προς

εμένα κοινοποίηση ή ότι έλαβα γνώση των προσβαλλομένων πράξεων.

Μετά τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως

της εκδόσεώς μου, η πληρεξούσια δικηγόρος μου κα Ζωή Κωνσταντοπούλου,

διαβλέποντας την κινητοποίηση εξωθεσμικών μηχανισμών για την

ανατροπή της δικαστικής προστασίας προέβη στην εξής δημόσια

δήλωση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού περιγράφει όσα

ακολούθησαν:

«Ζωή Κωνσταντοπούλου – Zoe Konstantopoulou

23 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ´ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε

σήμερα προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της Απόφασης

έκδοσης του Αλεξάντερ Βίννικ σε Γαλλία-ΗΠΑ-Ρωσία, αναγνωρίζοντας

τον κίνδυνο που διατρέχει ο Αλεξάντερ στην περίπτωση έκδοσής του.

Ο Αλεξάντερ βρίσκεται ήδη στην 4η ημέρα της νέας απεργίας πείνας

που ξεκίνησε στις 20/12/2019 και η υγεία του παρουσιάζει ήδη

επιδείνωση.

Ο Αλεξάντερ έχει με το μέρος του το δίκιο, το Δίκαιο, τις διεθνείς

συμβάσεις και το Σύνταγμα της χώρας μας. Έχει απέναντί του

μηχανισμούς ικανούς να συνθλίψουν την ανθρώπινη ύπαρξη, που δεν

υπολογίζουν ούτε το Σύνταγμα ούτε τις Διεθνείς Συμβάσεις ούτε το

Δίκαιο. Μηχανισμούς που αναμένεται τώρα να κινητοποιηθούν υπόγεια

και φανερά για να ανατρέψουν τη δικαστική απόφαση.

Το ποιος τελικά θα επικρατήσει είναι κάτι που μας αφορά όλους, αν

θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνήγορος Υπεράσπισης του Αλεξάντερ Βίννικ»

Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ, ΠΡΙΝ

ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πράγματι, την ακριβώς επόμενη ημέρα, 24/12/2019, Παραμονή

Χριστουγέννων, πριν στεγνώσει το μελάνι της Προσωρινής Διαταγής της

Προέδρου του Δ’ Τμήματος και αφότου είχαν ήδη προσκομισθεί στο

Συμβούλιο της Επικρατείας οι Εκθέσεις Επιδόσεως για την Αίτηση

Ακυρώσεως, την Αίτηση Αναστολής και την Προσωρινή Διαταγή, η πρώτη

εναγόμενητότε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρενέβη

στην υπόθεση, με πράξη της μετά το πέρας ωραρίου, διέγραψε την

υπόθεση από το πινάκιο της 24/3/2020, την αφαίρεσε από τα χέρια της

Προέδρου του Δ’ Τμήματος και από το Αρμόδιο και επιληφθέν Δ’ Τμήμα

του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προγραμμάτισε προς εκδίκαση

19

ενώπιον της λεγόμενης Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας για την δικάσιμο της 10/1/2020, συντέμνοντας όλες τις

προβλεπόμενες προθεσμίες (περί διαβίβασης φακέλου, περί γνώσης

του φακέλου, περί προσθέτων λόγων κλ.π.).

Με πρωτοφανή άρνηση άσκησης των βασικών δικαιωμάτων μου ως

εκζητουμένου και αιτούντος δικαστική προστασία, η πρώτη εναγόμενη

επέμεινε να εκδικάσει η ίδια την υπόθεση, με προφανή σκοπό να την

διεκπεραιώσει εις βάρος μου, στερώντας μου την δυνατότητα να εκθέσω σε

συνθήκες δίκαιης δίκης και νηφάλιας διεξαγωγής της εκδίκασης, τους λόγους

για τους οποίους έπρεπε να τύχω δικαστικής προστασίας και θα έπρεπε να

ακυρωθεί η εναντίον μου απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία είναι

και απόφαση που θίγει τον πυρήνα των Συνταγματικών Εγγυήσεων και του

Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, αφού με αυτήν μου επιβάλλεται πολυετής

ποινή καθείρξεως, χωρίς δίκη, από ένα όργανο της Εκτελεστικής Εξουσίας

και, ειδικότερα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Η πράξη της πρώτης εναγόμενης για ορισμό νέας δικασίμου επιδόθηκε στο

γραφείο της πληρεξουσίας μου πολύ μετά το πέρας του ωραρίου της

Παραμονής Χριστουγέννων και έχει, επί λέξει, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ 47 – 49

ΑΘΉΝΑ 105 – 64

ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ

——————————

Αριθ. καταθέσεως: Ε 3503/2019 Βοηθός Εισηγητής: κ. Γεωργία Σκιαδά

Η Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ορίζει, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989

υπό τον τίτλο “Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της

Επικρατείας” (ΦΕΚ 8 Α’), δικάσιμο μετά τη διαγραφή από το πινάκιο του Δ’

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη δικάσιμο της 24/3/2020, για

να συζητηθεί στην Ολομέλεια, με μείζονα σύνθεση, λόγω της όλως εξαιρετικής

σπουδαιότητάς της, η αίτηση του ΒΙΝΝΙΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ που έχει ήδη

κοινοποιηθεί, την 10η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30

π.μ. με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Διομήδη Κυριλλόπουλο.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να

κοινοποιηθεί η πράξη αυτή δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

δικάσιμο, κατόπιν συντμήσεως της προθεσμίας του άρθρου 21 παρ. 1 του

Π.Δ. 18/1989 στους:1. ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ και 2. ΖΩΉ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΎΛΟΥ δικηγόρο Αθηνών, ως πληρεξουσία του αιτούντος.

Αθήνα, 24/12/2019

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

20

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Ελένη Γκίκα

Αμέσως μετά την επίδοση της πράξης της πρώτης εναγόμενης, τότε

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέβη σε αυτήν την

πρωτοφανή στα χρονικά του Συμβουλίου της Επικρατείας κίνηση, η

πληρεξούσια δικηγόρος μου προχώρησε σε νέα δημόσια δήλωση,

συνδέοντας ευθέως την παρέμβαση της πρώτης εναγομένης με το

ενδεχόμενο πρότασης του ονόματός της για την Προεδρία της Δημοκρατίας,

και αποδίδοντας ευθέως σκοπιμότητα στην πρώτη εναγόμενη για την πράξη

αυτή.

Η έκδοσή μου, εκείνη τη στιγμή επιδιωκόταν τόσο από τις Η.Π.Α., όσο και από

τη Γαλλία, ο δε Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε

προγραμματισμένες για τον Ιανουάριο 2020 επισκέψεις σε αμφότερα τα κράτη

αυτά και συναντήσεις με τους Προέδρους τους, κκ. Τράμπ και Μακρόν, και,

προδήλως, η αναστολή εκτελέσεως της εκδόσεώς μου, που είχε χορηγηθεί με

δικαστική απόφαση ανεξάρτητης δικαστή δεν συμβάδιζε με τις

πρωθυπουργικές και κυβερνητικές επιδιώξεις.

Η δήλωση της πληρεξουσίας μου, αμέσως μετά την επίδοση της πράξης της

πρώτης εναγομένης ήταν η εξής:

«Ζωή Κωνσταντοπούλου – Zoe Konstantopoulou

24 Δεκεμβρίου 2019

Χθες δήλωσα ότι ο Αλεξάντερ Βίννικ έχει απέναντί του «μηχανισμούς

που αναμένεται τώρα να κινητοποιηθούν υπόγεια και φανερά για να

ανατρέψουν τη δικαστική απόφαση» αναστολής εκτέλεσης της έκδοσής

του.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στην προσωρινή διαταγή

αναστολής της έκδοσης και ένα «αόρατο-ορατό» χέρι αφαίρεσε την

υπόθεση από το αρμόδιο Δ´ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας,

διέγραψε την υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου της

24/3/2020 και την προσδιόρισε εσπευσμένα ενώπιον της Ολομέλειας του

Συμβουλίου της Επικρατείας για τις 10 Ιανουαρίου 2020, συντέμνοντας

τις προθεσμίες και αλλάζοντας τον Εισηγητή της υποθέσεως, που είχε

ήδη ορισθεί.

Το «αόρατο-ορατό» χέρι ανήκει στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της

Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, που σήμερα, παραμονή

Χριστουγέννων, απασχολήθηκε με αυτό.

Υπενθυμίζω ότι 7/1/2020 ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο.

Και ότι το όνομα της κας Σακελλαροπούλου ακούγεται μεταξύ των

πιθανών προτεινομένων για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο αγώνας του Αλεξάντερ για το δίκαιο και το δίκιο συνεχίζεται. Είναι ένας

άνισος αγώνας, που θα δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να τον

κερδίσουμε.

Υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τον Αλεξάντερ, αλλά και την ανεξαρτησία της

χώρας μας και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

21

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνήγορος υπεράσπισης του Αλεξάντερ Βίννικ»

Παρά την ευθεία αιτίαση ως προς τα κίνητρα και τη φύση της παρέμβασης της

πρώτης εναγομένης, εκείνη ουδέν απήντησε ούτε διέψευσε. Αντιθέτως, με τις

πράξεις και παραλείψεις της που ακολούθησαν, επιβεβαίωσε πλήρως την

αιτίαση.

ΣΤ. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕ

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ

ΜΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΟΥ, ΜΕ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Από την ανωτέρω πράξη της πρώτης εναγομένης της 24/12/2019 μέχρι την

προσδιορισθείσα δικάσιμο της 10/1/2020 μεσολαβούσαν μόλις 8 εργάσιμες

ημέρες, εν μέσω των διακοπών Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς. Ειδικότερα, η

επίδοση της πράξης έγινε μετά το κλείσιμο της Γραμματείας του Συμβουλίου

της Επικρατείας την Τρίτη 24/12/2019 Παραμονή Χριστουγέννων και οι

ημέρες που υπολείπονταν μέχρι τη δικάσιμο ήταν οι εξής:

 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/2019- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Αργία

 ΠΕΜΠΤΗ 26/12/2019 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Αργία

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12/2019: Πρώτη Εργάσιμη για την Γραμματεία.

Κατέθεσα, εσπευσμένα, προσθέτους λόγους ακύρωσης, μολονότι

δεν μεσολαβούσαν καν 15 ημέρες από τη δικάσιμο, γεγονός που

καταστρατηγούσε το σχετικό δικαίωμά μου.

 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12/2019: Αργία

 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/2019: Αργία

 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2019: Εργάσιμη για την Γραμματεία. Κατά την

ημερομηνία αυτή φέρεται ότι διαβιβάσθηκαν οι απόψεις της Διοίκησης,

οι οποίες όμως μέχρι το πέρας ωραρίου δεν ήταν διαθέσιμες για

αντίγραφα προς την πληρεξουσία μου

 ΤΡΙΤΗ 31/12/2019 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ: Ημιαργία-

δόθηκαν στην πληρεξουσία μου μόνον οι απόψεις της Διοίκησης, που

φέρονταν διαβιβασθείσες την προηγουμένη, πλην όμως δεν ήταν

διαθέσιμες. Δεν χορηγήθηκαν αντίγραφα του υπολοίπου φακέλου.

Αφέθηκε στο θάλαμο νοσηλείας μου νέα Υπουργική Απόφαση περί

Εκδόσεώς μου, τιτλοφορούμενη ως «Ορθή Επανάληψη»

 ΤΕΤΑΡΤΗ 1/1/2020 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ: Αργία

 ΠΕΜΠΤΗ 2/1/2020: Εργάσιμη- δεν ήταν στο γραφείο του ούτε ο

Εισηγητής ούτε η βοηθός Εισηγήτρια και απέβη άκαρπη η απόπειρα

λήψης αντιγράφων των εγγράφων του φακέλου που συνόδευαν της

απόψεις της Διοίκησης.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/1/2020: Εργάσιμη- κατατέθηκε και διαβιβάσθηκε στα

χέρια της βοηθού Εισηγήτριας η από 2/1/2020 αίτηση για την λήψη

αντιγράφων του φακέλου της υπόθεσης. Λίγο πριν το πέρας ωραρίου

γνωστοποιήθηκε στον συνεργάτη της πληρεξουσίας μου η απόρριψη

22

της αιτήσεως εκ μέρους της πρώτης εναγομένης, τότε Προέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατατέθηκε δεύτερη, η από 3/1/2020,

αίτηση για την λήψη αντιγράφων της δικογραφίας, με επισήμανση ότι η

μη χορήγησή τους, θα ματαίωνε τη δυνατότητα μελέτης τους, και ορθής

προετοιμασίας της εκπροσώπησής μουαφού μεσολαβούσαν 3 μη

εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες θα στερούμην την δυνατότητα να

μελετηθούν, έστω από τους πληρεξουσίους μου, τα έγγραφα του

φακέλου. Η αίτηση αυτή παρέμεινε αναπάντητη και στερήθηκα την

πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου και για τις επόμενες ημέρες

 ΣΑΒΒΑΤΟ 4/1/2020: Αργία

 ΚΥΡΙΑΚΗ 5/1/2020: Αργία

 ΔΕΥΤΕΡΑ 6/1/2020 ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ: Αργία

 ΤΡΙΤΗ 7/1/2020: Εργάσιμη. Γνωστοποιήθηκε η απόρριψη εκ

μέρους της πρώτης εναγομένης και της δεύτερης αίτησής μου για

αντίγραφα της δικογραφίας. Η πληρεξούσια δικηγόρος μου

αναγκάσθηκε να παραμείνει στο γραφείο της βοηθού Εισηγητή

μέχρι τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να αντιγράψει χειρόγραφα

τα έγγραφα του φακέλου, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, από τον

ελάχιστο χρόνο που είχε απομείνει μέχρι την δικάσιμο. Κατέθεσε

νέα, τρίτη αίτηση για χορήγηση αντιγράφων του φακέλου

 ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1/2020: Εργάσιμη Μετά από μετάβαση της

πληρεξουσίας μου στο γραφείο της πρώτης εναγομένης

χορηγήθηκαν τελικά, μετά το πέρας του ωραρίου, ορισμένα από

τα έγγραφα του φακέλου, ενώ δεν χορηγήθηκαν άλλα.

 ΠΕΜΠΤΗ 9/1/2020: Εργάσιμη. Κατατέθηκε αίτηση γνωστοποίησης

της σύνθεσης της Μείζονος Ολομέλειας, απευθυνόμενο στην

πρώτη εναγόμενη. Απερρίφθη προφορικώς από την πρώτη

εναγόμενη. Κατατέθηκε δεύτερη αίτησή μου περί Ακυρώσεως της

νέας Υπουργικής Αποφάσεως περί εκδόσεώς μου, που αφέθηκε

στο κελί μου την 31/12/2019. Αυτήν την αίτηση, η πρώτη

εναγόμενη την πήρε στα χέρια της αυθημερόν, την 9/1/2020, αλλά

παρέλειψε να την προσδιορίσει, τόσο στη διάρκεια αυτής της

ημέρας όσο και μέχρι την ημέρα αποχώρησής της από το

Συμβούλιο της Επικρατείας. Η παράλειψη αυτή συνέχεται ευθέως

με την σκοπιμότητα ταχείας διεκπεραιώσεως εις βάρος μου της

ανοιγείσας δίκης, χωρίς καν να υπάρξει σφαιρική, αντικειμενική

και αμερόληπτη δικαστική εξέταση της υποθέσεώς μου, κατά τους

κανόνες της συνάφειας και της συνεκδικάσεως, αλλά μόνον άρση

της παρασχεθείσας προσωρινής δικαστικής προστασίας εντός

των επιθυμητών για την Κυβέρνηση χρονικών πλαισίων, ήτοι

πάση θυσία μέχρι την 24/1/2020.

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω ιστορικό, η πρώτη εναγόμενη Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Επικρατείας, δια συνεχών απορρίψεων των

αιτιολογημένων αιτημάτων μου περί λήψεως αντιγράφων του φακέλου της

δικογραφίας, ροκάνισε ηθελημένα και σκόπιμα τον ελάχιστο χρόνο που

μεσολαβούσε μεταξύ του προσδιορισμού της δικασίμου και της ίδιας της

δικασίμου (8 εργάσιμες ημέρες, εν μέσω δικαστικών διακοπών

Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, κατά τις οποίες και το Συμβούλιο της

Επικρατείας υπολειτουργούσε), κατά τις οποίες απερρίφθησαν 3 φορές τα

23

αιτήματα της πληρεξουσίας μου για λήψη αντιγράφων του φακέλου, αλλά και

κάθε άλλο αίτημα που υπέβαλε, μεταξύ των οποίων τα αιτήματα

γνωστοποίησης της συνθέσεως του Δικαστηρίου, παρενέβαλε σοβαρά

προσκόμματα στην προετοιμασία της υπόθεσής μου, χωρίς νόμιμο λόγο.

Έτσι, επιπλέον της όλως αιφνιδιαστικής αλλαγής δικασίμου και συνθέσεως και

της εσπευσμένης συζητήσεως της υποθέσεώς μου, η πρώτη εναγόμενη

απέρριψε ένα προς ένα τα αιτήματά μου, που συνέχονταν με την έγκαιρη

προετοιμασία της εκπροσωπήσεώς μου, περί λήψεως αντιγράφων των

εγγράφων της Διοικήσεως, περί γνωστοποιήσεως της συνθέσεως του

Δικαστηρίου κ.λπ.

Πλέον συγκεκριμένα:

– Την 3/1/2020 η πρώτη εναγόμενη απέρριψε την από 2/1/2020 με αρ.

πρωτ. Π 14/3-1-2020 αίτησή μου, περί λήψεως αντιγράφων των

σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ

5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αιτήσεως

Ακυρώσεως, με την εξής ιδιόχειρη αιτιολογία, που έθεσε επί του

σώματος της αιτήσεως:

«Έχει ήδη χορηγηθεί αντίγραφο των απόψεων της Διοίκησης. Τα

λοιπά στοιχεία του φακέλου είναι στη διάθεση του πληρεξουσίου

δικηγόρου για μελέτη στο γραφείο του βοηθού Εισηγητή.

Χορήγηση αντιγράφων είναι δυνατή κατά το άρ. 18 του

Κανονισμού του Δικαστηρίου εφόσον προσδιορίζονται

συγκεκριμένα και οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία.

3/1/2020 Υπογραφή»

Τα ανωτέρω ήταν ψευδή, καθώς η σχετική απόρριψη έγινε γνωστή

ελάχιστη ώρα προ της λήξεως του ωραρίου την Παρασκευή 3/1/2020,

ενώ την Πέμπτη 2/1/2020 ο φάκελος δεν ήταν διαθέσιμος προς μελέτη,

καθώς τόσο ο Εισηγητής όσο και η βοηθός Εισηγήτρια απουσίαζαν.

– Την 7/1/2020 απέρριψε την από 3/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 21/3-1-2020

δεύτερη αίτησή μου, περί λήψεως αντιγράφων των σχετικών εγγράφων

που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019

Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αιτήσεως Ακυρώσεως, με την εξής

ιδιόχειρη αιτιολογία:

«Το αίτημα έχει ήδη απαντηθεί στην από 3.1.2020 πράξη μου. Δεν

εμποδίζεται η ακώλυτη πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου,

δεδομένου ότι αυτά βρίσκονται στη διάθεση του πληρεξουσίου

δικηγόρου για μελέτη, όπως ήδη έγινε. Κατά τα λοιπά

παραπέμπω στο άρ. 18 του ισχύοντος Κανονισμού του

Δικαστηρίου. 7/1/2020 Υπογραφή».

Τα ανωτέρω ήταν ψευδή, αφού, αντιθέτως εμποδίσθηκε η ακώλυτη

πρόσβαση στα έγγραφα εκ μέρους της πληρεξουσίας δικηγόρου μου, η

οποία στερήθηκε τη δυνατότητα να τα μελετήσει μέχρι και τις 8/1/2020,

δηλαδή την προπαραμονή της δικασίμου, μετά το πέρας του ωραρίου,

οπότε της χορηγήθηκαν αντίγραφα μερικών μόνον εκ των εγγράφων.

Όσο για εμένα, όπως αναλυτικώς εξέθετα στις έγγραφες αιτήσεις μου,

δεν έλαβα ποτέ γνώση κανενός εγγράφου, αφού ήμουν κρατούμενος,

24

νοσηλευόμενος και δεν γνωρίζω την ελληνική, και, για να

πληροφορηθώ το περιεχόμενο των εγγράφων δεν μπορούσα να

μεταβώ στο Δικαστήριο, ενώ για να αντιληφθώ το περιεχόμενό τους

ήταν απαραίτητη η χορήγηση αντιγράφων, ώστε να γίνει έστω και με

δική μου μέριμνα και δαπάνη προφορική διερμηνεία ή μετάφρασή τους.

Ομοίως είναι ψευδής η αναφορά «όπως ήδη έγινε», αφού ουδεμία

μελέτη των εγγράφων είχε γίνει από την πληρεξουσία μου μέχρι και τις

3μμ της 7/1/2020, οπότε αναγκάσθηκε να μεταβεί η ίδια στο γραφείο

της βοηθού Εισηγήτριας και να αντιγράφει με το χέρι τα έγγραφα του

φακέλου των οποίων δεν δίνονταν αντίγραφα, σε χρόνο ο οποίος δεν

εξαρκούσε φυσικά για την με αυτόν τον τρόπο αντιγραφή των

εγγράφων.

– Την 8/1/2020 απέρριψε εν μέρει την από 7/1/2020 υπ’ αρ. πρωτ. Π

55/7-1-2020 τρίτη κατά σειρά αίτησή μου, χωρίς έγγραφη απάντηση και

χωρίς αιτιολογία, δεχόμενη τη χορήγηση μέρους μόνον των εγγράφων

του φακέλου και απαγορεύοντας την χορήγηση αντιγράφων κρίσιμων

εγγράφων.

– Την 9/1/2020 αρνήθηκε να μού γνωστοποιήσει, δια της πληρεξουσίας

δικηγόρου μου, τη σύνθεση της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου

της Επικρατείας της 10/1/2020, παρά την υποβληθείσα υπ’ αρ. πρωτ.

Π 848/8-1-2020 σχετική αίτησή μου, υπ’ όψιν της ιδίας, χωρίς έγγραφη

απάντηση και χωρίς αιτιολογία, ενώ κατά την ανωτέρω ημερομηνία της

9/1/2020 δήλωσε προς την πληρεξούσια δικηγόρο μου κα Ζωή

Κωνσταντοπούλου ότι«ο λόγος που προσδιόρισε την αίτηση

ακύρωσης εσπευσμένα είναι ότι το Δημόσιο ισχυρίζεται ότι στις

25/1/2020 λήγει ο χρόνος κράτησης», παραδοχή με βάση την

οποία προκύπτει αφ’ ενός ότι είχε προκαταλάβει την απόφαση

επί της υποθέσεως, αφ’ ετέρου ότι δέχθηκε ως συνταγματική την

καθ’ υπέρβαση του 18μήνου και του άρθρου 6 παρ. 4 του

Συντάγματος, προφυλάκισή μου.

– Την 9/1/2020 υπέβαλα την υπ’ αρ. πρωτ. Π111/9-1-2020 τέταρτη κατά

σειρά αίτησή μου περί λήψεως αντιγράφων των εγγράφων του

φακέλου της Διοικήσεως, που παρέμεινε αναπάντητη και απερρίφθη

σιωπηρώς από την πρώτη εναγόμενη.

Όταν, 5 μήνες αργότερα, εκδικάσθηκε η δεύτερη (ασκηθείσα την

9/1/2020) αίτησή μου περί ακυρώσεως της μεταγενέστερης

αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί Εκδόσεώς μου,

κατατέθηκαν εκ νέου αιτήματα των πληρεξουσίων μου για λήψη

αντιγράφων του φακέλου και για γνωστοποίηση της συνθέσεως του

Δικαστηρίου, τα οποία αμφότερα ικανοποιήθηκαν από τον νέο τότε

Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεύτερο εναγόμενο,

Αθανάσιο Ράντο. Η χορήγηση αυτή των εγγράφων που πεισματικά δεν

χορηγούσε η πρώτη εναγόμενη 5 μήνες νωρίτερα, καταταλαιπωρώντας

τους νομικούς μου παραστάτες και αχρηστεύοντας τον ελάχιστο χρόνο

προετοιμασίας που η ίδια προσδιόρισε, αποδεικνύει περίτρανα αφ’

ενός ότι δεν συνέτρεχε κανένας νόμιμος λόγος αρνήσεως χορηγήσεως

25

των ανωτέρω εγγράφων και πληροφοριών, αφ’ ετέρου ότι η πρώτη

εναγόμενη κινήθηκε από ακραία μεροληψία εναντίον μου.

Την 9/1/2020 η πληρεξούσια δικηγόρος μου έκανε την ακόλουθη

δημόσια δήλωση και καταγγελία, στην οποία συνοψίζονται και

καταγράφονται όλες οι υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις της πρώτης

εναγομένης από τις 24/12/2019 μέχρι την παραμονή της δικασίμου:

«Ζωή Κωνσταντοπούλου – ZoeKonstantopoulou

ΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

9 Ιανουαρίου 2020, 6:38 μμ.

Αύριο 10/1/2020 στις 9.30 έχει προσδιορισθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της

Επικρατείας η Αίτηση Ακύρωσης του Αλεξάντερ Βίννικ κατά της εξοντωτικής

απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης για την έκδοσή του στη Γαλλία, τις ΗΠΑ και

τη Ρωσία, διαδοχικά, με ενδιάμεσες επαναμεταγωγές στην Ελλάδα και με διάταξη

περί κράτησής του επ’ αόριστον.

Η αρχική δικάσιμος ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

είχε ορισθεί στις 24/3/2020 και η επίσπευση, αφαίρεση από το αρμόδιο τμήμα,

διαγραφή από το πινάκιο και αντικατάσταση του ορισθέντος Εισηγητή έγινε από

την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου,

άρον-άρον την Παραμονή Χριστουγέννων.

Ο Αλεξάντερ, που είναι παράνομα προφυλακισμένος επί 30 μήνες, καθ΄υπέρβαση

του Συνταγματικού Ορίου του 18μηνου, βρίσκεται ξανά σε απεργία πείνας από τις

20 Δεκεμβρίου 2019, με σοβαρό κίνδυνο της ζωής του, ενώ από τις υπηρεσίες του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εφαρμόζονται πρακτικές ψυχολογικής και

φυσικής εξόντωσής του: από 1/1/2020 απαγορεύθηκε κάθε προαυλισμός του (παρά

τις αντίθετες οδηγίες των ιατρών) και σήμερα για αρκετή ώρα παρεμποδίσθηκε

ακόμη και η εξέτασή του από τους αρμόδιους ιατρούς.

Μέχρι σήμερα, παραμονή της δικασίμου, ως πληρεξούσια δικηγόρος του

Αλεξάντερ Βίννικ δεν έχω λάβει αντίγραφα του φακέλου της υπόθεσης που έστειλε

η Διοίκηση πριν λίγες μόλις μέρες. Μετά από 3 έγγραφες αιτήσεις μου και 2

διαδοχικές αρνήσεις της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, έλαβα χθες

αργά το μεσημέρι, μέρος μόνο του φακέλου, ενώ η 4η αίτησή μου για τα υπόλοιπα

έγγραφα απαντήθηκε προφορικά από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της

Επικρατείας κα Σακελλαροπούλου, η οποία μου δήλωσε ότι «Δεν θα μου τα

χορηγήσει, διότι κρίνει ότι δεν σχετίζονται με την υπόθεση και δεν θα μου δώσει

έγγραφη απάντηση».

Δηλαδή, εν έτει 2020, ένας άνθρωπος που κινδυνεύει να πεθάνει ή να εξοντωθεί,

για να παραδοθεί παράνομα σε χώρες με τις οποίες δεν τον συνδέει απολύτως

τίποτε και δεν έχει πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους, αντιμετωπίζει την

άρνηση να έχει γνώση και πρόσβαση στα έγγραφα που η Διοίκηση απέστειλε στο

Δικαστήριο ως στοιχεία του φακέλου του. Κάτι αντίστοιχο προέβλεπε το διαβόητο

PATRIOT ACT του Bush και η νομοθεσία για το Γκουαντανάμο. Εκεί, βέβαια, το

26

Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε το σθένος και την ανεξαρτησία να ακυρώσει

τις σχετικές προβλέψεις, παρότι ο Μπους εξακολουθούσε να είναι Πρόεδρος της

χώρας…

Όμως οι προκλήσεις δεν τελειώνουν εκεί. Μετά την πρωτοφανή ενέργεια της

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας να αφαιρέσει την υπόθεση από το

αρμόδιο Τμήμα και τον ορισθέντα Εισηγητή, ο Αλεξάντερ υπέβαλε αίτηση να

πληροφορηθεί ποια σύνθεση δικαστών θα κρίνει την υπόθεσή του αύριο. Ποιοι θα

είναι οι δικαστές που θα συγκροτήσουν την αυριανή «Μείζονα Ολομέλεια»

Η αίτηση παρέμεινε αναπάντητη μέχρι το πέρας του ωραρίου σήμερα. Η

Γραμματεία της Ολομέλειας με ενημέρωσε ότι την χειρίζεται προσωπικά η

Πρόεδρος του Δικαστηρίου, η οποία δεν έχει απαντήσει. Στις 3 μμ πια ζήτησα να

δω την Πρόεδρο του Δικαστηρίου για να ενημερωθώ ποια θα είναι η αυριανή

σύνθεση του Δικαστηρίου. Που κάθε άνθρωπος που δικάζεται δικαιούται να

γνωρίζει και που αποτελεί στοιχείο της δίκαιης δίκης και του δικαιώματος στο

φυσικό δικαστή, αλλά και δημόσια πληροφορία και όχι εμπιστευτική ενημέρωση.

Η απάντηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν: «Οι πίνακες

των συνθέσεων είναι εσωτερικά έγγραφα του Δικαστηρίου. Δεν θα σας τους δώσω

και δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι η σύνθεση αύριο, θα τη δείτε εκ των

υστέρων». Μπροστά μου, η Γραμματέας της Ολομέλειας απάντησε σε άγνωστη

δικαστή, που τηλεφώνησε, ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα να απουσιάσει αύριο» και

ότι «έχουν κληθεί 5 αναπληρωματικοί», άγνωστο ποιοι και πώς επελέγησαν, χωρίς

καμμία από τις διαδικασίες αυτές να είναι καταγεγραμμένη και δημόσια και χωρίς

κανείς να μπορεί να ελέγξει πώς τελικά, πότε και από ποιον έχει ορισθεί η αυριανή

σύνθεση της λεγόμενης «Μείζονος Ολομέλειας».

Η διαδικασία που έχει επινοηθεί για τον Αλεξάντερ Βίννικ από την Πρόεδρο του

Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει καμμία σχέση με την διαδικασία που

τηρείται σε κάθε άλλη υπόθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι διαδικασία

που θυμίζει Έκτακτη Στρατιωτική Επιτροπή.

Το να παραδοθεί ο Αλεξάντερ Βίννικ στις ΗΠΑ που πριν λίγες ημέρες διέπραξαν

διεθνή εγκλήματα και ανακοίνωσαν την προμελέτη νέων, για να ικανοποιηθεί ο

Πρωθυπουργός αποτελεί πράξη ντροπής για τη χώρα. Όσο για την έκδοσή του στη

Γαλλία, δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που ήδη έχει προ πολλού

λήξει η ισχύς του (εδώ και 16 μήνες), αποτελεί γεγονός εξευτελιστικό για το κράτος

δικαίου.

Ως δικηγόρος του Αλεξάντερ Βίννικ επιμένω ότι ο Αλεξάντερ, όπως και κάθε

άνθρωπος, έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Έχει δικαίωμα η υπόθεσή του να κριθεί

δικαστικά, με ελεύθερη δικαστική συνείδηση και όχι παραδικαστικά, σε

τηλεφωνήματα μεταξύ δικαστικών και υπουργικών γραφείων.

Αύριο δεν κρίνεται μόνον ο υπόθεση του Αλεξάντερ Βίννικ. Κρίνεται και το εάν,

στις συνθήκες προτεκτοράτου που έχει περιέλθει η χώρα, υπάρχουν δικαστές που

αντιστέκονται στις παρεμβάσεις, πολιτικές και διεθνείς, και κρίνουν κατά

συνείδηση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου»

27

Και η ανωτέρω καταγγελία παρέμεινε αναπάντητη εκ μέρους της πρώτης

εναγομένης, Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η δεανωτέρω τακτική της απορρίψεως αιτημάτων και της δημιουργίας

προσκομμάτων στην εκπροσώπησή μου ακολουθήθηκε, όπως θα εκθέσω

κατωτέρω, και μετά την δικάσιμο της 10/1/2020.

Ζ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 10/1/2020

Η υπόθεσή μου εισήχθη ενώπιον της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου

της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/1/2020, με την συμμετοχή όλων

των εναγομένων Δικαστών στην σύνθεση του Δικαστηρίου. Από το πινάκιο

της ημέρας εκείνης ήταν η μοναδική πρωτοείσακτη υπόθεση. Οι υπόλοιπες

υποθέσεις είχαν είτε αναβληθεί ήδη 1 ή 2 φορές είτε είχαν παραπεμφθεί στην

Ολομέλεια από κάποιο Τμήμα. Ήταν όλες υποθέσεις ετών, για τις οποίες οι

ενδιαφερόμενοι και αιτούντες είχαν άπλετο χρόνο στο παρελθόν να εκθέσουν

τις απόψεις τους. Ήμουν ο μόνος αιτών ενώπιον της Ολομέλειας, που δεν μου

δόθηκε ούτε ο ελάχιστος χρόνος του ενός μηνός προ της δικασίμου για την

μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, δεν μου δόθηκε ούτε ο χρόνος των 15

ημερών προ της δικασίμου για την κοινοποίηση προσθέτων λόγων, αφού,

μετά τον εσπευσμένο προσδιορισμό δεν υπήρχαν καν 15 ημέρες μεταξύ

προσδιορισμού και δικασίμου. Ήμουν ο μόνος αιτών που η υπόθεσή του

προσδιορίσθηκε πριν καν να συμπληρωθούν οι 60 ημέρες από την έκδοση

της προσβαλλόμενης απόφασης, ώστε να έχει εκπνεύσει σε πρώτο στάδιο η

προθεσμία προσβολής της.

Ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και στην προσπάθεια να τύχω στοιχειώδους

δικαστικής ακροάσεως, κατέθεσα εμπεριστατωμένο αίτημα αναβολής, για

πλείστους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος συνεκδικάσεως της

εξεταζόμενης τότε υπ’ αρ. 3503/2019 Αιτήσεως Ακυρώσεως, με την απολύτως

συναφή από 9/1/2020 υπ’ αρ. 99/2020 Αίτησή μου για την Ακύρωση της

φερομένης ως «ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ως προς την τελευταία παράγραφο

της απόφασης)» της από 19/12/2019 υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 &

1795 Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία,

εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία αφέθηκε εντός

φακέλου στο θάλαμο νοσηλείας μου την 31/12/2019, χωρίς μετάφραση και με

την ένδειξη «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την τελευταία παράγραφο της

απόφασης) Αριθ. Πρωτ.: 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 και 1795 της 19-12-2019 της

Απόφασης κου Υπουργού Δικαιοσύνης, ΠΡΟΣ (επ.) VINNIK (ον.)

ALEXANDER».

Το αίτημα αναβολής που κατέθεσα, είχε, επί λέξει, ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(ΜΕΙΖΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

28

Του Αλεξάντερ Βίννικ του Βλαντιμίρ, προσωρινώς κρατουμένου από

25/7/2017, νοσηλευόμενου υπό κράτηση από 21/12/2018 (Τζάνειο) και ήδη

στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» από 28/02/2019, λόγω

απεργίας πείνας και ήδη απεργού πείνας για δεύτερη φορά

———————————————————————————————–

Αξιότιμε/η κύριε/α Πρόεδρε, κύριοι/ες Σύμβουλοι,

Με την παρούσα ζητώ την αναβολή συζήτησης της από 20/12/2019 με Αριθμό

Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτησης Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού

Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735

οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

περί έκδοσης μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην

Ρωσία, η οποία δεν μού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β) κάθε άλλης

συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης, η οποία έχει

προσδιορισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σας κατά την δικάσιμο της 10/1/2020

με αρ. πινακίου 10, για τους εξής νόμιμους και βάσιμους λόγους:

– προκειμένου να λάβω γνώση, του συνόλου των περιεχομένων στον φάκελο

της υπόθεσής μου εγγράφων, που απέστειλε η Διοίκηση, με τις υπ’ αρ. πρωτ.

ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης,

σύμφωνα και με την υπ’ αρ. πρωτ. Π 111/9-1-2020 τέταρτη (4 η ) σχετική αίτησή

μου που έχει υποβληθεί, απευθυνόμενη προς την Ολομέλεια του Συμβουλίου

της Επικρατείας, καθώς μου έχει χορηγηθεί μέρος μόνο των εγγράφων, την

8/1/2020 και ώρα 15:08μμ., και κατόπιν της υποβολής των από 2/1/2020 με

αρ. πρωτ. Π 14/3-1-2020, από 3/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 21/3-1-2020 και από

7/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 55/7-1-2020 αιτήσεών μου, απευθυνομένων προς

την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

– προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος προετοιμασίας της εκπροσώπησής

μου, καθώς η ενώπιόν σας υπόθεση εισάγεται με Πράξη ορισμού δικασίμου,

που εκδόθηκε την 24/12/2019, καθώς η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Επικρατείας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, αφαίρεσε την υπόθεση από το

επιληφθέν και αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέγραψε

την υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου της 24/3/2020 οπότε

αυτή είχε προσδιορισθεί ενώπιον του αρμοδίου και επιληφθέντος Δ’ Τμήματος

του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσδιόρισε εσπευσμένα ενώπιον

του Δικαστηρίου σας για την σημερινή δικάσιμο, συντέμνοντας τις προθεσμίες

και αλλάζοντας τον Εισηγητή της υποθέσεως, που είχε ήδη ορισθεί.

– προκειμένου να συνεκδικασθεί η ενώπιόν σας Αίτηση Ακύρωσης με την από

9/1/2020 με Αριθμό Κατάθεσης 99/9-1-2020 Αίτησης Ακύρωσής μου κατά της

φερομένης ως «ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ως προς την τελευταία παράγραφο

της απόφασης)» της από 19/12/2019 υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 &

1795 Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία,

εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία αφέθηκε στο

θάλαμο νοσηλείας μου την 31/12/2019, χωρίς μετάφραση και εντός φακέλου

με την ένδειξη «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την τελευταία παράγραφο της

απόφασης) Αριθ. Πρωτ.: 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 και 1795 της 19-12-2019 της

Απόφασης κου Υπουργού Δικαιοσύνης, ΠΡΟΣ (επ.) VINNIK (ον.)

ALEXANDER».

– περαιτέρω, στον φάκελο της υπόθεσής τον οποίο απέστειλε ο καθ’ ου η

Αίτηση Ακύρωσης Υπουργός Δικαιοσύνης προς το Δικαστήριό σας, δεν

περιέχονται πλείστα έγγραφα της υπόθεσής μου, συμπεριλαμβανομένων όλων

29

των εγγράφων διαβημάτων μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε των

αιτήσεών μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οι οποίες έχουν κατατεθεί και

πρωτοκολληθεί και κάθε σχετικού με αυτές εγγράφου, που έχει επίσης

κατατεθεί ή που έχει προκύψει κατά τον χειρισμό τους. Δεν περιέχονται ούτε τα

κατατεθέντα την πληρεξούσια δικηγόρο μου έγγραφά μου ούτε και η εντελώς

πρόσφατη (από 20/12/2019) αίτηση ανάκλησης της προσβαλλομένης

Υπουργικής αποφάσεως.

– επίσης, από την ιστοσελίδα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

προκύπτει ότι ο καθ’ ου η Αίτηση Ακύρωσης Υπουργός Δικαιοσύνης έχει

αποστείλει έγγραφο, στις 16/12/2019 στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για

την υπόθεσή μου και, ειδικότερα, «Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης περί

Ασκήσεως ή μη Ενδίκου Μέσου». Ούτε όμως το σχετικό έγγραφο ούτε και η

τυχόν απάντηση που έλαβε ο καθ’ ου η Αίτηση Ακύρωσης Υπουργός

Δικαιοσύνης περιέχονται στον φάκελο που απέστειλε η Διοίκηση, με

αποτέλεσμα η σχετική κρίσιμη αλληλογραφία να έχει εξαιρεθεί του φακέλου της

υπόθεσης που εκδικάζεται ενώπιόν σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Την αναβολή συζήτησης της ενώπιόν σας της από 20/12/2019 με Αριθμό

Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτησης Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού

Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ.

92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού

Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν

συνεχεία στην Ρωσία, η οποία δεν μού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και,

β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης.

Αθήνα, 10/1/2020

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

(ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες, δυνάμει του υπ’ αρ. 7.386/9-1-2020 Ειδικού

Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου)

Σημειωτέον ότι, κατά την προεκφώνηση των υποθέσεων, δόθηκε σε άλλους

αιτούντες προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος μέχρι την 24/1/2020.

Όταν η πληρεξουσία μου μεγαλοφώνως επανέλαβε την ημερομηνία στο

ακροατήριο, η πρώτη εναγόμενη της απάντησε, επίσης στο ακροατήριο, ότι η

προθεσμία αυτή δεν ίσχυε για όλους, εννοώντας προφανώς ότι σε εμένα δεν

θα δινόταν αυτή η προθεσμία και προκαταλαμβάνοντας για άλλη μια φορά

την έκβαση της εκδικάσεως και αποκαλύπτοντας την σκοπιμότητα και την

μεροληψία που κινούσαν κάθε δήθεν διαδικαστική και δικαστική ενέργεια.

Όλα τα ανωτέρω δημοσιοποιήθηκαν εκείνη τη στιγμή από την πληρεξούσια

δικηγόρο μου, με την εξής δημόσια ανάρτησή της:

30

Ζωή Κωνσταντοπούλου – ZoeKonstantopoulou

10 Ιανουαρίου 2020, 12:38 μμ.

Το αίτημα αναβολής του Αλεξάντερ Βίννικ απορρίφθηκε ομοφώνως από

το Συμβούλιο της Επικρατείας, με σύνθεση που έχει φτιαχτεί με άγνωστη

διαδικασία από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, που αφαίρεσε την υπόθεση από το

αρμόδιο Δ´ Τμήμα.

Η σημερινή Πρόεδρος του ΣτΕ κα Σακελλαροπούλου ήταν μεταξύ των

δικαστών του Ειδικού Δικαστηρίου που έκριναν ότι ο πρώην Υπουργός

Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου τέλεσε…πλημμέλημα στην

υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και του έδωσαν την ποινή-χάδι της

φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, αναγνωρίζοντάς του και το

ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου.

Ο Αλεξάντερ Βίννικ δεν έχει τις ιδιότητες του Γιώργου

Παπακωνσταντίνου, δεν κατέστρεψε τη χώρα, δεν υπέγραψε Μνημόνια,

δεν κρατούσε στην τσέπη του, όπως κι ο Βενιζέλος, τη λίστα Λαγκάρντ,

δεν έχει υψηλή προστασία από κυβερνητικά κόμματα ούτε έχει σχέσεις

με τις ΗΠΑ και την Πρεσβεία τους στην Αθήνα.

Η τήρηση των δικαιωμάτων του δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα

προαγωγής δικαστών σε θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου Ανωτάτου

Δικαστηρίου ούτε σε πολιτειακή ή κυβερνητική θέση. Σήμερα που

διακινούνται τα ονόματα της Προέδρου του ΣτΕ και του Ε.Βενιζέλου ως

πιθανών επόμενων Προέδρων της Δημοκρατίας, ο Αλεξάντερ Βίννικ δεν

έχει και πολλές πιθανότητες να τον ακούσει κανείς…

Για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του δεν πιέζει κανείς εκτός από τον

ίδιο, με όποια δύναμη του έχει απομείνει, στην 22η ημέρα της τρίτης

απεργίας πείνας, ενώ συμπληρώνει 30 μήνες προφυλάκισης, παρά το

Σύνταγμα.

Ο Αλεξάντερ δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα στην Ελλάδα και για

κανένα βίαιο αδίκημα σε άλλη χώρα, για κανένα αδίκημα με

οποιοδήποτε θύμα. Δεν υπάρχει εναντίον του ούτε μήνυση. Το

πραγματικό του «έγκλημα» είναι η τεχνογνωσία του στην τεχνολογία

blockchain, των ψηφιακών νομισμάτων και του Bitcoin, που μπορεί να

απελευθερώσει οικονομικά τους ανθρώπους από Τράπεζες και

Κυβερνήσεις.

Κι όμως, κρατείται 30 μήνες, προφυλακισμένος χωρίς δίκη και χωρίς

ποινή, όταν το 18μηνο ίσχυσε ακόμη και για δολοφόνους όπως ο

Κορκονέας και ο Ρουπακιάς, που αποφυλακίσθηκαν προσωρινά αφού

δεν είχαν καταδικασθεί πριν το πέρας του Συνταγματικού ορίου. Ο

σεβασμός των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου προσδιορίζει την ποιότητα

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δεν είναι προνόμιο ούτε χάρη.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας σήμερα αποφάσισε ότι:

1. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα να έχει γνώση της εναντίον του

απόφασης έκδοσης, ούτε να του επιδοθεί εγκύρως. Αντιθέτως η

Πρόεδρος του Δ´ Τμήματος του ΣτΕ, από την οποία αφαιρέθηκε η

υπόθεση, όπως και συνολικά αφαιρέθηκε από το Δ´ Τμήμα, είχε κρίνει

ότι πρέπει το Δημόσιο να προσκομίσει αποδείξεις έγκυρης επίδοσης της

απόφασης

2. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του φακέλου της

Διοίκησης, μολονότι ζητά να λάβει αντίγραφα για να αντικρούσει τους

31

ισχυρισμούς του Υπουργού και περιορισμένα αντίγραφα χορηγήθηκαν

μόλις πριν 1,5 μέρα, μετά από 3 αιτήσεις, ενώ μέρος των εγγράφων δεν

χορηγήθηκε και μέρος των εγγράφων δεν έχει καν σταλεί!

3. Το Δημόσιο δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει ολόκληρο το φάκελο

της υπόθεσης και δικαιούται να αποκρύπτει σημαντικά έγγραφα που

αποδείχθηκε ότι υπάρχουν, αλλά δεν προσκομίσθηκαν

4. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις 60 ημέρες που

έχει κάθε διάδικος για να προσβάλει μια πράξη της Διοίκησης, ούτε έχει

δικαίωμα αναβολής για να προετοιμασθεί, μολονότι ΟΛΕΣ οι υποθέσεις

που εισάγονται σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκτός από του

Αλεξάντερ εκκρεμούν από ετών και η συντριπτική πλειοψηφία τους έχει

αναβληθεί μία ή 2 ή και περισσότερες φορές και μάλιστα έχουν

αναβληθεί και από το ίδιο το Δικαστήριο, όπως παγίως γίνεται στο ΣτΕ,

όπου οι υποθέσεις ανθρώπων που ΔΕΝ ζητούν αναβολή αλλά ζητούν να

δικαστούν σέρνονται επί χρόνια-κάποιες επί δεκαετίες.

5. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα να έχει τις οριζόμενες στο Νόμο 30

ημέρες για να μελετήσει το φάκελο της Διοίκησης, όπως ισχύει σε ΟΛΕΣ

τις Διοικητικές υποθέσεις.

6. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα, 15 ημέρες πριν τη δικάσιμο να

υποβάλει πρόσθετους λόγους ακύρωσης, αφού η δικάσιμος

προσδιορίσθηκε σε λιγότερες από 15 ημέρες

7. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα να έχει δεύτερο δικηγόρο σε μια

υπόθεση που, λόγω της σημασίας της υποτίθεται ότι παραπέμφθηκε για

να κριθεί από 25 Δικαστές, διαφορετικούς από τους 7 του αρχικώς

επιληφθέντος Τμήματος και απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής λόγω

προβλήματος υγείας του δεύτερου πληρεξουσίου δικηγόρου

8. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα να συνεκδικασθεί η υπόθεσή του με

την απολύτως συναφή δεύτερη αίτηση ακύρωσης πού άσκησε χθες κατά

δεύτερης απόφασης έκδοσης που εκδόθηκε στις 27/12/2019 και του

εστάλη αμετάφραστη στις 31/12/2019

9. Ο Αλεξάντερ δεν θα έχει ούτε το δικαίωμα της αναγκαίας προθεσμίας

για να καταθέσει υπόμνημα. Ενώ δόθηκε προθεσμία σε άλλη υπόθεση

για τις 24/1/2020 η Πρόεδρος του Δικαστηρίου μου δήλωσε, πριν καν

ξεκινήσει η υπόθεση, ότι «δεν θα ισχύσει για όλους» αυτή η προθεσμία.

Δεν είχα αμφιβολία ότι, εάν μπορούσε, θα μας έθετε προθεσμία

για…χθες.

10. Ο Αλεξάντερ δεν έχει δικαίωμα ούτε σήμερα να γνωρίζει τη σύνθεση

του Δικαστηρίου, ακόμη και μετά την έκδοση ομόφωνης απόφασης που

απορρίπτει το αίτημά του για αναβολή. Υπέβαλα σχετικό αίτημα

γνωστοποίησης της σύνθεσης στο ακροατήριο, το οποίο απορρίφθηκε

και αυτό, όπως και το προχθεσινό γραπτό αίτημά μου. Μεταξύ των

προσώπων που συμμετέχουν στη σύνθεση σήμερα βλέπω και

πρόσωπα που γνωρίζω ότι είχαν προηγουμένως σύνδεση με πολιτικές

λειτουργίες και τα έχω δει στη Βουλή. Αλλά η Πρόεδρος δεν

γνωστοποιεί τα ονόματά τους. Ούτε και απαντά για το εάν υπήρξαν

αναπληρώσεις δικαστών και με ποια διαδικασία.

Θεωρώ ότι σήμερα γράφεται μια μαύρη σελίδα στη δικαστική ιστορία και

στην ιστορία του ΣτΕ. Υπάρχουν και άλλες. Όπως η απόφαση ότι τα

Μνημόνια είναι Συνταγματικά. Ο τότε Πρόεδρος του ΣτΕ Παναγιώτης

Πικραμμένος είχε κάνει εξομολογητικές δηλώσεις αυτοκριτικής εκ των

32

υστέρων. Έγινε πάντως Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και σήμερα

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Εγώ θα υπερασπιστώ το Σύνταγμα και τα δικαιώματα του Αλεξάντερ

Βίννικ μέχρι τέλους, όπως επιβάλλει η συνείδησή μου και το καθήκον

μου. Γιατί αν καταργηθούν τα δικαιώματα ενός ανθρώπου, καταργούνται

τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

Απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες που ζητούν Δικαιοσύνη και σε

όλους τους δικηγόρους και τους δικαστές που έχουν συνείδηση, να

αντιδράσουν επιτέλους στην εξανδραποδισμένη δικαστική λειτουργία.

Αναμένουμε για την εκδίκαση της υπόθεσης εντός κάποιας ώρας και θα

θέσουμε ξανά όλα τα θέματα!

Αθήνα, 10/1/2020

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνήγορος του Αλεξάντερ Βίννικ.»

Ακολούθησε εκφώνηση των υποθέσεων κατά τη σειρά του πινακίου.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, η πληρεξουσία δικηγόρος μου, η οποία είχε

προηγουμένως δηλώσει ότι υπάρχουν πρόσωπα στη σύνθεση που είχαν

προηγουμένως πολιτική λειτουργία και τα είχε δει στη Βουλή, κατάφερε να

πληροφορηθεί το ονοματεπώνυμο του 4 ου εναγομένου Συμβούλου Βασιλείου

Ανδρουλάκη και να διασταυρώσει ότι είχε πράγματι διατελέσει σύμβουλος του

Υπουργού Δικαιοσύνης από το έτος 2013 (Κυβέρνηση Ν.Δ.-Σαμαρά).

Προέβη τότε στην εξής δημόσια καταγγελία, την οποία συνόδευσε με

φωτογραφίες του 4 ου εναγομένου:

«Ζωή Κωνσταντοπούλου – ZoeKonstantopoulou

10 Ιανουαρίου 2020, 2:13 μμ.

Όπως έγραψα στην προηγούμενη ανάρτησή μου, η σύνθεση του

Δικαστηρίου για σήμερα δεν μας γνωστοποιείται.

Όμως δεν ξεχνάω πρόσωπα.

Είδα απέναντί μου ως δικαστή έναν άνθρωπο που τον θυμάμαι να

συνοδεύει τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου επί

Κυβέρνησης Σαμαρά, σε όλες τις συζητήσεις νομοσχεδίων στη Βουλή,

να κάθεται δίπλα του ή πίσω του, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι

άμεσος συνεργάτης του.

Μόλις πληροφορήθηκα ότι ονομάζεται Βασίλειος Ανδρουλάκης και από

τον Ιανουάριο 2013 υπήρξε αποσπασμένος στη Ειδική Νομική Υπηρεσία

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι ο αντίδικος του Αλεξάντερ

Βίννικ στην υπόθεσή μας.

Μπορεί ο κ. Βασίλειος Ανδρουλάκης να μετέχει ως δικαστής στη

σύνθεση που θα δικάσει την αίτηση του Αλεξάντερ κατά του Υπουργού

Δικαιοσύνης; Μπορεί να αποφασίζει επί αιτημάτων του κ.Βίννικ κατά του

Υπουργείου Δικαιοσύνης;

33

Μπορεί να δέχεται να λειτουργήσει ως αμερόληπτος δικαστής σε

υπόθεση του Υπουργείου του οποίου ήταν αποσπασμένος σύμβουλος,

σε κυβέρνηση του ίδιου κόμματος που κυβερνά, της ΝΔ; Σε μια υπόθεση

με τα δεδομένα πολιτικά χαρακτηριστικά;

Απευθύνω το ερώτημα δημόσια και αναμένω απαντήσεις από όλους.

Και από τον Αντιπρόεδρο του ΣτΕ κο Ράντο, που παρενέβη αντί της

Προέδρου του ΣτΕ προηγουμένως, ασκώντας οιονεί καθήκοντα

Προέδρου.»

Μέχρι τις 4.15 περίπου το απόγευμα, η υπόθεσή μου δεν είχε εκφωνηθεί και,

μάλιστα, δεν είχαν εκφωνηθεί και οι περισσότερες υποθέσεις του πινακίου,

όπως πιστοποιείται από την ανάρτηση της πληρεξουσίας μου:

«Ζωή Κωνσταντοπούλου – ZoeKonstantopoulou

10 Ιανουαρίου 2020, 4:13 μ.μ.

Η υπόθεση του Αλεξάντερ Βίννικ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, μολονότι από

τις 10.30 το πρωί απερρίφθη το αίτημα αναβολής.

Κανονικά το ωράριο Δικαστηρίων λήγει στις 3μμ το αργότατο. Και των

δικηγόρων επίσης.

Οι δικαστές της επιλεγμένης και φτιαγμένης από την Πρόεδρο Σύνθεσης

φαίνονται αποφασισμένοι να δικάσουν και νύχτα ακόμη για να μην

αναβάλουν την υπόθεση.

Γιατί εδώ δεν ισχύει το δίκαιο, αλλά το δίκαιο του ισχυρού. Η ΕΡΤ

βρίσκεται εδώ με κάμερα αλλά δεν καλύπτει την υπόθεση.

Θα συνεχίσω να ενημερώνω από εδώ, όποιον ενδιαφέρεται

Σε άλλες εποχές, θα είχαν ξεσηκωθεί οι δικηγορικοί σύλλογοι της

χώρας.

Εδώ, ο εκ ΠΑΣΟΚ εκπορευόμενος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου

Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός όχι μόνον δεν έχει κάνει τίποτε επί 13

μήνες, που του έχει απευθύνει διάβημα ο απεργός πείνας Αλεξάντερ

Βίννικ, αλλά προσπαθεί να φιμώσει την υπεράσπισή του με Πειθαρχικές

προκαταρκτικές έρευνες.

Εγώ θα συνεχίσω να μάχομαι. Αυτό είναι το καθήκον του δικηγόρου και

κάθε δημοκρατικού πολίτη, ιδίως στις ζοφερές εποχές περιστολής

δικαιωμάτων και ελευθεριών.

ΖΚ»

Αίφνης, λίγο μετά από την ανωτέρω ανάρτηση, η πρώτη εναγόμενη

ανακοίνωσε ότι θα εκδικασθεί κατά προτεραιότητα η δική μου υπόθεση,

προτάσσοντάς την ενώ δεν είχαν ακόμη ακουστεί υποθέσεις που

προηγούνταν στο πινάκιο. Η πληρεξουσία μου διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε να

εκφωνηθεί η υπόθεσή μου στη σειρά της, αίτημα που απορρίφθηκε.

Υπέβαλε τότε δεύτερο αίτημα αναβολής, άλλως διακοπής εκδικάσεως της

υποθέσεως, στο οποίο καταγράφεται και το προφορικώς διατυπωθέν το πρωί

της ιδίας αίτημα αναβολής, λόγω αιφνίδιας ασθένειας του διορισθέντος από

εμένα την προηγουμένη της δικασίμου με ειδικό πληρεξούσιο, δεύτερου

πληρεξουσίου δικηγόρου μου κου Νίκου Κωνσταντόπουλου, αλλά και η

34

ανάγκη διεξαγωγής της διαδικασίας σε συνθήκες νηφαλιότητας, οι οποίες

εξέλιπαν παντελώς.

Το δεύτερο αυτό αίτημα έχει, επί λέξει, ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(ΜΕΙΖΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΑΛΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

Του Αλεξάντερ Βίννικ του Βλαντιμίρ, προσωρινώς κρατουμένου από

25/7/2017, νοσηλευόμενου υπό κράτηση από 21/12/2018 (Τζάνειο) και ήδη

στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» από 28/02/2019, λόγω

απεργίας πείναςκαι ήδη απεργού πείνας εκ νέου από 20/12/2019

———————————————————————————————–

Κύριε/α Πρόεδρε, κύριοι- κυρίες Σύμβουλοι,

Μετά την πρώτη απόφασή σας, στο στάδιο της προεκφώνησης και ώρα 10.30

π.μ., με την οποία απορρίφθηκε ομόφωνα η πρώτη αίτησή μου περί αναβολής

εκδικάσεως της υποθέσεώς μου για όλους τους λόγους που αναλυτικά

εξέθεσα, και αφού έχουν παρέλθει πολλές ώρες και έχει παρέλθει και το

ωράριο που τηρείται από τα Δικαστήρια και τους δικηγόρους αλλά και το

ωράριο των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ωράριο του

Πρωτοκόλλου (μέχρι 2.30μμ) και το ωράριο των καταθέσεων (μέχρι 13.00)

υποβάλλω την παρούσα δεύτερη αίτησή μου περί αναβολής εκδικάσεως

άλλως περί διακοπής εκδικάσεως της υποθέσεώς μου για νέα δικάσιμο, για

τους ακόλουθους λόγους:

Ειδικότερα, ζητώ την αναβολή άλλως διακοπή συζήτησης της από 20/12/2019

με Αριθμό Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτησης Ακύρωσής μου κατά του

Υπουργού Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ.

πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού

Δικαιοσύνης περί έκδοσης μουστην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν

συνεχεία στην Ρωσία, η οποία δεν μού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β)

κάθε άλλης συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης, η οποία έχει

προσδιορισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σας κατά την δικάσιμο της 10/1/2020

με αρ. πινακίου 10, και των από 27/12/2019 προσθέτων λόγων για τους εξής

νόμιμους και βάσιμους λόγους:

1) προκειμένου να λάβω γνώση του συνόλου των περιεχομένων στον

φάκελο της υπόθεσής μου εγγράφων, που απέστειλε η Διοίκηση, με

τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ως άνω

Αίτησης (4 η ) σχετική αίτησή μου που έχει υποβληθεί, απευθυνόμενη

προς την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς μου έχει

χορηγηθεί μέρος μόνο των εγγράφων, μόλις την 8/1/2020 και ώρα

15:08μμ., και κατόπιν της υποβολής της από 2/1/2020 με αρ. πρωτ. Π

14/3-1-2020 αιτήσεώς μου, που απορρίφθηκε από την Πρόεδρο

το,της από 3/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 21/3-1-2020 αιτήσεώς μου, που

απορρίφθηκε, και από 7/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 55/7-1-2020 αιτήσεώς

μου, απευθυνομένων προς την Ολομέλεια του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

35

2) προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος προετοιμασίας της

εκπροσώπησής μου, καθώς η ενώπιόν σας υπόθεση εισάγεται με

Πράξη ορισμού δικασίμου, που εκδόθηκε την 24/12/2019, καθώς η

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνη

Σακελλαροπούλου, αφαίρεσε την υπόθεση από το επιληφθέν και

αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέγραψε την

υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου της 24/3/2020

οπότε αυτή είχε προσδιορισθεί ενώπιον του αρμοδίου και

επιληφθέντος Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και την

προσδιόρισε εσπευσμένα ενώπιον του Δικαστηρίου σας για την

σημερινή δικάσιμο, συντέμνοντας τις προθεσμίες και αλλάζοντας τον

Εισηγητή της υποθέσεως, που είχε ήδη ορισθεί.

3) προκειμένου να συνεκδικασθεί η ενώπιόν σας Αίτηση Ακύρωσης με

την από 9/1/2020 με Αριθμό Κατάθεσης 99/9-1-2020 Αίτησης

Ακύρωσής μου κατά της φερομένης ως «ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ως

προς την τελευταία παράγραφο της απόφασης)» της από 19/12/2019

υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1795 Αποφάσεως του

Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μουστην Γαλλία, εν συνεχεία

στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία αφέθηκε στο θάλαμο

νοσηλείας μουτην 31/12/2019, χωρίς μετάφραση και εντός φακέλου με

την ένδειξη «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την τελευταία

παράγραφο της απόφασης) Αριθ. Πρωτ.: 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 και

1795 της 19-12-2019 της Απόφασης κου Υπουργού Δικαιοσύνης,

ΠΡΟΣ (επ.) VINNIK (ον.) ALEXANDER». Περαιτέρω, στον φάκελο της

υπόθεσής τον οποίο απέστειλε ο καθ’ ου η Αίτηση Ακύρωσης

Υπουργός Δικαιοσύνης προς το Δικαστήριό σας, δεν περιέχονται

πλείστα έγγραφα της υπόθεσής μου, συμπεριλαμβανομένων όλων

των εγγράφων διαβημάτων μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε

των αιτήσεών μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οι οποίες έχουν

κατατεθεί και πρωτοκολληθεί και κάθε σχετικού με αυτές εγγράφου,

που έχει επίσης κατατεθεί ή που έχει προκύψει κατά τον χειρισμό

τους. Δεν περιέχονται ούτε τα κατατεθέντα την πληρεξούσια δικηγόρο

μου έγγραφά μου ούτε και η εντελώς πρόσφατη (από 20/12/2019)

αίτηση ανάκλησης της προσβαλλομένης Υπουργικής αποφάσεως.

Επίσης, από την ιστοσελίδα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

προκύπτει ότι ο καθ’ ου η Αίτηση Ακύρωσης Υπουργός

Δικαιοσύνηςέχει αποστείλει έγγραφο, στις 16/12/2019 στο Διοικητικό

Εφετείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεσή μου και, ειδικότερα, «Αίτηση

Χορήγησης Βεβαίωσης περί Ασκήσεως ή μη Ενδίκου Μέσου». Ούτε

όμως το σχετικό έγγραφο ούτε και η τυχόν απάντηση που έλαβε ο

καθ’ ου η Αίτηση Ακύρωσης Υπουργός Δικαιοσύνης περιέχονται στον

φάκελο που απέστειλε η Διοίκηση, με αποτέλεσμα η σχετική κρίσιμη

αλληλογραφία να έχει εξαιρεθεί του φακέλου της υπόθεσης που

εκδικάζεται ενώπιόν σας. Ομοίως δεν περιέχονται στο φάκελο τα

έγγραφα που αποδεικνύουν αποστολή στοιχείων στον Οικονομικό

Εισαγγελέα, στα οποία αναφέρεται η Διοίκηση με τις απόψεις της,

χωρίς να τα προσκομίζει

4) Προκειμένου να μπορέσω να εκπροσωπηθώ και από τον δεύτερο

διορισθέντα ήδη χθες πληρεξούσιο δικηγόρο μου Νίκο

Κωνσταντόπουλο, ο οποίος σήμερα είναι ασθενής σε εμπύρετη

36

κατάσταση, με υψηλό πυρετό, όπως βεβαιώθηκε ενώπιόν σας από

τον παριστάμενο συνεργάτη του και από την πληρεξουσία μου

5) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συζήτηση σε συνθήκες

νηφαλιότητας και μη κόπωσης του Δικαστηρίου και των παραγόντων

της δίκης, καθότι ήδη κατά την διάρκεια της εκδίκασης της πρώτης

υποθέσεως η Πρόεδρος του Δικαστηρίου δήλωσε ότι το Δικαστήριο

κινδυνεύει με φυσική εξόντωση από τη διάρκεια της δίκης, δήλωση η

οποία φυσικά αξιολογείται σε σχέση με την πνευματική κατάσταση των

δικαστών που καλούνται να δικάσουν μετά από τόσες ώρες

6) προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματά μου σε σχέση με τη σύνθεση

του Δικαστηρίου, με δεδομένο ότι ήδη διαπιστώνεται ότι στη σύνθεση

που αποφάσισε την απόρριψη του πρώτου αιτήματος αναβολής

μετείχε πρόσωπο που όφειλε να είχε δηλώσει αποχή και, ειδικότερα, ο

διατελέσας από Ιανουάριο 2013 αποσπασμένος σύμβουλος στην

Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Βασίλειος

Ανδρουλάκης, που δεν είναι βέβαια νοητό να μετέχει στη σύνθεση που

αποφασίζει για υποθέσεις με διάδικο το Υπουργείο του οποίου υπήρξε

Σύμβουλος

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Την αναβολή άλλως τη διακοπή συζήτησης της ενώπιόν σας της από

20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτησης Ακύρωσής

μου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από

19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019

Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία,

εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία δεν μού έχει

ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή/και

παράλειψης της Διοίκησης.

Αθήνα, 10/1/2020

Η πληρεξούσια δικηγόρος

(ειδικώς εξουσιοδοτηθείσα, δυνάμει του υπ’ αρ. 7.386/9-1-2020 Ειδικού

Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου)»

Και το αίτημα αυτό της πληρεξουσίας μου απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια, η πληρεξουσία μου ζήτησε λίγο χρόνο για να τακτοποιήσει τα

έγγραφά της, πράγμα που επίσης απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί

να τοποθετηθεί χωρίς καν να έχει τα έγγραφά της μπροστά της.

Στη διάρκεια τοποθέτησης της πληρεξουσίας μου η ίδια κατήγγειλε ότι το

μέλος της συνθέσεως Βασίλειος Ανδρουλάκης, τέταρτος εναγόμενος είχε

διατελέσει Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης επί Κυβερνήσεως Σαμαρά,

δηλαδή Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, η πληρεξουσία μου κατήγγειλε στο

ακροατήριοτο γεγονός ότι η πρώτη εναγόμενη ενδεχόταν να έλκει συμφέροντα

37

από την κατά τις επιθυμίες της Κυβέρνησης διεκπεραίωση της υποθέσεώς

μου, με δεδομένο ότι το όνομά της κυκλοφορούσε μεταξύ εκείνων που

φημολογείτο ότι θα προτείνονταν για τη θέση του επόμενου Προέδρου της

Δημοκρατίας.

Μετά από την διατύπωση της καταγγελίας, το Δικαστήριο αποσύρθηκε.

Όσα έγιναν καταγράφονται στη σχετική ανάρτηση της πληρεξουσίας μου:

«Ζωή Κωνσταντοπούλου – ZoeKonstantopoulou

10 Ιανουαρίου 2020, 4:59 μμ.

Τώρα προσπαθούν να αλλάξουν τη σειρά συζήτησης και να προτάξουν

την υπόθεση Βίννικ που έχει τον αριθμό 10 πριν τις 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 που

προηγούνται στο πινάκιο.

Επικαλέσθηκαν υπηρεσιακό κώλυμα του Εισηγητή κ. Κυριλλόπουλου.

Όμως ο ίδιος έχει 2 ακόμη υποθέσεις πριν από του Αλεξάντερ Βίννικ κ

άλλες 3 μετά.

Αντιλέγουμε στην αλλαγή σειράς. Ζητήσαμε νέα αναβολή ή διακοπή για

άλλη μέρα. Θέσαμε το θέμα του δικαστή Ανδρουλάκη, ο οποίος μου

δήλωσε στο ακροατήριο ότι ήταν Σύμβουλος καί του Παρασκευόπουλου

εκτός από τον Αθανασίου.»

Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε στο ακροατήριο ότι είχε κατατεθεί δήλωση

αποχής τόσο από την πρώτη όσο και από τον τέταρτο εναγόμενο. Το

Δικαστήριο επανήλθε στην έδρα με προεδρεύοντα τον δεύτερο εναγόμενο,

Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιο Ράντο, ο οποίος

ανακοίνωσε ότι «απορρίπτονται οι αιτήσεις εξαιρέσεως της Προέδρου και του

Συμβούλου». Η πληρεξουσία μου επεσήμανε ότι δεν είχαν υποβληθεί αιτήσεις

εξαιρέσεως, αλλά έγινε δημόσια καταγγελία (αφού ο τύπος και η διαδικασία

της αιτήσεως εξαιρέσεως είναι γνωστός και ακολουθήθηκε στη συνέχεια ως

προς την πρώτη εναγόμενη- χρειάζεται πληρεξούσιο, παράβολο κλπ).

Ο δεύτερος εναγόμενος δήλωσε τότε ότι απορρίφθηκαν οι δηλώσεις αποχής.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε εκ μέρους μου, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου

μου, Αίτηση Εξαιρέσεως της πρώτης εναγομένης και τότε Προέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, δυνάμει του υπ’

αρ. 7.387/9-1-2020 Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου της

Συμβολαιογράφου Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Το κείμενο της αιτήσεως εξαιρέσεως, στην οποία αναφέρονται όλοι οι

λόγοι εξαιρέσεως, που αποτελούν ταυτόχρονα και λόγους

στοιχειοθέτησης της παρούσης αγωγής κακοδικίας, έχει, επί λέξει, ως

εξής:

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(ΜΕΙΖΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

38

ΑΙΤΗΣΗ

Του Αλεξάντερ Βίννικ του Βλαντιμίρ, προσωρινώς κρατουμένου από

25/7/2017, νοσηλευόμενου υπό κράτηση από 21/12/2018 (Τζάνειο) και ήδη

στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» από 28/02/2019, λόγω

απεργίας πείνας και ήδη απεργού πείνας εκ νέου

ΠΕΡΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

(κατ’ άρθρο 40 Π.Δ. 18/1989 και τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και του

Οργανισμού των Δικαστηρίων)

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης

Σακελλαροπούλου

———————————————————————————————–

Κατά την δικάσιμο της 10/1/2020 εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η από 20/12/2019 με Αριθμό

Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτηση Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού

Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735

οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

περί έκδοσής μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην

Ρωσία, η οποία δεν μού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β) κάθε άλλης

συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης και οι πρόσθετοι λόγοι

αυτής.

Η καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης επέδειξε, στα πλαίσια της προδικασίας,

μεροληπτική σε βάρος μου συμπεριφορά και υφίστανται σοβαρές ενδείξεις

μεροληψίας της εναντίον μου και υπέρ της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ως

εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι λόγοι εξαίρεσης:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 24/12/2019 η καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης παρενέβη ευθέως και

ανεπιτρέπτως στην υπόθεσή μου, που αφορά την από 20/12/2019 με Αριθμό

Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτηση Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού

Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735

οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

περί έκδοσης μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην

Ρωσία, η οποία δεν μού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β) κάθε άλλης

συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης. Ειδικότερα, η καθ’ ης η

αίτηση εξαίρεσης Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνη

Σακελλαροπούλου, αφαίρεσε αιφινιδίως την υπόθεση και το φάκελο από το

επιληφθέν και αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέγραψε

την υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου της 24/3/2020 οπότε

αυτή είχε προσδιορισθεί ενώπιον του αρμοδίου και επιληφθέντος Δ’ Τμήματος

του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσδιόρισε εσπευσμένα ενώπιον

της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δικάσιμο της

10 Ιανουαρίου 2020, συντέμνοντας τις προθεσμίες και αλλάζοντας τον

Εισηγητή της υποθέσεως, που είχε ήδη ορισθεί, παρεμβαίνοντας ευθέως

δηλαδή στο δικαίωμά μου να δικασθώ από το φυσικό μου δικαστή, δηλαδή

από το επιληφθέν και αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και,

μάλιστα, μετά τον ορισμό δικασίμου και Εισηγητή από την Πρόεδρο του

39

ανωτέρω Δ’ Τμήματος και παραβιάζοντας ομοίως το δικαίωμά μου να έχω τον

απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσω την εκπροσώπησή μου, να μελετήσω

της απόψεις της Διοίκησης και τον σχετικό φάκελο, να καταθέσω προσθέτους

λόγους κ.λπ. Μάλιστα, όπως αποδεικνύεται σήμερα από τη σύνθεση του

Δικαστηρίου, η παρέμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση νέας

σύνθεσης χωρίς της συμμετοχή της αρχικώς επιληφθείσης Προέδρου του Δ’

Τμήματος Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εξέδωσε την

θετική για εμένα απόφαση Αναστολής Εκτέλεσης της προσβαλλόμενης

αποφάσεως και ζήτησε από το Δημόσιο να προβεί σε νόμιμη επίδοση της

προσβαλλόμενης, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 3/1/2020 η καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης απέρριψε την από 2/1/2020 με αρ.

πρωτ. Π 14/3-1-2020 αίτησή μου, περί λήψης των σχετικών εγγράφων που

απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της,

επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, με την εξής ιδιόγραφη αιτιολογία, που

έθεσε επί του σώματος της αίτησης: «Έχει ήδη χορηγηθεί αντίγραφο των

απόψεων της Διοίκησης. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου είναι στη διάθεση του

πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη στο γραφείο του βοηθού Εισηγητή.

Χορήγηση αντιγράφων είναι δυνατή κατά το άρ. 18 του Κανονισμού του

Δικαστηρίου εφόσον προσδιορίζονται συγκεκριμένα και οι λόγοι για τους

οποίους είναι αναγκαία. 3/1/2020 Υπογραφή», πράγμα που ήταν ψευδές,

καθώς η σχετική απόρριψη έγινε γνωστή ελάχιστη ώρα προ της λήξης του

ωραρίου την Παρασκευή 3/1/2020, ενώ την Πέμπτη 2/1/2020 ο φάκελος δεν

ήταν διαθέσιμος προς μελέτη, καθώς η βοηθός Εισηγήτρια απουσίαζε.

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 7/1/2020 απέρριψε την από 3/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 21/3-1-2020

δεύτερη αίτησή μου, περί λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η

Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της

ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, με την εξής ιδιόγραφη αιτιολογία: «Το αίτημα

έχει ήδη απαντηθεί στην από 3.1.2020 πράξη μου. Δεν εμποδίζεται η ακώλυτη

πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου, δεδομένου ότι αυτά βρίσκονται στη

διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη, όπως ήδη έγινε. Κατά τα

λοιπά παραπέμπω στο άρ. 18 του ισχύοντος Κανονισμού του Δικαστηρίου.

7/1/2020 Υπογραφή». Η ανωτέρω περιγραφή ήταν ψευδής, αφού, αντιθέτως

εμποδίσθηκε η ακώλυτη πρόσβαση στα έγγραφα εκ μέρους της πληρεξουσίας

δικηγόρου μου, η οποία στερήθηκε τη δυνατότητα να τα μελετήσει μέχρι και τις

8/1/2020. Όσο για εμένα, όπως αναλυτικώς εκτίθεται στις έγγραφες αιτήσεις

μου, δεν έχω μέχρι σήμερα γνώση κανενός εγγράφου, αφού είμαι

κρατούμενος, νοσηλευόμενος και δεν γνωρίζω την ελληνική και για να

πληροφορηθώ το περιεχόμενο των εγγράφων δεν μπορώ να μεταβώ στο

Δικαστήριο, ενώ για να αντιληφθώ το περιεχόμενό τους είναι απαραίτητη η

χορήγηση αντιγράφων αυτών ώστε να γίνει έστω και με δική μου μέριμνα και

δαπάνη έστω προφορική διερμηνεία τους. Ομοίως είναι ψευδής η αναφορά

«όπως ήδη έγινε», αφού ουδεμία μελέτη των εγγράφων είχε γίνει από την

πληρεξουσία μου μέχρι και τις 3μμ της 7/1/2020.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

40

Την 8/1/2020 απέρριψε εν μέρει την από 7/1/2020 υπ’ αρ. πρωτ. Π 55/7-1-

2020 αίτησή μου χωρίς έγγραφη απάντηση και χωρίς αιτιολογία, δεχόμενη τη

χορήγηση μέρους μόνον των εγγράφων του φακέλου και απαγορεύοντας την

χορήγηση αντιγράφων κρίσιμων εγγράφων

ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 9/1/2020 αρνήθηκε να μού γνωστοποιήσει, δια της πληρεξουσίας

δικηγόρου μου, τη σύνθεση της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας της 10/1/2020, παρά την υποβληθείσα υπ’ αρ. πρωτ. Π 848/8-1-

2020 σχετική αίτησή μου, υπ’ όψιν της ιδίας, χωρίς έγγραφη απάντηση και

χωρίς αιτιολογία, ενώ κατά την ανωτέρω ημερομηνία της 9/1/2020 δήλωσε

προς την πληρεξούσια δικηγόρο μου κα Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «ο λόγος

που προσδιόρισε την αίτηση ακύρωσης εσπευσμένα είναι ότι το Δημόσιο

ισχυρίζεται ότι στις 25/1/2020 λήγει ο χρόνος κράτησης», παραδοχή με βάση

την οποία προκύπτει αφ’ ενός ότι έχει προκαταλάβει την απόφαση επί της

υποθέσεως, αφ’ ετέρου ότι δέχεται ως συνταγματική την καθ’ υπέρβαση του

18μήνου και του άρθρου 6 παρ. 4 του Συντάγματος, προφυλάκισή μου.

ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Συνολικά από τις 24/12/2019 μέχρι και τις 9/1/2020 ενήργησε και ενεργεί

επιχειρώντας να κάμψει τις αρχές της δίκαιης δίκης και να προσαρμόσει την

εκδίκαση της υπόθεσής μου στις επιθυμίες της Ελληνικής Κυβέρνησης και στις

επιλογές εξωτερικής πολιτικής που ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία και,

ειδικότερα, επιδιώκει να εξασφαλίσει εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς να

πληρούνται οι νόμιμες και συνταγματικές προϋποθέσεις, σε χρόνο ευθέως

σχετιζόμενο με τις δύο συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον

Πρόεδρο των Η.Π.Α. (7/1/2020) και τον Πρόεδρο της Γαλλίας (29/1/2020).

Προς απόδειξη της αιτήσεως εξαιρέσεως και των ανωτέρω λόγων εξαίρεσης

και των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω επικαλούμαι τα εξής έγγραφα

και μαρτυρίες:

1. Την από 24/12/2019 Πράξη ορισμού δικασίμου και Εισηγητή της καθ’ ης η

αίτηση εξαίρεσης Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης

Σακελλαροπούλου

2. Την από 23/12/2019 Πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή της Προέδρου

του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαρίας Καραμανώφ και την

προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης

3. Την από 2/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 14/3-1-2020 αίτησή μου, περί λήψης των

σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ

5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της από 20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης

3503/20-12-2019 Αίτηση Ακύρωσής μου, με την επ’ αυτής χειρόγραφη

απόρριψη από την καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης Πρόεδρο του Συμβουλίου της

Επικρατείας

4. Την από 3/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 21/3-1-2020 δεύτερη αίτησή μου, περί

λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ.

ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, με

την επ’ αυτής χειρόγραφη απόρριψη από την καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης

Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

5. Την από 7/1/2020 υπ’ αρ. πρωτ. Π 55/7-1-2020 τρίτη αίτησή μου περί

λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ.

ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης

41

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π 84/8-1-2020 αίτησή μου, περί λήψεως γνώσης της

σύνθεσης της Μείζονας Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας της

δικασίμου της 10/1/2020

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π 111/9-1-2020 τέταρτη αίτησή μου περί λήψης των

σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ

5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, η οποία

αφορούσε τα έγγραφα που δεν μού χορηγήθηκαν

8. Την μαρτυρία μου, για την οποία ζητώ την μεταγωγή μου ενώπιον του

Δικαστηρίου με ασθενοφόρο, εάν επιτραπεί από τους ιατρούς, άλλως την

εξέτασή μου στο χώρο νοσηλείας μου

9. Την μαρτυρία της πληρεξουσίας δικηγόρου μου, κας Ζωής

Κωνσταντοπούλου, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23720)

10. Την μαρτυρία του παριστάμενου στο ακροατήριο διερμηνέως Αλεξέι

Γκρίσιν, του οποίου όλα τα στοιχεία αναγράφονται στην ήδη δοθείσα

πληρεξουσιότητα που έχω δώσει στην πληρεξουσία δικηγόρο μου

(συμβολαιογραφικό έγγραφο) και έχει εισαχθεί, πρωτοκολλημένη, στον φάκελο

της δικογραφίας

11. Τις από 23/12/2019, από 24/12/2019, από 9/1/2020 και από 10/1/2020

δημόσιες αναρτήσεις και δηλώσεις της πληρεξουσίας δικηγόρου μου Ζωής

Κωνσταντοπούλου για την υπόθεσή μου

Επίσης, η ανωτέρω Πρόεδρος δήλωσε προφορικώς, στο στάδιο της

προεκφώνησης, ότι δεν θα χορηγηθεί σε εμένα ειδικώς προθεσμία μέχρι τις

24/1/2020 που χορηγήθηκε σε άλλους διαδίκους, γεγονός που επιπλέον

προδίδει διάθεση εκτελεστικής διεκπεραίωσης της υπόθεσης.

Επισημαίνω ότι η παρούσα αίτησή μου ασκείται στο ακροατήριο, αναπτύσσεται

προφορικώς και κατατίθεται και εγγράφως, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου μου,

το οποίο συνυποβάλλεται, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη, καθώς όλοι οι

λόγοι εξαίρεσης προέκυψαν και μου έγιναν γνωστοί σε χρόνο μικρότερο των 5

ημερών προ της δικασίμου, ενώ μάλιστα, ως προς τον πρώτο λόγο εξαίρεσης,

εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην μου έχει επιδοθεί μεταφρασμένη η σχετική

πράξη της καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

Από όλα ανωτέρω προκύπτει σαφής μεροληψία της Προέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας εναντίον μου και υπέρ της Κυβερνήσεως και του

αντιδίκου Δημοσίου, η οποία καταλύει το δικαίωμά μου σε δίκαιη δίκη.

Προσκομίζεται και συνυποβάλλεται και το εκδοθέν παράβολο του Ελληνικού

Δημοσίου ύψους 100 ευρώ για την υποβολή της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και για όσους προφορικώς επιπλέον εκτεθούν

Με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

1) Την εξαίρεση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, από την εκδίκαση της από

20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτησης

Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την

42

ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ

1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

περί έκδοσης του εντολέως στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και

εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία δεν τού έχει ακόμη επιδοθεί

νομίμως και, β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή/και παράλειψης

της Διοίκησης, η οποία έχει προσδιορισθεί προς συζήτηση

ενώπιον της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/1/2020.

2) Να λάβω γνώση της λοιπής συνθέσεως του Δικαστηρίου που

συνεδριάζει σήμερα, του αρχικού ορισμού και κάθε γενομένης

αντικατάστασης Δικαστή, καθώς και των αποφάσεων επί των

οποίων ερείδεται κάθε αντικατάσταση

Αθήνα, 10/1/2020

Η πληρεξούσια δικηγόρος

(ειδικώς εξουσιοδοτηθείσα, δυνάμει του υπ’ αρ. 7.387/9-1-2020 Ειδικού

Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Ελένης

Καραγεωργοπούλου)»

Και αυτή η αίτηση απορρίφθηκε ομοφώνως και η σύνθεση επανήλθε,

επιμένοντας λυσσωδώς να δικάσει μια διόλου ώριμη υπόθεση, ενώ είχε πια

νυχτώσει και στο ακροατήριο δεν επικρατούσαν επ’ ουδενί συνθήκες

νηφαλιότητας.

Στο ακροατήριο αναπτύχθηκαν από την πληρεξουσία μου, σε καθεστώς

τρομακτικής πίεσης και προπηλακισμών, που έφθασε μέχρι του σημείου ένας

εκ των εναγομένων να απευθύνεται στην πληρεξουσία μου με εξόχως

υποτιμητικές εκφράσεις, οι λόγοι της Αιτήσεως Ακυρώσεως, αλλά και

επισημάνθηκαν οι ελλείψεις του φακέλου της Διοίκησης και τα νομικά

κωλύματα στην πρόοδο της διαδικασίας. Όσα εξέθεσε στην αγόρευσή της

έχουν αποδελτιωθεί και κατατεθεί ως σχετικά στην διαδικασία, κατατίθενται δε

με τα σχετικά και της παρούσης αγωγής.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, η πρώτη εναγόμενη χορήγησε προθεσμία

μόνον μέχρι την 16/1/2020, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις του

πινακίου, πλην μίας ακόμη (της αμέσως προηγούμενης από την δική μου,

που δικάσθηκε αμέσως μετά από τη δική μου και η οποία ήταν υπόθεση που

για την οποία είχε προηγηθεί εκδίκαση και προδικαστική απόφαση και

εκκρεμούσε από το έτος 2018) χορήγησε προθεσμία μέχρι την 24/1/2020 και

σε κάποιες για την 22/1/2020.

Όσα έλαβαν χώρα στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς μου

δημοσιοποιήθηκαν από την πληρεξουσία δικηγόρο μου το ίδιο βράδυ:

«Ζωή Κωνσταντοπούλου

10 Ιανουαρίου 2020, 9:50 μμ.

43

Τελείωσε η επ´ακροατηρίω διαδικασία στην υπόθεση του Αλεξάντερ

Βίννικ. Με την ίδια σύνθεση με την οποία άρχισε, χωρίς να γίνει δεκτό

κανένα αίτημά μας.

Τάχθηκε προθεσμία υποβολής υπομνήματος μέχρι τις 16/1/2020, ενώ σε

όλους τους προηγούμενους δόθηκαν προθεσμίες για τις 24/1/2020 και

22/1/2020, σε υποθέσεις που οι διάδικοι είχαν ήδη χρόνια για να

προετοιμασθούν και όχι λίγες μόνο μέρες όπως ο Αλεξάντερ.

Ζήτησα να δοθεί η ίδια προθεσμία που έχει δοθεί σε όλους τους

υπολοίπους και η Πρόεδρος την απέρριψε επί της έδρας,

επιβεβαιώνοντας την επιδίωξη να υπηρετηθούν οι χρονικές και

πολιτικές σκοπιμότητες της Κυβέρνησης, των ΗΠΑ και της Γαλλίας για

έκδοση αποφάσεως πριν τις 25/1/2020, με απώτερο σκοπό να εκδοθεί ο

Αλεξάντερ μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Ζήτησα να ληφθεί απόφαση από όλο το Δικαστήριο και να ερωτηθεί ο

Εισηγητής

Η Πρόεδρος μου δήλωσε ότι…την πήραν την απόφαση όλοι μαζί

πριν…ξεκινήσει η υπόθεση!

Το Δικαστήριο δικάζει αυτή την ώρα 21.50 τις προηγούμενες από εμάς

υποθέσεις χωρίς δημόσια ανάγνωση των Εισηγήσεων στο ακροατήριο…

Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το πραγματικό κατάντημα.

Στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσουμε κάθε δημόσιο διάβημα και

συνέντευξη τύπου για την υπόθεση.

Χωρίς Δικαιοσύνη δεν υπάρχει καμμία προοπτική δημοκρατίας κι

ελευθερίας για τους πολίτες.

Αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες που ασφυκτιούν από την αυθαιρεσία, την

αρνησιδικία, την κατεστημένη αδικία.

Αυτοί πρέπει να διεκδικήσουν την Δικαιοσύνη, που ανήκει στο λαό,

πηγάζει από αυτόν και απαγγέλλεται στο όνομά του.

ΖΚ»

Επίσης το ίδιο βράδυ, η πληρεξουσία μου δημοσιοποίησε φωτογραφίες του

πινακίου της ίδιας δικασίμου, που αποδείκνυαν ότι η υπόθεσή μου ήταν η

μοναδική στην οποία εφαρμόσθηκαν οι αδιανόητες διαδικασίες εξπρές, με

απαξίωση των δικαιωμάτων μου και του ίδιου του δικαιώματός μου σε δίκαιη

δίκη.

Η ανάρτησή της έχει ως εξής;

«Ζωή Κωνσταντοπούλου

10 Ιανουαρίου 2020, 10:42 μμ.

44

Ολόκληρο το πινάκιο της σημερινής δικασίμου. Όπως φαίνεται από την

ένδειξη «αν.1» ή «αν.2» οι περισσότερες υποθέσεις έχουν ήδη

αναβληθεί, κάποιες πάνω από μία φορά.

Όπως φαίνεται από την ένδειξη «κατόπιν προδικαστικής απόφασης» ή

«κατόπιν έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων» επίσης πολλές

υποθέσεις έχουν ήδη δικαστεί από τα αρμόδια Τμήματα.

Όπως φαίνεται από τις ημερομηνίες, υπάρχουν υποθέσεις που

σέρνονται, προφανώς με ευθύνη του Δικαστηρίου, από το 2012, το 2015

κλπ

Κι όμως, από όλες αυτές τις υποθέσεις (36 στο σύνολο), η μόνη την

οποία επιδίωξαν να διεκπεραιώσουν με τέτοια λυσσώδη βιασύνη είναι η

υπόθεση του Αλεξάντερ Βίννικ. Και η μόνη στην οποία χορήγησαν

μικρότερη προθεσμία, παρά το αντίθετο αίτημα του διαδικου. Σίγουρα

αυτό δεν συνδέεται με τις Κυβερνητικές και διεθνείς πιέσεις από ΗΠΑ-

Γαλλία να παραδοθεί ο Αλεξάντερ από την Ελλάδα, που έχει δυστυχώς

μετατραπεί σε προτεκτοράτο.

Η διαδικασία συνεχίζεται 22.10 και θα παραμείνω μέχρι του πέρατος

αυτής.

Θα παρακολουθήσω και με πολύ ενδιαφέρον στη συνέχεια πότε θα

εκδοθούν αποφάσεις στην κάθε υπόθεση.

Για τους πολίτες που αναμένουν χρόνια μια απόφαση, κάτι μου λέει ότι

θα καθυστερήσουν.

Για τον Αλεξάντερ που ζητεί χρόνο για να προστατευθεί, κάτι μου λέει ότι

θα επισπεύσουν.

Μακάρι να διαψευσθώ.

Σίγουρα πάντως δεν θα σιωπήσω.

Η υπόθεση του Αλεξάντερ έχει ήδη καταγραφεί στις μαύρες σελίδες της

δικαστικής και πολιτικής ιστορίας της χώρας μας.

Με τις αποφάσεις για τα Μνημόνια είδαμε ποιοι δικαστές ήταν

διατεθειμένοι να θυσιάσουν την πατρίδα μας, τη δημοκρατία και το

Σύνταγμα. Και πώς εξελίχθηκαν. Τώρα θα δούμε ποιοι είναι

διατεθειμένοι να θυσιάσουν μια συγκεκριμένη ανθρώπινη ζωή, που

βρίσκεται στα χέρια τους.

Η διαδικασία μόλις τελείωσε 22.37 και η συνεδρίαση λύθηκε.

Καληνύχτα.

ΖΚ

Την Δευτέρα 13/1/2020, πρώτη εργάσιμη μετά την εκδίκαση της υποθέσεώς

μου, η οποία διήρκεσε μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής 10/1/2020,

υπέβαλα την υπ’ αρ. πρωτ. Π196/13-1-2020 αίτησή μου περί λήψεως

αντιγράφων των δηλώσεων αποχής που ανακοινώθηκε στο ακροατήριο της

Μείζονος Ολομέλειας ότι είχαν υποβάλει η πρώτη εναγόμενη τότε Πρόεδρος

του Δικαστηρίου και ο τέταρτος εναγόμενος Σύμβουλος Βασίλειος

Ανδρουλάκης. Από της υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως και καθημερινά

δινόταν η διαβεβαίωση στην πληρεξούσια δικηγόρο μου εκ μέρους της

Γραμματέως της Ολομελείας κας Ελένης Γκίκα ότι οι δηλώσεις αποχής «θα

χορηγηθούν» και ότι εκκρεμούσε έγκριση χορήγησής τους από την πρώτη

εναγόμενη. Τελικώς, οι σχετικές δηλώσεις δεν χορηγήθηκαν ποτέ και δόθηκε

η από 29/1/2020 απάντηση του δευτέρου εναγομένου, ήδη τότε

45

Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου και εν συνεχεία Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας ότι οι σχετικές δηλώσεις «έγιναν προφορικά».

Την Τρίτη 14/1/2020, δεύτερη εργάσιμη μετά την δικάσιμο, υπέβαλα την υπ’

αρ. πρωτ. Π241/14-1-2020 νέα αίτηση περί γνωστοποιήσεως της συνθέσεως

της Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της

10/1/2020, πλην όμως η συγκεκριμένη αίτηση, όπως και οι προηγούμενες

σχετικές, δεν απαντήθηκε ποτέ.

Την Τετάρτη 15/1/2020, στις 7μμ, ήτοι πέντε (5) ημέρες μετά την εκδίκαση της

υποθέσεώς μου στο καθεστώς ασφυκτικής πίεσης που καταγράφεται, και

πριν καν κλείσει ο σχετικός φάκελος, το όνομα της πρώτης εναγομένης,

Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό σε

προγραμματισμένο διάγγελμά του, ως Κυβερνητική Πρόταση για την

Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η πρώτη εναγόμενη αποδέχθηκε την Πρόταση εντός λίγων λεπτών, με

δήλωσή της, γεγονός που επιβεβαίωσε περίτρανα τις αιτιάσεις μου και το

βάσιμο της αιτήσεως εξαιρέσεως που είχα υποβάλει και των καταγγελιών που

είχα κάνει δια της πληρεξουσίας μου.

Το ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι και μετά την πρότασή της ως επόμενης

Προέδρου της Δημοκρατίας η πρώτη εναγόμενη συνέχισε να ασκεί καθήκοντα

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, να πηγαίνει στο γραφείο της στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου την 22/1/2020 της ανακοινώθηκε και η

εκλογή της ως επόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας, από τον Πρόεδρο της

Βουλής, γεγονός που προκάλεσε δημόσιο σχολιασμό, αφού ήταν εξόχως

προβληματική από άποψη διάκρισης των Εξουσιών η μετάβαση του

Προεδρείου της Βουλής στο Γραφείο Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας για την ανακοίνωση διαδικασίας που αφορούσε την Εκτελεστική

Εξουσία και μάλιστα την εκλογή στη θέση του Αρχηγού του Κράτους.

Όσα ακολούθησαν την ανακοίνωση του ονόματος της πρώτης εναγομένης ως

προτεινόμενης από την Κυβέρνηση Προέδρου της Δημοκρατίας (ήτοι, ως

επόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας) είναι ακόμη πιο οχληρά: παρά την

αποκάλυψη και το σχετικό αίτημά μου για επανάληψη της συζήτησης, το

οποίο υπέβαλα δια του από 16/1/2020 υπομνήματός μου, η συζήτηση δεν

επαναλήφθηκε με άλλη σύνθεση, ενώ η Απόφαση εκδόθηκε στον επιθυμητό

για την Κυβέρνηση χρόνο, ήτοι πριν την 25 η (και δη 24 η , ημέρα Παρασκευή)

Ιανουαρίου 2020, οπότε θα ήταν υποχρεωτική η απόλυσή μου από τη

φυλακή. Η πρώτη εναγόμενη, παρά τις δηλώσεις της περί «αυτονόητης

αποχής από δικαστικά καθήκοντα» συνέχισε να ασκεί δικαστικά καθήκοντα

στην υπόθεσή μου, υπογράφοντας παρεμπίπτουσες αποφάσεις, ενώ

ταυτοχρόνως επόπτευε και την διεκπεραίωση της υπόθεσής μου κατά τις

Κυβερνητικές επιθυμίες, μέχρι και την ημέρα της έκδοσης της αποφάσεως επί

της υποθέσεώς μου.

Το αίτημά μου, όπως διαλαμβάνεται στο από 16/1/2020 υπόμνημά μου έχει,

επί λέξει, ως εξής (βλ. σελ. 5-6): «Υποβάλλω αίτημα να συγκληθεί εκ νέου

46

η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεώς μου και

να συνεδριάσει δημόσια εξ αρχής, όπως επιβάλλεται, αφού δεν μπορεί

να διασκεφθεί η σύνθεση η οποία εκδίκασε την υπόθεση στο

ακροατήριο και, ειδικότερα, η Πρόεδρος του Συμβουλίου και της

Ολομελείας δεν μπορεί πλέον να αναπληρωθεί νομίμως από έτερο

μέλος της συνθέσεως, αφού ολοκληρώθηκε υπό την Προεδρία της η επ’

ακροατηρίω σκανδαλώδης διαδικασία, ήδη δε μετά την ανακοίνωση, εκ

μέρους του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του ονόματός της ως

προτεινομένης επόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας, η ίδια δήλωσε ότι

«απέχει εφεξής των δικαστικών της καθηκόντων», δήλωση στην οποία

όφειλε να έχει προβεί και στις 10/1/2020, αφού είναι δεδομένο ότι ήδη

τότε συνέτρεχαν στο πρόσωπό της οι ίδιοι λόγοι αποχής από τα

δικαστικά καθήκοντα, τους οποίους η ίδια γνώριζε.».

Τελικώς, την 23/1/2020 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 110/2020 απόφαση του ανωτέρω

Δικαστηρίου και, εκ των υστέρων η υπ’ αρ. 6/2020 απόφαση της Επιτροπής

Αναστολών, με σκοπό να αρθεί η χορηγηθείσα προσωρινή δικαστική

προστασία και να εκτελεσθεί παρανόμως εις βάρος μου η προσβαλλόμενη

Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί τριπλής εκδόσεώς μου. Όπως

αποδείχθηκε, η έκδοσή μου και παράδοσή μου στις αρχές της Γαλλίας είχε

ήδη αρχίσει να εκτελείται προ της εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων και,

τελικώς, ολοκληρώθηκε πριν οι αποφάσεις αυτές καθαρογραφούν.

Αποδείχθηκε έτσι πως οι σχετικές αποφάσεις δεν ήταν το αποτέλεσμα

δικαστικής κρίσης και αξιολόγησης, αλλά, στην πραγματικότητα, ήταν το εκ

μέρους της Κυβερνήσεως ζητούμενο, προκειμένου να αρθεί το εμπόδιο σε μια

προειλημμένη απόφαση. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ ήμουν στην 35 η ημέρα

απεργίας πείνας, από το πρωί της 23/1/2020 μου απαγορεύθηκε κάθε

επικοινωνία, ενώ περί τη 1 το μεσημέρι εφόρμησαν ένοπλοι στο θάλαμο

νοσηλείας μου, από όπου με απήγαγαν δια της βίας, λέγοντάς μου ότι με

πηγαίνουν στη φυλακή Κορυδαλλού.

Και μόνον βλέποντας, ζαλισμένος, τις ταμπέλες προς αεροδρόμιο, κατάλαβα

ότι εκτελείται η έκδοσή μου, χωρίς και πάλι να γνωρίζω σε ποια χώρα με

οδηγούν, χωρίς να γνωρίζω εάν εκδόθηκε δικαστική απόφαση από το

Συμβούλιο της Επικρατείας και ποιο το περιεχόμενό της και οι σκέψεις της,

αφού η απόφαση τότε δεν είχε καθαρογραφεί και, εάν εκδόθηκε νωρίτερα από

την απαγωγή μου, αυτό έγινε εν κρυπτώ, αφού η έκδοσή της δεν έγινε καν

αντιληπτή στον συνεργάτη της πληρεξουσίας μου, που ήταν από το πρωί στο

Δικαστήριο, προκειμένου να πληροφορηθεί κάθε νεότερο.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑ

Α. Όπως από δημοσιεύματα αποκαλύφθηκε, η πρώτη εναγόμενη και τότε

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν ενεργούσε τις ανωτέρω

εκτιθέμενες εξαιρετικά επιζήμιες πράξεις εναντίον μου και με σκοπό την

ανατροπή της χορηγηθείσης σε εμένα προσωρινής δικαστικής προστασίας και

την εντεύθεν εξυπηρέτηση της Κυβερνητικής επιδίωξης έκδοσής μου, είχε ήδη

47

συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και είχε συμφωνήσει

να προταθεί ως επόμενη Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σχετικό το δημοσίευμα της Εφημερίδας Πρώτο Θέμα, στο οποίο

αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής.

Το ανωτέρω δημοσίευμα έθεσα υπ’ όψιν όλων των λοιπών εναγομένων, με το

από 20/1/2020 υπόμνημά μου το οποίο κατέθεσα ενώπιον του Συμβουλίου

και, μάλιστα, παρελήφθη από τον δεύτερο εναγόμενο, ο οποίος εξήλθε της

αίθουσας διασκέψεων προκειμένου να το παραλάβει από την πληρεξουσία

μου.

Είναι, με βάση όλα τα ανωτέρω και τα διδάγματα της κοινής πείρας,

αποδεδειγμένο ότι η παρεμβάσα τότε υπέρ του Δημοσίου Πρόεδρος του

Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώτη εναγόμενη, τελούσε σε επικοινωνία με

την τότε αντίδικο πλευρά, την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, με

αντικείμενο την «Προεδροποίησή» της, δηλαδή την πρόταση του ονόματός

της από τον Πρωθυπουργό προκειμένου να είναι η επόμενη Πρόεδρος της

Δημοκρατίας, προοπτική στην οποία είχε συμφωνήσει.

Κατά το χρόνο εκδικάσεως της υποθέσεώς μου, η πρώτη εναγόμενη τελούσε,

συνεπώς, σε αναμονή ανακοινώσεως του ονόματός της προτεινόμενης από

την Κυβέρνηση Προέδρου της Δημοκρατίας και είχε συμφωνήσει να προταθεί

για το αξίωμα αυτό. Σημειωτέον, ότι, μετά την τελευταία Συνταγματική

Αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε την 23/12/2019, η κυβερνητική

πρόταση εξασφάλιζε και την εκλογή της. Παρ’ όλα αυτά και μολονότι εξ

αντικειμένου θα έπρεπε να απόσχει από την άσκηση δικαστικών καθηκόντων

στο Συμβούλιο της Επικρατείας συνολικότερα, αφού ενώπιόν του άγονται

υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο και την Κυβέρνηση, η εναγόμενη

επιδίωξε να εκδικάσει η ίδια υπόθεση την οποία κανονικά δεν θα εκδίκαζε και

να το πράξει εν όψει της Προτάσεως της Κυβέρνησης να είναι η κυβερνητική

υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας και προ της επιβεβλημένης

παραιτήσεώς της από τη θέση της Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

Όταν το ζήτημα αυτό τέθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξουσία μου, η

οποία υπέβαλε και αίτηση περί Εξαιρέσεως της πρώτης εναγομένης,

Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, η ίδια αρνήθηκε και παρασιώπησε κάθε

σχετικό κώλυμα και τη συνδρομή σύγκρουσης συμφερόντων. Και ενώ στο

ακροατήριο δηλώθηκε, από τον Προεδρεύσαντα επί της Αιτήσεως Εξαιρέσεως

Αντιπρόεδρο, μετέπειτα Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και

δεύτερο εναγόμενο ότι, προ πάσης υποβολής της αιτήσεως εξαιρέσεως, η

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου υπέβαλε δήλωση αποχής, η οποία

απορρίφθηκε, στις επανειλημμένες αιτήσεις μου να λάβω αντίγραφα της

σχετικής δηλώσεως έλαβα τελικώς την απάντηση του δευτέρου εναγομένου

και τότε Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου κου Αθανασίου Ράντου, ο οποίος

ισχυρίσθηκε ότι η Πρόεδρος δεν υπέβαλε ποτέ εγγράφως δήλωση αποχής,

αλλά… μόνο προφορικώς.

48

Μάλιστα, ενώ είχα υποβάλει αιτήσεις προκειμένου να λάβω αντίγραφα των

σχετικών δηλώσεων και η πληρεξουσία μου ελάμβανε την διαβεβαίωση ότι

αυτές θα υπογραφούν από την Πρόεδρο και θα δοθούν, τελικώς ουδεμία

δήλωση χορηγήθηκε.

Αποκαλυπτικές, οι σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από τους εναγόμενους

και, ειδικότερα:

1) η υπ’ αρ. 5/2020 απόφαση, περιέχουσα προσχηματικές και

αβάσιμες αιτιολογίες, εκδοθείσα με Προεδρεύουσα την πρώτη

εναγομένη, η οποία την υπέγραψε την 23/1/2020, μετά την εκλογή

της ως Προέδρου της Δημοκρατίας, που έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΗΣ 10 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Συμβουλίου.

Κατά την προεκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο η πληρεξούσια

δικηγόρος του αιτούντος υπέβαλε προφορικών αίτημα αναβολής για τους

ακόλουθους λόγους: α) διότι η υπόθεση, ενώ είχε εισαχθεί στο αρμόδιο Δ’

Τμήμα και είχε προσδιορισθεί γι’ αυτήν εισηγητής και δικάσιμος και αφού στις

23.12.2019 χορηγήθηκε από την Πρόεδρο του Δ’ Τμήματος προσωριν’η

διαταγή αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, με πράξη

της Προέδρου του Δικαστηρίου διεγράφη από το πινάκιο της ορισθείσας

δικασίμου της 24.3.2020, εισήχθη στην Ολομέλεια και προσδιορίστηκε

εσπευσμένα για τη δικάσιμο της 10.1.2020, με νέο εισηγητή και βοηθούς

Εισηγητές, β) διότι ο αιτών υπέβαλε τρεις αιτήσεις, προκειμένου να λάβει

αντίγραφα του συνόλου των εγγράφων που υπάρχουν στην δικογραφία, τα δε

δυο πρώτα αιτήματά του απερρίφθησαν, ενώ το τρίτο έγινε εν μέρει δεκτό και

έτσι μόλις στις 8.1.2020 το μεσημέρι και ώρα 15:08 μπόρεσε η πληρεξούσια

δικηγόρος του, ύστερα από προφορικό διάβημά της στην Πρόεδρο του

Συμβουλίου της Επικρατείας, να λάβει αντίγραφα από τα στοιχεία του

φακέλου. Περαιτέρω, η πληρεξούσια του αιτούντος ανέφερε ότι στις 9.1.2020

υπέβαλε και τέταρτη αίτηση, με την οποία ζητούσε να λάβει αντίγραφα των

εγγράφων που δεν του είχαν χορηγηθεί, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του

περί λήψεως του συνόλου των εγγράφων που είχε προσκομίσει η Διοίκηση με

τις απόψεις της. Μεταξύ δε των εγγράφων που δεν χορηγήθηκαν ήταν και η

υπ΄αρ. Οικ. ΦΕΑ 1649/2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά με

την προσωρινή παράδοση στις Αρχές της Γαλλίας, για 3 μήνες και, εν

συνεχεία, έκδοση στις Αρχές του Ισραήλ, Ισραηλινού υπηκόου, με διαδικασία

εντελώς διαφορετική από αυτή που τον αφορούσε. Το συγκεκριμένο έγγραφο,

κατά τα προβαλλόμενα από την πληρεξούσια δικηγόρο, ήταν εξαιρετικά

σημαντικό, διότι φέρεται ότι χρησίμευσε ως «υπόδειγμα» για την περίπτωση

του αιτούντος. Επιπλέον, η πληρεξούσια δικηγόρος ανέφερε ότι η κρίση περί

49

μη χορήγησης εγγράφου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

ανήκει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς

και ότι επί της από 9.1.2020 αιτήσεώς του ο αιτών δεν έχει λάβει κάποια

απάντηση. Περαιτέρω, η πληρεξούσια δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν έχει

προσκομισθεί ο πλήρης φάκελος από τη Διοίκηση, όπως ότι δεν έχουν

προσκομισθεί τα διαβήματα και οι αιτήσεις ακροάσεως που ο αιτών είχε

καταθέσει στο καθ’ ου Υπουργείο, γ) διότι με την από 8.1.2020 αίτησή του ο

αιτών ζήτησε να λάβει γνώση «της προσδιορισθείσας σύνθεσης της Μείζονος

Ολομέλειας» για την δικάσιμο της 10 ης Ιανουαρίου 2020, όπως δικαιούται, για

την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός του, ωστόσο επί του αιτήματος αυτού

έλαβε την προφορική απάντηση από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της

Επικρατείας ότι η πράξη καθορισμού της συνθέσεως της Ολομέλειας αποτελεί

εσωτερικό έγγραφο, δ) προκειμένου ο αιτών να εκπροσωπηθεί και από τον

διορισθέντα την προτεραία της δικασίμου δεύτερο πληρεξούσιο δικηγόρο, τον

Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος την ημέρα της δικασίμου ήταν αιφνιδίως

ασθενής σε εμπύρετη κατάσταση, με υψηλό πυρετό και, ως εκ τούτου, δεν

μπορούσε να παρευρεθεί στο ακροατήριο, όπως μπορούσε να επιβεβαιώσει

συνεργάτης του προαναφερόμενου δικηγόρου, που παρίστατο στο ακροατήριο

και ε) προκειμένου να συνεκδικασθεί η υπόθεση με τη νέα αίτηση ακυρώσεως

που ο αιτών κατέθεσε την προτεραία της δικασίμου, ήτοι στις 9.1.2020, κατά

της φερόμενης ως «ορθής επανάληψης» της προσβαλλομένης αποφάσεως,

για την οποία δεν είχε ακόμη προσδιορισθεί εισηγητής και δικάσιμος.

Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στην εκπρόσωπο του καθ’ ου Υπουργού, η

οποία δήλωσε ότι δεν συναινεί στην αναβολή, ισχυριζόμενη ότι η υπόθεση

πρέπει να εκδικασθεί, διότι η κράτηση του αιτούντος λήγει στις 25.1.2020.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος δήλωσε ότι το Δικαστήριο θα αποσυρθεί σε

διάσκεψη για να αποφασίσει επί του ως άνω αιτήματος.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη για να εξετάσει το υποβληθέν αίτημα

αναβολής και έλαβε την ακόλουθη παρεμπίπτουσα απόφαση:

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

5/2020

1΄. Επειδή,ανεξαρτήτως του ότι το αίτημα αυτό δεν υποβλήθηκε εγγράφως,

όπως απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15

παρ. 3 και 21 παρ. 4 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας

(απόφαση 19/2013 του Συμβουλίου της Επικράτειας σε Ολομέλεια και

Συμβούλιο, Β’2462), το αίτημα αυτό απορρίπτεται ομοφώνως για τους

ακόλουθος λόγους:

2. Επειδή, στο άρθρο 14, παρ. 2 του π.δ 18/1989 (Α’ 8), όπως ισχύει μετά την

αντικατάσταση της παρ. 2 αρχικώς με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3900/2010 (Α’

213) και, εν συνεχεία, με το άρθρο 8, παρ. 5 του Ν. 4205/2013 (Α’ 242),

ορίζεται ότι: « Η Ολομέλεια είναι αρμόδια: α) Για ζήτημα ή υπόθεση που

παραπέμπεται ενώπιον της με απόφαση Τμήματος, πενταμελούς ή

επταμελούς συνθέσεως, λόγω μεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν

πρόκειται για θέματα γενικότερης σημασίας…β)…γ) Για κάθε υπόθεση, την

οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισάγει ενώπιό της για το λόγο του εδαφίου

α΄, ακόμη και αν η υπόθεση είχε εισαχθεί σε Τμήμα. Ο Πρόεδρος, όταν κρίνει

ότι η υπόθεση έχει όλως εξαιρετική σπουδαιότητα την εισάγει στην Ολομέλεια

με μείζονα σύνθεση, για την απαρτία της οποίας απαιτείται πάντως να

παρίστανται είκοσι πέντε (25) μέλη με αποφασιστική ψήφο. Εισηγητής στην

Ολομέλεια ορίζεται Σύμβουλος», ενώ στο άρθρο 20 του ίδιο προεδρικού

50

διατάγματος ότι: « Μετά την κατάθεση ένδικου μέσου ο Πρόεδρος με πράξη

του ορίζει εισηγητή ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο, καθώς και τη δικάσιμο η οποία

σημειώνεται στο πινάκιο και δίνει εντολή να ανακοινωθεί η δικογραφία στον

εισηγητή. Με την ίδια πράξη ορίζεται επίσης ο βοηθός εισηγητής του

Συμβούλου και, αν συντρέχει περίπτωση και του Προέδρου….» και, τέλος, στο

άρθρο 21 παρ. 1 ότι: « Με εντολή του Προέδρου κοινοποιούνται….αντίγραφο

του δικογράφου του ένδικου μέσου με μνεία της χρονολογίας κατάθεσης και

αντίγραφο της πράξης που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. Η

κοινοποίηση γίνεται με επιμέλεια της Γραμματείας είκοσι τουλάχιστον ημέρες

πριν από τη δικάσιμο. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να κάνει σύντμηση της

προθεσμίας σε περίπτωση κατεπείγοντος». Επιπλέον, στο άρθρο 12 του

Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζεται ότι: « 1. Ο Πρόεδρος

του σχηματισμού ορίζει τους εισηγητές και τους βοηθούς εισηγητές των

υποθέσεων, με βάση το αντικείμενο της υποθέσεως, την εμπειρία τους, καθώς

και τη συνολική επιβάρυνσή τους ενώπιον άλλων σχηματισμών, ιδίως της

Ολομέλειας, μεριμνώντας για την ίση επιβάρυνσή τους. Με τα ίδια κριτήρια

γίνεται και η μεταχρέωση των υποθέσεων. 2. Στις υποθέσεις που εισάγονται

απευθείας στην Ολομέλεια, εισηγητές ορίζονται, καταρχήν, σύμβουλοι που

υπηρετούν στο τμήμα, το οποίο θα ήταν αρμόδιο για την εκδίκασή τους. 3. Αν

ο Πρόεδρος του οικείου τμήματος είχε ήδη ορίσει εισηγητή σύμβουλο και

βοηθό εισηγητή, οι ίδιοι ορίζονται στην Ολομέλεια, 4….». Κατ’ ακολουθίαν των

διατάξεων αυτών, η διαγραφή με πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου της

υποθέσεως από το πινάκιο του ‘Δ Τμήματος και η εισαγωγή της στην πρώτη

δικάσιμο της Μείζονος Ολομελείας του Δικαστηρίου, λόγω της όλως

εξαιρετικής σπουδαιότητάς της, με εισηγητή τον Σύμβουλο Διομήδη

Κυριλλόπουλου, ο οποίος υπηρετεί στο Δ΄Τμήμα, που θα ήταν αρμόδιο για την

εκδίκασή της, και βοηθούς εισηγητές και με σύντμηση των προθεσμιών,

αποτελεί καθόλα νόμιμη ενέργεια και δεν συνιστά λόγο αναβολής της

υποθέσεως.

3. Επειδή, περαιτέρω, ως προς το ζήτημα της χορηγήσεως αντιγράφων των

εγγράφων της δικογραφίας, στο άρθρο 18 του Κανονισμού του Συμβουλίου

της Επικρατείας ορίζεται ότι: « 1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα, μέχρι το πέρας

της συζητήσεως και της τυχόν χορηγούμενης προθεσμίας για κατάθεση

υπομνήματος, να λαμβάνουν αντίγραφο των δικογράφων, των απόψεων της

Διοίκησης και εν γένει όλων των διαδικαστικών εγγράφων της υποθέσεως,

καθώς και της κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του π.δ/τος 18/89 εκθέσεως του

εισηγητή. 2. Απλά αντίγραφα των λοιπών στοιχείων της δικογραφίας

χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Προέδρου, εφόσον τούτο

επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής

προστασίας του ενδιαφερομένου, ύστερα από σχετική αίτηση, που τίθεται στην

δικογραφία.

Στην αίτηση προσδιορίζονται συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας και οι

λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η χορήγηση των αντιγράφων από το

Δικαστήριο». Εν προκειμένω, ο αιτών, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του,

κατέθεσε στις 3.1.2020 την Π 14/3.1.2020 αίτηση με την οποία ζητούσε να

λάβει πλήρη αντίγραφα των εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ.

πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, των οποίων έλαβε γνώση και

αντίγραφο στις 31/12/2019, καθώς την 30/12/2019 δεν κατέστησαν διαθέσιμες

για αντίγραφα μέχρι πέρατος του ωραρίου», ζητούσε δε να λάβει «πλήρη

γνώση και αντίγραφα του σχετικού φακέλου και όλων των εκεί περιεχομένων

51

εγγράφων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η μελέτη τους ή έστω να

επιχειρηθεί αυτή εντός των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων μέχρι την

εσπευσμένως προσδιορισθείσα δικάσιμο της 10/1/2020», σημειώνοντας ότι «

την 31/12/2019 αφέθηκε στο θάλαμο νοσηλείας (του) έγγραφο στην ελληνική,

του οποίου αγνοεί το περιεχόμενο και επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός

του». Το αίτημα αυτό απερρίφθη με την από 3.1.2020 πράξη του Προέδρου

του Δικαστηρίου, με την αιτιολογία ότι: «Έχει ήδη χορηγηθεί αντίγραφο των

απόψεων της Διοίκησης. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου είναι στη διάθεση του

πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη στο γραφείο του βοηθού εισηγητή.

Χορήγηση αντιγράφων είναι δυνατή κατά το άρ. 18 του Κανονισμού του

Δικαστηρίου εφόσον προσδιορίζονται συγκεκριμένα και οι λόγοι για τους

οποίους είναι αναγκαία». Κατόπιν αυτού, ο αιτών, δια της πληρεξουσίας

δικηγόρου του, κατέθεσε την Π 14/3.1.2020 αίτηση, με την οποία ζήτησε εκ

νέου την χορήγηση αντιγράφων όλων των εγγράφων που είχε προσκομίσει η

Διοίκηση, ώστε να λάβει γνώση τους και προετοιμάσει την υποστήριξη της

αιτήσεως του, ισχυριζόμενος ότι δια της άρνησης άμεσης χορήγησης

αντιγράφων του σχετικού φακέλου παρεμποδίζεται, κατά παραβίαση του

άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, η ακώλυτη πρόσβασή του στα έγγραφα του φακέλου της

υπόθεσής του και η εκ μέρους των νομικών παραστατών του πλήρης γνώση

τους, ότι εμποδίζεται η δια της λήψεως των αντιγράφων μετάφραση, ή έστω η

διερμηνεία, των εγγράφων, σε αυτόν, ως αιτούντα, στην μητρική του γλώσσα,

την ρώσικη, ενώ εξακολουθούσε να μην του έχει επιδοθεί η προσβαλλόμενη

στην γλώσσα που ομιλεί και κατανοεί, δηλαδή στην ρώσικη, ότι παρακωλυόταν

η ουσιαστική μελέτη των εγγράφων στον ελάχιστο χρόνο που υπολειπόταν

μέχρι τον προσδιορισθέντα χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως ακυρώσεως,

κατά την δικάσιμο της 10.1.2020, διότι μέχρι του πέρατος του ωραρίου εκείνης

της ημέρας υπολειπόταν λιγότερο από 1,5 ώρα και με τον τρόπο αυτό

αχρηστευόταν σε σχέση με την προετοιμασία αυτή ο χρόνος των 3 μη

εργασίμων ημερών, που ακολουθούσαν, απολύτως ζωτικών στο στάδιο αυτό,

καθώς, τέλος, και ότι εμποδιζόταν από το να αναθέσει και σε άλλους

πληρεξουσίους δικηγόρους τη μελέτη του φακέλου της υποθέσεώς του, ενώ

είχε σχετικό δικαίωμα κατά το νόμο και το Σύνταγμα. Την ίδια δε ημέρα

(δηλαδή στις 3.1. 2020) ο συνεργάτης της πληρεξουσίας δικηγόρου του

αιτούντος, Θεόδωρος Μαρκούρης, στον οποίο η τελευταία είχε χορηγήσει

σχετική εξουσιοδότηση (βλ. την από 2.1.2020 ευρισκόμενη στο φάκελο

εξουσιοδότηση), μελέτησε επί ώρες τα έγγραφα που απέστειλε η Διοίκηση για

την υπόθεση του αιτούντος με τις απόψεις της. Κατόπιν αυτών, με την από

7.1.2020 πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου απερρίφθη το αίτημα

χορήγησης αντιγράφων με την αιτιολογία ότι: « Το αίτημα έχει ήδη απαντηθεί

στην από 3.1.2020 πράξη μου. Δεν εμποδίζεται η ακώλυτη πρόσβαση στα

στοιχεία του φακέλου, δεδομένου ότι αυτά βρίσκονται στη διάθεση του

πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη, όπως ήδη έγινε. Κατά τα λοιπά

παραπέμπω στο άρ. 18 του ισχύοντος Κανονισμού του Δικαστηρίου». Μετά δε

τα ανωτέρω, ο αιτών, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του, κατέθεσε την Π

55/7.1.2020 αίτηση, με την οποία ζήτησε εκ νέου την χορήγηση αντιγράφων

όλων των εγγράφων που προσκόμισε η Διοίκηση, ισχυριζόμενος ότι οι λόγοι

που ζητεί την χορήγηση αυτών είναι προφανείς και εκτίθενται αναλυτικά στις

προηγούμενες αιτήσεις του και ότι η άρνηση απάντησης ή η απόρριψη των

αιτήσεών του τον «περιάγει σε θέση παραβίασης του δικαιώματός του σε

δίκαιη δίκη και σε συνθήκες εκδίκασης της υπόθεσης σε πλαίσιο “εκτάκτου

52

ανάγκης”, με κάμψη των δικονομικών εγγυήσεων εκπροσώπησής του». Την

ίδια δε ημέρα (δηλαδή στις 7.1.2020) η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος

με τον ανωτέρω συνεργάτη της μελέτησαν επί περίπου τρεις (3) ώρες τα

στοιχεία του φακέλου που είχε αποστείλει η Διοίκηση με τις απόψεις της.

Ακολούθως, και μετά από τις προφορικές εξηγήσεις της πληρεξουσίας

δικηγόρου του αιτούντος η ανωτέρω Π55/7.1.2020 αίτηση έγινε εν μέρει δεκτή

με την από 8.1.2020 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με

την εξής αιτιολογία: «Εγκρίνεται η χορήγηση αντιγράφων του φακέλου τα

οποία αναφέρονται και στηρίζουν την προσβαλλόμενη πράξη και συνδέονται

με αυτή, κατόπιν δε αυτού, την ίδια ημέρα και ώρα 15.08 χορηγήθηκαν στην

πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων του

φακέλου. Στη συνέχεια, ο αιτών, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του,

κατέθεσε την Π 111/9.1.2020 αίτηση περί χορηγήσεως αντιγράφων των

εγγράφων που δεν του χορηγήθηκαν, ισχυριζόμενος ότι δεν χορηγήθηκαν

«αποδεικτικά επίδοσης που αφορούν την διαδικασία έκδοσής του, από όπου

φαίνεται ότι κλητευόταν διερμηνέας, τύπος ο οποίος δεν τηρήθηκε για την

έκδοση και επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης» καθώς και η υπ’ αρ.

πρωτ. Οικ. ΦΕΑ 1649/2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά με

την προσωρινή παράδοση στις Αρχές της Γαλλίας, για 3 μήνες και, εν

συνεχεία, έκδοση στις Αρχές του Ισραήλ, Ισραηλινού υπηκόου, το οποίο, κατά

τα προσβαλλόμενα στο αίτημα, ήταν εξαιρετικά σημαντικό, διότι φέρεται ότι

χρησίμευε ως «υπόδειγμα» για την περίπτωση του αιτούντος, ενώ δεν

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αφού εκείνη η περίπτωση αφορούσε

προσωρινή και για βραχύτατη διάρκεια παράδοση στην Γαλλία, με τη

συναίνεση του Ισραήλ, που ήταν το Κράτος της υπηκοότητας, ενώ στη δική

του περίπτωση είχε αποφασισθεί μια άνευ προθεσμίας και αορίστου διάρκειας

διαδικασία διαδοχικής έκδοσης σε δύο διαφορετικές τρίτες χώρες (Γαλλία,

ΗΠΑ), με ενδιάμεση επ’ αόριστον κράτησή του και επαναμεταγωγή του στην

Ελλάδα, χωρίς τη συναίνεση και με την σθεναρή αντίδραση του κράτους της

υπηκοότητάς του, δηλαδή της Ρωσίας. Το τελευταίο αυτό αίτημα απερρίφθη

προφορικώς από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, προεχόντως διότι το έγγραφο

αντίγραφο του οποίου ζητούσε ο αιτών άσχετο με την υπόθεσή του και σε κάθε

περίπτωση αφορούσε τρίτο πρόσωπο. Με τα δεδομένα αυτά, η χορήγηση

αντιγράφων εκ του φακέλου της Διοικήσεως στην πληρεξουσία δικηγόρο του

αιτούντος με τις ανωτέρω πράξεις της Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας επί των σχετικών αιτήσεων έγινε κατά τα οριζόμενα στον νόμο και

τον ισχύοντα Κανονισμό του Δικαστηρίου. Ειδικότερα, στην πληρεξουσία του

αιτούντος χορηγήθηκαν στις 8.1.2020 αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου

που αναφέρονται και στηρίζουν την προσβαλλομένη πράξη και συνδέονται με

αυτή, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο εξουσιοδοτηθείς από αυτή συνεργάτης της

μελέτησαν επί τόπου τον φάκελου. Επομένως, η μη χορήγηση αντιγράφων

των εγγράφων που υπήρχαν στον φάκελο και δεν συνδέονται με την υπόθεση

δεν συνιστά λόγο αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, λαμβανομένου

υπ΄ όψει ότι έχει παρασχεθεί η δυνατότητα επιτόπιας μελέτης του φακέλου και

του συνόλου των ευρισκομένων σε αυτό εγγράφων όπως και έγινε.

4. Επειδή, περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 22

παρ.1 του π.δ 18/1989 και του άρθρου 15 παρ. 1 του Κανονισμού του

Δικαστηρίου προκύπτει ότι είναι στην αρμοδιότητα του εισηγητή και του

βοηθού εισηγητή η συγκέντρωση των στοιχείων του φακέλου και ότι εφόσον

αυτά κρίνονται επαρκή η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση. Εν προκειμένω,

53

ο εισηγητής Σύμβουλος πρότεινε να συζητηθεί η υπόθεση διότι είναι ώριμη για

συζήτηση και δεν ευσταθεί ο προσβαλλόμενος λόγος αναβολής. Κατόπιν

αυτού, το Δικαστήριο κρίνει ότι, ο προσβαλλόμενος ισχυρισμός, κατά τον

οποίο δεν είναι πλήρης ο φάκελος, δεν συνιστά λόγο αναβολής της συζήτησης

της υπόθεσης, δεδομένου ότι η Ολομέλεια διατηρεί τη δυνατότητα, εφόσον

κατά τη διάσκεψη διαπιστωθεί σχετική ανάγκη, να αναβάλει την έκδοση

οριστικής αποφάσεως και να διατάξει τη συμπλήρωση του φακέλου της

υπόθεσης.

5. Επειδή, από το άρθρο 5 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας

προκύπτει ότι οι πίνακες συμμετοχής καθορίζονται από τον Πρόεδρο του

αρμόδιου σχηματισμού στην αρχή του δικαστικού έτους, περιλαμβάνουν

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ανά δικάσιμο και συνιστούν εσωτερικό

έγγραφο του Δικαστηρίου. Περαιτέρω η τελική σύνθεση του Δικαστηρίου

προκύπτει το πρωί της δικασίμου, ενόψει τυχόν έκτακτων λόγων (ασθενείας

κλπ) και δηλώσεων κωλυμάτων εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών. Εν

προκειμένω, ο πίνακας συμμετοχών της Ολομελείας για το έτος 2020

διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. Ολομελείας για το έτος 2020

διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ 383/24.10.2019 έγγραφο της Προέδρου

του Δικαστηρίου στους Αντιπροέδρους, Συμβούλους και Παρέδρους του

Δικαστηρίου στις 24.10.2019, προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν τυχόν

παρατηρήσεις τους μέχρι τις 31.10.2019 και, ακολούθως, μετά την πάροδο της

ταχθείσης προθεσμίας με το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 393/4.11.2019 έγγραφο της

Προέδρου του Δικαστηρίου διαβιβάστηκε στους ανωτέρω ο οριστικός πίνακας

συμμετοχών της Ολομέλειας γι το έτος 2020. Περαιτέρω, από τα ορισθέντα

δυνάμει των πινάκων αυτών τακτικά μέλη για τη δικάσιμο της 10 ης Ιανουαρίου

2020, ο μεν Σύμβουλος Γ. Ποταμιάς τελεί σε μακρά αναρρωτική άδεια, η δε

Σύμβουλος Α. Σδράκα το πρωί της δικασίμου δήλωσε κώλυμα λόγω αιφνίδιας

ασθένειας, ως εκ τούτου εκλήθησαν να συμμετάσχουν στη σύνθεση του

Δικαστηρίου ως τακτικά πλέον μέλη οι ορισθείσες για τη δικάσιμο αυτή

αναπληρωματικά μέλη Σύμβουλοι Ο. Παπαδοπούλου και Α. Μίντζια. Κατόπιν

αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ομοφώνως ότι η μη γνώση της σύνθεσης πριν τη

δικάσιμο δεν συνιστά λόγο αναβολής της υποθέσεως, δοθέντος ότι αυτή θα

γνωστοποιηθεί στην πληρεξουσία του αιτούντος.

6. Επειδή, περαιτέρω, ο ορισμός και δεύτερου πληρεξουσίου δικηγόρου την

παραμονή της δικασίμου και η επίκληση λόγου ασθενείας του δεν συνιστούν

νόμιμο λόγο αναβολής, εφόσον ο αιτών διαθέτει από μακρόυ διορισμένη

πληρεξούσια δικηγόρο (βλ. υπ’ αρ. 7375/23.12.2019 και με αρ. εισερ. Στο

Συμβούλιο της Επικρατείας Π 7694/24.12.2019 ειδικό συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο έγγραφο), η οποία παρίσταται και τον εκπροσωπεί κατά την

ορισθείσα δικάσιμο.

7. Επειδή, κατά την διάσκεψη ο Εισηγητής της υποθέσεως ανέφερε ότι η νέα

αίτηση ακυρώσεως που κατέθεσε ο αιτών την προτεραία της δικασίμου

στρέφεται κατά ταυτάριθμης με την προσβαλλόμενη στην κρινόμενη υπόθεση

πράξεως, η οποία εξεδόθη σε ορθή επανάληψη της προσβαλλομένης, ως

προς την τελευταία παράγραφό της, όπου η φράση «από τις Αρχές των

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» αντικαταστάθηκε με τη φράση «από τις

Αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Περαιτέρω, κατά την άποψη του εισηγητή,

η «ορθή επανάληψη» της προσβαλλομένης συνιστά διόρθωση πρόδηλου

σφάλματος και όχι νέα αυτοτελή πράξη της Διοικήσεως. Επιπλέον, εκ πρώτης

όψεως, με την νέα αίτηση ακυρώσεως προβάλλονται οι ίδιοι λόγοι ακυρώσεως

54

που εμπεριέχονται στην πρώτη αίτηση ακυρώσεως, όπως αυτή

συμπληρώθηκε με το δικόγραφο προσθέτων λόγων. Κατόπιν αυτών, το

Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής της υποθέσεως ούτε για

τον λόγο αυτό.

8. Επειδή, τέλος, οι υποθέσεις που εισάγονται λόγω σπουδαιότητας ενώπιον

της Ολομέλειας, προετοιμάζονται κατά προτεραιότητα, και αναβάλλονται μόνο

για σοβαρό λόγο (παρεμπίπτουσα απόφαση Ολομέλειας 51/2015), στην

προκειμένη δε περίπτωση, οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν συνιστούν σοβαρούς

λόγους αναβολής.

9. Επειδή, κατόπιν όλων των ανωτέρω, και δεδομένου του κατεπείγοντος

χαρακτήρα της υποθέσεως, κατά τα αναφερθέντα από την εκπρόσωπο του

καθ΄ ου Υπουργού, το αίτημα αναβολής που υπεβλήθη προφορικώς από την

πληρεξουσία του αιτούντος κατά την προεκφώνηση της υποθέσεως ,

ανεξαρτήτως του παραδεκτού του, ως εκ του τρόπου υποβολής του

(προφορικώς στο ακροατήριο), πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απορριφθεί.

Οίκοθεν νοείται ότι το Δικαστήριο διατηρεί τη δυνατότητα, όπως σε κάθε

υπόθεση, να αναβάλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως, εφόσον στην

διάσκεψη διαπιστώσει την ανάγκη αυτή για λόγους συμπλήρωσης των

στοιχείων του φακέλου ή συνεκδίκασης.

Διά ταύτα

Αποφασίζει τη συζήτηση της κρινόμενης υποθέσεως σύμφωνα με το σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση

της 10 ης Ιανουαρίου 2020.

2) Η υπ’αρ. 6/2020 Απόφαση, με Προεδρεύοντα τον δεύτερο

εναγόμενο και με συμμετοχή των 29 ης και 30ής εναγομένων,

περιέχουσα ομοίως προσχηματικές και αβάσιμες αιτιολογίες, που

έχει, επί λέξει, ως εξής:

Αριθμός 6/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

της 10ης Ιανουαρίου 2020

Αριθμός 6/2020

Έ κ θ ε σ η Π ρ α κ τ ι κ ώ ν

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, η πληρεξούσια δικηγόρος

του αιτούντος αμφισβήτησε τη νομιμότητα διαφόρων διαδικαστικών επί

της υποθέσεως ενεργειών της Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας. Ανέφερε επίσης ότι κακώς μετείχε στη σύνθεση του

Δικαστηρίου ο Σύμβουλος της Επικρατείας Βασίλειος Ανδρουλάκης, για

το λόγο ότι είναι “νομικός σύμβουλος” του Υπουργού Δικαιοσύνης, που

είναι ο αντίδικος του αιτούντος στη συγκεκριμένη δίκη. Κατόπιν τούτου

το Δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη, κατά την οποία ο Σύμβουλος

της Επικρατείας Βασίλειος Ανδρουλάκης ζήτησε από το Δικαστήριο να

αποφανθεί εάν συντρέχει λόγος εξαίρεσής του και αποχώρησε,

55

αντικαταστάθηκε δε από τη Σύμβουλο της Επικρατείας Χριστίνα Σιταρά.

Μετά ταύτα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κάλεσε την

Ολομέλεια να εξετάσει εάν συντρέχει στο πρόσωπό της λόγος

εξαιρέσεως από λόγους αναγόμενους στη δυνατότητά της να εκδικάσει

τη συγκεκριμένη υπόθεση εφόσον αμφισβητήθηκε η αμεροληψία της.

Κατόπιν τούτου αποχώρησε από τη διάσκεψη και η Πρόεδρος και στη

θέση της εισήλθε η Σύμβουλος της Επικρατείας Ευσταθία Σκούρα, χρέη

δε προεδρεύοντος άσκηση προσωρινά ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Ράντος. Κατόπιν τούτου το Δικαστήριο με την ως άνω

σύνθεση εξέτασε τα δύο ζητήματα, η κρίση του δε επ’ αυτών είναι η

εξής:

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

6/2020

1) Επί του αιτήματος της Προέδρου του Δικαστηρίου, το

Δικαστήριο αποφαίνεται ομοφώνως ότι δεν συντρέχει λόγος εξαιρέσεώς

της, κατά το άρθρο 52 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., το οποίο εφαρμόζεται εν

προκειμένω δυνάμει του άρθρου 40 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α’ 8),

δεδομένου ότι όλες οι μέχρι τώρα διαδικαστικές της ενέργειες

προβλέπονται από τις κείμενες για το Δικαστήριο διατάξεις (π.δ.

18/1989, Κανονισμός του Δικαστηρίου – Απόφαση 19/2013 του

Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο, ΦΕΚ Β’

2462, όπως ισχύει), σε κανένα δε σημείο η όλη συμπεριφορά της στην

υπόθεση δεν γεννά οποιαδήποτε υπόνοια μεροληψίας.

2) Επί του ζητήματος που αφορά τον Σύμβουλο της Επικρατείας

Βασίλειο Ανδρουλάκη, η Ολομέλεια διαπίστωσε ότι ο εν λόγω

Σύμβουλος, με το βαθμό τότε του Παρέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας, αποσπάστηκε για τη στελέχωση της Ειδικής Νομικής

Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με προεδρικό διάταγμα της

5.12.2012 (ΦΕΚ Γ’ 1352), δυνάμει της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 10

του ν. 2331/1995 όπως ίσχυε. Η απόσπαση αυτή έγινε κατόπιν της

33/2012 απόφασης του ΑΔΣΔΔ, με την οποία η εν λόγω διάταξη

κρίθηκε συμπορευόμενη με το Σύνταγμα. Η απόσπαση παρατάθηκε με

το από 16.4.2015 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Γ’ 422) για τη στελέχωση

του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου, έγινε δε

κατόπιν της 1/2015 αποφάσεως του ΑΔΣΔΔ. Τέλος, η απόσπαση

παρατάθηκε εκ νέου με το προεδρικό διάταγμα της 17.3.2016 (ΦΕΚ Γ’

292/31.3.2016) για επτά (7) ακόμη μήνες, κατόπιν της 6/2016

αποφάσεως του ΑΔΣΔΔ. Όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στην

Υπηρεσία στοιχεία, η απόσπαση αυτή διεκόπη οριστικά στις 7.11.2016,

οπότε ο Β. Ανδρουλάκης επέστρεψε στο Δικαστήριο. Εν προκειμένω,

δηλαδή, η εν λόγω απόσπαση του ήδη Συμβούλου Β. Ανδρουλάκη είχε

λήξει σε χρονικό σημείο που απέχει πολύ από τον χρόνο έκδοσης της

προσβαλλόμενης πράξης (19.12.2019) αλλά και από την έναρξη της

όλης διαδικασίας έκδοσης του αιτούντος, ο οποίος συνελήφθη στην

Ελλάδα στις 25.7.2017. Κατόπιν τούτου η Ολομέλεια κρίνει ομοφώνως

ότι δεν συντρέχει, εν πάση περιπτώσει, λόγος εξαιρέσεως ή αποχής του

Συμβούλου Β. Ανδρουλάκη από την εκδίκαση της συγκεκριμένης

υποθέσεως.

56

Δ ι ά τ α ύ τ α

1) Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει λόγος εξαιρέσεως της Προέδρου

Αικατερίνης Σακελλαροπούλου και του Συμβούλου Βασιλείου

Ανδρουλάκη.

2) Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε

δημόσια συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2020.

3) Η υπ’ αρ. 7/2020 Απόφαση, εκδοθείσα με Προεδρεύουσα την

πρώτη εναγομένη, η οποία την υπέγραψε την 23/1/2020, μετά την

εκλογή της ως Προέδρου της Δημοκρατίας, περιέχουσα

προσχηματικές και αβάσιμες αιτιολογίες

Αριθμός 7/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

της 10ης Ιανουαρίου 2020

—————————————

Αριθμός 7/2020

Έ κ θ ε σ η Π ρ α κ τ ι κ ώ ν

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Συμβουλίου.

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, η πληρεξουσία δικηγόρος

του αιτούντος κατέθεσε την από 10.1.2020 αίτηση, ζητώντας, μετά την

ομόφωνη απόρριψη του πρώτου αιτήματος περί αναβολής της

υποθέσεως, και αφού έχει παρέλθει το ωράριο των υπηρεσιών του

Συμβουλίου της Επικρατείας, την αναβολή, άλλως τη διακοπή της

συζητήσεως της υποθέσεως για νέα δικάσιμο, για τους ακόλουθους

λόγους: α) προκειμένου να λάβει γνώση του συνόλου των

περιεχομένων στον φάκελο της υποθέσεως εγγράφων, καθώς έχει

χορηγηθεί μέρος μόνο των εγγράφων, μόλις την 8.1.2020 και ώρα

15:08, β) προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος προετοιμασίας της

εκπροσώπησης του αιτούντος, καθώς η υπόθεση εισάγεται στην

Ολομέλεια με πράξη ορισμού δικασίμου που εξεδόθη την 24.12.2019,

με την οποία η Πρόεδρος του Δικαστηρίου αφαίρεσε την υπόθεση από

το επιληφθέν και αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας,

διέγραψε την υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου της

24.3.2020, οπότε αυτή είχε προσδιορισθεί ενώπιον του αρμοδίου και

επιληφθέντος Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

συντέμνοντας τις προθεσμίες και αλλάζοντας τον εισηγητή της

υποθέσεως που είχε ορισθεί, γ) προκειμένου η κρινόμενη αίτηση να

συνεκδικασθεί με την από 9.1.2020 και με αριθμό καταθέσεως

99/9.1.2020 αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο αιτών κατά της

φερόμενης ως “ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ως προς την τελευταία

57

παράγραφο της απόφασης)” της από 19.12.2029 υπ’ αριθμ. πρωτ.

92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1795 αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης,

αναφέροντας, περαιτέρω, ότι στον φάκελο που απέστειλε η Διοίκηση

στο Δικαστήριο δεν περιέχονται πλείστα έγγραφα της υποθέσεως του

αιτούντος, όπως τα διαβήματα και οι αιτήσεις του προς τον Υπουργό

Δικαιοσύνης, κάθε σχετικό με τις αιτήσεις έγγραφο που έχει επίσης

κατατεθεί ή που έχει προκύψει κατά τον χειρισμό τους, τα κατατεθέντα

από την πληρεξουσία του αιτούντος έγγραφά του, η εντελώς πρόσφατη

(από 20.12.2019) αίτηση ανάκλησης της προσβαλλομένης υπουργικής

αποφάσεως, η “Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης περί Ασκήσεως ή μη

Ενδίκου Μέσου” του Υπουργού Δικαιοσύνης και η τυχόν απάντηση που

έλαβε ο τελευταίος, καθώς και, τέλος, τα έγγραφα που αποδεικνύουν

αποστολή στοιχείων στον Οικονομικό Εισαγγελέα, στα οποία

αναφέρεται η Διοίκηση με τις απόψεις της χωρίς να τα προσκομίζει, δ)

προκειμένου να μπορέσει να εκπροσωπηθεί και από τον δεύτερο

διορισθέντα την προτεραία της δικασίμου πληρεξούσιο δικηγόρο του

Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι ασθενής σε εμπύρετη

κατάσταση, με υψηλό πυρετό, όπως βεβαιώθηκε ενώπιον του

Δικαστηρίου του από τον παριστάμενο συνεργάτη του και την

πληρεξουσία του αιτούντος, ε) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η

συζήτηση σε συνθήκες νηφαλιότητας και μη κόπωσης του Δικαστηρίου

και των παραγόντων της δίκης και στ) προκειμένου να ασκηθούν τα

δικαιώματα του αιτούντος σε σχέση με τη σύνθεση του Δικαστηρίου, με

δεδομένο ότι ήδη διαπιστώνεται ότι στη σύνθεση που αποφάσισε την

απόρριψη του πρώτου αιτήματος αναβολής μετείχε πρόσωπο που

όφειλε να είχε δηλώσει αποχή και, ειδικότερα, ο διατελέσας από

Ιανουάριο 2013 αποσπασμένος σύμβουλος στην Ειδική Νομική

Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Βασίλειος Ανδρουλάκης, που

δεν είναι βέβαια νοητό να μετέχει στη σύνθεση που αποφασίζει για

υποθέσεις με μοναδικό διάδικο το Υπουργείο του οποίου υπήρξε

σύμβουλος.

Κατόπιν τούτου το Δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη,

εξέτασε τα τιθέμενα με την αίτηση αναβολής, άλλως διακοπής της

συζητήσεως της υποθέσεως, ζητήματα και αποφάσισε τα εξής:

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ Αποφαση

7/2020

Οι υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ λόγοι απερρίφθησαν ήδη από το

Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. 5/2020 παρεμπίπτουσα απόφασή του

κατά την εξέταση του πρώτου αιτήματος αναβολής, ενώ ο υπό στοιχείο

στ’ λόγος απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 6/2020 παρεμπίπτουσα

απόφαση του Δικαστηρίου. Τέλος, ο υπό στοιχείο ε’ λόγος είναι

απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η πρόοδος της διαδικασίας επαφίεται

στην κρίση του Δικαστηρίου.

Δ ι α τ α ύ τ α

Αποφασίζει τη συζήτηση της κρινόμενης υποθέσεως, σύμφωνα

με το σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε

δημόσια συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2020.

58

4) Η υπ’ αρ. 8/2020 Απόφαση, εκδοθείσα με Προεδρεύοντα τον

δεύτερο εναγόμενο και με συμμετοχή της 29 ης εναγομένης,

περιέχουσα προσχηματικές και αβάσιμες αιτιολογίες:

Αριθμός 8/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

της 10ης Ιανουαρίου 2020

Αριθμός 8/2020

Έ κ θ ε σ η Π ρ α κ τ ι κ ώ ν

Κατά τη συνέχιση της συζήτησης στο ακροατήριο, μετά την απαγγελία

της υπ’ αριθμ. 7/2020 παρεμπίπτουσας απόφασης του Δικαστηρίου, η

πληρεξουσία δικηγόρος του αιτούντος κατέθεσε, δυνάμει του υπ’ αριθμ.

7.387/9.1.2020 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ε.

Καραγεωργοπούλου, αίτημα εξαιρέσεως της Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας για τους αναφερόμενους σε αυτό λόγους, καθόσον, κατά τα

προβαλλόμενα, επέδειξε, στα πλαίσια της προδικασίας, μεροληπτική

συμπεριφορά, με συνέπεια να υφίστανται σοβαρές ενδείξεις μεροληψίας της

εναντίον του αιτούντος και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου

από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι λόγοι αυτοί είναι, κατά τα

εκτιθέμενα στο αίτημα, οι εξής: α) ότι αφαίρεσε αιφνιδίως την υπόθεση και το

φάκελο από το επιληφθέν και αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της

Επικρατείας, διέγραψες την υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου

της 24.3.2020 και την προσδιόρισε εσπευσμένα ενώπιον της Μείζονος

Ολομέλειας του Δικαστηρίου για τη δικάσιμο της 10.1.2020, συντέμνοντας τις

προθεσμίες και αλλάζοντας τον εισηγητή της υπόθεσης, παρεμβαίνοντας

δηλαδή στο δικαίωμα του αιτούντος να δικασθεί από το φυσικό δικαστή (Δ’

Τμήμα του Δικαστηρίου) και παραβιάζοντας το δικαίωμά του να έχει τον

απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσει την εκπροσώπησή του, να μελετήσει τις

απόψεις της Διοίκησης και το σχετικό φάκελο, να καταθέσει πρόσθετους

λόγους Κ.Λπ. Η παρέμβαση δε αυτή είχε, κατά τα προβαλλόμενα, ως

αποτέλεσμα η αρχικώς επιληφθείσα Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος που εξέδωσε

την απόφαση περί αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης να μην

μετέχει στη σύνθεση, β) ότι την 3.1.2020 απέρριψε την υπ’ αρ. πρωτ.

Π14/3.1.2020 αίτηση περί λήψης των εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με

τις απόψεις της με την ιδιόγραφη αιτιολογία ότι: “Έχει ήδη χορηγηθεί

αντίγραφο των απόψεων της Διοίκησης. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου είναι

στη διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη στο γραφείο του βοηθού

Εισηγητή. Χορήγηση αντιγράφων είναι δυνατή κατά το άρ. 18 του Κανονισμού

του Δικαστηρίου εφόσον συγκεκριμένα προσδιορίζονται και οι λόγοι για τους

οποίους είναι αναγκαία”, πράγμα που ήταν ψευδές. Καθώς η σχετική

απόρριψη έγινε γνωστή ελάχιστη ώρα προ της λήξης του ωραρίου την

Παρασκευή 3.1.2020, ενώ την Πέμπτη 2.1.2020 ο φάκελος δεν ήταν

59

διαθέσιμος προς μελέτη, καθώς η βοηθός Εισηγήτρια απουσίαζε, γ) ότι την

7.1.2020 απέρριψε την υπ’ αρ. πρωτ. Π 21/3.1.2020 δεύτερη αίτηση περί

λήψης αντιγράφων των σχετικών εγγράφων με την ιδιόγραφη αιτιολογία: “Το

αίτημα έχει ήδη απαντηθεί στην από 3.1.2020 πράξη μου. Δεν εμποδίζεται η

ακώλυτη πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου, δεδομένου ότι αυτά βρίσκονται

στη διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη, όπως ήδη έγινε. Κατά τα

λοιπά παραπέμπω στο άρ. 18 του ισχύοντος Κανονισμού του Δικαστηρίου”,

ενώ η ανωτέρω περιγραφή ήταν ψευδής, αφού αντιθέτως εμποδίστηκε η

ακώλυτη πρόσβαση στα έγγραφα εκ μέρους της πληρεξουσίας δικηγόρου, η

οποία στερήθηκε τη δυνατότητα να τα μελετήσει μέχρι και τις 8.1.2020, ο δε

αιτών δεν έχει μέχρι σήμερα γνώση κανενός εγγράφου, αφού είναι

κρατούμενος, νοσηλευόμενος και δεν γνωρίζει την ελληνική. Εκτίθεται επίσης

στο αίτημα ότι είναι ψευδής η αναφορά “όπως ήδη έγινε”, αφού ουδεμία μελέτη

των εγγράφων είχε γίνει από την πληρεξουσία δικηγόρο μέχρι τις 3 μμ της

7.1.2020, δ) ότι την 8.1.2020 απέρριψε εν μέρει την υπ’ αρ. πρωτ. Π

55/7.1.2020 νέα αίτηση χορήγησης εγγράφων, χωρίς έγγραφο απάντηση και

χωρίς αιτιολογία, δεχόμενη την χορήγηση μέρους μόνον των εγγράφων του

φακέλου και απαγορεύοντας τη χορήγηση αντίγραφων κρισίμων εγγράφων, ε)

ότι την 9.1.2020 αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τη σύνθεση της Μείζονος

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δικασίμου 10.1.2020, παρά την

υποβληθείσα υπ’ αρ. πρωτ. Π 848/8.1.2020 σχετική αίτηση, χωρίς έγγραφη

απάντηση και χωρίς αιτιολογία, ενώ κατά την ίδια ημερομηνία, κατά τα

εκτιθέμενα στο αίτημα, δήλωσε προς την πληρεξουσία δικηγόρο του αιτούντος

ότι “ο λόγος που προσδιόρισε την αίτηση ακύρωσης εσπευσμένα είναι ότι το

Δημόσιο ισχυρίζεται ότι στις 25/1/2020 λήγει ο χρόνος κράτησης”, παραδοχή

με βάση την οποία προκύπτει αφενός μεν ότι έχει προκαταλάβει την απόφαση

επί της υποθέσεως, αφετέρου δε ότι δέχεται ως συνταγματική την καθ’

υπέρβαση του 18μήνου και του άρθρου 6 παρ. 4 του Συντάγματος

προφυλάκιση του αιτούντος, στ) ότι συνολικά από τις 24.12.2019 μέχρι και τις

9.1.2020 ενήργησε και ενεργεί επιχειρώντας και κάμψει τις αρχές της δίκαιης

δίκης και να προσαρμόσει την εκδίκαση της υπόθεσης στις επιθυμίες της

Ελληνικής Κυβέρνησης και στις επιλογές εξωτερικής πολιτικής που ανήκουν

στην εκτελεστική εξουσία και ότι, ειδικότερα, επιδιώκει να εξασφαλίσει

εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες και συνταγματικές

προϋποθέσεις σε χρόνο ευθέως σχετιζόμενο με τις δύο συναντήσεις του

Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. (7.1.2020) και τον

Πρόεδρο της Γαλλίας (29.1.2020). Προς απόδειξη δε της αιτήσεως εξαιρέσεως

και των λόγων εξαιρέσεως επικαλέστηκε τα αναφερόμενα στην αίτηση

έγγραφα και μαρτυρίες. Επίσης, κατά τα εν συνεχεία εκτιθέμενα στο αίτημα, η

Πρόεδρος του Δικαστηρίου δήλωσε προφορικώς, στο στάδιο της

προεκφώνησης, ότι ειδικώς στον αιτούντα δεν θα χορηγηθεί προθεσμία μέχρι

τις 24.1.2019, όπως χορηγήθηκε σε άλλους διαδίκους, γεγονός που επιπλέον

προσδίδει διάθεση “εκτελεστικής διεκπεραίωσης” της υπόθεσης.

Κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη, κατά την

οποία η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποχώρησε και στη θέση

της εισήλθε η Σύμβουλος της Επικρατείας Χριστίνα Σιταρά χρέη δε

προεδρεύοντος άσκησε προσωρινά ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος Αθανάσιος

Ράντος. Το Δικαστήριο με την ως άνω σύνθεση εξέτασε το υποβληθέν αίτημα

εξαίρεσης και αποφάσισε ως εξής:

60

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

8/2020

Τα πλείστα των τιθεμένων ζητημάτων ετέθησαν ήδη στο Δικαστήριο

κατά την εξέταση του ζητήματος τυχόν συνδρομής λόγου εξαιρέσεως ή

αποχής από τη συζήτηση που έθεσε η ίδια η Πρόεδρος του Δικαστηρίου και

επί των οποίων ήδη αποφάνθηκε το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. 6/2020

παρεμπίπτουσα απόφασή του. Ειδικότερα επί των επιμέρους ισχυρισμών το

Δικαστήριο έκρινε ότι: 1) οι εκτιθέμενες στα στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ ενέργειες

της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στοιχούν απολύτως προς τα

οριζόμενα στην παρ. 2 στοιχ. Β’ του άρθρου 14, στο τελευταίο εδάφιο της παρ.

1 του άρθρου 21 του π.δ. 18/1989, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 12, των παρ.

1 και 2 του άρθρου 18, την παρ. 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού του

Δικαστηρίου, 2) επί του αιτήματος χορηγήσεως αντιγράφου της συνθέσεως

δίδεται απάντηση με την υπ’ αριθ. 5/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση, 3) το υπό

στοιχείο στ’ έχει γενικό χαρακτήρα, δεν αποτελεί αυτοτελή αιτίαση και

αντιμετωπίζεται με τις επιμέρους απαντήσεις των παρεμπιπτουσών

αποφάσεων.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση εξαιρέσεως.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια

συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2020.

5) Οι υπ’ αρ. 14 και 14 α παρεμπτίπτουσες αποφάσεις και πρακτικά,

με Προεδρεύοντα τον 2 ο εναγόμενο και με σιωπηρή και

προσχηματική απόρριψη των αιτημάτων μου για νέα διεξαγωγή

της δίκης ενώπιον νέας συνθέσεως, αφού είχαν με τον πλέον

περίτρανο τρόπο επιβεβαιωθεί οι καταγγελίες μου κατά της

πρώτης εναγομένης

Αριθμός 14/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

της 20ής Ιανουαρίου 2020

——————————————————

Αριθμός 14/2020

Έ κ θ ε σ η Π ρ α κ τ ι κ ώ ν

Τα παραπάνω μέλη του Δικαστηρίου συνήλθαν στην αίθουσα

διασκέψεων του Δικαστηρίου για να διασκεφθούν επί της ως άνω

υποθέσεως, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 10ης Ιανουαρίου

2020, με εισηγητή τον Σύμβουλο Διομήδη Κυριλλόπουλο.

Ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος Αθ. Ράντος έθεσε το θέμα της

συνθέσεως του Δικαστηρίου, ενόψει της δηλώσεως (15.01.2020) της

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνης

61

Σακελλαροπούλου, η οποία είχε προεδρεύσει της συνθέσεως κατά την

συζήτηση της υποθέσεως κατά την ως άνω δικάσιμο, ότι αποδέχεται

την υποψηφιότητα για την εκλογή από την Βουλή στο αξίωμα του

Προέδρου της Δημοκρατίας και ότι εφεξής απέχει από την άσκηση των

δικαστικών της καθηκόντων. Το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα αφ’

ενός μεν να προεδρεύσει ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος Αθ. Ράντος, αφ’

ετέρου δε το υφιστάμενο κενό στη σύνθεση να καλυφθεί από τον

ορισθέντα ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος, Σύμβουλο κ. Ιωάννη

Σπερελάκη, ο οποίος καθίσταται τακτικό μέλος της συνθέσεως (βλ.

Άρθρο 26 του Ν. 3719/2008).

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό.

Αριθμός 14α/2020

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

της 20ης Ιανουαρίου 2020

———————————————————

Αποτελούμενο από τα μέλη του Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρο του

Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, Σ. Χρυσικοπούλου, Μ. Πικραμένο,

Ε. Νίκα, Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μ. Γκορτζολίδου, Γ.

Τσιμέκα, Π. Καρλή, Δ. Κυριλλόπουλο, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου,

Θ. Αραβάνη, Κ. Πισπιρίγκο, Α. Χλαμπέα, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζο, Χρ. Ντουχάνη,

Ελ. Παπαδημητρίου, Ο. Παπαδοπούλου, Μ. Σωτηροπούλου, Κ.

Κονιδιτσιώτου, Α. Μίντζια, Ι. Σπερελάκη, Ρ. Γιαννουλάτου (Α), Ιφ. Αργυράκη,

Β. Ανδρουλάκη, Σ. Κτιστάκη, Συμβούλους, Κ. Λαζαράκη, Δ. Βασιλειάδη και Σ.

Λαμπροπούλου (Α), Παρέδρους, Γραμματέας η Ελ. Γκίκα, Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα παραπάνω μέλη του Δικαστηρίου συνήλθαν στις 20 Ιανουαρίου

2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στην αίθουσα διασκέψεων του

Δικαστηρίου για να διασκεφθούν επί της υποθέσεως: Αλεξάντερ Βίννικ κατά

Υπουργού Δικαιοσύνης (Ε 3503/2019), η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο

της 10ης Ιανουαρίου 2020, με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Διομήδη

Κυριλλόπουλο.

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επί του υποβληθέντος με το κατατεθέν, μετά τη συζήτηση και εντός

της χορηγηθείσης από τον Πρόεδρο προθεσμίας από 16.1.2020, υπόμνημα

αιτήματος χορήγησης νέας προθεσμίας υπομνήματος, το Δικαστήριο

απορρίπτει το αίτημα δεδομένου ότι: α) η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται

από την ισχύουσα για το Συμβούλιο της Επικρατείας νομοθεσία, β) κατά γενική

δικονομική αρχή, κανένα αίτημα υποβαλλόμενο μετά την επ’ ακροατηρίου

συζήτηση, και μάλιστα αίτημα που αφορά παράταση προθεσμίας που

χορηγήθηκε εξίσου σε όλους τους διαδίκους, δεν γίνεται δεκτό, δεδομένου ότι,

προεχόντως, θα παραβίαζε τις αρχές της ισότητας των διαδίκων και της κατ’

62

αντιμωλία συζήτησης των υποθέσεων (βλ. την υπ’ αριθμ. 109/1996

παρεμπίπτουσα απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου σε συμβούλιο).

2. Επί του αιτήματος νέας συζήτησης της υποθέσεως λόγω

επιγενόμενης αλλαγής στη σύνθεση του Δικαστηρίου που ανέκυψε λόγω

κωλύματος της Προέδρου του Δικαστηρίου να μετάσχει στη διάσκεψη, το

αίτημα αυτό απορρίπτεται, δεδομένου ότι ο νόμος (άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ.

18/1989) ρητώς προβλέπει ότι τυχόν εν των μεταξύ κωλυόμενο ή και ελλειπόν

μέλος αναπληρώνεται από ήδη μετέχοντα για το σκοπό αυτό αναπληρωματικά

μέλη της σύνθεσης.

3. Επί του αιτήματος αποχής από τη σύνθεση της Προέδρου Α.

Σακελλαροπούλου και του Αντιπροέδρου Α. Ράντου λόγω αναγγελίας για την

πρώτη υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και για τον

δεύτερο της κατόπιν τούτου άσκησης καθηκόντων προεδρεύοντος στο

Δικαστήριο, τα αιτήματα αυτά πρέπει να απορριφθούν, προεχόντως, διότι τα

ως άνω εκτιθέμενα, αναγόμενα σε μεταβολές μη συνδεόμενες με την υπόθεση,

κατ’ ουδένα τρόπο συνιστούν λόγο αποχής από την εκδίκαση της.

4. Επί του προβαλλομένου με το υπόμνημα παραπόνου ότι δεν

χορηγήθηκε στην πληρεξουσία δικηγόρο έγγραφο με τη σύνθεση του

Δικαστηρίου που δίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση, το αίτημα αυτό πρέπει να

απορριφθεί, διότι το έγγραφο αυτό της χορηγήθηκε. Παρά δε τη χορήγηση

αυτή και τη γνώση, πλέον, των ονομάτων των δικαστών δεν υποβλήθηκε,

έστω και εκ των υστέρων άλλο αίτημα εξαιρέσεως. Εξάλλου, η συγκεκριμένη

σύνθεση του Δικαστηρίου προέκυψε με βάση τον, κατά το άρθρο 5 του

Κανονισμού του Δικαστηρίου, συντασσόμενο από την Πρόεδρο από την αρχή

του δικαστικού έτους πίνακα συμμετοχών στην Ολομέλεια, ο οποίος αποτελεί

εσωτερικό έγγραφο του Δικαστηρίου και ο οποίος, εν προκειμένω, τηρήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση τα ονόματα όλων των Συμβούλων της Επικρατείας (53

συνολικά) από τους οποίους συγκροτείται η εξ είκοσι επτά μελών Ολομέλεια

είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας και

προσιτά στον οποιονδήποτε διάδικο ή πολίτη, ο οποίος κατόπιν τούτου μπορεί

ακώλυτα να ασκήσει το δικαίωμά του να ζητήσει την εξαίρεση δικαστή εκ των

προτέρων, αν θεωρεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό του σχετικός λόγος. Για τον

αυτό λόγο πρέπει να απορριφθεί και το παράπονο ότι δεν της χορηγήθηκε

χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υποθέσεως για να

ταξινομήσει τα έγγραφά της, δεδομένου ότι το αίτημα αυτό που μάλιστα δεν

προβλέπεται από τον Κανονισμό του Δικαστηρίου, ικανοποιήθηκε και της

χορηγήθηκε υπερεικοσάλεπτο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, η επί της ουσίας

αγόρευση της πληρεξουσίας για την υπόθεση υπερέβη κατά πολύ το συνήθως

διατιθέμενο προς τούτο χρονικό διάστημα και διήρκεσε πλέον των δύο ώρων.

5. Τέλος, επί του παραπόνου αλλαγής της σειράς εκθέματος κατά τη

συζήτηση των υποθέσεων αυτό είναι αβάσιμο. Η σημειωθείσα μικρή

αντιμετάθεση επιμέρους υποθέσεων ανάγεται στην ευχέρεια του διευθύνοντος

τη συζήτηση, είναι συνήθης πρακτική για το Δικαστήριο, γίνεται για να

εξυπηρετηθούν ανακύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες (αλλαγή σύνθεσης λόγω

κωλύματος κ.λπ.) ή ανάγκες ομαδοποιήσεως διαφορετικών αλλά συναφών

υποθέσεων με διαφορετικό εισηγητή, ή άλλες ανάγκες (πρόταξη υποθέσεων

κ.λπ.) και δεν επηρεάζουν σε τίποτα την ουσία της εκδίκασης της υπόθεσης.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει τα υποβληθέντα με το από 16.01.2020 υπόμνημα αιτήματα.

63

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 20

Ιανουαρίου 2020.

Παρότι η τελική υπ’ αρ. 110/2020 απόφαση εκδόθηκε στις 23/1/2020 και

κατέστη διαθέσιμη- καθαρογεγραμμένη μόλις στις 4μμ, γεγονός πλήρως

διαπιστωμένο και αποδεδειγμένο, το οποίο βεβαιώνεται και από το από

23/1/2020 έγγραφο που υπογράφεται από τον τότε Προεδρεύοντα

Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεύτερο εναγόμενο, ενώ,

επιπλέον, για την άρση της δικαστικής προστασίας που μούείχε χορηγηθεί θα

έπρεπε να έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της

Επικρατείας, ωστόσο η Υπουργική Απόφαση Έκδοσής μου εκτελέσθηκε πριν

καν καθαρογραφεί η σχετική απόφαση και χωρίς να πληρούνται οι

προϋποθέσεις εκτελέσεώς της.

Για το λόγο αυτό, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 23/1/2020 είναι

εξαιρετικά αποκαλυπτικά: μου απαγορεύθηκε η επικοινωνία με την

πληρεξούσια δικηγόρο μου από το πρωί της 23/1/2020, βρέθηκα σε καθεστώς

στέρησης κάθε δυνατότητας επικοινωνίας και, περί τη 1 το μεσημέρι, ενώ

ευρισκόμουν στην τουαλέτα, εφόρμησαν στον θάλαμο νοσηλείας μου

αστυνομικοί οι οποίοι κατά κυριολεξία με άρπαξαν και με οδήγησαν εκτός

Νοσοκομείου, λέγοντάς μου ότι με πηγαίνουν στον Κορυδαλλό και πετώντας

τα ρούχα και τα βιβλία μου σε σακούλες σκουπιδιών. Οι συνθήκες αρπαγής

μου περιγράφονται σε σειρά αναρτήσεων της πληρεξουσίας δικηγόρου μου

κας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Παραθέτω κατωτέρω και τις αναρτήσεις της πληρεξουσίας μου, από την

επομένη της εκδικάσεως της υποθέσεώς μου ενώπιον των εναγομένων, μέχρι

την βίαιη παράδοσή μου στις αρχές της Γαλλίας, που φέρνουν στο φώς τις

πραγματικές διαστάσεις της υποθέσεως:

11 Ιανουαρίου 2020, 2:55 μμ.

Ο Αλεξάντερ Βίννικ δεν έχει δει το φως του ήλιου εδώ και 12 ημέρες, ενώ

βρίσκεται στην 23η ημέρα απεργίας πείνας.

Επιχειρείται η ψυχική και φυσική εξόντωσή του, με την άρνηση των πιο

βασικών δικαιωμάτων κάθε κρατουμένου.

Προχθές επιχειρήθηκε να εμποδισθούν οι ιατροί του Νοσοκομείου από το να

τον εξετάσουν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης και οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Αστυνομίας, που

διέταξαν και εκτελούν αυτό το βασανιστήριο είναι υπεύθυνοι για την υγεία και

τη ζωή του

Ακολουθεί η επιστολή που τους απέστειλα στις 6 Ιανουαρίου 2020, ανήμερα

των Φώτων, όταν του απαγορεύθηκε ο σύντομος προαυλισμός.

Η επιστολή παραμένει αναπάντητη μέχρι σήμερα και ο Αλεξάντερ,

κρατούμενος 30 μήνες στην Ελλάδα του 2020, χωρίς κατηγορία και χωρίς

ποινή, συνεχίζει να στερείται το δικαίωμα να αναπνεύσει καθαρό αέρα και να

δει το φως του ήλιου έστω για λίγα λεπτά:

—————————————-

64

Υπ´όψιν κκ. Σκλάβου Σπυρίδωνος, Γκόνου Βασιλείου και Υπουργού

Χρυσοχοΐδη Μιχαήλ, ως κατά νόμον υπεύθυνων για την ζωή, την ψυχική και

τη σωματική υγεία και τα δικαιώματα του κρατουμένου Αλεξάντερ Βίννικ:

Ο Αλεξάντερ Βίννικ δεν έχει προαυλισθεί εδώ και 6 ημέρες, αντίθετα με τους

κανονισμούς για την υγεία και ευημερία των κρατουμένων και παρά το γεγονός

ότι υπάρχει έγγραφη εντολή των ιατρών να προαυλίζεται για λόγους υγείας και

ψυχολογίας.

Εδώ και μιάμιση ώρα αναμένω να δοθεί έγκριση για να προαυλιστεί με την

παρουσία μου και με την παρουσία των αστυνομικών στους οποίους έχει

ανατεθεί η φύλαξή του- πρόκειται για ισχυρότατη δύναμη.

Με προφορική ενημέρωση ο υπασπιστής του κ. Σκλάβου κ. Χανιώτης

ισχυρίζεται ότι «απαγορεύεται ο προαυλισμός για λόγους ασφαλείας, με

εντολή του κ. Σκλάβου» ενώ ο Διοικητής της Εξωτερικής Φρουράς κ. Γκόνος

δεν απαντά σε κανένα τηλέφωνο, ούτε στους αστυνομικούς της φρουράς ούτε

στις δικές μου κλήσεις.

Είναι η τρίτη φορά, κατά το τελευταίο εικοσαήμερο που ζητείται προαυλισμός

και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, κατά παραβίαση της διεθνούς και

εσωτερικής νομοθεσίας και των εντολών των ιατρών, με αποτέλεσμα την

ακραία επιβάρυνση της ψυχολογίας του κ. Βίννικ. Πρόκειται για παράνομη,

απάνθρωπη και εκδικητική συμπεριφορά, προς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν

διώκεται καν στην Ελλάδα, ενώ δεν έχει ούτε δικαστεί ούτε καταδικασθεί για

κανένα αδίκημα. Κι όμως συναντά άρνηση ενός δικαιώματος που έχουν και οι

καταδικασθέντες για τα πιο βαριά αδικήματα και στις πιο βαριές ποινές.

Ζητώ συνεπώς να επικοινωνήσει άμεσα ο κ. Σκλάβος μαζί μου και να έχω

εγγράφως τη σχετική απαγόρευση, αιτιολογημένη και υπογεγραμμένη από

αυτόν, για να προβώ στις δέουσες νόμιμες ενέργειες.

Για κάθε επιδείνωση της υγείας και της ψυχολογίας του κρατουμένου και κάθε

συνέπειά της, φέρουν ακέραιη ευθύνη οι κκ. Σκλάβος, Γκόνος, Χανιώτης, ενώ

αυτονοήτως φέρει την πλήρη ευθύνη ο πολιτικός προϊστάμενος Υπουργός Μ.

Χρυσοχοΐδης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνήγορος υπεράσπισης του Αλεξάντερ Βίννικ

14 Ιανουαρίου 2020, 11:01 μμ.

Ένας άνθρωπος χωρίς δικαιώματα στην Ελλάδα…

Η συνέντευξή μου στο The Press Project για τον Αλεξάντερ Βίννικ και τη

Δικαιοσύνη με όρους προτεκτοράτου.

15 Ιανουαρίου 2020, 8:45 μμ.

Βασική αρετή του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα, του Προέδρου της

Δημοκρατίας, είναι το δημοκρατικό φρόνημα, η πίστη στο Σύνταγμα και η

υπεράσπισή του και φυσικά η αντίστασή του σε δελεαστικές προτάσεις ή

πιέσεις να κάμψει τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, κατά τις τελευταίες 22 ημέρες επέδειξε πλήρη

διαθεσιμότητα να κάμψει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Ανωτάτου

Δικαστηρίου και του κράτους δικαίου και να παραβιάσει τα δικαιώματα ενός

ανθρώπου, του Αλεξάντερ Βίννικ, εξυπηρετώντας την πολιτική ατζέντα του κ.

Μητσοτάκη και τις πιέσεις από πλευράς των Κυβερνήσεων ΗΠΑ και Γαλλίας.

Απέδειξε έτσι ότι δεν διαθέτει αυτήν την βασική αρετή της ικανότητας

αντίστασης σε αντισυνταγματικές πολιτικές πιέσεις. Κι ακόμη περισσότερο,

65

εμφανίσθηκε διατεθειμένη στην πράξη να σύρει ολόκληρο το Συμβούλιο της

Επικρατείας στην κατεύθυνση μιας εξόφθαλμα αντισυνταγματικής

σκοπιμότητας, θυσιάζοντας όχι μόνον τα δικαιώματα και ενδεχομένως τη ζωή

ενός ανθρώπου, αλλά και την ίδια την έννοια και το περιεχόμενο του Κράτους

Δικαίου στη χώρα μας, καθώς και της διάκρισης των εξουσιών.

Τη συγκεκριμένη εξέλιξη την είχα προβλέψει με δημόσια δήλωσή μου στις 24

Δεκεμβρίου 2019, την οποία παραθέτω πιο κάτω. Και με επόμενες δηλώσεις

μου (9/1/20, 10/1/20) περιέγραψα όλα όσα διέπραξε η κα Σακελλαροπούλου,

στους κρίσιμους χρόνους.

Η προταθείσα από τον Πρωθυπουργό ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας

προέδρευσε στις 10/1/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση

του Αλεξάντερ Βίννικ, την κατά γενική ομολογία σοβαρότερη υπόθεση των

τελευταίων ετών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιμένοντας να την

δικάσει άρον-άρον, κάμπτοντας κάθε εγγύηση δίκαιης δίκης. Μολονότι της

υπεβλήθη αίτημα αναβολής και αίτηση εξαίρεσης, επέμεινε να προεδρεύσει και

να διεκπεραιώσει την αποστολή. Η σημερινή της παραίτηση από τη θέση της

Προέδρου του ΣτΕ αποδεικνύει πλήρως ότι διέπραξε, εν γνώσει της,

κακοδικία. Και σήμερα προάγεται πολιτειακώς.

Οι δημοκρατικοί πολίτες της χώρας, οι δικηγόροι, οι δικαστές, ας αντιδράσουν

πριν να είναι αργά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Πρ. Πρόεδρος της Βουλής

Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας

Συνήγορος Υπεράσπισης του Αλεξάντερ Βίννικ

————————————-

Η δήλωσή μου στις 24/12/2019:

«Χθες δήλωσα ότι ο Αλεξάντερ Βίννικ έχει απέναντί του «μηχανισμούς που

αναμένεται τώρα να κινητοποιηθούν υπόγεια και φανερά για να ανατρέψουν τη

δικαστική απόφαση» αναστολής εκτέλεσης της έκδοσής του.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στην προσωρινή διαταγή αναστολής της

έκδοσης και ένα «αόρατο-ορατό» χέρι αφαίρεσε την υπόθεση από το αρμόδιο

Δ´ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέγραψε την υπόθεση από το

πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου της 24/3/2020 και την προσδιόρισε

εσπευσμένα ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις

10 Ιανουαρίου 2020, συντέμνοντας τις προθεσμίες και αλλάζοντας τον

Εισηγητή της υποθέσεως, που είχε ήδη ορισθεί.

Το «αόρατο-ορατό» χέρι ανήκει στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της

Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, που σήμερα, παραμονή

Χριστουγέννων, απασχολήθηκε με αυτό.

Υπενθυμίζω ότι 7/1/2020 ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο.

Και ότι το όνομα της κας Σακελλαροπούλου ακούγεται μεταξύ των πιθανών

προτεινομένων για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο αγώνας του Αλεξάντερ για το δίκαιο και το δίκιο συνεχίζεται. Είναι ένας

άνισος αγώνας, που θα δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να τον

κερδίσουμε.

Υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τον Αλεξάντερ, αλλά και την ανεξαρτησία της

χώρας μας και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

24/12/2019

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνήγορος υπεράσπισης του Αλεξάντερ Βίννικ»

66

16 Ιανουαρίου 2020, 11:35 πμ.

Το όνομα της κας Σακελλαροπούλου θα γραφτεί στην ιστορία δίπλα στο όνομα

του Θ.Πάγκαλου για την υπόθεση Οτσαλάν.

Η κα Σακελλαροπούλου συνέπραξε και συμπράττει, επιτέλεσε και επιτελεί την

σκοπιμότητα να παραδοθεί επί πίνακι το κεφάλι του Αλεξάντερ Βίννικ στη

Γαλλία και τις ΗΠΑ και στην αποστέρηση των βασικών δικαιωμάτων του

Αλεξάντερ Βίννικ, που βρίσκεται στην 28η ημέρα απεργίας πείνας.

Εδώ και μιάμιση ώρα, με εντολή της Κυβέρνησης η οποία πρότεινε την κα

Σακελλαροπούλου, εμποδίζονται η συμβολαιογράφος και ο διερμηνέας να

έρθουν σε επαφή με τον Αλεξάντερ Βίννικ στο θάλαμο νοσηλείας και κράτησής

του, για να υπογράψει πληρεξούσια και δηλώσεις για την άσκηση των

δικαιωμάτων του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ η προθεσμία

υποβολής τους λήγει στις 14.30.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου,

που προτάθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό για επόμενη Πρόεδρος της

Δημοκρατίας, δήλωσε χθες ότι…στο πρόσωπό της τιμάται η Δικαιοσύνη και η

σύγχρονη ελληνίδα. Ακόμη μίλησε για κράτος δικαίου και δικαιώματα.

Πρόκειται για προκλητική, οργουελική δήλωση.

16 Ιανουαρίου 2020, 6:42 μμ.

Δήλωση Αλεξάντερ Βίννικ

Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς δικαιώματα, κρατούμενος παράνομα 30 μήνες

στην Ελλάδα, χωρίς να κατηγορούμαι για τίποτε.

Θέλουν να με εξοντώσουν για την τεχνογνωσία μου.

Θέλουν το κεφάλι μου επί πίνακι, μόνο και μόνο για τις γνώσεις και τις

τεχνολογικές μου ικανότητες.

Υφίσταμαι βασανιστήρια και ψυχολογικό πόλεμο για να σπάσω. Δεν μου

επιτρέπουν να πάρω καθαρό αέρα, η τελευταία φορά που προαυλίστηκα, για

λίγα λεπτά, ήταν την παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η δικηγόρος μου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μού είπε, «είναι η τελευταία σου

βόλτα για την δεκαετία» και της απάντησα: «Ίσως είναι η τελευταία βόλτα της

ζωής μου».

Είμαι στην 28η ημέρα απεργίας πείνας. Δεν ξέρω αν θα ξαναδώ τα παιδιά μου

και τη σύζυγό μου.

Σήμερα εμπόδισαν για 2 ώρες να έρθει στο θάλαμό μου συμβολαιογράφος για

να ασκήσω τα δικαιώματά μου και να υπογράψω, όπως ζήτησα, πληρεξούσια

για την άσκηση των δικαιωμάτων μου.

Έμαθα ότι η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από όσα έκανε

στην υπόθεσή μου, προτάθηκε για Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας.

Έδωσε το κεφάλι μου επί πίνακι και τώρα την προτείνουν για Αρχηγό του

Ελληνικού Κράτους. Τι ελπίδα έχω απέναντι σε τέτοιες εξουσίες, απέναντι στις

Κυβερνήσεις ΗΠΑ και Γαλλίας; Δυο κρατών στα οποία δεν έχω πατήσει το

πόδι μου, αλλά με θέλουν στο έδαφός τους για να με χρησιμοποιήσουν ως

ανθρώπινο πολεμοφόδιο έναντι της χώρας μου, της Ρωσίας…

Ζητώ τη βοήθεια κάθε ανθρώπου που έχει συνείδηση. Ζητώ να παρέμβουν

όσοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι ένας από εσάς…

Μην τους αφήσετε

Αλεξάντερ Βίννικ

67

16/1/2020

18 Ιανουαρίου 2020, 2:26 μμ.

Η συνέντευξή μου χτες το βράδυ στο #RT_International για τον Αλεξάντερ

Βίννικ!

19/1/2020, 3:36 μμ.

Στη σημερινή Real News δημοσιεύονται δηλώσεις του Αλεξάντερ Βίννικ και

δικές μου, με έκκληση να σταματήσουν τα βασανιστήρια εις βάρος του και με

μια σοβαρή καταγγελία: ο Αλεξάντερ έχει προσφέρει την τεχνογνωσία του στην

Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία δεν έχει απαντήσει. Άραγε δεν χρειάζεται η

χώρα τις γνώσεις και ικανότητες ενός ανθρώπου με τόσο υψηλή τεχνογνωσία;

Ολόκληρες οι δηλώσεις:

Δήλωση Αλεξάντερ Βίννικ: «Έχω προσφέρει την τεχνογνωσία μου στην

Ελληνική Κυβέρνηση και δεν μου έχουν απαντήσει»

Με όποιες δυνάμεις μου έχουν απομείνει, στην 29η ημέρα απεργίας πείνας,

κάνω έκκληση σε όποιον υπεύθυνο έχει συνείδηση και σε κάθε άνθρωπο που

πιστεύει στην Δικαιοσύνη:

Μην αφήσετε να ολοκληρωθεί το έγκλημα που γίνεται εναντίον μου

Μην αφήσετε να παραδοθώ σε χώρες όπου δεν έχω ποτέ βρεθεί και να

εξοντωθώ, με το πρόσχημα της ποινικής δίωξης.

Εδώ και 2,5 χρόνια είμαι κρατούμενος χωρίς ποινή, χωρίς δίκη, αλλά και

χωρίς στοιχεία.

Όποτε ζήτησα να δω τα όποια στοιχεία εναντίον μου, εκείνοι που λένε ότι με

διώκουν (Γαλλικές αρχές και Αμερικανικές Αρχές), εξαφανίσθηκαν από

προσώπου γης.

Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς δικαιώματα, κρατούμενος παράνομα 30 μήνες

στην Ελλάδα, χωρίς να κατηγορούμαι για τίποτε.

Θέλουν να με εξοντώσουν για την τεχνογνωσία μου.

Την έχω προσφέρει στην Ελληνική Κυβέρνηση και δεν μου έχουν απαντήσει.

Υφίσταμαι βασανιστήρια και ψυχολογικό πόλεμο για να σπάσω. Δεν μου

επιτρέπουν να πάρω καθαρό αέρα, η τελευταία φορά που προαυλίστηκα, για

λίγα λεπτά, ήταν την παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η δικηγόρος μου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μού είπε, «είναι η τελευταία σου

βόλτα για την δεκαετία» και της απάντησα: «Ίσως είναι η τελευταία βόλτα της

ζωής μου».

Δεν ξέρω αν θα ξαναδώ τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου.

Χθες εμπόδισαν για 2 ώρες να έρθει στο θάλαμό μου συμβολαιογράφος για να

ασκήσω τα δικαιώματά μου και να υπογράψω, όπως ζήτησα, πληρεξούσια για

την άσκηση των δικαιωμάτων μου.

Σήμερα απαγόρευσαν στη μητέρα μου, που ήρθε από τη Ρωσία, να με δει.

Αλλά και στον δικηγόρο μου από τη Ρωσία να με επισκεφθεί.

Ζητώ τη βοήθεια κάθε ανθρώπου που έχει συνείδηση. Ζητώ να παρέμβουν

όσοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι ένας από εσάς…

Μην τους αφήσετε

Αλεξάντερ Βίννικ

17/1/2020

———

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εάν ήμουν Κυβέρνηση, θα «στρατολογούσα» τον

Αλεξάντερ Βίννικ στην υπηρεσία της Ελλάδας

68

Άνθρωποι με τόσο σπάνια και υψηλή τεχνογνωσία όπως ο Αλεξάντερ Βίννικ

επιστρατεύονται από τις Κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο, για το συμφέρον των

λαών τους. Ο Αλεξάντερ Βίννικ δεν είναι ένας εγκληματίας, αλλά ένας

άνθρωπος με υψηλή τεχνογνωσία, που θα μπορούσε να προσφέρει στη χώρα

μας πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων και να

απαγκιστρώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες από τους εκβιασμούς του

τραπεζικού συστήματος.

Η Νέα Ζηλανδία εδώ και μήνες έχει ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί την

πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων της μέσω Bitcoin, που είναι ψηφιακό

νόμισμα απολύτως νόμιμο και αναγνωρισμένο διεθνώς.

Η Ελληνική Κυβέρνηση γνωρίζει ότι ο Βίννικ δεν είναι εγκληματίας: αλλιώς θα

του είχε ασκηθεί δίωξη και στην Ελλάδα, για τα δήθεν εγκλήματα για τα οποία

ζητούν την έκδοσή του ΗΠΑ και Γαλλία.

Με την εξόντωση του Αλεξάντερ Βίννικ, διαπράττεται ένα διπλό έγκλημα:

έγκλημα σε βάρος του ανθρώπου, που σβήνει από την απεργία πείνας,

έγκλημα σε βάρος και της χώρας μας, που στερείται την μοναδική ευκαιρία να

αξιοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο και την τεχνογνωσία του προς όφελος της

Ελλάδας και των Ελλήνων.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

20 Ιανουαρίου 2020, 2:49 μμ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 20/01/20

Οι συνήγοροι του Αλεξάντερ ΒίννικΖωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος

Κωνσταντόπουλος,

η “Δικαιοσύνη για Όλους”,η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internetκαι το Internet

Now

σας προσκαλούν σεΣυνέντευξη Τύπου – Εκδήλωση με θέμα :”Η Ελλάδα, ο

«Mr. Bitcoin» Alexander Vinnik και η πρόθυμη κυρία Σακελλαροπούλου”

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, Ώρα: 3.30μμ, Τόπος: Public – Καραγιώργη Σερβίας

1, Σύνταγμα

Ομιλητές :

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Συνήγορος Υπεράσπισης του A. Vinnik

Νίκος Κωνσταντόπουλος, Συνήγορος Υπεράσπισης του A. Vinnik

Νίκος Βασιλάκος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Internet,

δημοσιογράφος τεχνολογίας

Φώτης Μαυρουδής, Μηχανικός Πληροφορικής

Έλενα Καραγεωργοπούλου, Συμβολαιογράφος

Θα μιλήσουμε για όλα όσα κρύβονται πίσω από την επιχειρούμενη έκδοση του

Alexander Vinnik και την υποψηφιότητα Σακελλαροπούλου για την Προεδρία

της Δημοκρατίας. Αλλά και για το τι πράγματι είναι το Bitcoin, που έχει

αναστατώσει τράπεζες και κυβερνήσεις.

20 Ιανουαρίου 2020, 8:40 μμ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο υπόμνημα κατέθεσε σήμερα ο Αλεξάντερ Βίννικ στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, μετά το δημοσίευμα για την συνάντηση Μητσοτάκη –

Σακελλαροπούλου πριν τη δίκη του.

——————————————-

69

Σήμερα, 20/1/2020, η κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, που κατά τα άλλα

«απέχει από τα δικαστικά καθήκοντά της», βρισκόταν στο γραφείο της στο

Συμβούλιο της Επικρατείας σε όλη τη διάρκεια της διάσκεψης που γινόταν

μετά τις 3μμ, με υπαλλήλους του Συμβουλίου της Επικρατείας να

μπαινοβγαίνουν στο γραφείο της, ενημερώνοντάς την.

Μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα για την συνάντηση μεταξύ

του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου του Συμβουλίου

της Επικρατείας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στην οικία του κ.Μητσοτάκη,

πριν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο στις 7/1/2020,

καταθέσαμε σήμερα υπόμνημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με το οποίο

ζητάμε και πάλι να γίνει εκ νέου συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου,

λόγω κακής σύνθεσης, αφού αποδεικνύεται ότι η κυρία Σακελλαροπούλου

εφόρμησε επί της υπόθεσης Βίννικ εν γνώσει και με την προσδοκία ότι θα

προτεινόταν για την ανώτατη πολιτειακή θέση, όπως και με την αίτηση

εξαίρεσής της είχαμε πει.

Ακολουθεί απόσπασμα του σημερινού υπομνήματος του Αλεξάντερ Βίννικ:

«Σε συνέχεια του από 16/1/2020 εμπροθέσμως υποβληθέντος υπομνήματός

μου και των εκεί περιεχομένων αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του

αιτήματος εκ νέου συζητήσεως της υποθέσεως και του αιτήματος χορήγησης

νέας προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος, προσκομίζω το δημοσιευθέν

στις 18/1/2020 Άρθρο της Εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», στο οποίο αναφέρεται

ρητώς και εκτενώς ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προσκάλεσε

την κυρία Σακελλαροπούλου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην

οικία του στο Λυκαβηττό «λίγο πριν ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για την

επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο και συναντήθηκε μαζί της υπό συνθήκες άκρας

μυστικότητας. Η ανώτατη δικαστικός ενημερώθηκε ότι ήταν μία από τις

επιλογές του κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο ο τελευταίος να της ανακοινώσει

την απόφασή του.

Οι πληροφορίες ….αναφέρουν ότι ήταν μια σχετικά μακρά συζήτηση στην

οποία συζητήθηκαν αρκετά θέματα. «Ήταν μια συνάντηση ουσίας» λένε πηγές

που είναι κοινωνοί της συζήτησης που έγινε ανάμεσα στους δύο.

Ο κύβος είχε ήδη ριφθεί όταν αποχώρησε από την πρωθυπουργική κατοικία η

κυρία Σακελλαροπούλου. Από εκεί και ύστερα, εξηγούν, ο πρωθυπουργός

αναζητούσε τον κατάλληλο χρόνο για να ανακοινώσει την απόφασή του,

δίνοντας ταυτόχρονα στην Πρόεδρο του ΣτΕ λίγο χρόνο για να κλείσει κάποιες

εκκρεμότητες στο Ανώτατο Δικαστήριο, του οποίου ήταν προεδρεύουσα από

τον Οκτώβριο 2018».

Από το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο δεν έχει διαψευσθεί από κανέναν

εκ των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου,

κατά το χρόνο κατά τον οποίο προέδρευσε της Ολομέλειας του Συμβουλίου

της Επικρατείας στην υπόθεσή μου, στη δικάσιμο που η ίδια όρισε

γνωρίζοντας και τις προθεσμίες εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, γνώριζε

άριστα ότι ήταν πιθανή η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την θέση αυτή και

είχε, φυσικά, την προσδοκία η πρόταση να υλοποιηθεί. Όθεν προκύπτει ότι

ουδόλως ήταν ένα αμερόληπτο δικαστικό πρόσωπο στην αντιδικία μου με την

Κυβέρνηση, ενώ απέκρυψε επιπλέον τους λόγους αποχής που είχε στην

υπόθεσή μου, παρά το γεγονός ότι υπέβαλα αίτηση εξαίρεσής της,

αναφερόμενος ρητά στη σύνδεση της συμπεριφοράς της με την επίσκεψη του

Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο και με την πρωθυπουργική και κυβερνητική

προσδοκία να χειρισθεί την υπόθεση με συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος, επέμεινε

70

στην πάση θυσία εκδίκαση της υπόθεσης την 10/1/2020, μετερχόμενη

αντιδικονομικά και ακραία μέσα, υπό την Προεδρία της, και επέμεινε στον

ορισμό ασφυκτικής προθεσμίας υποβολής υπομνήματος, προδήλως

γνωρίζοντας ότι αναμενόταν η ανακοίνωση του ονόματος Προέδρου της

Δημοκρατίας τις επόμενες ημέρες.

Εν προκειμένω, συνεπώς, υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι επανάληψης της

διαδικασίας, υπό νέα Προεδρία και με ολόκληρη τη Σύνθεση του Συμβουλίου

της Επικρατείας, η δε μη συμμετοχή της κας Σακελλαροπούλου στη σύνθεση

από τις 15/1/2020 δεν είναι τυχαίο σύμβαμα, ασύνδετο με την υπόθεση, αλλά

γεγονός απολύτως συνδεδεμένο με την υπόθεσή μου, που αποκαλύπτει την

συντελεσθείσα, υπό την Προεδρία της, κακοδικία.

Εν αναμονή της απαντήσεως στην αίτησή μου και για τη χορήγηση νέας

προθεσμίας υποβολής υπομνήματος, θα υποβάλω, σε κάθε περίπτωση, αύριο

Τρίτη 21/1/20 έγγραφο ανάπτυξης νομικών θέσεων και επιχειρημάτων,

γεγονός για το οποίο η συνήγορός μου ενημέρωσε και σήμερα τηλεφωνικά τον

Εισηγητή της υποθέσεως κ. Κυριλλόπουλο».

21 Ιανουαρίου 2020, 12:02 μμ.

Σήμερα Τρίτη 21/1 3.30μμ!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Για τον Αλεξάντερ #Βίννικ, που αργοπεθαίνει στην 33η ημέρα απεργίας

πείνας, χωρίς δικαιώματα

“Η Ελλάδα, ο «Mr. Bitcoin» Alexander #Vinnik κ η πρόθυμη κα

#Σακελλαροπούλου»

Public – Καραγιώργη Σερβίας 1, Σύνταγμα, 5ος όροφος.

21 Ιανουαρίου 2020, 9:12 μμ.

Σήμερα ανακοίνωσαν στον Αλεξάντερ Βίννικ ότι του απαγορεύουν να καλεί

οποιονδήποτε τηλεφωνικά εκτός από εμένα, τον Ρώσο συνήγορό του και τη

γυναίκα του.

Μετά από λίγο του ανακοίνωσαν ότι μπορεί να καλεί μόνο εμένα.

Μετά από λίγο του δήλωσαν ότι απαγορεύεται να τον καλώ εγώ ή

οποιοσδήποτε άλλος στο Νοσοκομείο.

Ο Αλεξάντερ βρίσκεται στην 33η ημέρα απεργίας πείνας.

Χθες εμποδίσθηκε η εξέτασή του από ιατρό που απέστειλε η Πρεσβεία της

Ρωσίας.

Με κάθε τρόπο η Κυβέρνηση προσπαθεί να τον τρομοκρατήσει, να τον

απελπίσει, να τον πανικοβάλει, σε μια στιγμή μεγάλης αγωνίας, ενώ η υγεία

του έχει επιδεινωθεί.

Διακόπτουν τις επικοινωνίες του ώστε να γίνει τι; Να κάνουν τι;

Ένας άνθρωπος 30 μήνες έγκλειστος, χωρίς κατηγορία, στα όρια της

ύπαρξης, που παλεύει με μόνο όπλο το σώμα του και τη ζωή του, υφίσταται

και ψυχολογικό πόλεμο.

Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη, είστε φοβεροί παλληκαράδες, που τα

βάζετε με έναν άνθρωπο κρατούμενο, άρρωστο, εξουθενωμένο κι

απελπισμένο

Κυρία Σακελλαροπούλου, είστε μεγάλη υπερασπίστρια των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, που δεχθήκατε να εφορμήσετε στα δικαιώματα αυτού του

ανθρώπου και να του στερήσετε όσα απολαμβάνει κάθε άνθρωπος, ακόμη κ

τη δίκαιη δίκη, και αύριο θα σας ψηφίσουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας

71

Η εξουθένωση, ο βασανισμός και η εξόντωση αυτού του ανθρώπου είναι

έγκλημα.

Αυτοί που το διαπράττουν, αργά ή γρήγορα θα ελεγχθούν.

22 Ιανουαρίου 2020, 2:55 μμ.

Εδώ και ώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Δικαστήριο της

χώρας, έχει αποκλειστεί για τους πολίτες και τους δικηγόρους για τις τελετές

εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας.

Στο συνεργάτη μου απαγορεύθηκε να μπει στο Δικαστήριο από όπου

αναμένεται να εξέλθει για δηλώσεις η Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ εκλεγείσα

επόμενη ΠτΔ. Ενώ εκκρεμεί η υπόθεση του Αλεξάντερ Βίννικ, που η ίδια

επέσπευσε και προώθησε λυσσωδώς, με τα γνωστά αποτελέσματα για την

ίδια.

Ο εξευτελισμός κάθε έννοιας Κράτους Δικαίου και διάκρισης των εξουσιών

είναι πρωτοφανής.

Και κανείς δεν δικαιούται να πει ότι «δεν ήξερε».

22 Ιανουαρίου 2020, 6:20 μμ.

Στα εγκωμιαστικά ρεπορτάζ των #ΜΜΕ για την εκλογή #Σακελλαροπούλου

γίνονται αναφορές σε δικαστικά πρόσωπα που ανέλαβαν πολιτειακό αξίωμα.

Για την πληρότητα του «ρεπορτάζ», θα ήθελα να θυμίσω τον Κωνσταντίνο

Κόλλια, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ανέλαβε πρώτος Πρωθυπουργός

της Χούντας.

Προσωπικά, τιμώ δικαστές όπως ο Τερτσέτης κι ο Πολυζωίδης, που

αρνήθηκαν να εκτελέσουν τις εντολές της Αντιβασιλείας για θανατική καταδίκη

του Κολοκοτρώνη, διώχθηκαν, φυλακίσθηκαν, βασανίστηκαν αλλά δεν

υπέκυψαν.

Εν έτει 1832…

ΖΚ

22 Ιανουαρίου 2020, 9:32 μμ.

Η χθεσινή Συνέντευξη Τύπου καλύφθηκε από ελάχιστα (μετρημένα στα

δάχτυλα του ενός χεριού) ΜΜΕ. Είναι σημαντικό ότι κάποιοι αντιστέκονται και

δεν συμμορφώνονται στο σιωπητήριο που έχει πέσει. Εμείς δεν θα

σωπάσουμε απέναντι στο έγκλημα και το σκάνδαλο.

22 Ιανουαρίου 2020, 10:25 μμ.

Ο Αλεξάντερ με πήρε τηλέφωνο μέσω του φρουρού της Εξωτερικής φρουράς.

Ελέγχουν πλέον και ποιον καλεί. Μου παραπονέθηκε ότι δεν του επέτρεψαν

να καλέσει τον Ρώσο δικηγόρο του. Ζήτησα εξηγήσεις από τον φρουρό, ο

οποίος μου δήλωσε ότι «δεν επιτρέπεται, γιατί δεν έχει διασταυρωθεί ο

αριθμός κλήσης»! Στη συνέχεια μου έκλεισε το τηλέφωνο και έκτοτε δεν

υπάρχει επικοινωνία με τον Αλεξάντερ.

Παρεμπόδιση επικοινωνίας με συνήγορο αλλά και έλεγχος περιεχομένου

επικοινωνίας κρατουμένου, ασθενούς, απεργού πείνας.

Μητσοτάκης, Σακελλαροπούλου, Τσιάρας ακούν ή είναι απασχολημένοι με την

«προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ το κράτος δικαίου»;

23 Ιανουαρίου 2020, 5:10 μμ.

72

Πήραν τον Αλεξάντερ από το Νοσοκομείο με απειλές στους γιατρούς ότι

«εντέλλονται να τον παραδώσουν», η τύχη του αγνοείται, ο Υπουργός Τσιάρας

δεν απαντά. Από χθες το βράδυ δεν έχει καταστεί δυνατή καμμία επικοινωνία

μαζί του.

Η απόφαση ΣτΕ καθαρογράφηκε σήμερα 16.00

Ο εκπρόσωπος του Υπουργού πήρε αντίγραφο της απόφασης στις 16.38 και

ό,τι συνέβη νωρίτερα είναι απολύτως παράνομο. Αλλά και τώρα δεν μπορεί

νομίμως να εκτελεσθεί.

Ζητώ επίσημα ενημέρωση πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Αλεξάντερ.

Ως συνήγορός του δεν γνωρίζω πού βρίσκεται και ζητώ να έχω ενημέρωση

και επικοινωνία μαζί του ΑΜΕΣΑ. Είναι ασθενής στην 35η ημέρα απεργίας

πείνας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

23 Ιανουαρίου 2020, 7:03 μμ.

Καμμία ενημέρωση μέχρι αυτή τη στιγμή για το πού βρίσκεται ο Αλεξάντερ

Βίννικ.

Είμαι αυτή τη στιγμή στο γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, όπου δεν

γνωρίζουν τίποτε. Ο Υπουργός διαμηνύει στη γραμματεία του ότι «είναι σε

συνάντηση με τους θεσμούς και θα μου απαντήσει όταν τελειώσει»….

Ο Υπουργός είναι γιατρός.

Ο Αλεξάντερ είναι στην 35η ημέρα απεργίας πείνας, εξασθενημένος,

αποκομμένος και σίγουρα φοβισμένος, αφού τον πήραν χωρίς να τον έχω δει

και να έχω μιλήσει μαζί του

Όσοι συνέπραξαν σε αυτό το έγκλημα θα κοιμηθούν ήσυχοι το βράδυ;

23 Ιανουαρίου 2020, 8:05 μμ.

Ο Αλεξάντερ απήχθη, χωρίς να υπάρχει ούτε η απόφαση του ΣτΕ, που από

μόνη της ΔΕΝ είναι εκτελεστή! Εγώ αναχώρησα απ´το ΣτΕ στις 16.38, την ώρα

που πήρε στα χέρια του την απόφαση ο εκπρόσωπος του Υπουργού. Η

γιατρός του Αλεξάντερ με ενημέρωσε ότι τον πήραν αστυνομικοί μια ώρα

νωρίτερα τουλάχιστον, χωρίς να έχει μπορέσει ούτε η ίδια να τον δει.

Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη του. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επικοινώνησε

μαζί μου πριν λίγο και μου δήλωσε άγνοια για το πού βρίσκεται ο Αλεξάντερ.

23 Ιανουαρίου 2020, 10:09 μμ.

Ο Αλεξάντερ βρίσκεται στο Νοσοκομείο Hotel Dieu στο Παρίσι όπως με

ενημέρωσε η γαλλίδα συνάδελφός μου, την ώρα που οι ελληνικές αρχές

κρύβονται και παριστάνουν τις ανήξερες. Δεν της έχουν επιτρέψει ακόμη να

τον δει και θα προσπαθήσουν να τον ανακρίνουν απόψε, εξαντλημένο και

χωρίς να έχει επικοινωνία ή ενημέρωση! Έστειλα ήδη αίτημα να αναβληθεί η

ακρόασή του για αύριο

Αν αυτό δεν είναι πλήρης ισοπέδωση του Κράτους Δικαίου, τι είναι;

24/1/2020, 12:21 πμ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Αλεξάντερ είναι εξαντλημένος στο Νοσοκομείο Hotel Dieu κι ενημέρωσε τη

Γαλλίδα συνάδελφό μου για τα εξής:

1. Του απαγόρευσαν κάθε επικοινωνία απ´τις 9.30 το πρωί

73

2. Τον πήραν απ´το Νοσοκομείο στις 13.30, δηλαδή 2,5 ώρες πριν την

καθαρογραφή της απόφασης !

3. Χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει τον έβαλαν σε αυτοκίνητο, χωρίς να του πούν

πού πάει

4. Άρχισε να βλέπει πινακίδες αεροδρομίου κ κατάλαβε ότι τον πάνε στο

αεροδρόμιο, χωρίς να ξέρει πού

5. Στο αεροδρόμιο είδε γάλλους αστυνομικούς και μπαίνοντας στο αεροπλάνο

κατάλαβε ότι τον πάνε στη Γαλλία

6. Δεν υπήρξε ούτε Εισαγγελέας ούτε διερμηνέας ούτε ενημέρωσή του για

τίποτε

Είναι δεδομένο ότι μιλάμε για απαγωγή και όχι για έκδοση ανθρώπου

Αυτή τη στιγμή τον ανακρίνουν παρά τη θέλησή του, ενώ είναι εξαντλημένος

στην 35η ημέρα απεργίας πείνας και άυπνος. Δεν του χορηγούν αναβολή, δεν

του επιτρέπουν να επικοινωνήσει μαζί μου

Ούτε στο Μεσαίωνα…

Τον πήρε αεροπλάνο που ήρθε ειδικώς απ´το Παρίσι

Μπράβο στην κα Σακελλαροπούλου και στους δικαστές που «προστάτευσαν»

τόσο επάξια τα δικαιώματα αυτού του ανθρώπου και εξευτέλισαν κάθε έννοια

ανεξάρτητης δικαιοσύνης και κράτους δικαίου.

24 Ιανουαρίου 2020, 8:48 πμ.

Ο Αλεξάντερ ανακρίθηκε χωρίς να του δοθεί προθεσμία, στις 12 τα μεσάνυχτα

ώρα Ελλάδας, ενώ δήλωσε εξαντλημένος και αποπροσανατολισμένος, σε

αδυναμία να ανταποκριθεί.

Του απαγορεύθηκε να επικοινωνήσει μαζί μου.

Δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά του αντικείμενα και δεν του επετράπη να

έχει μαζί του ούτε το βιβλίο προσευχής.

Η γαλλίδα συνάδελφος περιγράφει συνθήκες Ιεράς Εξέτασης.

Από δικαστές που μέχρι χτες, στα επίσημα αιτήματά μας από το 2018, είχαν

απαντήσει ότι «ο Αλεξάντερ δεν είναι διάδικος» και «δεν έχει πρόσβαση στο

φάκελο»

Αν δεν είχαμε διορίσει τη γαλλίδα συνάδελφο από το 2018, ο Αλεξάντερ θα

είχε ανακριθεί χωρίς συνήγορο και χωρίς να ξέρει κανείς τίποτε, ούτε πού

βρίσκεται.

Με τις ελληνικές αρχές να δηλώνουν άγνοια για το πού βρίσκεται.

Υπόθεση Οτσαλάν, απαγωγές Πακιστανών κλπ κλπ.

Κάνουμε ήδη νομικές ενέργειες σε διεθνές επίπεδο.

Θυμίζω ότι η νεφελώδης «κατηγορία» εναντίον του ήταν ότι….διέπραττε

διαδικτυακά αδικήματα ενώ ήταν κρατούμενος (προφυλακισμένος για έκδοση,

χωρίς κατηγορία ούτε ποινή) στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου, ως γνωστόν,

δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και βέβαια δεν διώκεται από τις

ελληνικές αρχές για κάτι τέτοιο.

Θαεπανέλθω.

ΖΚ

Β. Κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς μου ενώπιον της Μείζονος Ολομέλειας

του Συμβουλίου της Επικρατείας την 10/1/2020, η πληρεξούσια δικηγόρος

μου επεσήμανε το γεγονός ότι ένα μέλος της συνθέσεως, ο Σύμβουλος

74

Βασίλειος Ανδρουλάκης, τέταρτος εναγόμενος, είχε διατελέσει αποσπασμένος

στη Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Προέκυψε, ως εκ τούτου, ότι ένας εκ των δικαστών που καλούνταν να

αποφασίσουν για την έκβαση της δικαστικής υποθέσεώς μου εναντίον

αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, ήταν αποσπασμένος σύμβουλος του

Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή διαδίκου και αντιδίκου μου στην

συγκεκριμένη υπόθεση. Όταν, μάλιστα, η πληρεξούσια δικηγόρος μου έθεσε

το γεγονός ότι ο ανωτέρω δικαστής διατηρούσε την ανωτέρω θέση με

Υπουργό Δικαιοσύνης τον Χαράλαμπο Αθανασίου, επί ΚυβερνήσεωςΣαμαρά-

Ν.Δ., όπως και τώρα, ο ίδιος ο τέταρτος εναγόμενος κ. Ανδρουλάκης δήλωσε,

στο ακροατήριο, παρεμβαίνοντας προπετώς, ότι «ήταν στην συγκεκριμένη

θέση με Υπουργό Δικαιοσύνης τον Νίκο Παρασκευόπουλο, επί Κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ».

Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος δικαστής διατηρούσε την ως

άνω θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σχετικά με

την αμερόληπτη κρίση του σε υπόθεση που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν

διάδικος. Εξ αυτού δε του λόγου, ο κ. Ανδρουλάκης, τέταρτος εναγόμενος, εκ

των υστέρων και μετά την καταγγελία της πληρεξουσίας μου, δήλωσε αποχή

από την εκδίκαση της υποθέσεώςμου, η οποία, όμως, απορρίφθηκε από τους

λοιπούς εναγομένους.

Απολύτως δηλωτικό του ρόλου που διαδραμάτισε ο τέταρτος εναγόμενος είναι

το γεγονός ότι, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της πρώτης εναγομένης

ως Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτός(τέταρτος εναγόμενος) αποσπάσθηκε

στο Νομικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου, προέκυψε ότι κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς μου

επικρατούσε πλήρης έλλειψη διαφάνειας και διαπλοκή Διοικήσεως και

Δικαιοσύνης.

Γ.Η υπόθεσή μου κατά την δικάσιμο της 10/1/2020 είχε αριθμό πινακίου 10

στο έκθεμα της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά

την εκδίκαση των δύο πρώτων υποθέσεων του πινακίου, ακολούθησε η

εκδίκαση των υποθέσεων με Εισηγητή τον κ. Ντουχάνη, 18 ου εκ των

εναγομένων, και αρ. πινακίου 30, 31 και 32, για υπηρεσιακούς λόγους, όπως

ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Εν συνεχεία, όμως, αντί να

συνεχισθεί η διαδικασία με την εκδίκαση των υποθέσεων με αρ. πινακίου 3

έως 9, ανακοινώθηκε αίφνης από την πρώτη εναγόμενο και τότε Πρόεδρο ότι

θα συζητηθούν οι υποθέσεις με Εισηγητή τον κ. Κυριλλόπουλο, τρίτο

εναγόμενο, μεταξύ των οποίων και η δική μου.

Οι υποθέσεις του κ. Κυριλλόπουλου, τρίτου εναγομένου, είχαν αριθμούς

πινακίου 8, 9, 10, που ήταν η δική μου, δηλαδή, η υπόθεσή μου ήταν η τρίτη

και τελευταία από τις υποθέσεις του κ. Κυριλλόπουλου, καθώς προηγούνταν

άλλες δύο, των κκ. Βασιλάκου με αρ. 8 και Μαρινάκη με αρ. 9.

Εντούτοις, εκφωνήθηκε απευθείας η δική μου υπόθεση και προτάχθηκε παρά

τις αντιρρήσεις της πληρεξουσίας μου, χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κατά

πλήρη παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαδίκων. Όταν δε η

75

πληρεξούσια δικηγόρος μου ζήτησε μία σύντομη διακοπή, 10 – 15 λεπτών,

προκειμένου να προετοιμάσει έστω τα έγγραφά της, καθώς υπό κανονικές

συνθήκες προηγείτο η εκδίκαση 7 υποθέσεων, πριν από την δική μου, η

πρώτη εναγόμενη και τότε Πρόεδρος του Δικαστηρίου το αρνήθηκε.

Κατά συνέπεια, και κατά πλήρη παραβίαση της αρχής της ισότητας των

διαδίκων, η υπόθεσή μου εκδικάσθηκε πολύ πριν από την κανονική σειρά της

στο έκθεμα τη δικασίμου της 10/1/2020, και χωρίς να δοθεί στην πληρεξούσια

δικηγόρο μου ο ελάχιστος χρόνος, προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει

τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσής μου.

Εξάλλου, υπεβλήθην σε μια πρωτοφανή διαδικασία άρνησης του αναγκαίου

χρόνου προετοιμασίας της υπεράσπισής μου, χρόνο τον οποίο είχαν όλοι

ανεξαιρέτως οι διάδικοι σε όλες τις υποθέσεις της δικασίμου της 10/1/2020.

Κανείς άλλος διάδικος δεν υπεβλήθη σε αυτή τη μεταχείριση, όσο και όλοι

ανεξαιρέτως οι ενώπιον του Δικαστηρίου προσφεύγοντες διαχρονικά, καθότι

τέτοια επίσπευση, παρά τις αντιρρήσεις του αιτούντος και χωρίς αίτημα

κανενός δεν είχε συμβεί ποτέ στα χρονικά.

Δ.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση της 23/1/2020, «Κατά τον

χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, είχε ήδη λήξει η διοικητική

διαδικασία εξετάσεως του υποβληθέντος από τον αιτούντα αιτήματος

χορηγήσεως του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, με την έκδοση της υπ’

αριθ.4730/21.2.2019απορριπτικήςεπί του εν λόγω αιτήματος αποφάσεως της

7 ης ΑνεξάρτητηςΕπιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής

Πολιτικής, η δε αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο αιτών κατά της αποφάσεως

αυτής απερρίφθη με την υπ’ αριθ. 634/2019απόφαση του Διοικητικού Εφετείου

Θεσσαλονίκης (η οποία δημοσιεύθηκε στις 16.12.2019), ως ανομιμοποίητη.

Με τα δεδομένα αυτά, είχε καταστεί τελεσίδικη η απόφαση επί της

αιτήσεως διεθνούς προστασίας που είχε υποβάλει ο αιτών, κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 46 παρ. 5 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 “σχετικά με τις

κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος

διεθνούς προστασίας” (EEL 180) και στο άρθρο 37 παρ.2 του ν.

4375/2016 (Α’ 51), με τον οποίο ο νομοθέτης προσαρμόσθηκε στις

απαιτήσεις της ανωτέρω οδηγίας.».

Το Δικαστήριο, με συμμετοχή όλων των εναγομένων, που διέλαβε την

ανωτέρω αιτιολογία,με δόλο αγνόησε το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση του

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν ήταν τελεσίδικη, αλλά εκκλητή, έχω

δε ήδη πλέον προσβάλει την απόφαση αυτή με Έφεση, στο δικόγραφο της

οποίας εκτίθενται τόσο οι λόγοι για τους οποίους η αίτηση ακύρωσής μου

ουδόλως ήταν «ανομιμοποίητη», όσο και το γεγονός ότι η απόφαση αποτελεί

προϊόν κατάχρησης εξουσίας και ευθείας επικοινωνίας του Δικαστηρίου με τον

Υπουργό Δικαιοσύνης.

Η ανωτέρω έφεσή μου ασκήθηκε νομίμως, αρμοδίως και εμπροθέσμως,

δυνάμει ειδικού προς τούτο πληρεξουσίου μου και, συνεπώς, η εξέταση της

υποθέσεως εξακολουθεί να εκκρεμεί. Προσδιορίσθηκε δε για την δικάσιμο της

76

29/9/2020 ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε

και έλαβε οίκοθεν αναβολή για την δικάσιμο της 16/2/2021.

Πέραν των ως άνω αναφορών, το Δικαστήριο διέλαβε και γεγονός ψευδές,

προκειμένου να παρακάμψει την δεύτερη αίτησή μου περί χορήγησης

ασύλου, την οποία είχα δικαίωμα να υποβάλω, λόγω συνδρομής νεότερων

στοιχείων και γεγονότων, τα οποία αναφέρω. Πρόκειται για την από 9/9/2019

με αρ. πρωτ. 40833/11-9-2019 δεύτερη αίτηση παροχής ασύλου, η οποία

παραμένει εκκρεμής.

Μολονότι η συγκεκριμένη αίτηση δεν έχει μέχρι σήμερα εξετασθεί και

απαντηθεί, το Δικαστήριο ισχυρίσθηκε ότι «έχει απορριφθεί», γεγονός που

ήταν αναληθές, εν γνώσει του Δικαστηρίου και του Εισηγητή κ. Διομήδη

Κυριλλόπουλου, τρίτου εναγομένου.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει: «Με το από 15/11/2019 έγγραφο της

Υπηρεσίας Ασύλου απερρίφθη το από 11/9/2019 δεύτερο αίτημα παροχής

ασύλου με την αιτιολογία ότι υπεβλήθη καθ’ ον χρόνον εκκρεμούσε η εκδίκαση

της αιτήσεως ακυρώσεως, που είχε ασκήσει της κατά της ανωτέρω υπ’

αριθ.4730/21.2.2019απορριπτικήςεπί του εν λόγωαιτήματοςαποφάσεως της

7 ης ΑνεξάρτητηςΕπιτροπής Προσφυγών.»

Όμως, το ανωτέρω έγγραφο ήταν ένα ενημερωτικό e-mail, το οποίο δεν

απευθυνόταν καν σε εμένα, αλλά στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, δεν

περιείχε στοιχεία εγγράφου και, βεβαίως, δεν ήταν απόφαση της αρμόδιας

Επιτροπής για την εξέταση αιτήματος ασύλου, αλλά το διαβιβαστικό

ενημερωτικό σημείωμα μιας υπαλλήλου. Είχε δε προσκομισθεί και είχαν λάβει

γνώση άπαντες οι εναγόμενοι.

Το γεγονός ότι εκκρεμούσε η δεύτερη αίτησή μου περί παροχής ασύλου, η

οποία υπεβλήθη αυτοπροσώπως από εμένα στη Δικαστική Φυλακή

Κορυδαλλού και έλαβε αρ. πρωτ. 40833/11-9-2019, αποτελούσε

ανυπέρβλητο εμπόδιο έκδοσής μου.

Εξάλλου, το ότι η ανωτέρω αίτηση όχι μόνον δεν είχε απορριφθεί, αλλά δεν

είχε ούτε καν εξετασθεί, προέκυψε απροσμάχητα από το υπ’ αρ. 260/7-1-

2020 έγγραφο της Αρμόδιας Διεύθυνσης Ασύλου προς το Συμβούλιο της

Επικρατείας,και του οποίου, συνεπώς, είχαν λάβει γνώση άπαντες οι

εναγόμενοι, το οποίο αναφερόταν μόνον στην πρώτη αίτησή μου, προέκυπτε

δε ότι αγνοούσε και την δικαστική έκβαση της σε πρώτο βαθμό εξέτασης της

αίτησης ακύρωσής μου, αφού, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, στο πλαίσιο

της επικείμενης τότε εσπευσμένης εκδίκασης της υπ’ αρ. 3503/2019 Αίτησης

Ακυρώσεωςγια την δικάσιμο της 10/1/2020, η ανωτέρω Υπηρεσία, καίτοι

αναφερόταν διεξοδικά στην πορεία της από 15/1/2018 πρώτης αίτησής μου

περί χορήγησης ασύλου, εντούτοις δεν ανέφερε το παραμικρό σχετικά με την

πορεία της υπ’ αρ. πρωτ. 40833/11-09-2019 δεύτερης αίτησής μου.

Ε.Περαιτέρω, και σχετικά με τον προβληθέντα λόγο ακυρώσεως περί

ελλείψεως ακροάσεώς μου, η υπ’ αρ. 110/2020 Απόφαση έκρινε ότι:«Ο αιτών

προέβαλε τον συγκεκριμένο λόγο ακύρωσης, διότι υπέβαλε 4 αιτήσεις προς

77

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τις 3 πρώτες (4812/21-12-2018, 119/15-1-2019,

265/29-1-2019) να αφορούν αίτημά του να ακουσθεί για να προκριθεί η

έκδοσή του στην Ρωσία και όχι στην Γαλλία ή τις ΗΠΑ, και την τέταρτη αίτηση

(2692/31-7-2019) να αφορά ισχυρισμό του ότι οι γνωμοδοτήσειςτων

δικαστικών οργάνων της ποινικής δικαιοσύνης υπέρ της εκδόσεώς τουστις

δικαστικές αρχές της Γαλλίας και των ΗΠΑ δεν έπρεπε να γίνουνδεκτές από

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, διότι εξεδόθησαν υπό την ισχύ προγενεστέρου

νομοθετικού καθεστώτος, το οποίο ήταν επαχθέστερο γι’ αυτόν και, συνεπώς,

έπρεπε, λόγω της μεσολαβούσης μεταβολής τουκαθεστώτος αυτού, να

επαναξεταστούναπό τα γνωμοδοτούντα όργανα της ποινικής δικαιοσύνης,

καθώς με τον νέο ΚΠΔ, που τέθηκε σε ισχύ την 1/7/2019, κάποια αδικήματα,

εκ των οποίων είχαν υποβληθεί αιτήματα εκδόσεως από την Γαλλία και τις

ΗΠΑ, είχαν εξαλειφθεί (κλοπή κατ’ επάγγελμα) ή διώκονταν πλέον μόνο με

έγκληση (απάτη και απάτη με υπολογιστή), χωρίς να έχει υποβληθεί έγκληση.

Πλην όμως, οι ανωτέρω αιτήσεις υπήρχαν στον φάκελο που τέθηκε υπ’

όψιν του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος τις έλαβε υπ’ όψιν του, χωρίς

να είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιόν του. Το δε

ζήτημα της ευνοϊκότερης ποινικής μεταχείρισης τέθηκε ενώπιον του

Αρείου Πάγου, ο οποίος με την υπ’ αρ. 1913/2019 απόφασή του

απέρριψε την σχετική αίτηση δικαστικής επανεξέτασης.»

Ουδόλως, όμως, προέκυψε ότι οι αιτήσεις εξετάσθηκαν από τον Υπουργό

Δικαιοσύνης αφού: δεν απαντήθηκαν, δεν προσκλήθηκα σε ακρόαση, δεν

γινόταν η παραμικρή αναφορά σε αυτές στην προσβαλλόμενη απόφαση και

δεν περιλαμβάνονταν στον φάκελο της Διοίκησης, γεγονός το οποίο

επισημάνθηκε και αποτέλεσε αντικείμενο αιτήματος αναβολής, λόγω μη

προσκομιδής πλήρους φακέλου της Διοίκησης.

Περαιτέρω, είναι απολύτως ψευδές ότι το ανωτέρω ζήτημα εξετάσθηκε και

απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο. Αντιθέτως, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν

έχει την δυνατότητα να εξετάσει το ζήτημα αυτοτελώς, αρνούμενος να ασκήσει

δικαιοδοσία επί του θέματος αυτού, το οποίο όμως άπτεται θεμελιώδους

δικαιώματος και δη του δικαιώματος σε ευμενέστερη μεταχείριση με βάση

ευνοϊκότερο ποινικό νόμο.

ΣΤ. Σχετικά δε με τον προβληθέντα λόγο ακυρώσεως, περί εκδόσεως της

προσβαλλόμενης τότε αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά

κατάχρηση εξουσίας, η υπ’ αρ. 110/2020 Απόφαση διέλαβε ως αιτιολογία

ότι:«Ο αιτών προέβαλε τον ανωτέρω λόγο, καθώς επιδιώκεται με αυτόν η

φυσική εξόντωσή του, για τον λόγο ότι κατέχει τεχνογνωσία, η οποία

συμβάλλει στην οικονομική απελευθέρωση των ανθρώπων, στην

απελευθέρωση των νόμιμων οικονομικών συναλλαγών από τη «μέγγενη» του

διεθνούς τραπεζικού συστήματος και στην απρόσκοπτη άσκηση του

δικαιώματος της ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικότητας.

Ο λόγος αυτός απορρίπτεται προεχόντως ως αναπόδεικτος, διότι από τα

στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, δεν προκύπτει και, δη, καταδήλως, ότι η

προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε για την εξυπηρέτηση σκοπού διαφόρου

εκείνου που τάσσεται από τον νόμο για την έκδοσή της, δηλαδή την

78

εξυπηρέτηση της διεθνούς δικαστικής συνδρομής στο πεδίο του ποινικού

δικαίου.

Επίσης, δεν προκύπτει κατάχρηση εξουσίας από το γεγονός ότι η

προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε 3 ημέρες μετά την δημοσίευση της υπ’ αρ.

634/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την

ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 4730/21-02-2019 Αποφάσεως Β’ βαθμού της 7 ης

Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία είχε απορριφθεί η αίτησή

του περί παροχής διεθνούς προστασίας.

Τέλος, η αναφορά σε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκδοθείσα τον

Ιούλιο 2019, με όμοιο ακριβώς περιεχόμενο με την προσβαλλόμενη απόφαση,

δεν συνιστά κατάχρηση εξουσίας, καθώς δεν ανάγεται στην εξυπηρέτηση

άλλου δημοσίου σκοπού, τούτο δε ανεξαρτήτως του ότι το επικαλούμενο από

τον αιτούντα “έγγραφο” δεν φέρει υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης και,

συνεπώς, έχον τη μορφή σχεδίου, ουδέν έννομο αποτέλεσμα παρήγαγε.»

Πέραν όσων έχω ήδη εκθέσει ανωτέρω, επισημαίνω ότι η συγκεκριμένη

απόφαση δεν αποτελούσε σχέδιο, καθώς έφερε σφραγίδα και υπογραφή

Ακριβούς Αντιγράφου από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου

Δικαιοσύνης, Αργυρώ Ελευθεριάδου, αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία

(24/7/2019), είχε αποσταλεί με ΦΑΞ στο Νοσοκομείο Κρατουμένων

Κορυδαλλού και είχε καταχωρισθεί ως εισερχόμενο έγγραφο με αρ. πρωτ.

8708.

Τα ανωτέρω γεγονότα, καταγγέλθηκαν κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, η

δε απόφαση, από την οποία αποδεικνυόταν ότι η απόφαση αυτή προϋπήρχε

και ετοιμάσθηκε από άλλα κέντρα και όχι από τον αρμόδιο για την λήψη της

Υπουργό Δικαιοσύνης, προσκομίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου και έλαβαν

γνώση αυτής όλοι οι εναγόμενοι. Εντούτοις, οι εναγόμενοι με δόλο αγνόησαν

και αλλοίωσαν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αποφάσεως.

Προκύπτει, συνεπώς, από όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα ότι άπαντες οι

εναγόμενοι ενήργησαν με δόλο και κατ’ ευθεία παραβίαση των δικαστικών

τους καθηκόντων, κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. 3503/2019 Αιτήσεώς μου για

την ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019

Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία, εν

συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία,η οποία συζητήθηκε ενώπιον

της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της

10/1/2020.

Ειδικώς δε, η πρώτη εναγόμενη παρενέβη με δόλο και κατά τρόπο

ανεπίτρεπτο στην υπόθεσή μου προδικαστικά, κατά την επ’ ακροατηρίω

εκδίκασή της, αλλά ακόμα και μέχρι εκδόσεως της υπ’ αρ. 110/2020

αποφάσεως, παρ’ ότι η ίδια είχε δηλώσει ότι «απείχε αυτονοήτως από τα

δικαστικά της καθήκοντα», μετά την ανακοίνωση του ονόματός της ως της

επόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εξάλλου, δέον να υπογραμμισθεί ότι όσα ψευδή και αβάσιμα διελήφθησαν ως

δήθεν αιτιολογίες στην υπ’ αρ. 110/2020 Απόφαση, ουδόλως αποτελούσαν

αποτέλεσμα δικανικής κρίσης ούτε και διασκέψεως, αλλά προσπάθεια

79

νομιμοποίησης και πρόσδοσης νομιμοφάνειας σε μία προειλημμένη,

προδρομολογημένη, κατά παραγγελία απόφαση.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, επί της δεύτερης αιτήσεως ακυρώσεως που

άσκησα στις 9/1/2020 και συζητήθηκε στις 5/6/2020, καθώς και επί της

συναφούς από 16/1/2020 αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησαν η σύζυγος και

τα παιδιά μου, και για τις οποίες είχα ζητήσει συνεκδίκαση, αίτημα το οποίο

απερρίφθη, αφού δια της ικανοποιήσεώς του θα ματαιώνονταν οι

επιδιωκόμενες σκοπιμότητες, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση του

Συμβολίου της Επικρατείας. Όθεν αποδεικνύεται ότι τα τιθέμενα ζητήματα όχι

μόνον δεν ήσαν απλά ούτε μπορούσαν να λυθούν κατεπειγόντως και τάχιστα,

αλλά αντίθετα είναι σύνθετα και σοβαρά, εξ ού και σήμερα, 5 μήνες και 1

εβδομάδα μετά τη συζήτηση των υποθέσεων, δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί

απόφαση. Και τούτο, μολονότι στη σύνθεση συμμετείχαν, παρά τις

αντιρρήσεις μου, πολλοί εκ των εδώ εναγομένων

Τέλος, ως προς την έκδοση της άνευ περιεχομένου υπ’ αρ. 6/2020

Αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών, είναι σαφές ότι αυτή εκδόθηκε εκ των

υστέρων και προς δικαιολόγηση της ήδη χωρήσασας παράδοσής μου, οι δε

εναγόμενοι που συνέπραξαν σε αυτήν, ομοίως παραβίασαν βαρέως τα

δικαστικά καθήκοντά τους…

3. Η ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΖΗΜΙΑ- ΗΘΙΚΉ ΒΛΑΒΗ

Εν προκειμένω, όπως καθίσταται φανερό, οι εναγόμενοι δικαστικοί λειτουργοί

ενήργησαν με δόλο, παραβιάζοντας τα δικαιώματά μου και τα καθήκοντά

τους, αλλά και τις κείμενες διατάξεις. Ο καθένας από αυτούς, με τις ιδιότητες

που με τις οποίες ενήργησαν και αναφέρονται ανωτέρω, γνώριζε σε απόλυτο

βαθμό ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις δίκαιης εκδίκασης της

υποθέσεώς μου και ότι είχαν βαρέως παραβιασθεί τα δικαιώματά μου.

Επίσης, ο καθένας εξ αυτών γνώριζε ότι υπήρχαν πολλοί και σοβαροί λόγοι

ακυρώσεως της εναντίον μου Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, οι

οποίοι όμως δεν εξετάσθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, αλλά μόνον με

σκοπό την άρση της χορηγηθείσης προσωρινής δικαστικής προστασίας και

την εκτέλεση της εκδόσεώς μου, χωρίς ουσιαστική προηγούμενη ακρόασή

μου, με διαδικασίες απαγωγής, μέχρι την 24 η Ιανουαρίου 2020, σκοπό στον

οποίο συνέπραξαν.

Υπεβλήθην έτσι σε μια άκρως εξευτελιστική για την ανθρώπινη αξία και

αξιοπρέπειά μου μεταφορά σε τρίτη χώρα, με πλήρη αδιαφορία για τη ζωή,

την υγεία μου και την ψυχική μου κατάσταση και με εφαρμογή των

περιγραφεισών ανωτέρω μεθόδων που συνιστούν σκληρή, απάνθρωπη και

εξευτελιστική συμπεριφορά.

Ο καθένας εκ των εναγομένων είχε πλήρη γνώση των παραβιάσεων των

δικαιωμάτων μου, της νομιμότητας, των διεθνών συμβάσεων και του

Συντάγματος, ενώ ετέθησαν υπ’ όψιν όλων, δια των αιτήσεων, υπομνημάτων,

αιτημάτων και λοιπών προσκομισθέντων εγγράφων μου, αλλά και δια των

80

αγορεύσεων της πληρεξουσίας μου όλα τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά,

όπως ειδικότερα ανωτέρω εκτίθεται.

Από την εναντίον μου δόλια συμπεριφορά των εναγομένων κατά την άσκηση

των δικαστικών τους καθηκόντων, και λόγω των πράξεων και παραλείψεών

τους, όπως ανωτέρω εκτίθενται αναλυτικώς, μου προκλήθηκε τεράστια ηθική

βλάβη, αφού εκτελέσθηκε εναντίον μου, με τρόπο αντισυνταγματικό

παράνομο και κατά παραβίαση όλων ανεξαιρέτως των συνταγματικώς και

υπερνομοθετικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μου, ενώ διατελούσα στην

35 η ημέρα απεργίας πείνας, η υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-

12-2019 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί Εκδόσεώς μου στην

Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία και ήδη από την

23/1/2020, ημερομηνία εκδόσεως της υπ’ αρ. 110/2020 αποφάσεως της

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχω εκδοθεί στις Αρχές της

Γαλλίας.

Συνεπεία της κακόδικης και αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των εναγομένων

συνεχίζω σήμερα να είμαι προφυλακισμένος, χωρίς δίκη και χωρίς ποινή, επί

3 έτη και 3 μήνες, συνεχίζω να στερούμαι την οικογένειά μου, χωρίς να

μπορώ να συμπαρασταθώ στην καρκινοπαθή σύζυγό μου και έχοντας να δω

τα δύο ανήλικα παιδιά μου επί 3 χρόνια και 3 μήνες.

Προς απόδειξη της αγωγής μου και προς επίρρωση του νόμω και ουσία

βασίμου αυτής και κάθε αγωγικού ισχυρισμού μου, προσκομίζω μετ’

επικλήσεως τα εξής έγγραφα, επισημαίνοντας ότι και οι περιγραφές και

τα σχόλια των προσκομιζομένων εγγράφων αποτελούν αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσης αγωγής μου:

1. Την υπ’ αρ. 110/2020 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου

της Επικρατείας, που αποτελεί προϊόν κακοδικίας εναντίον μου

2. Την υπ’ αρ. 5/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση της Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί του πρώτου αιτήματος αναβολής,

που είχε υποβληθεί κατά την δικάσιμο της 10/1/2020, η οποία

υπογράφτηκε στις 23/1/2020 από την πρώτη εναγόμενη Αικατερίνη

Σακελλαροπούλου (η οποία από 15/1/2020 είχε δηλώσει ότι «απέχει

αυτονοήτως από τα δικαστικά της καθήκοντα»…) η οποία επίσης

αποτελεί προϊόν κακοδικίας εναντίον μου.

3. Την υπ’ αρ. 6/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση της Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί των φερομένων δηλώσεων αποχής

της πρώτης εναγομένης και τότε Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, και του τετάρτου

εναγομένου Συμβούλου, μέλους της συνθέσεως της Ολομελείας,

Βασιλείου Ανδρουλάκη, η οποία επίσης αποτελεί προϊόν

κακοδικίας εναντίον μου.

4. Την υπ’ αρ. 7/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση της Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί του δεύτερου αιτήματος αναβολής,

που είχε υποβληθεί κατά την δικάσιμο της 10/1/2020, η οποία επίσης

υπογράφτηκε την 23/1/2020 από την πρώτη εναγόμενη Αικατερίνη

Σακελλαροπούλου, η οποία επίσης αποτελεί προϊόν κακοδικίας

εναντίον μου.

81

5. Την υπ’ αρ. 8/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της αιτήσεως εξαιρέσεως που είχε

υποβληθεί κατά της πρώτης εναγομένης και τότε Προέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, η οποία

επίσης αποτελεί προϊόν κακοδικίας εναντίον μου.

6. Τα υπ’ αρ. 14/2020 πρακτικά διασκέψεως παρεμπίπτουσα του

Συμβουλίου της Επικρατείας, με ημερομηνία 20/1/2020, επί της

δηλώσεως της πρώτης εναγομένης Αικατερίνης Σακελλαροπούλου,

περί της αποδοχής της υποψηφιότητάς της ως Προέδρου της

Δημοκρατίας, την 15/1/2020, η οποία επίσης αποτελεί προϊόν

κακοδικίας εναντίον μου.

7. Την υπ’ αρ. 14α/2020 παρεμπίπτουσα απόφαση Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επί των πρόσθετων λόγων

ακυρώσεως, των αιτημάτων και των ενστάσεων που είχαν προβληθεί

με το από 16/1/2020 υπόμνημα, η οποία προδίδει τον

εμβαλωματικό τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε, εκ των υστέρων

να συμπληρωθούν κενά της αποφάσεως και η οποία επίσης

αποτελεί προϊόν κακοδικίας εναντίον μου. Η συγκεκριμένη

απόφαση, όπως και όλες οι λοιπές παρεμπίπτουσες αποφάσεις

παραδόθηκαν στην πληρεξουσία μου ΜΕΤΑ την παράδοση της υπ’ αρ.

110/2020 Αποφάσεως στις 16.00, έχοντας μόλις υπογραφεί από την

πρώτη εναγόμενη και τότε Πρόεδρο και τον δεύτερο εναγόμενο και τότε

Προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο

8. Την υπ’ αρ. 6/2020 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του

Συμβουλίου της Επικρατείας, που επίσης αποτελεί προϊόν

κακοδικίας εναντίον μου. Ας σημειωθεί ότι αυτή η απόφαση

καθαρογράφηκε μετά τις 16.00 της 23/1/2020 και παραδόθηκε στην

πληρεξουσία μου την ώρα που αποχωρούσε από το Συμβούλιο της

Επικρατείας. Χωρίς αυτήν την απόφαση, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί

αρθείσα η προσωρινή δικαστική προστασία που μου είχε χορηγηθεί.

Παρ΄όλα αυτά όλες οι υπηρεσίες του Κράτους και της Εισαγγελίας

ενεργούσαν προ της εκδόσεώς της σαν να έχει εκδοθεί, γεγονός που

καταδεικνύει ότι οι δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της

Επικρατείας εν προκειμένω δεν συνιστούν δικαστική διάγνωση ή

δικαστική κρίση επί υποθέσεως, αλλά δικαστική νομιμοποίηση των

εκνόμων ενεργειών της Διοίκησης

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1795/19-12-2019 Απόφαση

του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία, εν συνεχεία

στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία

10. Την από 20/12/2019 με αρ. κατάθεσης 3503/2019 Αίτησή μου για την

ακύρωση της ως άνω Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης

11. Την από 20/12/2019 με αρ. κατάθεσης 326/2019 Αίτησή μου περί

Αναστολής Εκτελέσεως της ανωτέρω αποφάσεως, εμπεριέχουσα και

αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής

12. Το από 23/12/2019 Συνοδευτικό Προσκομιζομένων Εγγράφων

ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της

Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) και υπ’ όψιν της κας Προέδρου του Δ’

Τμήματος, με τα προσκομισθέντα έγγραφα και, ειδικότερα:

– σχετ. 5α, το από 23/12/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Β’

Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Γενικού

82

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», με αρ. πρωτ. 6387,

για την κατάσταση της υγείας μου και τους κινδύνους από τυχόν

μεταγωγή μου

– σχετ. 5β η υπ’ αρ. 494 Βεβαίωση της Οικογενειακής μου

Κατάστασης, εκδοθείσα από την Πρεσβεία της Ρωσικής

Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και

– σχετ. 5γ έως 5ια ιατρικές βεβαιώσεις για την κατάσταση της υγείας

της καρκινοπαθούς συζύγου μου Αλεκσάντρα Σεβτσένκο και την

υποβολή της σε πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. Π7694-7695/24-12-2019 Συνοδευτικό Υποβολής –

Κατάθεσης Εγγράφων ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του

Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), με τα προσκομισθέντα

έγγραφα:

– σχετ. 6α η υπ’ αρ. 8786/23-12-2019 Έκθεση Επίδοσης του

Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Κωνσταντίνου

Τήνιου, που πιστοποιεί την επίδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης

της από 20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης 326/20-12-2019

Αίτησης Αναστολής και της της από 23/12/2019 Προσωρινής

Διαταγής της κας Προέδρου του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου

της Επικρατείας περί Αναστολής Εκτέλεσης της Αποφάσεως

Έκδοσής μου

– σχετ. 6β η υπ’ αρ. 8787/23-12-2019 Έκθεση Επίδοσης του

Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Κωνσταντίνου

Τήνιου, που πιστοποιεί την επίδοση στον Υπουργό

Δικαιοσύνης της από 20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης

3503/20-12-2019 Αίτησης Ακυρώσεως

– σχετ. 6γ το υπ’ αρ. 7.375/23-12-2019 Συμβολαιογραφικό

Πληρεξούσιο, συνταχθέν ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λαυρίου

κας Ελένης Καραγεωργοπούλου, με το οποίο διόριζα ως

πληρεξούσια δικηγόρο μου την δικηγόρο Αθηνών κα Ζωή

Κωνσταντοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23720), στην οποία παρείχα

τις ειδικές εντολές άσκησης και υποστήριξης της από

20/12/2019 αίτησης ακυρώσεως, της από 20/12/2019 αίτησης

αναστολής, περιέχουσας και αίτημα προσωρινής διαταγής και

όλων των συναφών πράξεων για την ευδοκίμηση των

ανωτέρω ενδίκων αιτήσεων,

– σχετ. 6δ η υπ’ αρ. 7378/23-12-2019 Ένορκη Βεβαίωση της

μητέρας μου Βέρας (Vera) Βίννικ (Vinnik), ενώπιον της

Συμβολαιογράφου Λαυρίου κας Ελένης Καραγεωργοπούλου, όπου

εκτίθεται η τραγική κατάσταση της οικογένειας και των παιδιών

μου, αλλά και η δική μου τραγική θέση και οι κίνδυνοι τους

οποίους αντιμετωπίζω τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου σε

περίπτωση έκδοσής μου σε Γαλλία και ΗΠΑ κατά τα οριζόμενα

στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση

14. Τους από 26/12/2019 υπ’ αρ. 828/27-12-2019 Πρόσθετους Λόγους

Ακυρώσεως, επί της υπ’ αρ. 3053/2019 Αιτήσεως Ακυρώσεως, οι

οποίοι επιδόθηκαν στον Υπουργό Δικαιοσύνης την 27/12/2019, όπως

προκύπτει από την υπ’ αρ. 8788Β/27-12-2019 Έκθεση Επίδοσης του

Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Κωνσταντίνου Τήνιου

(σχετ. 7α και 7β)

83

15. Το από 30/12/2019 Συνοδευτικό Υποβολής – Κατάθεσης

Εγγράφων ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της

Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), με τις υποβληθείσες αιτήσεις μου προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης, ήδη από τον Δεκέμβριο 2018

– σχετ. 8α, β και γ, η από 26/11/2018 Δήλωση απεργίας πείνας

μου, προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αρ. πρωτ.

3571/19-11-2018, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αρ.

πρωτ. 13269/29-1-2018 και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών με αρ. πρωτ. 410/29-11-2018,

– σχετ. 8δ το από 20/12/2018 με αρ. πρωτ. 4812/21-12-2018

Διάβημα-Αίτηση Ακρόασης και Αποκατάστασης Παραβιάσεως

Δικαιωμάτων μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

– σχετ. 8ε το από 14/1/2019 με αρ. πρωτ. 115/15-1-2019 Αίτημα-

Διάβημα των συνηγόρων υπεράσπισής μου, Ζωής

Κωνσταντοπούλου και ΤιμοφέιΜουσάτοφ, προς τον Υπουργό

Δικαιοσύνης,

– σχετ. 8στ το από 28/1/2019 με αρ. πρωτ. 265/29-1-2019

Διάβημα-Αίτηση ακρόασής μου προς τον Υπουργό

Δικαιοσύνης,

– σχετ. 8ζ η από 31/7/2019 με αρ. πρωτ. 2692/31-7-2019 Επείγουσα

Αίτηση- Αναφορά και Γνωστοποίηση Λόγων Δικαστικής

Επανεξέτασης Δικαστικής Υποθέσεως προς τον Υπουργό

Δικαιοσύνης

16. Την από 20/12/2019 Αίτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης περί

Ανάκλησης της υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1795/19-12-

2019 Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου

στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η

οποία παρέμεινε αναπάντητη, με βεβαίωση παραλαβής της στις

20/12/2019 από την Γραμματέα Γραφείου Υπουργού Νίκη

Παπανικολοπούλου

17. Την από 23/12/2019 προσωρινή διαταγή της Προέδρου του Δ’

Τμήματος κας Μαρίας Καραμανώφ

18. Την υπ’ αρ. 8786Β’ έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του

Πρωτοδικείου Πειραιά Κωνσταντίνου Τήνιου, με κοινοποίηση της

προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης στον Υπουργό

Δικαιοσύνης στις 23/12/2019, πριν δηλαδή ενεργοποιηθεί η τότε

Πρόεδρος του Δικαστηρίου Αικατερίνη Σακελλαροπούλουκαι πρώτη

εναγόμενη για να αφαιρέσει την δικογραφία από την εκδούσα την

προσωρινή διαταγή Πρόεδρο του Δ’ Τμήματος και από τη σύνθεση του

Δ΄ Τμήματος

19. Την από 23/12/2019 Πράξη Ορισμού Δικασίμου της Προέδρου του

Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την δικάσιμο

της 24/3/2020, με Εισηγητή τον Πάρεδρο κ. Παπαγιάννη Ιωάννη

20. Τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/2019 Απόψεις της Διοίκησης, επί της υπ’

αρ. 3503/2019 Αιτήσεως Ακυρώσεως, οι οποίες φέρεται ότι

διαβιβάσθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 30-12-2019 (σχετ.

13)

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π14/3-1-2020 πρώτη αίτηση λήψης αντιγράφων

των εγγράφων του φακέλου της Διοίκησης, με χειρόγραφη

επισημείωση της πρώτης εναγομένης και τότε Προέδρου του

84

Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, η

οποία την απέρριψε με την εξής αιτιολογία: «Έχει ήδη χορηγηθεί

αντίγραφο των απόψεων της Διοίκησης. Τα λοιπά στοιχεία του

φακέλου είναι στη διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου για

μελέτη στο γραφείο του βοηθού Εισηγητή. Χορήγηση αντιγράφων

είναι δυνατή κατά το άρ. 18 του Κανονισμού του Δικαστηρίου

εφόσον προσδιορίζονται συγκεκριμένα και οι λόγοι για τους

οποίους είναι αναγκαία. 3/1/2020»

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π21/3-1-2020 δεύτερη αίτηση λήψης

αντιγράφων των εγγράφων του φακέλου της Διοίκησης, με

χειρόγραφη επισημείωση της τότε Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου και πρώτης

εναγομένης, η οποία απέρριψε εκ νέου και την συγκεκριμένη αίτηση

με την εξής αιτιολογία:«Το αίτημα έχει ήδη απαντηθεί στην από

3.1.2020 πράξη μου. Δεν εμποδίζεται η ακώλυτη πρόσβαση στα

στοιχεία του φακέλου, δεδομένου ότι αυτά βρίσκονται στη

διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη, όπως ήδη έγινε.

Κατά τα λοιπά παραπέμπω στο άρ. 18 του ισχύοντος Κανονισμού

του Δικαστηρίου. 7/1/2020 Υπογραφή»

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π55/7-1-2020 τρίτη αίτηση λήψης αντιγράφων

των εγγράφων του φακέλου της Διοίκησης, η οποία έγινε εν μέρει

δεκτή και τελικώς χορηγήθηκαν ορισμένα μόνο εκ των εγγράφων

της Διοίκησης την 8/1/2020 και ώρα 15:09 μμ.

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π84/8-1-2020 αίτηση γνωστοποίησης της

συνθέσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της

δικασίμου της 10/1/2020,που παρέμεινε αναπάντητη και απερρίφθη

σιωπηρώς

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π111/9-1-2020 τέταρτη αίτηση λήψης

αντιγράφων των εγγράφων του φακέλου της Διοίκησης, που

παρέμεινε αναπάντητη και απερρίφθη σιωπηρώς

ΣΧΟΛΙΟ επί των ανωτέρω προσκομιζομένων εγγράφων: Στα

επίσημα και πρωτοκολλημένα ανωτέρω έγγραφα αποτυπώνεται κατά

τρόπο εναργή η ακραία απαξιωτική μεταχείριση που επεφύλαξε η

πρώτη εναγόμενη απελθούσα τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Επικρατείας προς εμένα και τα δικαιώματά μου: έχοντας συντμήσει

αιφνιδιαστικά τις προθεσμίες εκδίκασης της υπόθεσής μου, στη

συνέχεια ενήργησε κατά τρόπον ώστε να αποκλείσει την προετοιμασία

μου, με την παρεμπόδιση της πρόσβασής μου στο φάκελο της

υπόθεσης και υπέβαλε την πληρεξουσία μου στην διαδικασία να

καταθέτει καθημερινώς αιτήσεις προκειμένου να ασκηθούν τα πιο

θεμελιώδη δικαιώματά μου, όπως το δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο

και λήψης αντιγράφων αυτού.

26. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π196/13-1-2020 αίτηση λήψης αντιγράφων των

δηλώσεων αποχής που ανακοινώθηκε στο ακροατήριο της

Μείζονος Ολομέλειας ότι είχαν υποβάλει η πρώτη εναγόμενη

Πρόεδρος του Δικαστηρίου και ο τέταρτος εναγόμενος Σύμβουλος

Βασίλειος Ανδρουλάκης. Από της υποβολής της και καθημερινά

δινόταν η διαβεβαίωση στην πληρεξούσια δικηγόρο μου ότι οι

δηλώσεις αποχής «θα χορηγηθούν». Τελικώς δεν χορηγήθηκαν ποτέ

85

και δόθηκε η από 29/1/2020 απάντηση του δευτέρου εναγομένου τότε

Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου και τέως Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας ότι «έγιναν προφορικά»(βλ. κατωτέρω προσκομισθέν

έγγραφο 26).

27. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π241/14-1-2020 δεύτερη αίτηση

γνωστοποίησης της συνθέσεωςτηςΟλομελείας του Συμβουλίου

της Επικρατείας της δικασίμου της 10/1/2020(η συγκεκριμένη

αίτηση, όπως και οι προηγούμενες σχετικές δεν απαντήθηκαν ποτέ)

28. Το από 16/1/2020 υπόμνημα ενώπιον της Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, εμπεριέχον πρόσθετους λόγους

ακυρώσεως, αιτήματα και ενστάσεις. Στο ανωτέρω υπόμνημα

εμπεριεχόταν και αίτημα νέας συζήτησης της υποθέσεως στην

Ολομέλεια, αφού ήδη στις 15/1/2020 είχε ανακοινωθεί από τον

Πρωθυπουργό το όνομα της πρώτης εναγομένης Αικατερίνης

Σακελλαροπούλου ως επόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας.

χορήγησης μεγαλύτερης προθεσμίας για την υποβολή

συμπληρωματικού υπομνήματος, το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ.

Η προθεσμία υποβολής υπομνήματος ήταν η πλέον ασφυκτική,

που δόθηκε σε εκείνη τη δικάσιμο, παρά τα αιτήματα της

πληρεξουσίας μου για χορήγηση μεγαλύτερης προθεσμίας. Την

ίδια ώρα, σε υποθέσεις που εκκρεμούσαν επί χρόνια, είχαν

ξαναδικασθεί και είχαν πλειστάκις αναβληθεί οίκοθεν, δόθηκαν

προθεσμίας που υπερέβαιναν και κατά μία εβδομάδα τη

χορηγηθείσα στην δική μου υπόθεση, με την πρώτη εναγόμενη

και τότε Πρόεδρο του Δικαστηρίου να δηλώνει στο ακροατήριο

προς την πληρεξουσία μου «Δεν θα ισχύσει για εσάς»…

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. Π380/20-1-2020 συνοδευτικό υποβολής

εγγράφων, με το συνημμένο το

– σχετ. 22α, δημοσίευμα της Εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» με τίτλο

«Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: το μυστικό ραντεβού με τον

Κυριάκο στο Λυκαβηττό που έγραψε ιστορία», στο οποίο

αναφέρεται ρητώς και εκτενώς ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος

Μητσοτάκης προσκάλεσε την κυρία Σακελλαροπούλου, Πρόεδρο του

Συμβουλίου της Επικρατείας στην οικία του στο Λυκαβηττό «λίγο πριν

ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο

(σημείωση: η συνάντηση στον Λευκό Οίκο έγινε στις 7/1/2020, 3

ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσής μου) και συναντήθηκε

μαζί της υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας. Η ανώτατη

δικαστικός ενημερώθηκε ότι ήταν μία από τις επιλογές του κ.

Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο ο τελευταίος να της ανακοινώσει την

απόφασή του»). Από το δημοσίευμα αυτό, που δεν διαψεύσθηκε από

καμμία πλευρά, προκύπτει ότι ήδη πριν την εκδίκαση της υπόθεσής

μου η τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε συναντηθεί

μυστικά με τον Πρωθυπουργό και της είχε ανακοινωθεί το ισχυρό

ενδεχόμενο να προταθεί για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Είχε, δηλαδή, διαμορφώσει τη σχετική προσδοκία πολιτειακής

προαγωγής και, φυσικά, είχε ισχυρότατο προσωπικό κίνητρο και

συμφέρον να επισφραγίσει την επιλογή, ικανοποιώντας την

Κυβερνητική εξουσία, όπως και έκανε

86

Σημείωση: το συγκεκριμένο υπόμνημα με το συνημμένο δημοσίευμα

(σχετ. 22 και 22α), μετά την κατάθεσή του στο Πρωτόκολλο,

παραδόθηκε ιδιοχείρως στον δεύτερο εναγόμενο τότε Προεδρεύοντα

Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιο Ράντο το

απόγευμα της 20/1/2020, στην αίθουσα διασκέψεων. Ο δεύτερος

εναγόμενος εξήλθε της αιθούσης για να το παραλάβει, ενημερωθείς

από την Γραμματεία της Ολομελείας ότι η πληρεξουσία μου ανέμενε για

να του το παραδώσει, πήρε το υπόμνημα και τα σχετικά και την

ενημέρωσε ότι «Έχουμε διάσκεψη, αλλά όχι για την δική σας

υπόθεση». Καθ’ όλα το διάστημα κατά το οποίο η πληρεξουσία μου

ανέμενε έξω από την αίθουσα, η πρώτη εναγόμενη τέως Πρόεδρος του

Συμβουλίου της Επικρατείας και εν αναμονή τότε Πρόεδρος της

Δημοκρατίας παρέμενε στο Γραφείο Προέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας, φρουρούμενη από τους αστυνομικούς της ασφάλειάς της,

εκ των οποίων ο ένας προσήλθε στο χώρο όπου ανέμενε η

πληρεξουσία μου και παρέμεινε εκεί μέχρι την αποχώρησή της.

Πάντως, παρά την δήλωση του δευτέρου εναγομένου τότε

Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου ότι «η διάσκεψη δεν αφορούσε την δική

μου υπόθεση», τελικώς εκ των υστέρων δηλώθηκε σε μεταγενέστερο

απαντητικό έγγραφο του ότι η διάσκεψη επί της υποθέσεώς μου έγινε

εκείνη την ημέρα και ώρα…

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. Π418/21-1-2020 συνοδευτικό υποβολής εγγράφων,

με τα συνημμένα έγγραφα:

– σχετ. 23α η επείγουσα προσφυγή μου ενώπιον της Ειδικής

Ομάδας του Ο.Η.Ε. και

– σχετ. 23β, η απομαγνητοφωνημένη αγόρευση της πληρεξουσίας

δικηγόρου μου ενώπιον του Δικαστηρίου σας κατά την δικάσιμο της

10/1/2020.

Το ανωτέρω συνοδευτικό παραδόθηκε ιδιοχείρως και στον δεύτερο

εναγόμενο και τότε Προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου

την ημέρα υποβολής του 21/1/2020, από την πληρεξουσία μου. Ο

δεύτερος εναγόμενος την διαβεβαίωσε ότι «θα συσχετισθεί με το

φάκελο και θα διαβαστεί. Η υπόθεση βρίσκεται εν διασκέψει».

Εκ των υστέρων υποστηρίζεται στα έγγραφα του τελευταίου ότι η

διάσκεψη είχε ήδη πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί την

προηγουμένη, Δευτέρα 20/1/2020.

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π493/23-1-2020 χειρόγραφη αίτηση της

πληρεξουσίας δικηγόρου μου, κατατεθείσα στις 14.28 της 23/1/2020

από την ίδια, στην οποία βεβαιώνεται ότι μέχρι και τις 14:28 της

23/1/2020 η απόφαση 110/2020 δεν είχε καν λάβει αριθμό αποφάσεως

ούτε είχε καθαρογραφεί ούτε ήταν διαθέσιμη για αντίγραφα. Κατά τον

ίδιο χρόνο, εγώ είχα ήδη αρπαγεί βιαίως από τον θάλαμο νοσηλείας

μου και οδηγηθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να

γνωρίζω τη συμβαίνει…

32. Την υπ’ αρ. Π598/27-1-2020 αίτηση περί χορήγησης των πρακτικών

της διαδικασίας της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας της

δικασίμου της 10/1/2020, στην οποία καταγράφονται και όσα

διαδραματίσθηκαν στις 23/1/2020

87

33. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π612/27-1-2020 πολλοστή αίτηση περί

χορήγησης των δηλώσεων αποχής της πρώτης εναγομένης και τότε

Προεδρεύουσαςτης Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά

την δικάσιμο της 10/1/2020, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

34. Την από 23/1/2020 απάντηση του δευτέρου εναγομένου τότε

Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, και τέως Προέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας, Αθανασίου Ράντου στην υπ’ αρ.

πρωτ. Π493/23-1-2020 αίτηση της πληρεξουσίας δικηγόρου μου

(προσκομισθέν έγγραφο υπ’ αρ. 24), στην οποία βεβαιώνεται ότι

«η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της

Ολομελείας στις 23/1/2020 και ώρα 11.05…Η απόφαση

καθαρογράφηκε και θεωρήθηκε μετά τη δημοσίευση, χορηγήθηκε

δε θεωρημένο αντίγραφό της στην πληρεξουσία του αιτούντος

στις 16.00 της αυτής ημερομηνίας. …Τέλος, ως τις 16.00 της

ημερομηνίας αυτής η απόφαση δεν είχε ακόμη διαβιβασθεί στη

Διοίκηση»

Όπως προκύπτει από όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, κατά το χρόνο

που παραδόθηκε η απόφαση στην πληρεξουσία μου, εγώ είχα ήδη

επιβιβασθεί στο αεροπλάνο για Γαλλία, το οποίο απογειώθηκε λίγη ώρα

αργότερα. Με το που παρέλαβε την απόφαση και την βεβαίωση η

πληρεξουσία μου και ενώ εκείνη την ώρα κατέφθασε υπάλληλος

συνεργάτης του Υπουργού Δικαιοσύνης για να την παραλάβει, ξεκίνησε

για το Αττικό Νοσοκομείο, προκειμένου να με ενημερώσει.

Τηλεφωνώντας στην θεράπουσα ιατρό μου, ενημερώθηκε από την ίδια

ότι, ώρες πριν, είχε ζητηθεί να μου χορηγηθεί εξιτήριο, από πάνοπλους

αστυνομικούς, σε συνθήκες κατατρομοκράτησης του ιατρικού και

νοσηλευτικού προσωπικού…

35. Την από 29/1/2020 απάντηση του δευτέρου εναγομένου τότε

Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, και νυν Προέδρου του Συμβουλίου

της Επικρατείας, Αθανασίου Ράντου, στην υπ’ αρ. πρωτ. 598/27-1-

2020 Αίτηση για χορήγηση των πρακτικών της Ολομέλειας του

Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου 10/1/2020(προσκομισθέν

έγγραφο υπ’ αρ. 25) και στην υπ’ αρ. πρωτ. 612/27-1-2020 Αίτηση

περί χορήγησης αντιγράφου των δηλώσεων αποχής της πρώτης

εναγομένηςτότε Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Αικατερίνης Σακελλαροπούλου(προσκομισθέν έγγραφο υπ’ αρ. 26)

36. Το από 12/3/2020 δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, με

τίτλο «Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Οι άνθρωποι της

Προέδρου- Ποιοι θα πλαισιώνουν το επιτελείο της», στο οποίο

αναφέρεται ότι ο τέταρτος εναγόμενος Σύμβουλος Βασίλειος

Ανδρουλάκης είναι πολύ κοντά στην πρώτη εναγόμενη Αικατερίνη

Σακελλαροπούλου και ότι αναμενόταν να αναλάβει την θέση του

αναπληρωτή διευθυντή του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας της

Δημοκρατίας

37. Την από 4/1/2018 δήλωση βούλησης πολιτικού ασύλου, κατατεθείσα

στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίης στις 5/1/2018 με αρ.

πρωτ. 241

38. Την από 12/6/2020 με αρ. κατάθεσης ΕΦ8/15-6-2020 έφεσή μου

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αρ. 634/2019

αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Γ’ Ακυρωτικό

88

Τμήμα), με την οποία απορρίφθηκε η πρώτη αίτηση παροχής ασύλου

(σχετ. 38α) και την από 8/7/2020 πράξη ορισμού δικασίμου για την

29/9/2020και Εισηγητή επί της ανωτέρω εφέσεως από την Πρόεδρου

του Δ’ Τμήματος κα Μαρία Καραμανώφ (σχετ. 38β).Σημειώνω ότι η

συζήτηση της ως άνω εφέσεώς μου έλαβε οίκοθεν αναβολή για την

δικάσιμο της 16/2/2021.

39. Την από 9/9/2019 με αρ. πρωτ. 40833/11-9-2019 δεύτερη αίτησή μου

περί χορήγησης ασύλου προς την Επιτροπή Ασύλου του

Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, με τα προσκομιζόμενα

έγγραφα

– σχετ. 39α, το από 17/3/2019 δημοσίευμα στην ιστοσελίδα liberal.gr,

με τίτλο «Πρεσβεία ΗΠΑ: Μήνυμα προς τη Ρωσία με αποδέκτη

την Ελλάδα», από το οποίο προκύπτει η ευθεία εμπλοκή της

Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην υπόθεσή μου και

– σχετ. 39β η συνέντευξή μου στην εφημερίδα RealNews και την

δημοσιογράφο Άννα Κανδύλη την 25/11/2018 με τίτλο «Η ζωή μου

κινδυνεύει»

40. Το από 15/11/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της κας Φλωρεντία Φύκατα,

από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

σχετικά με την πορεία της δεύτερης αίτησης παροχής ασύλου

41. Τις από 10/1/2020 και 27/1/2020 ηλεκτρονικές επιστολές της

πληρεξουσίας δικηγόρου μου προς την αρμόδια Υπηρεσία

Ασύλου, με αίτημα επίσημης ενημέρωσης, σχετικά με την πορεία

της δεύτερης αίτησης παροχής ασύλου, οι οποίες παραμένουν

αναπάντητες έως σήμερα (σχετ. 39α και 39β)

42. Το υπ’ αρ. 260/7-1-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου προς το

Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο γίνεται λόγος μόνον για την

πρώτη αίτηση ασύλου, ενώ ουδέν αναφέρεται για την δεύτερη. Από το

ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι η αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου στις 7/1/2020

αγνοούσε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που

εκδόθηκε άρον-άρον στις 16/12/2019 και γνωστοποιήθηκε αυθημερόν

παραδιαδικαστικώς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που δεν ήταν καν

διάδικος

43. Την από 10/1/2020 Αίτηση περί Εξαιρέσεως της πρώτης

εναγομένης και τότε Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Αικατερίνης Σακελλαροπούλου.

44. Το υπ’ αρ. 7.387/9-1-2020 ειδικό πληρεξούσιο της

Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελένης Καραγεωργοπούλου για την

υποβολή της αίτησης εξαιρέσεως

45. Τα από 10/1/2020 δημοσιεύματα για το κλίμα στο οποίο έγινε η

εκδίκαση της υποθέσεώς μου

46. Το από 15/1/2020 δημοσίευμα, του διαπιστευμένου στο Συμβούλιο

της Επικρατείας συντάκτη Παναγιώτη Τσιμπούκη, στην ιστοσελίδα

protothema.gr, με ώρα ανάρτησης 19:17, ήτοι 5 περίπου λεπτά

μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της πρώτης

εναγομένηςΑικατερίνης Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της

Δημοκρατίας την ίδια ημέρα, από τον Πρωθυπουργό, με αναλυτικό

ρεπορτάζ και προσωπικές φωτογραφίες της Αικατερίνης

Σακελλαροπούλου, που ανατρέχουν στην παιδική της ηλικία.

89

47. Την Δήλωση της πρώτης εναγομένης εν ενεργεία τότε Προέδρου του

ΣτΕ, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, περί αποδοχής της

υποψηφιότητάς της, όπως δημοσιεύθηκε ελάχιστα λεπτά μετά

την ανακοίνωση του ονόματός της (ενδεικτικά προσκομίζεται

διαδικτυακό δημοσίευμα με ώρα ανάρτησης 19.37)

48. Όλες τις σχετικές με την υπόθεση αναρτήσεις της πληρεξουσίας

δικηγόρου μου και πίνακας αυτών (σχετ. 47α). Σημειωτέον ότι στην

ανάρτησή της στις 24/12/2019 και ώρα 16.50, η πληρεξουσία μου

έγραψε:

«Χθες δήλωσα ότι ο Αλεξάντερ Βίννικ έχει απέναντί του «μηχανισμούς

που αναμένεται τώρα να κινητοποιηθούν υπόγεια και φανερά για

να ανατρέψουν τη δικαστική απόφαση» αναστολής εκτέλεσης της

έκδοσής του.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στην προσωρινή διαταγή

αναστολής της έκδοσης και ένα «αόρατο-ορατό» χέρι αφαίρεσε την

υπόθεση από το αρμόδιο Δ´ Τμήμα του Συμβουλίου της

Επικρατείας, διέγραψε την υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας

δικασίμου της 24/3/2020 και την προσδιόρισε εσπευσμένα ενώπιον

της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις 10

Ιανουαρίου 2020, συντέμνοντας τις προθεσμίες και αλλάζοντας τον

Εισηγητή της υποθέσεως, που είχε ήδη ορισθεί.

Το «αόρατο-ορατό» χέρι ανήκει στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της

Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, που σήμερα, παραμονή

Χριστουγέννων, απασχολήθηκε με αυτό.

Υπενθυμίζω ότι στις 7/1/2020 ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τον

Λευκό Οίκο.

Και ότι το όνομα της καςΣακελλαροπούλου ακούγεται μεταξύ

των πιθανών προτεινομένων για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο αγώνας του Αλεξάντερ για το δίκαιο και το δίκιο συνεχίζεται. Είναι

ένας άνισος αγώνας, που θα δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να

τον κερδίσουμε.

Υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τον Αλεξάντερ, αλλά και την Ανεξαρτησία της

χώρας μας και την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνήγορος υπεράσπισης του Αλεξάντερ Βίννικ»

Διέγνωσε δηλαδή και δημοσιοποίησε τους λόγους και τα κίνητρα

της παρέμβασης της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στην

υπόθεσή μου

49. Την απόφαση Ιουλίου 2019, περί έκδοσής μου στην Γαλλία, μετά

στις Η.Π.Α. και μετά στην Ρωσία, όπως εστάλη σε φωτογραφία στην

πληρεξουσία μου από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που την

παρέλαβαν επισήμως προς επίδοση στις 24/7/2019. Όπως είναι ορατό

από τις ενδείξεις (βλ. και τελευταία σελίδα, η απόφαση έχει διαβιβασθεί

από το Φαξ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αρ. 210-7767499 στο Φαξ

του Νοσοκομείου Φυλακών Κορυδαλλού και από εκεί στη συνέχεια σε

άλλο παραλήπτη, φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, επίσημη σφραγίδα

εισερχομένου και την σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκραρίας και ένδειξη

«Με εντολή υπουργού Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αργ.

90

Ελευθεριάδου» και υπογραφή της ανωτέρω διευθύντριας). Είναι

συνεπώς σαφές ότι δεν επρόκειτο περί απλού σχεδίου, αλλά περί

εγγράφου με όλες τις ενδείξεις επίσημης αποφάσεως, που

διαβιβάσθηκε προς εκτέλεση ως φέρον την υπογραφή του Υπουργού,

την ίδια ώρα που ο Υπουργός δήλωσε προς την πληρεξουσία μου ότι

«Δεν έχει υπογράψει, έδωσα μόνο εντολή να μου φτιάξουν ένα σχέδιο»

και, τελικώς, πήρε πίσω το συγκεκριμένο έγγραφο

50. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3316/28-1-2020 αίτηση της πληρεξουσίας

δικηγόρου μου προς το Αττικό Νοσοκομείο, με την οποία ζητεί τη

χορήγηση αντιγράφων του εξιτηρίου και των λοιπών εγγράφων που

εκδόθηκαν για την παράδοσή μου.

51. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3393/29-1-2020 απάντηση του Γενικού

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» στην υπ’ αρ. πρωτ.

3316/28-1-2020 αίτηση της πληρεξουσίας δικηγόρου μου Από την

συγκεκριμένη απάντηση προκύπτει ότι την 23/1/2020 παρελήφθην

από τους αστυνομικούς προς έκδοση στην Γαλλία, γύρω στις

13.30 το μεσημέρι (βλ. ανωτέρω σχετ. 49 και κατωτέρω σχετ. 51),

χωρίς την παραμικρή μέριμνα για την κατάσταση της ιδιαιτέρως

βεβαρημένης κατάστασης της υγείας μου. Χαρακτηριστική η εκεί

περικοπή: “Δεν μας επιδόθηκε εντολή παράδοσης. Κατά την ώρα

της μεταφοράς του ασθενούς υπό αστυνομική συνοδεία εκτός του

Νοσοκομείου μας επεδείχθη ένα έγγραφο, το οποίο είχε νομικούς

όρους, με τους οποίους, φυσικά, δεν είμαστε εξοικειωμένοι, δεν

μας εξηγήθηκε τι ήταν και δεν αντελήφθημεν να απευθύνεται σε

ιατρικό προσωπικό. Το έγγραφο αυτό επεστράφη στο γραφείο

Διοίκησης προκειμένου να παραληφθεί από την Αστυνομία.”

Στην ίδια απάντηση επισυνάπτονται 2 άκρως αποκαλυπτικά έγγραφα:

– Σχετ. 50α το από 23/1/2020 «Ιατρικό Εξιτήριο Ασθενή», το οποίο

φέρει ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης: 23/1/2020 1.47μμ,

γεγονός που πιστοποιεί ότι 2 ώρες και 10 λεπτά πριν καθαρογραφεί

και παραδοθεί στην πληρεξουσία μου η υπ’ αρ. 110/2020 Απόφαση

και, φυσικά, πριν εκδοθεί η υπ’ αρ. 6/2020 Απόφαση της

Επιτροπής Αναστολών, η οποία έπεται και παραδόθηκε μετά τις

16.00, Αστυνομικοί με απήγαγαν κατά κυριολεξία, ενώ τελούσα σε

κατάσταση εξάντλησης στην 35 η ημέρα απεργίας πείνας, και με

μετέφεραν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Χαρακτηριστικό

της βιασύνης και της πίεσης με την οποία με πήραν από το

Νοσοκομείο είναι και το συμπληρωμένο βιαστικά για να εκδοθεί

εξιτήριο, όπου αναφέρεται άσχετη ημερομηνία γέννησης (1/1/1980,

ενώ η πραγματική ημερομηνία γέννησής μου είναι 16/8/1978)

και δεν είναι συμπληρωμένο κανένα στοιχείο μου, σαν να ήμουν

αγνώστων στοιχείων, ενώ ήμουν νοσηλευόμενος στο συγκεκριμένο

Νοσοκομείο επί 11 μήνες (από 21/2/2019), λόγω των διαταραχών

που προκάλεσαν στην υγεία μου οι απεργίες πείνας.

Χαρακτηριστικές οι ενδείξεις «Πατρώνυμο:- Μητρώνυμο: – Τόπος

γέννησης: ΑΓΝΩΣΤΟΣ Επάγγελμα: ΜΗ ΔΗΛΩΣΑΝΤΕΣ»

– Σχετ. 50β το υπ’ αρ. πρωτ. 6407 Έγγραφο των θεραπόντων

ιατρών μου, στην αγγλική, με χαρακτηριστική την αναφορά

τους ότι έχρηζα νοσοκομειακής περίθαλψης και ότι θα έπρεπε

να γίνει άμεση ιατρική εκτίμηση της κατάστασής μου με την

91

άφιξή μου στη Γαλλία. «We recommended that the patient

leaves the hospital in an ambulance. We have provided this

medical report, all the necessary medications for 24 hours and

have informed the French doctor who will be in charge of his

transfer to France, about the necessity of immediate medical

evaluation upon his arrival in France»

– Είναι προφανής η αγωνία των θεραπόντων ιατρών μου, οι οποίοι

είχαν δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι κάθε μεταγωγή μου ήταν

δυνατόν να αποβεί μοιραία για τη ζωή μου και ότι η αφαίρεσή μου

από το περιβάλλον νοσηλείας ήταν πράξη επικίνδυνη και μη

συνιστώμενη. Το πότε έγινε η επικοινωνία των θεραπόντων μου με

τον αναφερόμενο ως «γάλλο ιατρό» που θα με συνόδευε είναι

ερευνητέο, αφού ουδείς ιατρός προσήλθε στο Νοσοκομείο, ενώ ο

φερόμενος ως ιατρός συνοδός φέρεται ότι προσγειώθηκε στο

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 15.10, δηλαδή 1,5 ώρα μετά την

έκδοση του Εξιτηρίου…Όσο για τη σύσταση των ιατρών να

μεταφερθώ σε Ασθενοφόρο, πράγματι με έβαλαν σε ασθενοφόρο,

με χειροπέδες και χωρίς ζώνη, το οποίο τράκαρε εξερχόμενο του

Νοσοκομείου, χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί για την υγεία και τη

σωματική μου ακεραιότητα, αφού προείχε η γκανγκστερικού τύπου

απαγωγή μου, προφανώς για να μην προλάβει καν η πληρεξουσία

μου να μεταβεί στο Νοσοκομείο και να με ενημερώσει για την

απόφαση, που ακόμη τότε δεν είχε καν γραφτεί…

52. Την εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα του Διοικητικού Εφετείου

Θεσσαλονίκης της πορείας της υπ’ αρ. ΑΚ253/2019 αίτησης

ακυρώσεως, από την οποία προκύπτει ότι η υπ’ αρ. 634/2019

απόφαση εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε σε χρόνο-ρεκόρ,την Δευτέρα

16/12/2019, δηλαδή μεσολάβησε μόλις 1 εργάσιμη ημέρα από την

κατάθεση του υπομνήματός μου την Πέμπτη 12/12/2019 και ώρα

2μμ. Περαιτέρω, από την συγκεκριμένη εκτύπωση προκύπτει ότι

αυθημερόν, ήτοι στις 16/12/2019 ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που

δεν ήταν καν διάδικος υπέβαλε αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης

περί μη άσκησης ενδίκου μέσου! Είναι σαφές ότι η ανωτέρω

διαδικασία δεν αποτελεί δικαστική διαδικασία, αλλά δια τηλεφώνου

συνεννόηση προς εξυπηρέτηση κυβερνητικής σκοπιμότητας. Είναι

επίσης χαρακτηριστικό ότι την ύπαρξη της συγκεκριμένης αποφάσεως

πληροφορήθηκε η πληρεξουσία μου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,

στο γραφείο του οποίου μετέβη στις 20/12/2019 για να διαπιστώσει εάν

πράγματι η απόφαση που φερόταν να έχει εκδοθεί είχε αυτή τη φορά

την υπογραφή του, χωρίς η απόφαση να μου έχει καν παραδοθεί. Είναι

πάντως χαρακτηριστικό ότι δια της μνείας (και της χρείας…) της

συγκεκριμένης δικαστικής αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου

Θεσσαλονίκης ως αιτιολογίας της Αποφάσεως Έκδοσής μου,

συνομολογείται πλήρως ότι η δικαστική εκκρεμότητα επί της 1 ης

αιτήσεως ασύλου αποτελούσε κώλυμα στην έκδοσή μου. Το ίδιο

άλλωστε είχε ειπωθεί απερίφραστα από την πληρεξουσία του

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 2/12/2019, γεγονός το οποίο

καταγγέλθηκε από την πληρεξουσία μου και μνημονεύεται στο

από 12/12/2019 υπόμνημά μου και στην έφεσή μου. Ακόμη η

92

«Αίτηση γνωστοποίησης περί μη ασκήσεως ενδίκου μέσου» κατά

αποφάσεως που μόλις έχει εκδοθεί και δεν έχει ούτε

καθαρογραφεί αποδεικνύει ότι το ΜΗ Αμετάκλητο της

αποφάσεως επίσης κωλύει την έκδοσή μου. Αμφότερα γεγονότα

αποδεικνύουν ότι η δεύτερη και εκκρεμής αίτηση παροχής

ασύλου που έχω υποβάλει συνιστά απόλυτο κώλυμα στην

έκδοσή μου

53. Την υπ’ αρ. 27/2019(ΦΕΚ Α’ 106/27-6-2019)Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου, εκδοθείσα μετά την διάλυση της Βουλής και 10 ημέρες

πριν τις εκλογές της 7/6/2019, από την οποία προκύπτει η

φωτογραφική κυβερνητική παρέμβαση στην υπόθεσή μου, καθώς

σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος είχε

ψηφισθεί την 6/6/2019, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,

δημοσιεύθηκε την 11/6/2019 (ΦΕΚ Α’ 96) και τέθηκε σε ισχύ την

1/7/2019, το άρθρο 452 Κ.Π.Δ., που ορίζει το ανώτατο όριο της

προσωρινής κράτησης σε περιπτώσεις έκδοσης είχε ορισθεί

στους 18 μήνες, όπως ορίζει και το Σύνταγμα.

Όμως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 3 στοιχ. ιε’ της ΠνΠ, η οποία

εκδόθηκε την 27/6/2019, επανήλθε το προηγούμενο

αντισυνταγματικό καθεστώς, που καθορίζει το ανώτατο όριο

προσωρινής κράτησης σε περιπτώσεις έκδοσης στους 30 μήνες. Έτσι,

το ψηφισθέν στη Βουλή, κατά την τελευταία συνεδρίασή της άρθρο του

Κώδικα Ποινικής δικονομίας που εναρμόνιζε τις διατάξεις περί

εκδόσεως με το Σύνταγμα και το οποίο επρόκειτο να ισχύσει από

1/7/2020 δεν ετέθη ποτέ σε ισχύ, γεγονός που επέδρασε

φωτογραφικά στη συνέχιση της αντισυνταγματικής κράτησής

μου. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι η συγκεκριμένη Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου ΔΕΝ κυρώθηκε στη συνέχεια στη Βουλή,

αλλά με νεότερο νόμο το ίδιο άρθρο τροποποιήθηκε προς την

κατεύθυνση της συνέχισης της κράτησής μου, τον Αύγουστο

2019… Υπήρξα το μοναδικό, φωτογραφικό θύμα αυτής της

μεθόδευσης, που δεν τιμά κανέναν και είναι πραγματικά λυπηρό να

μην τυγχάνω της παραμικρής δικαστικής προστασίας, αφού τα

αρμόδια κατά νόμον για την τήρηση του Συντάγματος δικαστήρια

νίπτουν τας χείρας τους, δείχνοντας το ένα το άλλο….

54. Την ομιλία της πληρεξουσίας δικηγόρου μου στην Γενική Συνέλευση

της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών το Σάββατο 8/2/2020, από την

οποία προκύπτει η αποκάλυψη της οργανωμένης παρασιώπησης

των καταγγελιών σε βάρος της πρώτης εναγομένηςΑικατερίνης

Σακελλαροπούλου, η οποία συνομολογήθηκε από την Πρόεδρο της

Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Αγγελική Λαϊνιώτη.

Χαρακτηριστικές οι ακόλουθες παρεμβάσεις της Α. Λαϊνιώτη στην

ομιλία της πληρεξουσίας μου, στο άκουσμα της αναφοράς στην πρώτη

εναγόμενη τ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και επόμενης

τότε Προέδρου της Δημοκρατίας:

Α. Λαϊνιώτη:«Σήμερα σας καλέσαμε με το θερμικό σας ρόλο,

επειδή είστε πρώην Πρόεδρος της Βουλής, και παρίστασθε σε μία

Γενική Συνέλευση Διοικητικών Δικαστών. Θα ήθελα να

κρατήσουμε το επίπεδο εκεί που πρέπει, εν απουσία της πρώην

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και της επόμενης

93

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν μπορώ να σας

επιτρέψω να συνεχίσετε, διότι δεν μπορεί να υπερασπισθεί οτν

εαυτό της, είναι απούσα» […] «Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ

εάν θέλετε να κάνετε κάποιο άρθρο, το οποίο θα δημοσιευθεί στην

εφημερίδα μας… Αλλά εδώ, εν απουσία της κυρίας

Σακελλαροπούλου, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Κι επιπλέον

είναι και κάτι άλλο. Μιλάμε για τελείως πρόσφατα γεγονότα, πολύ

ζεστά, πολύ φρέσκα. Το τι έχει συμβεί και το τι πράγματι μπορεί

να συμβαίνει, γιατί ξέρουμε και τις δικές σας δηλώσεις, η θα το

αποκαλύψει το μέλλον»«Σας τιμώ και σας σέβομαι και γι’ αυτό

σας καλέσαμε, παρότι υπήρξαν διαφορετικές φωνές να μην

κληθείτε, ειδικά φέτος» «Δεν θα ήθελα ο χώρος αυτός να γίνει

χώρος αντιπαράθεσης για κάποια υπόθεση εν πάση περιπτώσει

που δεν ξέρουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι τι έχει συμβεί, τι γράφει ο

φάκελος και τα λοιπά, σας παρακαλώ, κατόπιν τούτου θερμά, να

αναφερθείτε σε άλλα θέματα, όχι στο θέμα αυτό που αφορά την

Πρόεδρο».

Σημειωτέον ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις και η απόπειρα

λογοκρισίας έγιναν πριν καν αναφερθεί η πληρεξουσία μου στην

υπόθεσή μου, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη πλήρη

απομαγνητοφώνηση της ομιλίας. Παρόντες στην αίθουσα ήταν ο

δεύτερος εναγόμενος και τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Επικρατείας και 2 Αντιπρόεδροι, καθώς και ο Πρόεδρος της

55. Την από 10/2/2020 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών

του Συμβουλίου της Επικρατείας εναντίον της πληρεξουσίας δικηγόρου

μου, δημοσιευθείσα από την ρεπόρτερ Ρεγγίνα Σπυράτου, με τίτλο

«Δικαστές ΣτΕ κατά Κωνσταντοπούλου: Απογοητευτικός ο

Μονόλογός της, δεν πλήττει το φρόνημά μας». Αναλυτικά η

ανακοίνωση στοχοποίησης της πληρεξουσίας μου, η οποία

ανευρίσκεται μόνον σε δημοσιεύματα, δεν θυμίζει σε τίποτε

ανακοίνωση δικαστικής ενώσεως και, βεβαίως, διαστρέφει πλήρως το

πραγματικό περιεχόμενο της ομιλίας της πληρεξουσίας μου και

παρασιωπά τα αληθώς διαμειφθέντα στις 8/2/2020, έχει ως εξής:

«Σχετικά με την τοποθέτηση της πρώην Προέδρου της Βουλής

κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη Γ.Σ. της Ένωσης

Διοικητικών Δικαστών, το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, περί

δήθεν εργαλειοποίησης και ποδηγέτησης της δικαστικής εξουσίας

και δη του Συμβουλίου της Επικρατείας, σημειώνουμε ότι ο

απογοητευτικός της μονόλογος δεν είναι ικανός να πλήξει το

φρόνημα των δικαστικών λειτουργών και θα αρκεστούμε να

υπενθυμίσουμε ότι το Δικαστήριο παραμένει αταλάντευτο στη

συνταγματική του αποστολή για την επίλυση των νομικών

ζητημάτων που άγονται ενώπιόν του. Το δε σύνολο των

δικαστικών λειτουργών του εκτελούσε και εκτελεί το έργο του με

ήθος και ακεραιότητα, εντός του πλαισίου του Συντάγματος και

των νόμων» Η απλή αντιπαραβολή της ομιλίας της πληρεξουσίας μου

και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα

για τα κίνητρα και τις ανησυχίες του συντάκτη της. Σίγουρα όμως το

ίδιο το γεγονός της ανακοίνωσης καθώς και το περιεχόμενό της εγείρει

94

μείζον ζήτημα ως προς την αμεροληψία προσώπων που συνέπραξαν

στην σύνταξή της και συμμετέχουν στην σύνθεση του Δικαστηρίου

56. Την υπ’ αρ. 3/2020 Διάταξη του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης,

με την οποία διατάσσεται η παράδοσή μου στις Αρχές της Γαλλίας. Η

Διάταξη αυτή, βεβαίως, δεν θα μπορούσε παρά να έχει εκδοθεί πολύ

μετά την παράδοσή μου, στις 15.10μμ, αφού μνημονεύει ως γνωστή

την υπ’αρ. 110/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που

καθαρογράφτηκε στις 16.00. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην Διάταξη

υπάρχει η εξής νόμω αβάσιμη και απολύτως αποκαλυπτική της

κατάχρησης εξουσίας περικοπή:«6. Την υπ’ αρ. 110/23-1-2020

απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την

οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο

εκζητούμενος κατά της πιο πάνω απόφασης του Υπουργού

Δικαιοσύνης, με συνέπεια να πάψει αυτοδικαίως η ισχύς της

χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής με την οποία ανεστάλη η

εκτέλεση της υπουργικής απόφασης». Όμως, η προσωρινή διαταγή

αναστολής εκτέλεσης είχε χορηγηθεί μέχρις εκδόσεως αποφάσεως της

Επιτροπής Αναστολών και όχι, βεβαίως, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως

επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Η μεθόδευση της μη συνεδρίασης της

Επιτροπής Αναστολών ήταν άλλο ένα έργο της πρώτης εναγομένης

Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Όταν εκ των υστέρων έγινε αντιληπτό

ότι από μόνη της η υπ’ αρ. 110/2020 Απόφαση της Ολομελείας δεν

επέτρεπε την παράδοσή μου, εκδόθηκε άρον-άρον και εκ των υστέρων

η υπ’ αρ. 6/2020 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, η οποία είναι

μεταγενέστερη και δεν μνημονεύεται σε κανένα από τα έγγραφα που

αντηλλάγησαν για την παράδοσή μου. (Φέρεται ότι) Συνεκλήθη δηλαδή

εκ των υστέρων η Επιτροπή Αναστολών στις 23/1/2020 μετά την

καθαρογραφή της υπ’ αρ. 110/2020 Αποφάσεως και απέρριψε άνευ

εξέτασης την αίτηση αναστολής που είχα υποβάλει… Η διαδικασία

αυτή, όπως και όσα προκύπτουν από τα επόμενα σχετικά έγγραφα

είναι καλό να αντιπαραβληθεί με το Λειτουργών ΣτΕ, περί

«φρονήματος, ήθους και ακεραιότητας όλων ανεξαιρέτως των

λειτουργών του ΣτΕ»

57. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3506 οικ./23-1-2020 έγγραφο του Υπουργείου

Δικαιοσύνης, υπογραφόμενο από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αργυρώ Ελευθεριάδου, με ώρα αποστολής φάξ 12.21 προς την

Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο γνωστοποιείται η

έκδοση της υπ’ αρ. 110/2020 αποφάσεως του Συμβουλίου της

Επικρατείας. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει αποσταλεί μέσω ΦΑΞ

ήδη από την 12:21 μμ. και ενώ ακόμη η απόφαση δεν είχε καν

καθαρογραφεί και αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’

αρίθμ.110/23.01.2020 απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της

Επικρατείας. Κατόπιν τούτου παρακαλείσθε για τις άμεσες

ενέργειές σας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσής

του στις Αρχές της Γαλλίας». Επομένως η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας,

χωρίς καν να έχει στα χέρια της την απόφαση, η οποία, σύμφωνα με

την βεβαίωση του κ. Αθανασίου Ράντου «Δεν είχε διαβιβασθεί στη

Διοίκηση μέχρι τις 16.00» της ιδίας, δίνει εντολή παράδοσής μου στον

Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος προχωρεί στην δι’

95

αλληλογραφίας εκτέλεσή της χωρίς να μετακινηθεί από τη

Θεσσαλονίκη και χωρίς να μεταχθώ στην Θεσσαλονίκη, χωρίς

καν να εποπτεύει ή να είναι παρών ούτε ο ίδιος ούτε

οποιοσδήποτε άλλος εισαγγελικός λειτουργός

58. Το από 23/1/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του

Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης,

επίσης αποσταλέν την 12:21 μμ., με την γνωστοποίηση έκδοσης της

υπ’ αρ. 110/2020 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας και με

εντολή εκτέλεσης της έκδοσής μου!

59. Το υπ’ αρ. πρωτ. 107 – 190/18 Ε /23-1-2020 έγγραφο της του

Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προς το Δ.Δ.Α.Σ. Τμήμα SIRENE,

με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 3/2020 Διάταξη του Εισαγγελέως

Εφετών Θεσσαλονίκης, περί παράδοσής μου στις Αρχές της Γαλλίας,

αποσταλείσα με ΦΑΞ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ήδη στις

13:02. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα

συνημμένα αποδεικτικά αποστολής και παραλαβής, το αρμόδιο τμήμα

της Ελληνικής Αστυνομίας SIRENE με διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου [email protected]ανέγνωσε το συγκεκριμένο

μήνυμα στις 12.58, ενώ στις 13.47 είχε ήδη εκδοθεί εξιτήριό μου από

το Νοσοκομείο. Σαν να μην είχε καμμία σημασία το περιεχόμενο της μη

καθαρογραφείσης αποφάσεως, αλλά μόνον το «πράσινο φως» για

μία προμελετημένη και προαναγγελθείσα παράδοσή μου, σαν να

μην ήμουν άνθρωπος με δικαιώματα, αλλά ένας σάκος

ταχυδρομείου

60. Το υπ’ αρ. πρωτ. 108/23-1-2020 ενημερωτικό σημείωμα από το ως

Δ.Δ.Α.Σ. Τμήμα SIRENEμε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

[email protected], το οποίο, ως ελέχθη,ανέγνωσε το

συγκεκριμένο μήνυμα στις 12.58, προς την Εισαγγελία Εφετών

Θεσσαλονίκης, αποσταλέν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 12:59 μμ.,

δηλαδή ακαριαία, ένα λεπτό αργότερα, με το οποίο ενημερώνει για τα

ονόματα των Γάλλων αστυνομικών που επρόκειτο να με

παραλάβουν και στο οποίο αναφέρεται ότι «Σε εκτέλεση του

ανωτέρω σχετικού, γνωρίζεται ότι, την 23/1/2020 και ώρα 15.10 με

την πτήση VLJ09AR αφικνούνται στον Διεθνή Αερολιμένα

Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ από Γαλλία οι κάτωθι Γάλλοι

αστυνομικοί [Ακολουθούν τρία ονοματεπώνυμα και ένα γαλλικό

κινητό τηλέφωνο χωρίς πρόθεμα και χωρίς κανένα άλλο στοιχείο

ταυτότητας!], οι οποίοι θα αναχωρήσουν, μαζί με τον κρατούμενο,

αυθημερόν, 23/1/2020 και ώρα 17.00, με την ίδια πτήση για

Παρίσι». Η γκανγκστερικού τύπου επιχείρηση παράδοσής μου σε

ξένη δικαιοδοσία, σε λίγες γραμμές…

61. Το από 23/1/2020 διαβιβαστικό παραγγελίας αποφυλάκισής μου, από

το τμήμα Εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης προς το

Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Δ.Δ.Α.Σ. Τμήμα SIRENE, μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13:14 μμ.

62. Την από 23/1/2020 υπ’ αρ. πρωτ. 108-190 Ε /23-1-2020 έγγραφο του

Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης προς τον Προϊστάμενο

Διευθύνσεως του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, περί

αποφυλάκισής μου και παράδοσής μου στις αρχές της Γαλλίας,

96

αποσταλείσα με ΦΑΞ στις 13:16, με την ένδειξη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Λίγα

λεπτά αργότερα η παραγγελία είχε εκτελεσθεί…

63. Το από 20/12/2019 και ώρα 6.58μμ μήνυμα ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας του Βασιλείου Σαρηγιαννίδη, Αν. Προϊσταμένου του

Τμήματος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίαςσε Αστικές και Ποινικές

Υποθέσεις, με το οποίο προωθήθηκε στην πληρεξούσια δικηγόρο μου

κα Ζωή Κωνσταντοπούλου η απόφαση περί έκδοσής μου, και στο

οποίο, επίσης, παρέχονταν τα στοιχεία της κας Στέφη, Διευθύντριας

του Νοσοκομείου του Κορυδαλλού, προκειμένου να λάμβανε χώρα η

επίδοση της αποφάσεως, παρουσία διερμηνέως, γεγονός που δεν

συνέβη ποτέ

64. Το από 9/1/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της

πληρεξουσίας δικηγόρου μου, προς τον Βασίλειο Σαρηγιαννίδη, το

οποίο περιείχε αφενός αίτημα χορήγησης αντιγράφων, αφετέρου

αίτημα να διαβιβασθούν στο Δικαστήριο όλα τα σχετιζόμενα με την

υπόθεσή μου έγγραφα, και αίτημα μέριμνας ώστε να επιδοθεί μού

νομίμως η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς δεν μού είχε

επιδοθεί μέχρι την δικάσιμο της 10/1/2020 στην μητρική μού γλώσσα,

την ρωσική

65. Την από 23/1/2020 χειρόγραφη αίτηση της πληρεξουσίας δικηγόρου

μου Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,

παραδοθείσα ιδιοχείρως από την ίδια στο γραφείο του Υπουργού στις

19.03 της 23/1/2020, με το οποίο ζητεί αγωνιωδώς να ενημερωθεί

«άμεσα και εγγράφως για το πού βρίσκεται ο ασθενής και

απεργός πείνας στην 35 η ημέρα ALEXANDERVINNIK» και δηλώνει

«Δεν έχω καμμία επικοινωνία μαζί του και καμμία ενημέρωση,

είναι προφανές ότι έχει απαχθεί με παράνομη διαδικασία». Ο

Υπουργός Δικαιοσύνης τηλεφώνησε στην πληρεξουσία μου το ίδιο

βράδυ στο κινητό της τηλέφωνο, της δήλωσε πλήρη άγνοια για το πού

ευρίσκεται ο εντολέας της (εγώ), δηλώνοντάς της χαρακτηριστικά ότι

«εγώ ήμουν με τους Θεσμούς, δεν γνωρίζω τι έχει

γίνει»…Χαρακτηριστικές επί όλων των διαδραματισθέντων οι σχετικές

και προσκομισθείσες δημόσιες αναρτήσεις της πληρεξουσίας μου

εκείνη την ημέρα

66. Το από 24/1/2020 και ώρα 4.44 μμ. μήνυμα ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας της Αργυρούς Ελευθεριάδου, Προϊσταμένης

Διεύθυνσης Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την πληρεξουσία μου, με

την οποία απεστάλη στην πληρεξούσια δικηγόρο μου απάντηση στην

ανωτέρω (με αρ. σχετικού 62) αίτησή της. Με την συγκεκριμένη

«απάντηση» παρασιωπάται όλη η ανωτέρω εκτιθέμενη οργιώδης

παρασκηνιακή υπερπροσπάθεια εκτέλεσης της έκδοσής μου χωρίς καν

να έχει καθαρογραφεί η απόφαση 110/2020 και χωρίς να έχει εκδοθεί η

απόφαση 6/2020 και αναφέρεται, υποκριτικά: «Απαντώντας στην από

23/1/2020 αίτηση σας γνωρίζουμε ότι μετά την υπ’ αριθμ.110/23-1-

2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,

με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο εν

θέματι….. ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης έδωσε

εντολή για παράδοση του εκζητουμένου στις αρμόδιες δικαστικές

Αρχές της Γαλλίας η οποία εκτελέσθηκε αρμοδίως και

προσηκόντως»…

97

67. Την από 24/1/2020 αποσταλείσα από την πληρεξούσια δικηγόρο μου,

ήδη μεταβάσα στη Γαλλία την 24/1/2020 ηλεκτρονική επιστολή

διαμαρτυρίας για την προσχηματική απάντηση, αίτηση με την οποία

ζητούνται όλα τα στοιχεία της παράδοσής μου

68. Τα άνευ συνοδευτικού εγγράφου μηνύματα απάντησης στην

διαμαρτυρία της πληρεξουσίας μου, με τα οποία εστάλησαν μετά το

μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιανουαρίου αποσπασματικά και παραπειστικά

ορισμένα μόνο έγγραφα της παράδοσής μου, ενώ την προηγουμένη η

πληρεξούσια δικηγόρος μου, μεταβάσα αυθημερόν στην Θεσσαλονίκη,

είχε παραλάβει πλέον από την Εισαγγελία Εφετών όλα τα ανωτέρω

αναφερόμενα έγγραφα. Ειδικότερα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και

την ανωτέρω διευθύντρια Αργυρώ Ελευθεριάδου εστάλησαν τα εξής

δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, κατόπιν εορτής:

– 67α: το από 28/1/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της

Αργυρούς Ελευθεριάδου με το οποίο απεστάλησαν εντελώς

αποσπασματικά έγγραφα, σχετικά με την παράδοσή μου στην

Γαλλία, και συγκεκριμένα τα εξής: η υπ’ αρ. 3/23-1-2020 Διάταξη

του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, σχετικά με την παράδοσή

στις Γαλλικές Αρχές, το υπ’ αρ. πρωτ. 108-190/18 Ε διαβιβαστικό

έγγραφο του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης προς τον

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης των Φυλακών Κορυδαλλού για την

αποφυλάκισή μου και παράδοσή μου στους αστυνομικούς, με

σκοπό την προσαγωγή μου στις Γαλλικές Αρχές και το υπ’ αρ.

πρωτ. 107- 190/18 Ε διαβιβαστικό έγγραφο του Εισαγγελέως

Εφετών Θεσσαλονίκης προς το Δ.Δ.Α.Σ. Τμήμα SIRENEγια την

εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και

– 67β:Το από 28/1/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της

Αργυρούς Ελευθεριάδου με το οποίο απεστάλησαν στην

πληρεξούσια δικηγόρο μου ένα μήνυμα ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας και 2 φαξ από την Εισαγγελία Εφετών

Θεσσαλονίκης προς το Τμήμα SIRENE και το Κατάστημα

Κράτησης Κορυδαλλού, σε ώρες πολύ πριν καθαρογραφεί η υπ’

αρ. 110/2020 απόφαση που διέτασσε την έκδοσή μου

69. Την αίτηση της πληρεξουσίας δικηγόρου μου προς τον Εισαγγελέα

Εφετών Θεσσαλονίκης, αποσταλείσα με φάξ και πρωτοκολληθείσα με

μέιλ την 27/1/2020

70. Το από 24/12/2019 με αρ. πρωτ. 92739 έγγραφο της ανωτέρω

Αργυρούς Ελευθεριάδου προς τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης,

αποσταλέν με φάξ στις 12.42 της ιδίας, με το οποίο ενημερώνει για την

άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως και της αιτήσεως αναστολής

εκτέλεσης που άσκησα και περιέχει την εξής ενδιαφέρουσα περικοπή:

«Παράλληλα, του χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή έως την

συζήτηση της αιτήσεως αναστολής, η οποία προσδιορίσθηκε να

συζητηθεί ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της

Επικρατείας την 10 η Ιανουαρίου 2020. Κατόπιν των

προαναφερομένων, δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί στις γαλλικές

αρχές τουλάχιστον έως την ημερομηνία συζητήσεως της σχετικής

αίτησης αναστολής»

Πέραν της πλήρους νομικής συγχύσεως της ανωτέρω Διευθύντριας του

Υπουργείου, προκύπτει ότι ήδη στις 12.42 της 24/12/2020 είχε ήδη

98

ενημερωθεί ότι «κάτι προσδιορίσθηκε στις 10/1/2020» και, χωρίς καν

να ενδιαφέρεται για τις τυπικές διαδικασίες, αλλά και χωρίς καμμία

έγνοια για το βάρος των γραφομένων ισχυρίζεται ότι «η ισχύς της

προσωρινής διαταγής εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία

συζήτησης της αίτησης Αναστολής» (!), ενώ, κατά το αληθές

περιεχόμενο και το ακριβές κείμενο της προσωρινής διαταγής, η

ισχύς της εκτείνεται «ως την έκδοση απόφασης της Επιτροπής

Αναστολών επί της Αίτησης Αναστολής», ενώ περαιτέρω

ενημερώνει ότι ο προσδιορισμός συζήτησης της Αίτησης

Αναστολής είναι για τις 10/1/2020, ενώ το αληθές είναι ότι σε

εκείνη την ημερομηνία είχε μόλις προσδιορισθεί, με τη γνωστή

παρέμβαση της πρώτης εναγομένης και τότε Προέδρου του

Συμβουλίου της Επικρατείας, μόνον η συζήτηση της ασκηθείσης

Αίτησης Ακυρώσεως …Το ότι ουδείς Εισαγγελέας διασταύρωσε τα

λεγόμενα της ανωτέρω Διευθύντριας του Υπουργείου, σε ένα τόσο

σοβαρό ζήτημα, και ενήργησαν όλοι ασμένως τη εντολή της και με

εντολή Υπουργού αποτελεί μια αποκάλυψη ιδιαιτέρως οχληρή για την

λειτουργία της Δικαιοσύνης. Ότι δε η ανωτέρω υπάλληλος

υποκατέστησε πλήρως τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου της

Επικρατείας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διαμαρτυρηθεί κανένας άλλος

πλην των πληρεξουσίων δικηγόρων μου και εμού αποτελεί γεγονός το

οποίο συναξιολογείται, για την ποιότητα και τη διαφάνεια στη συνολική

λειτουργία των θεσμών

71. Την από 5/11/2019 αίτηση (σχετ. 70α) και την από 27/1/2020 εξώδικο

της πληρεξουσίας μου (σχετ. 70β), προς την Γενική Γραμματέα

Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου, όπου καταγράφονται 2

πολύ σοβαρά περιστατικά στοχοποίησής μου, από την ίδια, η οποία

μετέβη στο θάλαμο νοσηλείας μου συνοδευόμενη από άγνωστα

πρόσωπα που με κινηματογράφησαν χωρίς τη συναίνεσή μου, και από

τηλεοπτικό σταθμό που μετέδωσε «ρεπορτάζ» προδήλως

προερχόμενο από την ίδια, με συκοφαντικές αναφορές στο πρόσωπό

μου

72. Την υπ’ αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1795/19-12-2019 Απόφαση

του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία, εν συνεχεία

στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσίαη οποία αφέθηκε στο θάλαμο

νοσηλείας μου την 31/12/2019, χωρίς μετάφραση και εντός φακέλου μετην ένδειξη «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την τελευταία παράγραφο

της απόφασης) Αριθ. Πρωτ.: 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 και 1795 της19-12-

2019 της Απόφασης κου Υπουργού Δικαιοσύνης, ΠΡΟΣ (επ.) VINNIK

(ον.) ALEXANDER» (σχετ. 71)

73. Την από 9/1/2020 υπ’ αρ. 99/2020 Αίτησή μου περί ακυρώσεως της

ανωτέρω αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία

συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

κατά την δικάσιμο της 5/6/2020, ενώ εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως

επ’ αυτής (σχετ. 72)

74. Την από 16/1/2020 υπ’ αρ. 210/2020 Αίτηση ακυρώσεως της ανωτέρω

αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκ μέρους της συζύγου μου

Αλεξάνδρα (Alexandra)Σεβτσένκο (Shevchenko), ατομικώς και ως

ασκούσα νομίμως, από κοινού με εμένα τη γονική μέριμνα και

επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων μαςΠλάτων (Platon) Βίννικ (Vinnik) και

99

Λεβ (Lev) Βίννικ (Vinnik), του Πλάτων (Platon) Βίννικ (Vinnik), του Λεβ

(Lev) Βίννικ (Vinnik) και εκ μέρους μου ατομικώς και ως ασκών

νομίμως, από κοινού με τυην σύζυγό μου τη γονική μέριμνα και

επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων μας, η οποία συζητήθηκε

ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την

δικάσιμο της 5/6/2020, ενώ εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής

(σχετ. 73)

75. Τις από 22/5/2020 υπ’ αρ. πρωτ. Π2487/22-5-2020 και Π2488/22-5-

2020 αιτήσεις λήψης αντιγράφων των εγγράφων του φακέλου της

Διοίκησης, επί των Ανωτέρω Αιτήσεων ακυρώσεως (σχετ. 74α και

74β)

76. Τιςαπό 1/6/2020 υπ’ αρ. πρωτ. Π2776/2-6-2020 και Π2777/2-6-2020

δεύτερεςαιτήσεως λήψης αντιγράφων των εγγράφων του φακέλου της

Διοίκησης, επί των Ανωτέρω Αιτήσεων ακυρώσεως (σχετ. 75α και

75β)

77. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2862-2864/4-6-2020 συνοδευτικό έγγραφο υποβολής

πληρεξουσίων επί των ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως (σχετ. 76)

78. Την υπ’ αρ. 2866/4-6-2020 αίτηση περί λήψης γνώσεως της

συνθέσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου του Επικρατείας της

δικασίμου της 5/6/2020 (σχετ. 77)

79. Την υπ’ αρ. 2878/4-6-2020 αίτηση συσχετίσεως προσκομιζομένων

εγγράφων στον φάκελο της υποθέσεως (σχετ. 78)

80. Το από 16/6/2020 υπόμνημά μου ενώπιον της Ολομέλειας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, στα πλαίσια εκδίκασης της υπ’ αρ.

99/2020 Αιτήσεως Ακυρώσεως (σχετ. 79)

81. Το από 16/6/2020 υπόμνημά μου και της Αλεξάνδρα

(Alexandra)Σεβτσένκο (Shevchenko), του Πλάτων (Platon) Βίννικ

(Vinnik), και του Λεβ (Lev) Βίννικ (Vinnik), στα πλαίσια εκδίκασης της

υπ’ αρ. 210/2020 Αιτήσεως Ακυρώσεως (σχετ. 80)

82. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3384/18-6-2020 Συνοδευτικό – Ενημερωτικό

Σημείωμα κοινοποίησης κατατεθειμένων εγγράφων, επί της υπ’ αρ.

99/2020 Αιτήσεως Ακυρώσεως (σχετ. 81)

83. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3385/18-6-2020 Συνοδευτικό – Ενημερωτικό

Σημείωμα κοινοποίησης κατατεθειμένων εγγράφων, επί της υπ’ αρ.

210/2020 Αιτήσεως Ακυρώσεως (σχετ. 82)

84. Την υπ’ αρ. 1913/2019 απόφαση του Ζ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου

Πάγου, συνεδριάζοντος εν Συμβουλίω, δια της οποίας απορρίφθηκε ως

απαραδέκτως ασκηθείσα, χωρίς καν να εξετασθεί στην ουσία της, η

από 31/7/2019 αίτησή μου περί δικαστικής επανεξέτασης των υπ’ αρ.

2080/2017 και 2191/2018 δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου του

Αρείου Πάγου περί έκδοσής μου στις ΗΠΑ και στη Γαλλία αντίστοιχα,

λόγω της θέσης σε ισχύ του νέου Κ.Π.Δ. από την 1/7/2019 (σχετ. 83)

85. Το υπ’ αρ. 7.374/23-12-2019 Γενικό Δικαστικό Πληρεξούσιο της

Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελένης Καραγεωργοπούλου, στο οποίο

διαλαμβάνεται ειδική μνεία ότι παρέχω την ειδική εντολή και

πληρεξουσιότητα προς την πληρεξούσια δικηγόρο μου, μεταξύ άλλων,

να εγείρει αγωγές κακοδικίας (βλ. σελ. 4) (σχετ. 84)

86. Το από 8/10/2020 ειδικό πληρεξούσιό μου, στην ελληνική και την

ρωσική, περιέχον τις ειδικές εντολές προς τους πληρεξούσιους

δικηγόρους μου να συντάξουν, να υπογράψουν και να καταθέσουν την

100

παρούσα αγωγή κακοδικίας, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής

μου, από επίσημη αρχή και δη από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της

Φυλακής La Santé του Παρισιού στην οποία κρατούμαι και με την

σφραγίδα της Χάγης (σχετ. 85)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου

2) Να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι διέπραξαν εις βάρος μου

κακοδικία, κατά τα ειδικώς και αναλυτικώς ιστορούμενα στο

ιστορικό της παρούσης

3) Να αναγνωρισθεί, συναφώς, ότι υπήρξε βαριά παραβίαση της

αρχής της δίκαιης δίκης και των κανόνων της αμερόληπτης

κρίσεως και ότι οι εκδοθείσες αποφάσεις δεν αποτελούν

προϊόν δικαστικής κρίσεως, αλλά άνωθεν και έξωθεν εντολής

και εξυπηρέτησης πολιτικών και διεθνών συμφερόντων και

σκοπιμοτήτων

4) Να αναγνωρισθεί ότι από την κακοδικία και την εξ αυτής

διακύβευση της ζωής, της υγείας, της οικογένειάς μου, της

ελευθερίας μου, της ασφάλειάς μου, του δικαιώματός μου σε

δίκαιη δίκη και των λοιπών θεμελιωδών δικαιωμάτων μου, μού

προκλήθηκε ηθική βλάβη

5) Να υποχρεωθεί η πρώτη (1η) εναγόμενη να μου καταβάλει το

ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) για την

χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού

προκάλεσε αιτιωδώς η εκ των επιδίκων πράξεων και

παραλείψεών της κακοδικία, νομιμοτόκως από της

εκδηλώσεως της αδικοπρακτικής και κακόδικης

συμπεριφοράς της και κάθε επί μέρους πράξεως και

παραλείψεώς της, άλλως από της επιδόσεως της παρούσης

αγωγής

6) Να υποχρεωθεί ο δεύτερος (2 ος ) εναγόμενος να μου καταβάλει

το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €) για την

χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού

προκάλεσε αιτιωδώς η εκ των επιδίκων πράξεων και

παραλείψεών του κακοδικία, νομιμοτόκως από της

εκδηλώσεως της αδικοπρακτικής και κακόδικης

συμπεριφοράς του και κάθε επιμέρους πράξεως και

παραλείψεώς του, άλλως από της επιδόσεως της παρούσης

αγωγής

101

7) Να υποχρεωθεί ο τρίτος (3 ος ) εναγόμενος να μου καταβάλει το

ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €) για την

χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού

προκάλεσε αιτιωδώς η εκ των επιδίκων πράξεων και

παραλείψεών του κακοδικία, νομιμοτόκως από της

εκδηλώσεως της αδικοπρακτικής και κακόδικης

συμπεριφοράς του και κάθε επιμέρους πράξεως και

παραλείψεώς του, άλλως από της επιδόσεως της παρούσης

αγωγής

8) Να υποχρεωθεί ο τέταρτος (4 ος ) εναγόμενος να μου καταβάλει

το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) για την

χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού

προκάλεσε αιτιωδώς η εκ των επιδίκων πράξεων και

παραλείψεών του κακοδικία, νομιμοτόκως από της

εκδηλώσεως της αδικοπρακτικής και κακόδικης

συμπεριφοράς της και κάθε επιμέρους πράξεως και

παραλείψεώς της, άλλως από της επιδόσεως της παρούσης

αγωγής

9) Να υποχρεωθούν οι πέμπτη (5η), έκτος (6 ος ), έβδομη (7 η )

εναγόμενοι να μου καταβάλουν, έκαστος, το ποσό των

τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €) για την χρηματική

ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού προκάλεσε αιτιωδώς

η εκ των επιδίκων πράξεων και παραλείψεών τους κακοδικία,

νομιμοτόκως από της εκδηλώσεως της αδικοπρακτικής και

κακόδικης συμπεριφοράς τους και κάθε επιμέρους πράξεως

και παραλείψεώς τους, άλλως από της επιδόσεως της

παρούσης αγωγής

10) Να υποχρεωθούν οι όγδοη (8 η ), ένατος (9 ος ), δέκατη (10 η ),

ενδέκατη (11 η ), δωδέκατη (12 η ), δέκατος τρίτος (13 ος ), δέκατος

τέταρτος (14 ος ), δεκάτη πέμπτη (15 η ), δεκάτη έκτη (16 η ), δέκατος

έβδομος (17 ος ), δέκατος όγδοος (18 ος ), δεκάτη ένατη (19 η ),

εικοστή (20ή), εικοστή πρώτη (21η), εικοστή δεύτερη (22 η ),

εικοστή τρίτη (23 η ), εικοστός τέταρτος (24 ος ), εικοστή πέμπτη

(25 η ), εικοστή έκτη (26 η ), εικοστή έβδομη (27 η ) και εικοστός

όγδοος (28 ος ) εναγόμενοι να μου καταβάλουν, έκαστος, το

ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) για την

χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού

προκάλεσε αιτιωδώς η εκ των επίδικων πράξεων και

παραλείψεών τους κακοδικία, νομιμοτόκως από της

εκδηλώσεως της αδικοπρακτικής και κακόδικης

συμπεριφοράς τους και κάθε επί μέρους πράξεως και

παραλείψεως ενός εκάστου, άλλως από της επιδόσεως της

παρούσης αγωγής

11) Να υποχρεωθεί η 29 η εναγόμενη να μου καταβάλει το ποσό

των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) για την

χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού

102

προκάλεσε αιτιωδώς η εκ των επίδικων πράξεων και

παραλείψεών της κακοδικία, νομίμως και εντόκως από της

εκδηλώσεως της αδικοπρακτικής και κακόδικης

συμπεριφοράς της και κάθε επί μέρους πράξεως και

παραλείψεώς της, άλλως από της επιδόσεως της παρούσης

αγωγής

12) Να υποχρεωθεί η 30 η εναγόμενη να μου καταβάλει το ποσό

των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) για την χρηματική

ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μού προκάλεσε αιτιωδώς

η εκ των επίδικων πράξεων και παραλείψεών της κακοδικία,

νομίμως και εντόκως από της εκδηλώσεως της

αδικοπρακτικής και κακόδικης συμπεριφοράς της και κάθε επί

μέρους πράξεως και παραλείψεώς της, άλλως από της

επιδόσεως της παρούσης αγωγής

13) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείψουν στο μέλλον

την επανάληψη της εις βάρος μου κακόδικης συμπεριφοράς

τους

14) Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα

εκδοθεί

15) Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μου

δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου μου

Αθήνα, 9/10/2020

Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ