Που Βάλτωσε η Παύση της Παρακράτησης του Μερίσματος Ν. 4093/12;

Αν και ο ν 4093 κρίθηκε  αντισυνταγματικός  από την ολομέλεια του ΣτΕ  εν τούτοις οι κρατήσεις εκ του μερίσματος συνεχίζονται για όσους αποστρατεύτηκαν προ την  13 – 05 – 2016 και έλαβαν  σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ  ενώ όσοι  αποστρατεύτηκαν μετά την ημερομηνία αυτή βάσει του ν.4387/16 δεν υπόκεινται σε κρατήσεις. Αυτή η οικονομική διαφορά δημιούργησε  μερισματούχους δύο ταχυτήτων και η αδικία αυτή πρέπει  να αποκατασταθεί.   

Γιατί όμως δεν έπαυσαν οι κρατήσεις  εκ του μερίσματος των αποστράτων όπως έπαυσαν  στον υπόλοιπο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ; Γιατί δεν ακολουθήθηκε η πεπατημένη όπως έπραξαν άλλοι  σύλλογοι και ομοσπονδίες ;  Ποιά είναι η σχέση των τριών Ενώσεων με άλλους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ώστε να υπάρχει αλληλοενημέρωση και κοινή πορεία διεκδικήσεων  επ΄ ωφελεία των μελών ενός εκάστου συλλόγου ή Σωματείου ;

Η αντισυνταγματικότητα του ν4093/12 που έκρινε η ολομέλεια του ΣτΕ  οδήγησε τους συνταξιούχους του Δημοσίου στην υλοποίηση της απόφασης μέσω  δικαστικών διεκδικήσεων για την παύση της παρακράτησης και επιστροφή των αναδρομικών. Δηλαδή οι συνταξιούχοι του Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα έλαβαν επιστροφές  από τις Συντάξεις ενώ έπαυσε η παρακράτηση τόσο για τις συντάξεις όσο και για τις επικουρικές με τον ίδιο ν 4093/12 ενώ οι απόστρατοι μόνο εκ της σύνταξης.  Συνεχίζεται έτσι η παρακράτηση από τα  Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) μέσω της ΗΔΙΚΑ  διότι η παύση των περικοπών στα μερίσματα των στρατιωτικών προκύπτει έμμεσα λόγω αντισυνταγματικότητας του ν 4093 γι αυτό και δεν υλοποιήθηκε μέχρι τώρα ενώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου συνέβη άμεσα λόγω της δικαστικής απόφασης. Πως είναι δυνατόν τα Ταμεία αλλά και ο δημοσιονομικός στόχος της Χώρας (όπως επικαλείτο σε απαντήσεις του  το Υπ. Εργασίας) να βασίζονται σε “παράνομες¨ αντισυνταγματικές κρατήσεις και μάλιστα εις βάρος μόνο των αποστράτων  που είναι και οι μόνοι σε όλη την χώρα που υπόκεινται σε αυτές.

Επειδή κατά καιρούς έχουμε δει αναλογιστικές μελέτες των Μετοχικών Ταμείων όπως τελευταία του ΜΤΝ,  η οποία ανησύχησε τους μερισματούχους ότι με την προοπτική της παύσης της παρακράτησης του ν 4093/12 θα μειωθεί το μέρισμα  των ΜΤ,  πρέπει να διευκρινιστεί ότι    αντίστοιχες μελέτες έχουν βγάλει και τα ΜΤΣ και ΜΤΑ με το ίδιο σκεπτικό και αποτέλεσμα. Οι  μελέτες αυτές  είναι απλά αναλογιστικές και  δεν δίνουν τα πραγματικά αποτελέσματα των ΜΤ αφού λαμβάνουν υπόψη μόνο τα σταθερά έσοδα και  όχι  τα έσοδα εκ των πάσης φύσεως δαπανών . Η πορεία ενός  Μετοχικού Ταμείου διαπιστώνεται από τον ισολογισμό του  και όχι από τις αναλογιστικές μελέτες

Τελικά η   κατάσταση για την παύση της παρακράτησης οδήγησε σε αυτό που λέει ο λαός <<Τρεχάτε ποδαράκια μου>> ακλουθώντας το δρόμο των πιέσεων μέσω Ερωτήσεων στη ΒτΕ προκειμένου το ΥΠΕΘΑ να αναγκαστεί να αναλάβει δράση αφού τα ΜΤ  με την αντισυνταγματικότητα του ν 4093/12 ήδη είχαν ξεκινήσει έγκαιρα    μελέτες  για τα οικονομικά  μεγέθη   που πιθανόν να  επηρέαζαν το κάθε ταμείο  Τα αποτελέσματα κατατέθηκαν στα Επιτελεία και το ΥΠΕΘΑ τέλος του  2019, με εισήγηση να παύσει η παρακράτηση  δεδομένου ότι τα ταμεία  δεν επηρεάζονταν.

Στις 5 Μαι 2020 το ΥΠΕΘΑ σε απάντηση της Ερώτησης 5230/30-3-2020 αναφέρει   ότι << Το ζήτημα των κρατήσεων του ν 4093 εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΥΠΕΘΑ έχει ζητήσει απόψεις -προτάσεις από τα Επιτελεία και τα Μετοχικά Ταμεία  >>

Στις 30 Νοε 2020 το ΥΠΕΘΑ σε απάντηση της Ερώτησης 1379/03-11-2020 αναφέρει ότι  <<Τα ποσά παρακρατούνται μηνιαίως από τα Μ.Τ Τα ποσά αποτελούν σημαντικό έσοδο για τα Μετοχικά Ταμεία με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων  εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των Ταμείων πάντοτε σε συνάφεια με τα αντίστοιχα έσοδά τους. Το ΥΠΕΘΑ επεξεργάζεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση των μειώσεων που επιβλήθηκαν στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλουν στους μερισματούχους τους τα ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ το οποίο θα προωθήσει προς έγκριση >>..

Στις 18 Μαρτ  2021 το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ σε απάντηση της  ερώτησης 4328/18-2-2021 ανέφερε ότι << Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για παύση των κρατήσεων με αναδρομική ισχύ από 1/1/2021 >>

Στις 27 Απρ 2021 σε άλλη απάντηση του ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 5405/27-03-2021 αναφέρει ότι  <<Σας γνωρίζουμε ότι κατά την παρούσα φάση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης, αναφορικά με τις μειώσεις και κρατήσεις του ν.4093/12 (Α΄222), και επίκειται η ένταξή του σε προσεχές νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ>>.

Επειδή  φαίνεται ότι εδώ και πέντε μήνες  το ΥΠΕΘΑ  κάνει Loop στο θέμα της  παύσης της παρακράτησης,  θα πρέπει να πάρει γενναία  απόφαση και να ικανοποιήσει τα όσα υποσχέθηκε  αφού δε τίθεται θέμα οικονομικών μεγεθών σύμφωνα με τις μελέτες. Η όποια αδυναμία  συγκεκριμένου Μετοχικού Ταμείου να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων δεν μπορεί να βαλτώνει και να επιβαρύνει τους μερισματούχους των άλλων Μετοχικών Ταμείων.

Συνεκτιμώντας δε ότι το ύψος του μερίσματος  είναι ανεξάρτητο της σύνταξης  και ίδιο για όλους τους αποστράτους, παλαιούς και νέους, αλλά και το γεγονός ότι στην ΗΔΙΚΑ το ποσό της κράτησης βασίζεται στο σύνολο των εισοδημάτων (δηλαδή επηρεάζεται αρνητικά και η σύνταξη), το μέγεθος της άνισης, και  άδικης αντιμετώπισης και της ανομίας, εις βάρος των υποκείμενων στις κρατήσεις αποστράτων έναντι των συναδέλφων τους, αλλά και όλων των Ελλήνων συνταξιούχων, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό.

Το ΥΠΕΘΑ πρέπει να γνωρίζει  ότι υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εν αποστρατεία συναδέλφους, που προσέφυγαν κατά των κρατήσεων 4093/12 για το 2015 -2016.

Σε κάθε περίπτωση το εν αποστρατεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και οι ορφανικές οικογένειες, προσδοκούν ότι  το θέμα θα διευθετηθεί άμεσα (παύση κρατήσεων 4093 απο 1-1-2021), όπως επανειλημμένα έχει δεσμευτεί το ΥΠΕΘΑ διαφορετικά απαιτείται δικαστική διεκδίκηση με αναδρομικά πενταετίας.

Παναγιώτης Δημητριάδης

Αντιπτέραρχος (ε.α ), Μέλος ΔΣ /ΕΑΑΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ