Κατάλυση της Δημοκρατίας

Η ελεύθερη έκφραση θέσης από του βήματος της βουλής καταλύθηκε. Ο προεδρεύων δέν επιβάλλει στον ομιλητή τι θα πεί. Επεμβαίνει όταν παραβιαστεί ο χρόνος ομιλίας και μόνον τότε.

Το χθεσινό επεισόδιο στην αίθουσα με τον ομιλητή όπως εξελίχθηκε, πολύ ολίγον απείχε από το να δίδει ο προεδρεύων γραπτώς στον ρήτορα το τι ακριβώς θα εκφέρει. Και πάλι. Ο προεδρεύων είναι για την προστασία του ομιλητή εν ηρεμία στην αίθουσα, και χρονόμετρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χθεσινό επεισόδιο αφαιρέθηκε ο λόγος από τον ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ομιλητή αμέσως όταν άρχισε να διαβάζει την γνωμοδότηση δικαστικού
εισαγγελέα, από εισαγγελέα, τέως, και τώρα κομματικό εκπρόσωπο
στο προεδρείο όπου και έδρασε,αντίθετα του λειτουργήματος, ως κομματικότερος, κομματικού.

Τα πχ «εκτός θέματος» είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, εφ´ όσον αφορούν προσωπικό επι
παρισταμένου και του βαλλομένου, και κυρίως άνευ ύβρεων. Οποιοδήποτε το αντικείμενο διαχείρισης της συνεδρίασης, μπαίνει στην μπάντα όταν τίθεται θέμα προσωπικό, τηρουμένου του χρονομέτρου, γιά πέντε περίπου λεπτά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ