Νέα απάτη για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Ο νόμος λύνει τα χέρια για αχαλίνωτη κερδοσκοπία στα δήθεν «μη κερδοσκοπικά»

Νέα απάτη με τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η απάτη με τα, δήθεν, μη κερδοσκοπικά, το νομοσχέδιο χαρακτηρίζει τα παραρτήματα “μη κερδοσκοπικά”.

Τί εννοεί το εξηγεί το άρθρο 132 παρ. 8 του νομοσχεδίου: “Απαγορεύεται στο Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης να διανέμει μέρος των εσόδων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο”. (Κάθε πρόσωπο αδιακρίτως. Ιδιοκτήτης, ιδρυτής ΝΠΠΕ, μπορεί να είναι και φυσικό πρόσωπο)

Δηλαδή απαγορεύεται απλώς και μόνο να διανέμει κέρδη ή έσοδα. Όμως δεν απαγορεύεται:

  • – να καταβάλλει χρηματικό αντάλλαγμα στο μητρικό ίδρυμα στο πλαίσιο της συμφωνίας validation ή franchising
  • – να μεταφέρει μέρος των εσόδων του στους ιδιοκτήτες του, όχι με τη μορφή μερίσματος, αλλά ως συμβατικό αντάλλαγμα για τη λειτουργία και διαχείρισή του.

Πρακτικά, επομένως, η απαγόρευση δεν σημαίνει απολύτως τίποτα!. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ασκεί αμιγώς εμπορική, δηλαδή εξ ορισμού κερδοσκοπική, δραστηριότητα:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0
Παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής (των διδάκτρων) στη βάση συμβατικών σχέσεων που συνάπτει με τους αντισυμβαλλομένους του φοιτητές. Ο υποτιθέμενος, επομένως, «μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας» δεν είναι παρά μια λεκτική λαθροχειρία του νομοσχεδίου, με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ