Ανεπίτρεπτο να συγκρίνεται η ελληνική εθνική μειονότητα της Τουρκίας με την θρησκευτική κοινότητα των Ελλήνων μουσουλμάνων

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διά μίαν εισέτι φοράν ( πότε θά βάλουν μυαλό;) τό δικό ΥΠΕΞ κατάπιε αμάσητη τήν Τουρκική φόλα περί δίωξης της «Τουρκικής» μειονότητος στήν Θράκη διά τού περιορισμού τού αριθμού των σχολείων εκεί.

Τί δουλειά είχαν νά απαντήσουν όπως απάντησαν; Σύγκριση ανόμοιων μεγεθών δέν διεξάγεται πουθενά. Τό διδάσκουν πρωτίστως τά Μαθηματικά. Σύγκριση μουσουλμανικής ( θρησκευτική) μειονότητας μέ τήν Εθνική (δηλ. Ελληνική) μειονότητα καί μέ αριθμούς μάλιστα,δέν στέκει, διότι ουδαμού ερείδεται. Τά δύο αυτά μεγέθη ούτε όμοια είναι, όπως δέν είναι καί ομοειδή.

Τό μόνο πού δύναται νά εξαχθεί από τά πιό πάνω είναι μόνον ένα ( καί αυτό εις βάρος μας) τό ότι αποδεχόμαστε εμμέσως, άν όχι αμέσως τόν επίμαχο,πού δέν καν υφίσταται όρο, τουρκική. Οι δέ αναφορές στήν συνθήκη της Λωζάνης δέν απαλύνουν τόν πόνο τής πρώτης εντύπωσης πού αφήνει νά δίδεται από τήν εν λόγω τού δικού
ΥΠΕΞ ανακοίνωση. Αυτοί οι άνθρωποι, κρίνονται λίαν επιεικώς ……..αχαρακτήριστοι…..

ΔΗΜΟΦΙΛΗ