Ιλιγγιώδη αύξηση παρουσιάζουν τα χρεη στα ασφαλιστικά ταμεία

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με ιλιγγιώδεις ρυθμούς συνεχίζουν να αυξάνονται τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς στο τέλος του 2023 είχαν ξεπεράσει τα 47,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την 4η τριμηνιαία έκθεση προόδου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), διαμορφώθηκαν σε 47.554.036.077 ευρώ. Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 47.168.970.757 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 385.065.320 ευρώ. Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ έως και τον Δεκέμβριο του 2023 ανερχόταν στο ποσό των 11.245.927.857 ευρώ. Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2023 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 29.831 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 11.987 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 75 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 151 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 338 οφειλέτες από το τ. ΕΤΕΑΕΠ και 73 οφειλέτες από φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ. Συνολικά στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 εντάχθηκαν 42.455 νέοι οφειλέτες, με οφειλές ύψους 21.585.484 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

– υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 1.711.819 οφειλέτες (75,49% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

– το 88,89% των οφειλετών (2.015.803 οφειλέτες) έχει οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας

– μεγάλο μέρος του υπόλοιπου οφειλών αφορά 95.057 οφειλέτες, που έχουν οφειλή από 50.000 έως 100.000 ευρώ (14,05% του τρέχοντος υπολοίπου)

– το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες, με οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ (2.641 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,67% του υπόλοιπου οφειλών)

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 345.743 και το ρυθμισμένο ποσό 4.680.956.492 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 649.237 για οφειλές στο ΚΕΑΟ, ύψους 3.134.091.506 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις οφειλές ύψους 47.554.036.077 ευρώ, το 34,05% (ποσό 16.191.174.869 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που άρχισαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 65,95% (ποσό 31.362.861.208 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που άρχισαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα. Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για το σύνολο των οφειλετών. Από την έναρξη του ΚΕΑΟ μέχρι τον Δεκέμβριο 2023 έχουν αποσταλεί συνολικά 2.186.156 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του τέταρτου τριμήνου του 2023 εστάλησαν 29.884 ατομικές ειδοποιήσεις. Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ έως και τον Δεκέμβριο του 2023 ανέρχεται στο ποσό των 11.245.927.857 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 60,64% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 39,36% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ