Αυτή είναι η απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων για το καζίνο του Ελληνικού

Η απόφαση κοινοποιήθηκε και στις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές ανοίγοντας από εδώ και πέρα το δρόμο των ενστάσεων.

Την απόρριψη του φακέλου της Hard Rock, με την ταυτόχρονη αποδοχή του διδύμου των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε, ως αναμενόμενο, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά την ομόφωνη απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα.
Η απόφαση κοινοποιήθηκε και στις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές ανοίγοντας από εδώ και πέρα το δρόμο των ενστάσεων.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώνεται ότι με τoν αριθμό 457/1/14.01.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:
– Ορίσθηκε ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διενέργεια του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.
– Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI, LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων).
Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους, κι επομένως αυτοί εφεξής θα έχουν το περιθώριο των δέκα ημερών να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους στην αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η τελευταία θα πρέπει εντός 20 ημερών αντίστοιχα να αποφανθεί επί των ενστάσεων.
Πέραν της ΑΕΠΠ, εν συνεχεία, υπάρχει η δυνατότητα, και νέας προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν και στην περίπτωση αυτή, όπως έχει δείξει η προηγούμενη εμπειρία, δεν είναι τόσο εύκολο να ανατραπούν οι προηγούμενες αποφάσεις εφόσον αυτές είναι νομικά κατοχυρωμένες.
Πηγή: newmoney.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ