Αδείμαντος της Κορίνθου – Ο στρατηγός που διαφώνησε με τον Θεμιστοκλή

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Αδείμαντος της Κορίνθου, γιος του Ωκύτου, υπήρξε ο στρατηγός των Κορινθίων κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισβολής του Ξέρξη στην Ελλάδα. Σε συνέλευση των στρατηγών πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας, αυτός και οι υπόλοιποι Πελοποννήσιοι υποστήριξαν την ιδέα να προστατεύσουν τον Ισθμό της Κορίνθου αντί να μείνουν στην Σαλαμίνα, αλλά ο Θεμιστοκλής επέμενε να μείνουν στην Σαλαμίνα.

Ο Πλούταρχος, στο έργο Βίοι Παράλληλοι (Θεμιστοκλής), αναφέρεται στην διαφωνία των δύο στρατηγών. Ο Αδείμαντος απαιτούσε να αποσυρθεί ο στόλος από την Σαλαμίνα και να κατευθυνθεί στον Ισθμό της Κορίνθου, αλλά ο Θεμιστοκλής ήταν αντίθετος. Τότε, ο Αδείμαντος πρότεινε να ψηφίσουν όλοι, πλην του Θεμιστοκλή, επειδή η Αθήνα είχε καταστραφεί και ο Θεμιστοκλής θεωρήθηκε ἄπολις (χωρίς πόλη).

Αυτό εξόργισε τον Θεμιστοκλή, ο οποίος είπε:

ἡμεῖς τοι, εἶπεν, ὦ μοχθηρέ, τὰς μὲν οἰκίας καὶ τὰ τείχη καταλελοίπαμεν, οὐκ ἀξιοῦντες ἀψύχων ἕνεκα δουλεύειν, πόλις δ’ ἡμῖν ἔστι μεγίστη τῶν Ἑλληνίδων, αἱ διακόσιαι τριήρεις, αἳ νῦν μὲν ὑμῖν παρεστᾶσι βοηθοὶ σώζεσθαι δι’ αὐτῶν βουλομένοις, εἰ δ’ ἄπιτε δεύτερον ἡμᾶς προδόντες, αὐτίκα πεύσεταί τις Ἑλλήνων Ἀθηναίους καὶ πόλιν ἐλευθέραν καὶ χώραν οὐ χείρονα κεκτημένους ἧς ἀπέβαλον

Μετάφραση: Εμείς, ω μοχθηρέ, εγκαταλείψαμε τα σπίτια και τα τείχη μας, επειδή πιστεύουμε ότι δεν αξίζει να γίνουμε σκλάβοι για να προστατεύσουμε άψυχα πράγματα, εμείς έχουμε την μέγιστη πόλη της Ελλάδας, στις διακόσιες τριήρεις, με τις οποίες θα απωθήσουμε τον εχθρό, αν φύγετε θα μας προδώσετε για δεύτερη φορά, και οι Έλληνες δεν θα αργήσουν να καταλάβουν ότι οι εμείς Αθηναίοι έχουμε μια ελεύθερη πόλη που δεν είναι κατώτερη από αυτή που εγκαταλείψαμε

Ο Ηρόδοτος, στο έργο Ιστορίαι αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους Αθηναίους, ο Αδείμαντος εγκατέλειψε το στρατόπεδο στην αρχή της ναυμαχίας, αλλά οι Κορίνθιοι και οι υπόλοιποι Έλληνες το απέρριψαν. Ο γιος του Αδείμαντου, Αριστεύς (ή Αριστέας), πολέμησε ως αρχηγός των Κορινθίων στην μάχη της Ποτίδαιας.

[wikipedia.org]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ