Έγκλημα! «Αμέλεια» της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου μάς κόστισε 5.179.865 ευρώ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια σκανδαλώδη ενέργεια, ταυτόσημη με παράβαση καθήκοντος και απιστία σε βάρος της υπηρεσίας, χρεώνεται η διοίκηση Βλαστού στην ΕΤΑΔ, καθώς σε δικαστική διένεξη με την εταιρία Εκμετάλλευση Σπηλαίων Διρού Α.Ε. δεν άσκησε εγκαίρως όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα (έφεση), με αποτέλεσμα η δικαστική απόφαση να καταστεί τελεσίδικη, προκαλώντας οικονομική ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου.

  • Από τον Νίκο Τσακανίκα

Η εγκληματική αυτή αμέλεια είχε ως συνέπεια η επιχείρηση να προχωρήσει σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΤΑΔ Α.Ε., ύψους 5.179.865 ευρώ! Δηλαδή όχι μόνο κατάσχεσε τους λογαριασμούς μιας κρατικής εταιρίας, αλλά θέτει εν αμφιβόλω και τη μισθοδοσία των περίπου 400 εργαζομένων της ΕΤΑΔ.

Το ακόμα πιο αδιανόητο είναι ότι δεν έκαναν τίποτα για να το αποτρέψουν ο τότε διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Στέφανος Βλαστός (προβεβλημένο golden boy και ευνοούμενος του συστήματος Μητσοτάκη), το Δ.Σ. της εταιρίας, οι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές, η επιτροπή ελέγχου της εταιρίας (που αποτελείται από τρία μέλη του Δ.Σ.), η διευθύντρια της νομικής υπηρεσίας και οι άνω των 30 δικηγόροι που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία!

Καταπέλτης το δικαστήριο

Υστερα από αυτό το Βατερλό, σε μια κίνηση άνευ σημασίας, η διοίκηση της ΕΤΑΔ έπαυσε από τα καθήκοντά της την επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Παναγιώτα Δάρα, περισσότερο για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους τα ανώτερα στελέχη. Η ζημιά, όμως, έχει ήδη γίνει. Καταπέλτης το δικαστήριο: «Δεν είχε ασκηθεί κανένα τακτικό, ούτε έκτακτο ένδικο μέσο εντός 30ήμερης προθεσμίας».

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με απόφασή του την οποία επέδωσε στις 30/01/2023 στην ΕΤΑΔ, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 559/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών (μισθωτικές διαφορές)], η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κοινοποιήθηκε νομίμως προς την καθ’ ης στις 09.09.2022, συνταχθείσας σε πίστωση τούτου της υπ’ αριθμόν 11179Δ/09.09.2022 Εκθεσης Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αλεξάνδρας Αν. Βαρδακοπούλου. Εξάλλου, όπως αποδεικνύεται από το υπ’ αριθ. 8024/31.10.2022 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων του Τμήματος Πολιτικών Ενδίκων Μέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της αριθμόν 559/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών (μισθωτικές διαφορές)], μέχρι και τις 30.10.2022 δεν είχε ασκηθεί κανένα τακτικό, ούτε έκτακτο, ένδικο μέσο, ώστε κατόπιν της παρέλευσης, στις 10.10.2022, άπρακτης της τριαντακονταήμερης προθεσμίας από την κατά τα ανωτέρω επίδοσή της στην καθ’ ης, που προβλέπει συναφώς η διάταξη του άρθρου 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, να έχει αυτή καταστεί τελεσίδικη ως προς όλες τις διατάξεις».

«Για τους λόγους αυτούς δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την καθ’ ης να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των πέντε εκατομμυρίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ(5.026.365 ευρώ) νομιμοτόκως από την 03.11.2018, ήτοι από της επιδόσεως της ως άνω αγωγής στην καθ’ ης, και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, καθώς και 153,500 Ευρώ για δικαστικά έξοδα».

561CBCC7 58E5 40CC 8927 66ABCB254876
Η απόφαση για τη συντηρητική κατάσχεση (απόσπασμα)

Η εμμονή με δικηγορικό γραφείο που αναλαμβάνει και αντιδίκους!

Το μακρινό 2003 η ΕΤΑ Α.Ε. (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, μετέπειτα ΕΤΑΔ Α.Ε.) προκήρυξε διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των Σπηλαίων Διρού Λακωνίας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ήταν 30 έτη για τα τρία σπήλαια, το εστιατόριο, το αναψυκτήριο καθώς και του αιγιαλού, ενώ προέβλεπε και πιθανές άλλες συμπληρωματικές εκμεταλλεύσεις όπως η λήψη φωτογραφιών, η πώληση αναμνηστικών ειδών, η ενοικίαση ομπρελοκαθισμάτων κ.λπ., ενώ προέβλεπε και δυνατότητα υπομίσθωσης από τον επενδυτή δευτερευουσών δραστηριοτήτων.

0780B207 43B6 47B4 8641 3B4AF38FD82D
Σπήλαια Διρού

Λόγω έντονων αντιδράσεων από τοπικούς φορείς, κατοίκων αλλά και σύσσωμου του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Οιτύλου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τα γραφεία της ΕΤΑ Α.Ε., η μισθώτρια εταιρία δεν εγκαταστάθηκε ποτέ στο ακίνητο.

Στη συνέχεια η εταιρία, η οποία είχε πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό, προχώρησε το 2005 σε αγωγή για (υποθετικά) διαφυγόντα κέρδη για το σύνολο των 30 ετών της μίσθωσης που θα πραγματοποιούσε, αξιώνοντας συνολικά 60.000.000 εύρω.

Υστερα από αλλεπάλληλες αναβολές, αναιρέσεις και εφέσεις, επιδικάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στον επενδυτή, ο οποίος ποτέ δεν προχώρησε στην επένδυση, το ποσό των 5.200.000 ευρώ. Ετσι, τώρα η ΕΤΑΔ καλείται ακόμα μία φορά να ακροβατήσει σε επικίνδυνα νομικά τερτίπια προκειμένου να αναστείλει (;) την εκτέλεση της απόφασης ή να την καθυστερήσει παραπέμποντας το πρόβλημα στον επόμενο.

Αλλως, θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για μια επένδυση που ποτέ δεν έγινε, για χρήματα που ποτέ δεν εισέπραξε και φυσικά χωρίς να αποδοθεί ευθύνη σε κανένα στέλεχός της. Μάλλον δεν ιδρώνει το αυτί κανενός με όσα παράδοξα συμβαίνουν για αρκετό διάστημα στη μεγαλύτερη εταιρία που διαχειρίζεται πάνω από 70.000 ακίνητα του Δημοσίου.

Δικηγόρος του αντιδίκου της ΕΤΑΔ είναι το γραφείο «Καλαβρός και συνεργάτες». Στο ίδιο γραφείο η ΕΤΑΔ έχει πληρώσει υπέρογκες αμοιβές για να την υπερασπιστεί στα διαιτητικά δικαστήρια από τις αγωγές του Μαντωνανάκη (υπόθεση Αττικός Ηλιος), τις οποίες η ΕΤΑΔ έχασε… και της επιδικάστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια!

Φαίνεται πως το εν λόγω γραφείο έχει μια… ιδιαίτερη τεχνογνωσία: Ή στο να χάνει η ΕΤΑΔ ή στο να κερδίζει ο αντίδικος της ΕΤΑΔ!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ