Η Κυπριακή κυβερνηση δίνει άδεια αναπαύσεως σε όσους εργαζόμενους κάνουν την τριτη δόση

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε στην  Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην Κυπρο, το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που ρυθμίζει την απόφαση για άδεια αναπαύσεως στους εργαζόμενους που εμβολιάζονται με ενισχυτική δόση.

Η  άδεια αναπαύσεως παραχωρείται για ολόκληρη την ημέρα του εμβολιασμού και οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν στον εργοδότη τους αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού για επιβεβαίωση. Η απόφαση αφορά εργαζόμενους του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι δύνανται να απουσιάσουν από την εργασία τους τις ημέρες εμβολιασμού με 1η και 2η δόση, χωρίς και πάλι να αποκόπτονται οι ημέρες από την ετήσια άδεια αναπαύσεως και τις απολαβές τους. Παρόμοια ρύθμιση ισχύει και για τους γονείς που συνοδεύουν το ανήλικο παιδί τους για εμβολιασμό, νοουμένου ότι προσκομίζουν στον εργοδότη τους αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού του παιδιού για σκοπούς επιβεβαίωσης.

Αναλυτικά το διάταγμα

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη αναγκαίων μέτρων, και επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.

Eπειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2021, ποσοστό 82,3% του ενήλικου πληθυσμού έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου και ποσοστό 80% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό σχήμα, αλλά ταυτόχρονα, από τις 27 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2021 καταγράφηκαν 1,253 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 55 έως 70 ασθενείς την ημέρα και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 4 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, κυμαίνεται κοντά στο 0,4%, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 41) του 2021.

2. Ο Κανονισμός 80 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 40) του 2021, καταργείται και αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 80: «80.

(α) Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δύνανται να απουσιάζουν από την εργασία τους καθόλη την ημέρα του εμβολιασμού τους με εμβόλιο για την ασθένεια του COVID-19, χωρίς η εν λόγω ημέρα να αφαιρείται από την άδεια αναπαύσεως και τις απολαβές του εργαζόμενου και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού:

Νοείται ότι, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων, η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τις δύο ημέρες του εμβολιασμού: Νοείται, περαιτέρω, ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει και για την ημέρα του εμβολιασμού της τρίτης ενισχυτικής δόσης, για τις περιπτώσεις εμβολίων δύο δόσεων, και για την ημέρα του εμβολιασμού της δεύτερης ενισχυτικής δόσης, για τις περιπτώσεις εμβολίων μίας δόσης: Νοείται επιπρόσθετα ότι, η παρούσα παράγραφος ισχύει και στις περιπτώσεις γονέα/νόμιμου κηδεμόνα τέκνου κάτω των 18 ετών, εφόσον ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας συνοδεύσει το τέκνο του για εμβολιασμό και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού του τέκνου,

(β) όλοι οι μαθητές ηλικίας 12 έως 17 ετών δύνανται να απουσιάζουν από το σχολείο καθόλη την ημέρα του εμβολιασμού τους με εμβόλιο για την ασθένεια του COVID-19, με παραχώρηση δικαιολογημένης απουσίας, χωρίς οι ημέρες να αποκόπτονται από τον προκαθορισμένο αριθμό δικαιολογημένων απουσιών και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού:

Νοείται ότι, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων, η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τις δύο ημέρες του εμβολιασμού.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ