Επιβραδύνθηκε ανησυχητικά ρυθμός ανάπτυξης, όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Του Βασίλη Βιλιάρδου

Επιβραδύνθηκε ανησυχητικά ρυθμός ανάπτυξης (στο 2,1%, ενώ έμεινε στάσιμο σε τριμηνιαία βάση με αύξηση 0,02%), όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται – με προβληματικά επί μέρους μεγέθη, ιδιαίτερα συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο. Ξεκινούν νέα προβλήματα για την Ελλάδα!

Τριμηνιαίες μεταβολές σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2023.

1. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,5%
2. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,8%
3. Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,7%.
4. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,0% (άρα άνοδος του εμπορικού ελλείμματος).

Ετήσιες μεταβολές

1. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0%
2. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,9% (πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού).
3. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0%.
4. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,9% (άνοδος του εμπορικού ελλείμματος)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ