Τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Στον Προδρομον του κάστρου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ

Κατόπι στὴν ἁρμάθα τῶν γραιῶν,
στὴν ἁλυσίδα τῶν νυφάδων, στῶν παιδιῶν τὸ σύννεφο
ἤθελα νὰ τρέξω κ᾿ ἐγώ,
νὰ περπατήσω ὧρες καὶ νὰ φτάσω.

Νὰ ἔλθω νὰ τ᾿ ἀφιερώσω στὸν ναόν σου,
«Ἀπ᾿ ὅλους πειρασμοὺς καὶ τὰ δαιμόνια
ἀπὸ τοὺς πυρετοὺς καὶ τὰ τελώνια
ὢ φύλαττε τὴν ποίμνην σου, Κυρίου Πρόδρομε».

Πινάκι καὶ τρυβλίον στολισμένο,
δὲν ἔχω νὰ σοῦ φέρω, δὲν σοῦ ἔφερα,
μ᾿ ὀλίγους στίχους μόνον τὸ λευκὸν χαρτὶ ἐκέντησα.
Θεράπευσε κ᾿ ἐμὲ τὸν δοῦλόν σου
ἀπὸ τὸν πυρετόν, Κυρίου Πρόδρομε.

(1986)

http://www.papadiamantis.org/works/88-epiloipa/465-1-poihmata

ΔΗΜΟΦΙΛΗ