Πως οι απάτες της πολιτικής, επιτείνουν τις πολιτικές απάτες και πληγώνουν τη χώρα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τό μηδέποτε λειτουργήσαν Τράμ τού Πειραιά, πρωτοεμφανίστηκε σάν ειλημμένη απόφαση σέ προεκλογικές μπροσούρες τού πασόκ τό 89 στόν Πειραιά. Μιά καθαρή χρονιά πού πολλά χρόνια μετά,ίσως καί μήπως γιά όσους λησμονούν, κάποιοι τό βάφτισαν γενικώς καί αορίστως, ΒΡΟΜΙΚΟ.

Χωρίς καμία εξήγηση. Ίσως οι εξηγήσεις νά δοθούν σάν πεθάνουν αυτοί πού τό ζήσανε. Ήταν επίσης η χρονιά πού τό πασόκ μεγαλοστόμως εξήγγειλε διά του ιδρυτού αυτού κατασκευή Νότιου Οδικού Άξονα στήν Κρήτη. Ε! Όσο λειτούργησε τό Τράμ άλλο τόσο κατασκευάστηκε καί ο Νότιος άξονας καί μάλιστα (εφάμιλλος τού βόρειου) στήν Κρήτη.
Όμως οι γραμμές τού Τράμ Πειραιά (μέ βορά ολίγων δεκαετιών)τοποθετή
θηκαν.

Μάλιστα λέγεται ότι εκτελεστήκαν καί δοκιμαστικά δρομολόγια πού πολύ λίγοι παρατήρησαν αφού οι κατοικίες των
Πειραιωτών, πλήν περίπου ενός χιλιομέτρου τής ΟΛΗΣ διαδρομής αυτού,κείνται μακράν.
Οι δεκαετίες σπαταλήθηκαν, Αρχαία τμήματα ( οικιών;) κάτωθεν τών σημερινών γραμμών αποκαλύφθηκαν καί επανατάφηκαν χωρίς ποτέ νά γίνει παρουσίαση αυτών, ούτε γιά τό περί τίνων επρόκειτο. Επικράτησε η άκρα τών Αρχαίων (τάφων ίσως;) σιγή. Ποτέ δέν δημοσιεύθηκε η δαπάνη όπως καί ποιός τα εισέπραξε. Απολογιστικά;Εντός του προϋπολογισθείσας δαπάνης; Σιγή.

Πώς νά υπάρξει απάντηση αφού ουδείς ρωτά;Όμως, είναι ο μόνος τρόπος να μαθευτεί ποίος ή ποίοι (άν)εισέπραξαν αυτά τά χρήματα. Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται ο παράγων ΚΑΣ δηλαδή Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πού ωφείλει να δείξει καί νά αποδείξει (μέ φωτογραφίες;) Ποία τά ευρήματα στό αεροδρόμιο Ελληνικό, καί τί απόγιναν άν δέν υπάρχουν, καί Ποία τά επαναενταφιασθέντα
κάτω από τίς γραμμές τού Τράμ, οποία ευρήματα αφού γιά μήνες τάδερνε ο αέρας ο ήλιος κι ´η βροχή πρίν τά ξανά θάψουν,μέ τό ίδιο χώμα, αφού φρόντισαν καί τά κάλυψαν μέ πλαστικό.

Συνεπώς τό πόσα χρήματα εδαπανήθηκαν στόν βρόντο πρέπει νά λογοδοτηθούν, διότι είναι τοις πάσι γνωστόν ότι κάτω στόν Πειραιά όπου σκάψει τό μηχάνημα υπάρχουν ευρήματα. Καί δέν δικαιολογείται ουδείς γιά τό «Δεν τ όξερα». Οι δέ υπέρμετρες βραδύνσεις τόσο πολύ μακριά από τίς αρχικές, αλλά καί τίς μετέπειτα, καί τίς ξανά μανά μετέπειτα ημερομηνίες, ποίος ευθύνεται; Ποία η αιτία; Πού (παρα)πάει τό πράμα;Τουτέστιν βάρα τή(γνωστή) κουδούνα καί βλέπουμε;! Υπάρχουν στίς συμβάσεις ρήτρες αποζημίωσης αναδόχου γιά μή υπαιτιότητα τού εργολάβου καθυστερήσεις έργου; Πού χρεώνονται οί τυχόν καθυστερήσεις; Τίς πταίει; Τίς βαρύνεται;
Καί τέλος πόσα τό μαλλί; Θά δημοσιοποιηθεί άραγε απολογία; Πάντως μέχρι καί τώρα ποτέ στό παρελθόν δέν έγινε. Ας «κάνουμε απόψε μιάν αρχή».

Θά ενημερώσει κάποιος κυβερνητικός σχέδιασμό γιά τό τί μέλλει γενεσθαι μέ τό Τράμ; τό Μετρό;
Δήμος υπάρχει; Δήμαρχος;Στίς δημοκρατίες υπάρχουν ή δέν υπάρχουν τά (τής Ντόρας) αδιέξοδα;Θά φανεί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ