Μια καθαρή ανάσα στον καπνισμένο αέρα μας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι πυρκαγιές μειώνονται όμως οι πληγές τους στά δάση τά Ελληνικά θα χάσκουν γιά χρόνια ανοιχτές, όχι γιά νά τίς βλέπουμε πρός γνώση καί συμμόρφωση. Αλοίμονο. Μάλλον πρός επανάληψη. Απευκταία μέν (η επανάληψη )αναμενόμενη δέ.
Ακριβώς τό αντίθετο μέ τούς Ολυμπιακούς στό μακρινό Τόκιο πού λήγουν με τά αποτελέσματα γιά τήν Ελλάδα νά είναι μή αναμενόμενα μέν, καί διά τούτο ευκταία δέ.

Μιά καθαρή ανάσα στόν καπνισμένο αέρα μας. Ο λαός παρακολούθησε τήν αγωνιστικά υπεράνθρωπη αθλητική προσπάθεια τών αποστολών μας (ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων παιδιών του)στό Τόκιο, νά ανταγωνίζεται τήν εδώ υπεράνθρωπη αγωνιστική προσπάθεια των ανδρών πυρόσβεσης. Στό Τόκιο γιά νά τιμήσουν τήν γή μας. Εδώ στήν πατρίδα γιά νά σώσουν,καί νά τήν σώσουν. Καί τά δύο σώματα μέ τά λίαν πενιχρά μέσα πού τούς παρήχοντο. Μέ ( άμετρη)
τήν αγωνιστηκότητά τους οι εκεί, μέ τήν αυτοθυσία τους οι εδώ. Μέ τά Ολυμπιακά τους κερδισμένα μετάλλια κλπ ( αμειφθέντες)οι εκεί. Οι εδώ;;;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ