25/06/2021

Η κρεοφαγία στον Όμηρο (Meat-eating in Homer)

του Χρυσόστομου Τσιρίδη.

Σαν συνέχεια στο βίντεο “φιλόζωος ή μη ο Όμηρος”. Ο Έλληνας Ποιητής δεν είναι εναντίον της κρεοφαγίας, με τον τρόπο του όμως αποκαλύπτει αλήθειες.

Σύντομα το περιεχόμενο του (4λεπτου) Βίντεο.

Ομηρική Δίαιτα και οι…. “μαγειρικές μαγγανείες” | Chris Blog
Video link

–Η υπερβολική κρεοφαγία είναι μια πλασματική εντύπωση

— Πληθώρα λέξεων όπως “δόρπος, είδαρ, σίτος, άλφιτα- αλφηστής= σιτοφάγος, ΑΝΘΙΝΟΝ είδαρ (χορτοφαγία), αλωή=κήπος, χωράφι, αμπελόεσσα=αμπελόφυτες εκτάσεις, οίνος, αίγειος τυρός (κατσικίσιο), γάλα κλπ” ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ την προηγούμενη άποψη.

–Όπως εξηγώ στο Βίντεο, τελικά η σφαγή των ζώων και η κατανάλωση κρέατος είναι ένα ΣΥΝΘΕΤΟ θρησκευτικό και κοινωνικο-οικονομικό γεγονός.

Ενδεικτικά: Οι φτωχοί και οι δούλοι έτρωγαν χοιρινό κρέας και μάλιστα κακής ποιότητας.

Και το πιο σημαντικό. –Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ θεωρεί ΒΑΣΗ-αρχή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ την καλλιέργεια της Γης και πολιτισμένους (!) αυτούς που καταναλώνουν τον ΚΑΡΠΟ της. Δείτε το βίντεο.

“καρπόν αρούρης (=γης) έδοντες” (!!!). Εξαιρετική ΟΜΗΡΙΚΗ κουβέντα. Μία ακόμη.
………………………………………………………………………….

summary in English “Meat-eating in Homer”

As a continuation of the video “Homer a philozoist or not”.

The Greek Poet is not against meat-eating, but in his way he reveals truths.
4minute
Shortly the content of the (4min) Video.
–Excessive meat-eating is a fictitious impression — Words such as “wheat, alphist = grain eater, charcoal food = vegetarian, aloes = garden, field, vineyard, wine, cheese, milk, etc.” PROVE the previous view.
–As I explain in the Video, ultimately the slaughter of animals and the consumption of meat is a COMPLETE religious and socio-economic event. For example: The poor and the slaves ate pork and even poor quality pork.

And most importantly. –The GREEK POET considers the cultivation of the Earth as the BASE-ROOT OF CULTIVATION and civilized (!) those who consume its products. Watch the video.
“fruit of the arrow” (!!!). Excellent HOMERLY talk. One more.
.
(DeepL Translate)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ