15/06/2021

Ενημέρωση και ειδήσεις για το tagΠατριαρχείο

Ούτε άχνα από τον πατριάρχη για το ένδοξο 1821!

Η Αγία μας Εκκλησία, η αείποτε τροφός και μήτηρ του Γένους, όταν όλα «τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», έθρεψε και...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ