Τι σημαίνει η λέξη Ηλικία

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατά την Μυθολογίαν των Ελλήνων, η οποία είναι, κατ’ εμένα, η ποιητική έκφρασις της Ιστορίας, υπάρχει ο εξής Μύθος ΄Οταν ο Ζεύς ήθελε να βρή το κέντρο της στερεάς Γής, άφησε δύο αετούς από την κορυφή του Ολύμπου, τον έναν προς Ανατολάς και τον άλλο προς Δυσμάς. Αφού πέταξαν οι αετοί, συναντήθηκαν στους Δελφούς. ΄Ετσι ο Ζεύς, αφού βρήκε το κέντρο της στερεάςγής, το ονόμασε Ομφαλό της Γής και όχι Ομφαλό της Ελλάδος ή της Ευρώπης.

Η κίνησις βεβαίως των αετών ήταν ΚΥΚΛΙΚΗ. Οτιδήποτε άλλο λέγεται είναι εκ του πονηρού. Επί πλέον κατά τους αρχαίους ΄Ελληνες φιλοσόφους, το τέλειο σχήμα, είναι το σφαιροειδές.

Επίσης εάν πάρουμε έναν παγκόσμιο χάρτη φέρουμε τις συντεταγμένες πού διέρχονται από τους Δελφούς, θα παρατηρήσουμε ότι, το ποσόν της στεριάς στο κάθε τεταρτημόριο, είναι σχεδόν ίσο (δεν γνωρίζουμε την εποχή του μύθου, προ της μετακινήσεως των Ηπείρων, τις ακριβείς θέσεις τους, ίσως να ήταν ακριβώς ίσο).

Τον Μύθο των δύο αετών, τον σφετερίσθηκαν οι της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και το έκαναν σύμβολο της κυριαρχίας των, μεταμόσχευσαν άλλο ένα κεφάλι στον αετό, και έφτιαξαν το τέρας, τον δικέφαλο αετό, πού συμβολίζει την κυριαρχία τους σε Ανατολή και Δύση τον μεταμοσχευμένο αετό τον ονομάζω τέρας διά τον μοναδικό λόγο ότι δεν είναι φυσιολογικό και οτιδήποτε παρεκκλίνει της φύσεως είναι ΤΕΡΑΣ. Και για να μην ξεχνιόμαστε οι αετοί τρέφονται με σάρκες και αυτό το δικέφαλο τέρας, τρέφεται με τις σάρκες του Ελληνισμού.

΄Ερχομαι τώρα στην περί της κινήσεως της Γής Είς την θεϊκήν μας γλώσσα, τηνΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ έχομεν μία λέξη αρχαιοτάτην.(Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις).Την λέξιν ΗΛΙΚΙΑ, σύνθετη λέξη εκ του ουσιαστικού ΄Ηλιος και του ρήματος Κίω και Κείω, δηλαδή πορεύομαι περί τον ΄Ηλιον (περιστρέφομαι γύρω από τον ΄Ηλιο) (Λεξικόν Σταματάκου) Κίω = Πορεύομαι, υπάγω.

Κίον= Πορεύομαι, υπάγω // επί πλοίων = πλέω. Κεία = αόριστος του Κείω. Κείω =σχίζω, κόπτω). Ερωτώντας, λοιπόν, ποία είναι η ηλικία σου, ρωτάμε πόσες φορές περιεστράφεις γύρω από τον ΄Ηλιο; Επομένως από αρχαιοτάτων χρόνων οι πρόγονοι των Ελλήνων εγνώριζαν, ότι η Γή περιστρέφετε γύρω από τον ΄Ηλιο.

΄Ισως βρεθούν μερικοί να μού γράψουν ότι γράφω αβάσιμες βλακείες και ότι όλοι οι σοφοί, ανά τους αιώνες έχουν γράψει, ότι οι αρχαίοι ΄Ελληνες επίστευαν ότι ο ΄Ηλιος περιεστρέφετο περί την Γήν, η απάντησή μου σ’ αυτούς, είναι ότι τότε η λέξη ηλικία θα μετρούσε ημέρες, αφού ο ΄Ηλιος έχει ημερησία περιστροφή περί την Γήν, ενώ από αρχαιοτάτων χρόνων η λέξη ηλικία μετρούσε την ετησία περιστροφή, την οποίαν εκτελεί η Γή.

Πάσα αντίρρηση μετ’ αποδείξεων δεκτή.

Δευκαλίων Κωνστ. Βατιμπέλλας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ