Εφόσον το δημοψήφισμα είναι άκυρο άνευ αμφιβολίας, το προσύμφωνο της λίμνης επίσης είναι άκυρο.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσύμφωνο των Πρεσπών
ΜΕΡΟΣ 1

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
4. Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα προβούν στα ακόλουθα βήματα:

α) Tο Δεύτερο Μέρος (Σκόπια), χωρίς καθυστέρηση, θα καταθέσει τη Συμφωνία στο Κοινοβούλιό του για κύρωση.
β) Σε συνέχεια της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους (Σκόπια), το Δεύτερο Μέρος θα γνωστοποιήσει στο Πρώτο Μέρος (Ελλάδα) ότι το Κοινοβούλιό του έχει κυρώσει τη Συμφωνία.

γ) Το Δεύτερο Μέρος (Σκόπια), εφόσον το αποφασίσει, θα διεξαγάγει δημοψήφισμα.


Ερώτηση δημοψηφίσματος 30/9/2018:

«Είστε υπέρ της ένταξης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ με την αποδοχή της συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας [sic] και την Ελλάδα;»

Το δημοψήφισμα στα Σκόπια είναι άκυρο λόγω μη συμμετοχής του 50% και πλέον του εκλογικού σώματος (βάση του άρθρου 73 του Σκοπιανού Συντάγματος). Τώρα είναι επίσης άκυρο λόγω μη ένταξης των Σκοπιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το βέτο της Γαλλίας.

Εφόσον το δημοψήφισμα είναι άκυρο άνευ αμφιβολίας, το προσύμφωνο της λίμνης επίσης είναι άκυρο.

Γεώργιος Γιαλτουρίδης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ