Οι προκλήσεις του 21ου Αιώνα χτυπούν την πόρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Έξυπνες Πόλεις

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα τελευταία δύο χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά για την αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής επανάστασης και πως αυτή, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας.

Κων/νος Μιχαλίτσης

Διαβάζουμε ότι η Δημόσια Διοίκηση τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο του επανασχεδιασμού και της υλοποίησης των ψηφιακών παρεμβάσεων και ότι υιοθετεί μια ευνοϊκή κουλτούρα σε σχέση με την εφαρμογή των νέων ψηφιακών εργαλείων και ενισχύει την κατάρτιση του στελεχιακού της δυναμικού. Στη βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αναφέρει ότι «σημαντική προτεραιότητα της νέας ψηφιακής στρατηγικής είναι ο μετασχηματισμός των πόλεων και των κοινοτήτων σε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, στις οποίες οι πολίτες θα απολαμβάνουν να ζουν και να εργάζονται». Τι είναι οι έξυπνες πόλεις; πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες τους; και τι τελικά προσδοκούμε να κερδίσουμε;
Έξυπνη πόλη σημαίνει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ορθολογικότερη χρήση των πόρων, καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση του περιβάλλοντος, μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποδομών και των έργων, απομακρυσμένη διαδραστική επικοινωνία και αποδοτικότερη απόκριση διοίκησης της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα σχέδιο δράσης μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων όπως ο εμπλουτισμός των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, η διαδραστική μέσω χαρτών ενημέρωση των πολιτών για παροχές, παρεμβάσεις και έργα που εκτελούνται ή ολοκληρώθηκαν στη γειτονία τους (City-Work). Η ενίσχυση των συστημάτων πληροφορικής των Δήμων και η προστασία τους από κυβερνοεπιθέσεις, η χρήση τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) στο δημόσιο χώρο, η παροχή ψηφιακών λύσεων για την έξυπνη στάθμευση και τη διαθεσιμότητα της, τη διαχείριση των απορριμμάτων, το δημόσιο φωτισμό και την άρδευση των άλσων, πάρκων και πλατειών. Επίσης, η ενίσχυση της σχέσης Δημότη-Δήμου μέσα από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (City-On). Αλλά και δράσεις για την εξασφάλιση της μέγιστης συμμετοχής πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών ως συνδιαμορφωτών, του μέλλοντος τους (Post-it). Ενδεικτικά και προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσης των πολιτών, η ανάπτυξη περιφερειακών ψηφιακών κόμβων και κόμβων ανοικτών δεδομένων.
Οι παραπάνω δράσεις αλλά και πολλές άλλες ακόμη, υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά.
Όλες μαζί, αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση των δημοτικών τελών, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης, της διαφάνειας.
Δεν αρκεί όμως να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά έφτασε η στιγμή να διαμορφώσουμε το δικό μας αναπτυξιακό πρότυπο στην τεχνολογική ανάπτυξη που συντελείται. Να δώσουμε έμφαση στις ανθρώπινες δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών στο πλαίσιο ενός ψηφιακού Δήμου. Να κερδίσουμε την ευημερία και την ποιότητα ζωής που μας αξίζει σε μια ολοένα και απαιτητικότερη καθημερινότητα.
Ο Δήμος Κηφισιάς συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SPARCS με στόχο τη δημιουργία ενός αειφόρου δικτύου έξυπνων πόλεων, θετικής βιώσιμης ενέργειας και μηδενικού άνθρακα. Στο πλαίσιο του HORIZON 2000 υλοποιεί το ψηφιακό ημερολόγιο κτιρίων αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη εξοικονόμησης κόστους.
Συνοψίζοντας, το μέλλον είναι ήδη εδώ και είναι στα χέρια μας να το αξιοποιήσουμε.

Ο Κων/νος Μιχαλίτσης είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό Γιώργος Θωμάκος Δύναμη Ελπίδας – Συμμαχία Πολιτών (Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης), Διευθυντής στην ΗΔΙΚΑ και Γενικός Γραμματέας του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο ΚΗΦΙΣΣΟΣ». www.michalitsis.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ