31/07/2021

Ενημέρωση και ειδήσεις για το tagΊλαρχος Κωνσταντίνος Λ Τζαβέλλας

Το τελευταίο κάλεσμα του Ίλαρχου Κωνσταντίνου Λ Τζαβέλλα στους άνδρες του, πριν πέσει ηρωϊκά μαχόμενος: Εμπρός παιδιά για την πατρίδα

Από ανάρτηση του Στρατηγού (εα) Κωνσταντίνου Ζιαζιά, Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ  (3/12/2019) “Ο Θυελλώδης Ίλαρχος”, πέφτει στις 2 Νοεμβρίου 1940, στην Βόρειο Ήπειρο στις μάχες της...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ