22/01/2021

Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ επίσκοπος Κατάνης

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΑΔΩΚ και οι μαζί μ’ αυτόν 128 Μάρτυρες
Ο ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Πάπας Ρώμης
Ο ΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΕΑΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΙΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΙΔΥΜΟΣ, ΝΕΜΕΣΙΟΣ και ΠΟΤΑΜΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ο θαυματουργός (Ρώσος, 15ος αι.).
[ΑΠΠΙΑ, μάρτυς]
Η ΑΓΙΑ MILDRED (Αγγλίδα)
Αναλυτικά
Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ επίσκοπος Κατάνης
Έζησε στα χρόνια 836-912 και ή καταγωγή του ήταν από τη Ραβέννα της Ιταλίας. ΟΙ γονείς του εναρμόνιζαν κατά τον καλύτερο τρόπο ευγένεια και ευσέβεια. Θεωρούσαν καλή αποκατάσταση των παιδιών τους την καλή ανατροφή τους και τη διάπλαση τους με φόβο Θεού. Ο,τι δηλαδή λέει ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής: “Εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου”1, πού σημαίνει, να ανατρέφετε τα παιδιά σας επιμελώς, με παιδαγωγία και νουθεσία, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Μ’ αυτή την ανατροφή, λοιπόν, μεγάλωσε και ο Λέων. Παρακολούθησε μεγάλες σπουδές και έγινε άριστος επιστήμονας. Όμως, με τις χριστιανικές βάσεις πού είχε πάρει από τους γονείς του, κατάφερε και διέφυγε τους καπνούς της υπερηφάνειας, με ταπεινό και αγαθό φρόνημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φλεγόμενος να υπηρετήσει με αφοσίωση την Εκκλησία, αποφάσισε να Ίερωθεί. Πέρασε άπ’ όλους τους βαθμούς της ίερωσύνης, εκτελώντας άριστα τα καθήκοντα του. ΟΙ μεγάλες του αρετές ανέδειξαν το Λέοντα επίσκοπο Κατάνης στη Σικελία. Στη διακονία του αυτή εργάστηκε με όλη του την ψυχή, διδάσκοντας και φροντίζοντας για τις ψυχές και τα σώματα των φτωχών και ορφανών. Μάλιστα, είχε και το χάρισμα να θαυματουργεί. Πέθανε ειρηνικά και το τίμιο λείψανο του ενταφιάσθηκε στο ναό της Άγιας Λουκίας, πού ο ίδιος είχε κτίσει. 1. Προς Έφεσίους στ’ 4.
Απολυτίκιο. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης
Ιερέων άκρατης, ευσέβειας διδάσκαλος, και θαυματουργός ανεδείχθης, Ίεράρχα πανόλβιε· ηθών γαρ ουρανίων τω φωτί, του Πνεύματος πλουτήσας την ίσχύν, θεραπεύεις τους νοαούντας και τάς ψυχάς, Λέον των προσιόντων σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένερ-γούντι δια σου, πάσιν ίάματα.
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΑΔΩΚ και οι μαζί μ’ αυτόν 128 Μάρτυρες
Έλαβαν όλοι τους το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου στην Περσία, όταν βασιλιάς ήταν ο περίφημος Σαπώρ ο Β'(330), πού αποδείχθηκε ο πιο επικίνδυνος εχθρός του Βυζαντινού Κράτους. ο Σαπώρ καταδίωξε ανελέητα τους χριστιανούς, πού βρίσκονταν στην αυτοκρατορία του. Κατά τον διωγμό αυτόν λοιπόν, μαρτύρησε και ο επίσκοπος Σαδώκ με 128 χριστιανούς, οι όποιοι αυτή τη μέρα αποκεφαλίστηκαν, μαζί με τον πνευματικό τους πατέρα, πιστοί στην ομολογία του Χριστού.
Ο ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Από τους τελειότερους τύπους της άκτημοσύνης, της εγκράτειας και της ζωής πού ήταν ολοκληρωτικά δοσμένη στις πνευματικές φροντίδες. Καταγόταν από την Αίγυπτο και κατά την παιδική και νεανική του ηλικία, είχε μάθει αρκετά καλά τα της χριστιανικής πίστης και λατρείας. Όταν δε υστέρα αποσύρθηκε στην έρημο, αποκλειστική προσπάθεια είχε το να υποτάξει τη σάρκα στο πνεύμα και να πραγματοποιήσει ηθική κατάσταση, όχι μόνο ανίκητη από τους πειρασμούς, αλλά και απρόσβλητη. Πράγμα πού τελικά κατόρθωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ή σκληραγωγία πού υπέβαλε στον εαυτό του, θα νόμιζε κανείς ότι θα τον είχε κάνει άκοινώνητο και σκληρό χαρακτήρα. Κάθε άλλο όμως. Μέσα του έλαμπαν θησαυροί αγαθότητας και αγάπης. Έναν μάλιστα μαθητή του, πού τον ακολουθούσε πιστά, του φερόταν με τέτοιο τρόπο, ώστε τον δίδασκε να πειθαρχεί όχι σαν μηχανή, αλλά σαν χριστιανός λογικός και ελεύθερος. Ή ζωή του υπήρξε συνυφασμένη και με πολλά θαύματα. Πέθανε σε βαθιά γεράματα, αφού στερέωσε πολλούς στην πίστη και αντιπροσώπευσε μεταξύ των μοναχών ένα από τους πιο γνήσιους ασκητισμούς με πολύ πνεύμα και φως.
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Πάπας Ρώμης
Υπήρξε ο 79ος Πάπας Ρώμης. Καταγόταν από το Παλέρμο (της Σικελίας) και ποτίστηκε τα νάματα της ευσέβειας μικρός ακόμα, από τους πιστούς και ενάρετους γονείς του. Πάπας έγινε το 678 και πήρε πολύ ενεργό μέρος στη ΣΤ’ Οικουμενική Σύνοδο με τρεις αντιπροσώπους του, τους πρεσβύτερους Θεόδωρο και Σέργιο, και τον διάκονο Ιωάννη. Ή Σύνοδος αυτή συνήλθε επί Κων/νου του Πωγωνάτου στην Κων/πολη, εναντίον των Μονοφυσιτών το έτος 680. Συμμετείχαν δε σ’ αύτή 289 πατέρες. Οι αποφάσεις της Συνόδου, υποστηρίχθηκαν με πολλή θερμότητα από τον Πάπα Αγάθωνα. Διότι αναθεμάτισε όλους, οι όποιοι και στο παρελθόν έδειξαν μονοφυσιτικό φρόνημα, μεταξύ δε αυτών συγκαταλεγόταν και ο Πάπας Όνώριος ο Α’, πού είχε πεθάνει πριν 42 χρόνια. Έτσι στον Αγάθωνα χρεωστάμε ένα από τα αποτελεσματικότερα βέλη κατά της αξίωσης περί αλάθητου των Πάπων. ο Αγαθών πέθανε το 682.
Ο ΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΕΑΣ
Απεβίωσε ειρηνικά.
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Απεβίωσε ειρηνικά.
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΙΑΝΟΣ
Με το όνομα αυτό βρίσκεται στον Συναξαριστή Sirmond (19 Φεβρ.).
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΙΔΥΜΟΣ, ΝΕΜΕΣΙΟΣ και ΠΟΤΑΜΙΟΣ
Τοπικοί Άγιοι της Κύπρου, πού ή μνήμη τους αναγράφεται στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο. Απαριθμούνται από τον Κυπριανό, μεταξύ των μαρτύρων της Κυπριακής Εκκλησίας και από τον Delehaye μεταξύ της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ
Αναφέρεται μόνο από τον Συναξαριστή Delehaye. Ίσως είναι το ίδιο πρόσωπο μ’ αυτό της 3ης Μαρτίου, πού γιορτάζει μαζί με τούς Αγίους Κλεόνικο και Βασιλίσκο.
Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ο θαυματουργός (Ρώσος, 15ος αι.).
[ΑΠΠΙΑ, μάρτυς]
Η ΑΓΙΑ MILDRED (Αγγλίδα)
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτής της αγίας της ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο “Οι Άγιοι των Βρεττανικών Νήσων”, του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσοϋ, Αθήναι 1985.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το «γουρούνι» της πολιτικής που εκβίαζε ακόμα και μητέρες για τις ανώμαλες ορέξεις του

Είναι μία από τις κορυφαίες αποκαλύψεις για τον βόθρο της πολιτικής που έχουν γίνει ποτέ από εφημερίδα. Και όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και...

Κατέρρευσε ο Μητσοτάκης βλέποντας τον Αβραμόπουλο στο Open – Δραματικές ώρες στο Μαξίμου

Πριν από λίγο στον αέρα του open ο Δημήτρης Αβραμοπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική.Οπως είπε επέστρεψε, ετοιμάζει το πολιτικό του γραφείο...

Προειδοποίηση Bloomberg ότι έρχεται πείνα και εξέγερση!

Σήμερα στη «δημοκρατία»: Το Bloomberg κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ο κορωνοϊός προκαλεί τη μεγαλύτερη ανισότητα των τελευταίων 50 ετών: «Οι...

Κόλαφος ο Γεωργιαδης κατά Μητσοτακη: Δεν μπορεί να με αδειάσει η κυβέρνηση, Είμαι η Κυβέρνηση (Βίντεο)

Απίστευτη απάντηση του Αδωνι Γεωργιάδη όταν στριμωχθηκε από δημοσιογράφο με ερώτηση που αφορούσε τα χιονοδρομικά κέντρα.Όταν ρωτήθηκε αν τον άδειασε η κυβέρνηση, η απάντηση...

Lockdown: 19 Αστείες ατάκες που σαρώνουν στο διαδίκτυο και τα social media

Οι πιο αστείες ατάκες που είδαμε στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες.

Σήμερα στη «δημοκρατία»: Ο μεγαλόσχημος ερωτύλος που παριστάνει σήμερα τον σοφό τιμητή των πάντων

Διαβάστε σήμερα στη «δημοκρατία»: Το γουρούνι της πολιτικής με ντιβάνι στο γραφείο του. Οι πιέσεις στις φοιτήτριες να ενδώσουν, η ανήθικη πρόταση σε δημοσιογράφο...

Εκνεύρισε το πανελλήνιο η εκπομπή του Ευαγγελάτου για την Σοφία Μπεκατώρου

Όποιος είδε την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στην οποία είχε θέμα της καταγγελίας της Σοφίας Μπεκατώρου, πραγματικά θα ήθελε να αλλάξει χώρα. Δεν είναι...

Ο Μητσοτάκης αδειάζει πάλι τον Νίκο Δένδια σε συνέντευξη του στο Monocle (Βίντεο)

Είναι απολύτως απαράδεκτη η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει συνέντευξη σε περιοδικό και να ανοίγει για ακόμα μια φορά την κερκόπορτα απέναντι...

12,500 Ισραηλινοί προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό μετά το εμβόλιο

Réseau InternationalΜετάφραση: Μ.ΣτυλιανούΚατά το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, περισσότεροι από 12.400 κάτοικοι βρέθηκαν φορείς του ιού COVID-19 μετά τον εμβολιασμό τους  με το εμβόλιο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το «γουρούνι» της πολιτικής που εκβίαζε ακόμα και μητέρες για τις ανώμαλες ορέξεις του

Είναι μία από τις κορυφαίες αποκαλύψεις για τον βόθρο της πολιτικής που έχουν γίνει ποτέ από εφημερίδα. Και όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και...

Κατέρρευσε ο Μητσοτάκης βλέποντας τον Αβραμόπουλο στο Open – Δραματικές ώρες στο Μαξίμου

Πριν από λίγο στον αέρα του open ο Δημήτρης Αβραμοπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική.Οπως είπε επέστρεψε, ετοιμάζει το πολιτικό του γραφείο...

Προειδοποίηση Bloomberg ότι έρχεται πείνα και εξέγερση!

Σήμερα στη «δημοκρατία»: Το Bloomberg κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ο κορωνοϊός προκαλεί τη μεγαλύτερη ανισότητα των τελευταίων 50 ετών: «Οι...

Κόλαφος ο Γεωργιαδης κατά Μητσοτακη: Δεν μπορεί να με αδειάσει η κυβέρνηση, Είμαι η Κυβέρνηση (Βίντεο)

Απίστευτη απάντηση του Αδωνι Γεωργιάδη όταν στριμωχθηκε από δημοσιογράφο με ερώτηση που αφορούσε τα χιονοδρομικά κέντρα.Όταν ρωτήθηκε αν τον άδειασε η κυβέρνηση, η απάντηση...

Lockdown: 19 Αστείες ατάκες που σαρώνουν στο διαδίκτυο και τα social media

Οι πιο αστείες ατάκες που είδαμε στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες.

Σήμερα στη «δημοκρατία»: Ο μεγαλόσχημος ερωτύλος που παριστάνει σήμερα τον σοφό τιμητή των πάντων

Διαβάστε σήμερα στη «δημοκρατία»: Το γουρούνι της πολιτικής με ντιβάνι στο γραφείο του. Οι πιέσεις στις φοιτήτριες να ενδώσουν, η ανήθικη πρόταση σε δημοσιογράφο...