Στην ΕΕ των 27…Ελλάδα, Βουλγαρία, Δανία, Ουγγαρία, Λιθουανία & Λουξεμβούργο δεν έχουν μειώσει τον ΦΠΑ στην ενέργεια

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθνικές πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών από την αύξηση των τιμών της ενέργειας (μελέτη του Bruegel)

Η τρέχουσα αύξηση στις τιμές χονδρικής της ενέργειας στην Ευρώπη ώθησε τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις άμεσες επιπτώσεις της αύξησης των τιμών. Ο σκοπός αυτού του συνόλου δεδομένων είναι η παρακολούθηση και η παροχή μιας  επισκόπησης των διαφορετικών πολιτικών που χρησιμοποιούνται από τις χώρες σε εθνικό επίπεδο για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών στους καταναλωτές.

Τα μέτρα σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του συνόλου δεδομένων, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σχετικά. Ενώ οι πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, για παράδειγμα στο Βέλγιο, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο οι ρυθμίσεις όσο και οι εισφορές για την ενέργεια ορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Ομοίως, τα μακροπρόθεσμα μέτρα για την εξουδετέρωση της αστάθειας των τιμών της ενέργειας είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας. Χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία (μεταξύ άλλων) ζητούν από κοινού δράση σε επίπεδο ΕΕ για την εφαρμογή στρατηγικών αποθεμάτων και την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, ενώ άλλες, όπως η Ουγγαρία και η Τσεχία, θέλουν να επανεξετάσουν τον μηχανισμό του συστήματος εμπορίας εκπομπών και η Γαλλία φωνάζει για τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού τιμολόγησης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αναγνωρίζουμε αυτές τις εξελίξεις ως άξιες διερεύνησης και τις εξετάσαμε σε μια δημοσίευση πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, όπου οι ηγέτες της ΕΕ επέστρεψαν στο θέμα των τιμών της ενέργειας.

Ο παρακάτω πίνακας, του Bruegel, ταξινομεί τα μέτρα από 25 χώρες της ΕΕ καθώς και τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε έξι τύπους πολιτικών-απαντήσεων στην απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Όλα τα μέτρα συζητήθηκαν, προτάθηκαν ή θεσπίστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ήδη εκτυλισσόταν η ενεργειακή κρίση.

bruegel.org

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στην ΕΕ των 27, μόνο η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Δανία,Ουγγαρία, Λιθουανία & Λουξεμβούργο, δεν έχουν μειώσει το ΦΠΑ/Φόρους στην ενέργεια…

National%20policies%20to%20shield%20consumers%20from%20rising%20energy%20prices%20Bruegel


National%20policies%20to%20shield%20consumers%20from%20rising%20energy%20prices%20Bruegel1

Σημειώνουμε ότι Το Bruegel είναι ένα ευρωπαϊκό think tank, με έδρα τις Βρυξέλλες, που ειδικεύεται στα οικονομικά.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ