17/09/2021

Αναδρομικά: Έως 3.000 ευρώ για νέους συνταξιούχους.

Αναδρομικά παράνομων μειώσεων μπορούν να διεκδικήσουν και οι νέοισυνταξιούχοι οι οποίοι αποχώρησαν με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου στο διάστημα από 13/5/2016 ως 31/12/2018.
Τα αναδρομικά φτάνουν μέχρι στιγμής ως και 3.000 ευρώ και προέρχονται από το λάθος υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς που προβλέπει ο νόμος για τις συνταξιοδοτήσεις από 13 Μαΐου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
Το λάθος συνίσταται στο γεγονός ότι οι μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς και μείωσαν τα ποσά που έπρεπε να πάρουν οι νέοι συνταξιούχοι. Το αποτέλεσμα ήταν άλλοι συνταξιούχοι να πάρουν μικρότερη προσωπική διαφορά και άλλοι να μην πάρουν καθόλου!
Για τις αποχωρήσεις από 13/5/2016 ως και 31/12/2018, ο νόμος 4387/2015 δίνει προσωπική διαφορά ώστε οι συνταξιούχοι να επωμιστούν μικρότερη μείωση λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξής τους. Η προσωπική διαφορά, όμως, που έχει χορηγηθεί σε πολλούς νέους συνταξιούχους είναι είτε μικρότερη από αυτήν που θα έπρεπε να πάρουν είτε και μηδενική, διότι συνυπολογίστηκαν οι μειώσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές ενώ θα έπρεπε να απαλειφθούν.

Οι εκτιμήσεις

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 180.000 νέοι συνταξιούχοι έχουν πάρει μικρότερη ή και καθόλου προσωπική διαφορά και έχουν δικαί-μα να διεκδικήσουν, αρχικά με αίτηση στον ΕΦΚΑ ή και με αγωγή, επιπλέον ποσά στη σύνταξή τους που φτάνουν μέχρι τα 110 ευρώ το μήνα.
Στο διάστημα από 13/5/2016 ως 31/12/2018 οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επιπλέον ποσό ως προσωπική διαφορά, ώστε να μετριαστεί η μείωση σε σχέση με τη σύνταξη που θα είχαν προ νόμου Κατρούγκαλου. Σε όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το διάστημα αυτό έχουν γίνει δύο υπολογισμοί. Ο ένας είναι με το ποσό σύνταξης που θα είχαν προ νόμου Κατρούγκαλου και ο άλλος με το ποσό σύνταξης που δίνει ο νόμος Κατρούγκαλου. Η σύγκριση ανάμεσα στα δύο ποσά δείχνει κατά κανόνα ότι με το νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη είναι μικρότερη κατά 10%, ως και 40% σε σχέση με τη σύνταξη που θα είχαν προ νόμου Κατρούγκαλου.
Ο νόμος λέει ότι, αν η νέα σύνταξη εμφανίζει μείωση άνω του 20%, τότε δίδεται ένα συμπλήρωμα ως προσωπική διαφορά για να μετριαστεί η περικοπή σε σχέση με το ποσό που θα είχαν προ νόμου Κατρούγκαλου. Το θέμα που προκύπτει είναι οτι η προσωπική διαφορά βγήκε συγκρίνοντας τη νέα σύνταξη με την παλιά χωρίς όμως να αφαιρεθούν οι παράνομες μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, με αποτέλεσμα η διαφορά παλιάς με νέα σύνταξη να είναι μικρότερη του 20% και να μην καταβάλλεται προσωπική διαφορά, είτε να καταβάλλεται με μικρότερο ποσό!
Τα μεγαλύτερα ποσά αναδρομικών δικαιούνται όσοι βγήκαν από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο του 2016, καθώς έχασαν ένα 50% από το ποσό της προσωπικής διαφοράς που θα έπρεπε να τους καταβληθεί. Όσοι αποχώρησαν το 2017 και μέχρι το τέλος του 2018, έχασαν το 33% και 25% αντίστοιχα της διαφοράς.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος ΙΚΑ αποχώρησε του Σεπτέμβριο του 2017 με σύνταξη 1.154 ευρώ πριν το φάρο. Η σύνταξη που Θα έπαιρνε προ νόμου Κατρούγκαλου θα ήταν 1.339 ευρώ.
Στα 1.339 ευρώ όμως συμπεριέλαβαν και τις παράνομες μειώσεις, ενώ χωρίς αυτές θα έβγαινε στα 1.493 ευρώ.
Η σύγκριση που έκανε ο ΕΦΚΑ για να δει αν ο συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά ήταν με τη σύνταξη των 1.339 ευρώ και όχι με τα 1.154 ευρώ.
Με τη σύγκριση του ΕΦΚΑ η μείωση από τα 1.339 στα 1 .1 54 ευρώ είναι μικρότερη του 20%, οπότε δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς.
Η σύγκριση όμως με τη σύνταξη των 1.493 ευρώ στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι παράνομες μειώσεις βγάζει διαφορά άνω του 20% σε σχέση με τα 1.154 ευρώ της νέας σύνταξης.
Οπότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς με δικαιούμενο ποσό 113 ευρώ επιπλέον, ενώ τώρα ο συνταξιούχος έχει μηδενική προσωπική διαφορά.
 
21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ