24/09/2021

Νέες προκλητικές ενέργειες για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μην απορούμε γιατί αντί ανάπτυξης ζούμε οικονομική κατάρρευση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης με απόφασή του, διόρισε ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής  Επιτροπής, για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 1/2019, το νέο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννη Λιανό και Καλλιόπη Μπενετάτου,τους οποίους ο ίδιος έχει διορίσει στις θέσεις της Βασιλικής Θάνου και Άννας Νάκου, οι οποίες, επίσης με δική του απόφαση κηρύχθηκαν έκπτωτες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο Υπουργός γνωρίζει ότι οι Ιωάννης Λιανός και Καλλιόπη Μπενετάτου είναι αντίδικοι της  Βασιλικής Θάνου και της Άννας Νάκου,δεδομένου ότι τα έκπτωτα μέλη έχουν καταθέσει από τον Σεπτέμβριο του 2019 αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για ακύρωση των νέων διορισμών. Εν τούτοις προχώρησε στη νέα αυτή αθέμιτη και προκλητική ενέργεια, παρότι μάλιστα, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υπάρχουν πολλά παλιά στελέχη, με γνώσεις και εμπειρία, τα οποία θα μπορούσαν, να συμμετέχουν, στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, ως εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει καλά ότι η ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας ασκεί επιρροή στην έκβαση της εκκρεμούς δίκης, διότι ένας από τους βασικούς λόγους ακύρωσης, που επικαλούνται τα έκπτωτα μέλη, στην αίτησή τους είναι ότι η πρόωρη λήξη της θητείας τους και ο διορισμός των νέων μελών (των αντιδίκων τους), παραβίαζε την Οδηγία αυτή, η οποία προβλέπει ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να ορίζει εκ των προτέρων σαφείς και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την επιλογή, την πρόσληψη ή τον διορισμό των προσώπων των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. Είναι, λοιπόν, αθέμιτο και προκλητικό να διορίζονται από τον Υπουργό ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, τα πρόσωπα, που έχουν, ως διάδικοι, άμεσο έννομο συμφέρον από την έκβαση της δίκης.

Τα ερωτηματικά και οι υποψίες που δημιουργούνται για την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας, είναι ακόμα μεγαλύτερα, διότι, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, σχεδόν αμέσως μόλις ο Ιωάννης Λιανός και η Καλλιόπη Μπενετάτου ανέλαβαν τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έδωσαν εντολή και εκπονήθηκε, από ομάδα εργασίας της Επιτροπής «σχέδιο νόμου» για την ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής στην ελληνική νομοθεσία, ενώ εγνώριζανότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στερείται οποιασδήποτε τέτοιας αρμοδιότητας. Και αυτό το «παράτυπο» σχέδιο νόμου ο Πρόεδρος Ιωάννης Λιανός έσπευσε και το εισήγαγε στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να το εγκρίνει. Κατά σύμπτωση, από το σχέδιο αυτό είχε απαλειφθεί, από το αρθ 4 της Οδηγίας, η κρίσιμη φράση ότι οι λόγοι παύσεως και οι προϋποθέσεις διορισμού των προσώπων των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού πρέπει να ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία και όχι με αναδρομικότητα. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αρνήθηκε να εγκρίνει, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας, αυτό το «σχέδιο νόμου», διότι είχε συνταχθεί παράτυπα. Κατόπιν αυτού, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης με απόφασή του συγκρότησε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που έχει αυτή την αθέμιτη σύνθεση.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ