23/01/2021

Εορτάζοντες την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου

Ψυχοσάββατο – ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΑΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Ομολογητής της Μονής Παυλοπετρίου
Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ και οι δώδεκα υπηρέτες της
ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ και ΛΙΜΝΑΙΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΑΔΑΤΗΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ επίσκοπος Ρώμης
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Επίσκοπος
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ (ή Άριστος ή Άριστίων)
Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ του Βορονέζ, ή νεομάρτυς (Ρωσίδα)
Αναλυτικά
Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω, λέγεται – «Σάββατο των Ψυχών» ή Ψυχοσάββατο. Είναι το πρώτο από τα δύο Ψυχοσάββατα του έτους (το δεύτερο επιτελείται το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής).
Ο λόγος που το καθιέρωσε η Εκκλησία μας, παρ’ ότι κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους, είναι ο εξής: Επειδή πολλοί κατά καιρούς απέθαναν μικροί ή στην ξενιτιά ή στη θάλασσα ή στα όρη και τους κρημνούς ή και μερικοί, λόγω πτώχειας, δεν αξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσυνών, «οι θείοι Πατέρες φιλανθρώπως κινούμενοι θέσπισαν το μνημόσυνο αυτό υπέρ πάντων των άπ’ αιώνος εύσεβώς τελευτησάντων Χριστιανών».
Επειδή την Κυριακή της Απόκρεω ποιούμε ανάμνηση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και οι κεκοιμημένοι μας ακόμη δεν κρίθηκαν, τους μνημονεύουμε σήμερα και, επικαλούμενοι το άπειρο έλεος Του, παρακαλούμε τον Θεό με το μνημόσυνο πού κάνουμε, να τους αναπαύσει. Συγχρόνως δε, ενθυμούμενοι και εμείς το θάνατο και «διεγειρόμεθα προς μετάνοιαν…».
ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΑΣ
Όταν ο αγιότατος Πατριάρχης Θωμάς ήταν στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης (607-610), βρέθηκαν τα τίμια λείψανα μερικών αγίων μαρτύρων, κρυμμένα κάτω από τη γη. Αμέσως έγινε ή ανακομιδή τους με ευλάβεια και σεβασμό, και με συνοδεία πολύ λάου. Κατά τη διάρκεια της ανακομιδής, πολλές και διάφορες ασθένειες θεραπεύτηκαν. ‘Αφού δε πέρασαν πολλά χρόνια, ο Θεός αποκάλυψε σ’ ένα άνθρωπο κληρικό και καλλιγράφο, το Νικόλαο, ότι στον ίδιο τόπο εκείνο τον καλούμενο Ευγενίου, βρίσκονται κρυμμένα και τα άγια λείψανα των Αποστόλων Ανδρόνικου και Ίουνίας, τους οποίους αναφέρει ο απ. Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ως έξης: “‘Ασπάσασθε ‘Ανδρόνικον και Ίουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες είσιν επίσημοι εν τοις άποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ” (Ρωμ. ιοτ’ 7).
Απολυτίκιο. Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.
Ως ρόδα νοητά, και χαρίτων ταμεία, έφάνησαν εκ γης, τα σεπτά υμών σκηνή, πανένδοξοι Μάρτυρες, Εκκλησίας έδραίωμα, διαπνέοντα, των Ίαμάτων την χάριν, και παρέχοντα, όσμήν ζωής τοις εκ πόθου, υμάς μακαρίζουσι.
Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Ομολογητής της Μονής Παυλοπετρίου
Ό Όσιος αυτός Πατέρας, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από ευλαβείς και πολύ πλούσιους γονείς. Επειδή όμως από νεαρή ηλικία υπήρξε ευλαβής, θέλησε να ντυθεί το μοναχικό σχήμα. Πήγε λοιπόν στη Μονή Παυλοπετρίου, πού βρίσκεται στον κόλπο της Νικομήδειας, και εκεί έγινε Μοναχός. Τόσο δε προόδευσε στις αρετές και τόσο διαδόθηκε ή φήμη του, ώστε έγινε γνωστός και στους βασιλείς. Συνδέθηκε μάλιστα και με τους οσίους Θεόδωρο τον Στουδίτη και Ιωάννη της Μονής Καθαρών, με τους οποίους συνεργάστηκε για την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων. Στα χρόνια όμως του Λέοντα του Είκονομάχου (Αρμενίου) (813-820), κατηγορήθηκε ότι σέβεται τις σεπτές Εικόνες και έτσι υπέστη διάφορα βασανιστήρια, και δοκίμασε πικρές εξορίες και βαρείες θλίψεις. Όποτε, αφού έμεινε σταθερός στα “Ορθόδοξα φρονήματα του, απήλθε προς τον Κύριο.
Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ και οι δώδεκα υπηρέτες της
Μαρτύρησαν δια ξίφους.
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΝΕΤΟΣ
Μαρτύρησε δια ξίφους. (Ίσως είναι αυτός πού γιορτάζουμε στις 12 Δεκεμβρίου).
ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ και ΛΙΜΝΑΙΟΣ
Ό όσιος Θαλάσσιος είχε ασκητήριο επάνω σ’ ένα μικρό βουνό ενός χωρίου της Κύπρου. Εκεί προσευχόταν, μελετούσε και καλλιεργούσε ένα μικρό, εύφορο αγροτεμάχιο. Επίσης, κατέβαινε στα κοντινά χωριά και δίδασκε το λόγο του Θεού. ο Λιμναίος, νεώτερος από το Θαλάσσιο, όταν άκουσε γι’ αυτόν, ήλθε κοντά του και πήρε από τον καλό αυτό διδάσκαλο υπόδειγμα γνήσιας και αληθινής μοναχικής ζωής. Όμως, ή μεγαλύτερη δόξα του Λιμναίου είναι ή εργασία πού κατέβαλε για τους τυφλούς. Έκτισε κοντά στο κελί του και άλλα κελλιά, πού ανέδειξε άσυλα για τυφλούς. Και δεν τους έδινε μόνο στέγη, αλλά και τροφή από τις ελεημοσύνες πού του έκαναν ευσεβείς χριστιανοί. Ακόμα, φρόντιζε και για τις ψυχές τους. “Τι σημαίνει, έλεγε, να φροντίζουμε μόνο για τα σώματα των δυστυχών; Περιορίζοντας ως εδώ τη φιλανθρωπία, είναι σαν να την κάνουμε απέναντι σε ζώα. Το σπουδαίο είναι να συμπληρώσουμε το καλό φροντίζοντας και για το φωτισμό του πνεύματος”. Έτσι, οι προστατευόμενοι του τυφλοί ήταν ευτυχείς. Διότι, αν και δεν είχαν σωματικά μάτια, έπαιρναν όμως πνευματικά και απολάμβαναν το φως το αληθινό του Χριστού. Άλλωστε, Αυτός “ην το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον” Δηλαδή ο Κύριος ήταν πάντοτε το τέλειο φως, πού φωτίζει κάθε άνθρωπο πού έρχεται στον κόσμο. ο όσιος Λιμναίος πέθανε θρηνούμενος από τα τυφλά τέκνα του, πού αποτέλεσαν τη μεγάλη μέριμνα και στοργή της ζωής του.
1. Ευαγγέλιο Ιωάννου, α’ 9.
Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΑΔΑΤΗΣ
Καταγόταν από την Αντιόχεια και διάλεξε την ερημική ζωή. Την αγάπη του στην εγκράτεια δεν ελάττωσε το φιλάσθενο σώμα του. ο Πατριάρχης της Αντιόχειας Θεόδοτος, άκουσε για τον Βαραδάτη και φρόντισε να τον αποσπάσει από την φιλέρημο αποκλειστικότητα και να τον χρησιμοποιήσει για το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. ο όσιος Βαραδάτης δέχτηκε τον συνδυασμό αυτό της μοναχικής ζωής και της κοινωνικής ενέργειας. Προ πάντων, στις περιόδους των νηστειών, και σε ώρες θλίψεων και συμφορών, πήγαινε στις πόλεις και καλλιεργούσε τον φόβο και τον σεβασμό προς τον Θεό, προκαλούσε τη μετάνοια και στήριζε το θάρρος των Χριστιανών. Επίσης καλλιεργούσε και ενίσχυε στις ψυχές τους την υπομονή και την ελπίδα. Κατά τον Θεοδώρητο, ο όσιος Βαραδάτης διακρινόταν για την εξαιρετική σύνεση του και τη λογικότητα στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του.
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ επίσκοπος Ρώμης
Ό Ειρηναίος λέει ότι μαρτύρησε στο πρώτο έτος της βασιλείας του Άντωνίνου Πίου (138-161). Στούς καταλόγους των Επισκόπων και Πάπων Ρώμης ο Τελεσφόρος φαίνεται ότι διαδέχτηκε τον Σήξτο το 125 και πέθανε το 136.
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Επίσκοπος
Ό άγιος Νικόδημος τον τιτλοφορεί σαν επίσκοπο Ρώμης, αλλά πουθενά δεν βρήκαμε Βλάσιο επίσκοπο Ρώμης. Εκτός του ότι ή μνήμη του δεν αναφέρεται σ’ όλους τους Συναξαριστές, αλλά και στους λίγους πού μνημονεύεται, μνημονεύεται απλά σαν επίσκοπος και όχι Ρώμης, ίσως κάποιας άλλης επισκοπής.
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ (ή Άριστος ή Άριστίων)
Άγνωστος στους Συναξαριστές. Πρόκειται για Άγιο της Κύπρου και υπήρξε δεύτερος επίσκοπος αυτής μετά τον Βαρνάβα κατά τον Le Quien (σ. 103-4). Σαφή βιογραφικά του στοιχεία δεν υπάρχουν, μόνο παραδόσεις ατεκμηρίωτες.
Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ του Βορονέζ, ή νεομάρτυς (Ρωσίδα)
(Δια Χριστόν σαλή)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Όταν η Πρόεδρος κ. Σακελλαροπούλου τιμούσε τον απολογητή βιαστών και παιδεραστών (βιντεο)

Η κυρία Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου δέχτηκε την Σοφία Μπεκατώρου, ως θύμα βιασμού. Τον Σεπτέμβρη όμως η ίδια πρόεδρος, η κυρία Σακελλαρόπουλου τίμησε με την παρουσία...

Ο Ευαγγελάτος έβγαλε τον παιδεραστή προπονητή για να πει ότι υπήρχε συναίνεση με το 11χρονο κορίτσι

Ένας βιασμός ανήλικης, που όμως δεν ήταν βιασμός γιατί υπήρχε συναίνεση. Συναίνεση από 11χρονο κορίτσι! Το ακούσαμε κι αυτό στην ελληνική τηλεόραση.Ένας βιασμός ανήλικης,...

Κώστας Βαξεβάνης: Το «γουρούνι» βιαστής – πολιτικός υπάρχει, τα θύματα του φοβήθηκαν

Επιβεβαιώνει την αποκάλυψη της Δημοκρατίας ο δημοσιογράφος και εκδότης του DOCUMENTO Κώστας Βαξεβάνης.»Το πρωτοσέλιδο θέμα της Δημοκρατίας για τον «βιαστή χοντρό γουρούνι» της πολιτικής...

Ισοπεδώνει το κύρος του Μητσοτάκη η Καθημερινή!

Απίστευτο δημοσιευμα στη στήλη “Θεωρείο” της “Καθημερινής“:Κομβικό ρόλο λέγεται πως έπαιξε το ταξιδιωτικό και τουριστικό πρακτορείο TUI στην παραμονή του Χάρη Θεοχάρη στο υπ....

Αυτό είναι το τέρας; Το κτήνος που έκαψε το 12χρονο αγγελούδι για να κρύψει τον βιασμό

Έκαψε ζωντανό το αγγελούδι με νέφτι για να μην μαρτυρήσει το έγκλημα! Πέρασαν 10 χρόνια από ένα φρικτό έγκλημα, το οποίο είχε μείνει στα αζήτητα...

12,500 Ισραηλινοί προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό μετά το εμβόλιο

Réseau InternationalΜετάφραση: Μ.ΣτυλιανούΚατά το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, περισσότεροι από 12.400 κάτοικοι βρέθηκαν φορείς του ιού COVID-19 μετά τον εμβολιασμό τους  με το εμβόλιο...

Το «γουρούνι» της πολιτικής που εκβίαζε ακόμα και μητέρες για τις ανώμαλες ορέξεις του

Είναι μία από τις κορυφαίες αποκαλύψεις για τον βόθρο της πολιτικής που έχουν γίνει ποτέ από εφημερίδα. Και όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και...

Ηχηρό ευρωπαϊκό όχι σε Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ηχηρο χαστούκι στον Κυριάκο Μητσοτακη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, το πιστοποιητικό απόδειξης εμβολιασμού θα πρέπει να είναι ιατρικό και...

Γιατί οι χώρες με ρεκόρ εμβολιασμών καταγράφουν ρεκόρ κρουσμάτων;

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στον τομέα των εμβολιασμών με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να προσπαθεί να λύσει ένα δύσκολο παζλ τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς στις...

Εμβολιο: 29 Αστείες ατάκες που σαρώνουν στο διαδίκτυο

Οι πιο αστείες ατάκες που είδαμε στα social media τις τελευταίες μέρες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Όταν η Πρόεδρος κ. Σακελλαροπούλου τιμούσε τον απολογητή βιαστών και παιδεραστών (βιντεο)

Η κυρία Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου δέχτηκε την Σοφία Μπεκατώρου, ως θύμα βιασμού. Τον Σεπτέμβρη όμως η ίδια πρόεδρος, η κυρία Σακελλαρόπουλου τίμησε με την παρουσία...

Ο Ευαγγελάτος έβγαλε τον παιδεραστή προπονητή για να πει ότι υπήρχε συναίνεση με το 11χρονο κορίτσι

Ένας βιασμός ανήλικης, που όμως δεν ήταν βιασμός γιατί υπήρχε συναίνεση. Συναίνεση από 11χρονο κορίτσι! Το ακούσαμε κι αυτό στην ελληνική τηλεόραση.Ένας βιασμός ανήλικης,...

Κώστας Βαξεβάνης: Το «γουρούνι» βιαστής – πολιτικός υπάρχει, τα θύματα του φοβήθηκαν

Επιβεβαιώνει την αποκάλυψη της Δημοκρατίας ο δημοσιογράφος και εκδότης του DOCUMENTO Κώστας Βαξεβάνης.»Το πρωτοσέλιδο θέμα της Δημοκρατίας για τον «βιαστή χοντρό γουρούνι» της πολιτικής...

Ισοπεδώνει το κύρος του Μητσοτάκη η Καθημερινή!

Απίστευτο δημοσιευμα στη στήλη “Θεωρείο” της “Καθημερινής“:Κομβικό ρόλο λέγεται πως έπαιξε το ταξιδιωτικό και τουριστικό πρακτορείο TUI στην παραμονή του Χάρη Θεοχάρη στο υπ....

Αυτό είναι το τέρας; Το κτήνος που έκαψε το 12χρονο αγγελούδι για να κρύψει τον βιασμό

Έκαψε ζωντανό το αγγελούδι με νέφτι για να μην μαρτυρήσει το έγκλημα! Πέρασαν 10 χρόνια από ένα φρικτό έγκλημα, το οποίο είχε μείνει στα αζήτητα...

12,500 Ισραηλινοί προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό μετά το εμβόλιο

Réseau InternationalΜετάφραση: Μ.ΣτυλιανούΚατά το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, περισσότεροι από 12.400 κάτοικοι βρέθηκαν φορείς του ιού COVID-19 μετά τον εμβολιασμό τους  με το εμβόλιο...