120 δόσεις: Τα SOS για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Διευκρινίσεις «SOS» για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους εργοδότες για τα στάδια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση, σε έως 120 δόσεις, οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ούτως ώστε τα αιτήματα να θεωρούνται εμπρόθεσμα και μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δίνονται από τον ΕΦΚΑ.

Τα δύο στάδια για υπαγωγή στις 120 δόσεις

Από την ανάλυση της πρόσφατης εγκυκλίου προκύπτει ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής δύο στάδια:

Προσδιορισμός – επανυπολογισμός των οφειλών: Πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ και περιλαμβάνει τα εξής «βήματα»:
Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επαλήθευση στοιχείων προσωπικών και επικοινωνίας: Έτσι, το αίτημα καταχωρίζεται και θεωρείται εμπρόθεσμο. Όσοι το πραγματοποιήσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν πρέπει να ανησυχούν αν καθυστερήσει ο προσδιορισμός της οφειλής.
Δηλώσεις που αφορούν την ασφαλιστική κατάσταση (υποψήφιος ή μη συνταξιούχος και επιβεβαίωση αριθμών μητρώου).
Ενημέρωση οφειλέτη για το ύψος των οφειλών ανά τ. Ταμείο πριν και μετά τον επανυπολογισμό – επιλογή του ποσού που θα προωθεί το ΚΕΑΟ.
2. Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ: Οι οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν και μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ θα πρέπει να τις ρυθμίσου ξεχωριστά (ρύθμιση για οφειλές έχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 και άλλη για όσες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά). Απαραίτητες προϋποθέσεις για κάθε ρύθμιση είναι η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και η λήψη κωδικών πρόσβασης.

Για κάθε τ. Ταμείο στο οποίο υπάρχουν οφειλές (για παράδειγμα, ΕΦΚΑ μη μισθωτών και τ. ΟΑΕΕ) απαιτείται ξεχωριστή πιστοποίηση. Συνεπώς, η αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας (όταν του διαβιβαστούν οι οφειλές).

Επίσης, όσον αφορά τους εργοδότες, οι αιτήσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. Ειδικά για όσους οφείλουν στο τ. ΙΚΑ, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Όσον αφορά εργοδότες οφειλέτες πλην τ. ΙΚΑ, που αδυνατούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά για ρύθμιση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των χρεών στο ΚΕΑΟ, αρκεί το αίτημα προσδιορισμού. Επίσης, πρέπει η διαβίβασή του στο ΚΕΑΟ να υποβληθεί στο τέως Ταμείο ή στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Εφημερίδα «Δημοκρατία»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ