Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Άρχων Οστιάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Λεωνίδας Τζώνης

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε, την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023, στον Πατριαρχικό Ναό, στον Μ. Εσπερινό για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Αμέσως μετά τον Μ. Εσπερινό ο Παναγιώτατος απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Οστιαρίου στον Δρ. Λεωνίδα Τζώνη.

Ο Οστιάριος ήταν ανώτερος αξιωματούχος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο οποίος συνόδευε και παρουσίαζε ξένους αντιπροσώπους, αξιωματούχους και πρεσβευτές ενώπιον του Αυτοκράτορα. Ήταν μέλος του ιδιαίτερου Γραφείου του Αυτοκράτορα. Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της θέσης του είναι ότι είχε τη σφραγίδα της αλληλογραφίας του αυτοκράτορα.

Απευθυνόμενος προς τον νέο Άρχοντα ο Παναγιώτατος επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Υμείς, Εντιμολογιώτατε, εντάσσεσθε εις τους συγχρόνους οφφικιαλίους της Μεγάλης Εκκλησίας, τους συνεχιστάς της μεγάλης παραδόσεως διακονίας και προσφοράς. Αποκτάτε πλέον μίαν ιδιαιτέραν σχέσιν με τον Οικουμενικόν Θρόνον, την οποίαν καλείσθε να τιμήσετε, προσφέροντες, κατά το χάρισμά σας, εις τους τομείς όπου δραστηριοποιείσθε επαγγελματικώς.

Είσθε Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, έχετε επαγγελματικήν πείραν και αναγνώρισιν εις τον χώρον της διοικήσεως επιχειρήσεων και έχετε διδάξει Οικονομικά εις πανεπιστημιακόν επίπεδον. Αξίως και δικαίως ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κύριος Θεοδώρητος σας προέτεινε διά ένταξιν εις τας τάξεις των Οφφικιαλίων, εξάρας την προσφοράν σας εις την κοινωνίαν, τας διοικητικάς και επικοινωνιακάς ικανότητάς σας και την αφοσίωσίν σας εις την Μητέρα Εκκλησίαν.

Ημείς προσωπικώς περιβάλλομεν τους Οφφικιαλίους με στοργήν και εμπιστοσύνην και τους θεωρούμεν συνεργάτας εις την εγκόσμιον μαρτυρίαν της Εκκλησίας. Αναμένομεν συνέχισιν και αύξησιν της ιδικής σας προσφοράς εις τα καθ’ ημάς.

Εν τω πνεύματι τούτω, συγχαίροντες υμίν άπαξ έτι διά το αρχοντίκιον, απονέμομεν εις υμάς την Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, επικαλούμενοι επί την υμετέραν Εντιμολογιότητα, επί τους παρόντας και συναγαλλομένους ερίτιμον σύζυγόν σας Βασιλικήν, τα τέκνα σας Βασίλειον και Γεώργιον, επί τον Εντιμότατον κατά σάρκα πατέρα σας κύριον Βασίλειον Τζώνην και επί σύμπασαν την ευλογημένην συνοδείαν σας, την ζείδωρον χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού της αγάπης.”

Στην αντιφώνησή του ο νέος Άρχων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Παναγιώτατο για τη μεγάλη τιμή που επεφύλαξε προς το πρόσωπό του, ενώ έκανε αναφορά στα 32 συναπτά έτη πνευματικής του σχέσης με τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Δρ. Λεωνίδας Τζώνης είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Οικονομικός Διευθυντής του Hellenic American University, NH, USA και του Hellenic American College, Αθήνα, Ελλάδα. Το 2020 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Αθήνα, Ελλάδα, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ.

Κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) από το Newcastle Business School, M.Sc in Finance and Investment και PG Certificate in Higher Education από το University of Durham, και πτυχίο Economics and Business Finance από το Brunel University. Το 2022 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Warsaw University of Business (Πολωνία).

Έχει διδάξει οικονομικά στο Durham University, όπου διετέλεσε μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού (2002-2006), στο Singapore Institute of Management, και σε προγράμματα εξ αποστάσεως του SOAS (University of London).

%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81 1%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82 %CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82 %CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%82 2%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82 %CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%82 3

%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 5%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 6%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 7%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 8%CF%87%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF %CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 %CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82 %CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82 %CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 9%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 10%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B6%CF%89%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%82 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82 11

orthodoxtimes.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ