Ενημέρωση και ειδήσεις για το tagΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνταγματάρχης Μπούτος Γεώργιος – Έπεσε Ηρωικά Μαχόμενος το 1974 στην Κυπρο

Συνταγματάρχης Μπούτος Γεώργιος Διοικητής 286 ΜΤΠ.(Ο Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Μπούτος αναφωνάζει “Aχ Τα παιδιά μου” εννοώντας τους στρατιώτες του που οδηγούσε μέρα ενάντια στην θέλησή του...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ