Το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδος και μία πρόταση επίλυσής του

Στη διάρκεια της Ιστορίας πάντα υπήρχαν μεταναστευτικά ρεύματα είτε λόγω πολέμων, είτε λόγω έλλειψης τροφής ή φυσικών καταστροφών. Στη σύγχρονη ιστορία οι λόγοι μπορεί να είναι επιπλέον πολιτικοί, θρησκευτικοί ή οικονομικοί.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Γιανναδάκης, Militaire News
Οι μετανάστες, αναλόγως του λόγου για τον οποίον μετανάστευσαν χωρίζονται σε πρόσφυγες, μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες και μία άλλη κατηγορία που προσθέτω εγώ, οι θρησκευτικοί μετανάστες του ισλάμ.
Πρόσφυγες ονομάζονται οι άνθρωποι που αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους είτε λόγω πολέμου – εμφυλίου πολέμου, είτε λόγω διωγμών από δικτατορικά καθεστώτα.
Μετανάστες ονομάζονται οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν με τη θέλησή τους την πατρίδα τους για να ζήσουν επί μακρό χρονικό διάστημα ή και για πάντα σε μια νέα πατρίδα της επιλογής τους.
Οικονομικοί μετανάστες ονομάζονται οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν οικειοθελώς την πατρίδα τους, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης και προοπτική να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Θρησκευτικοί μετανάστες του ισλάμ ονομάζονται αυτοί που ασπάζονται τις επιταγές του ριζοσπαστικού ισλάμ, το οποίο καλεί τους πιστούς, σύμφωνα με την αρχή της χαζίρια (μετακίνησης), που αναφέρεται σε 93 στίχους του Κορανίου, να εισρεύσουν στην Ευρώπη πλημυρίζοντας τις δυτικές κοινωνίες στο εσωτερικό τους, μη απαρνούμενοι την πίστη τους και τις αρχές τους, επιδιώκοντας, όταν αποκτήσουν τον απαραίτητο πληθυσμιακό όγκο, να επιβάλουν την σαρία (ιερός νόμος – πολιτικό Ισλάμ). (Βλέπε σχετικά εδώ)
Ας δούμε τι ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδος και πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση έως τώρα.
Από το 1990 και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι άνθρωποι από την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια μετανάστευσαν μαζικά στις χώρες της δυτικής Ευρώπης αναζητώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Επρόκειτο ξεκάθαρα για μετανάστες και οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι θα αποκτούσαν μια δεύτερη πατρίδα και θα ήταν ελεύθεροι να παραμείνουν εκεί, αν τους δέχονταν η νέα τους πατρίδα ή να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους. Η Ελλάδα επίσης δέχτηκε έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών η πλειονότητα των οποίων είναι χριστιανοί, έχει ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία και έχει ουσιαστικά αφομοιωθεί. Τότε η Ελλάδα λόγω της ανάπτυξης και των ολυμπιακών αγώνων είχε ανάγκη από εργατικά χέρια και η ενσωμάτωση των μεταναστών επήλθε ευκολότερα. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η Ελλάδα ύστερα από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης όχι μόνο δεν έχει ανάγκη από μετανάστες αλλά μεταναστεύουν οι Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. (Εδώ ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για τη μετανάστευση στην Ελλάδα και τους κινδύνους που ελλοχεύει)
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης όμως η Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται πίεση από μεταναστευτικές ροές. Τι κατηγορίες μεταναστών είναι όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι;
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες (Βλέπε εδώ) πρόσφυγες θεωρούνται μόνο οι εισελθόντες στη χώρα απευθείας από την χώρα που διώκονται:
Πρόσφυγες παρανόμως διαμένοντες επί του εδάφους της χώρας της εισδοχής
Αρθρον 31. – Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς
κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόμου εισόδου ή διαμονής, εάν ούτοι
προερχόμενοι απ’ ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας, υπό την επιφύλαξιν πάντως ότι ούτοι αφ’ ενός μεν θα παρουσιαστούν αμελλητί εις τας αρχάς αφ’ ετέρου δε θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις περί της παρανόμου αυτών εισόδου ή διαμονής.

Όπερ σημαίνει ότι όσοι εισβάλουν στην Ελλάδα από την επικράτεια της Τουρκίας δεν είναι πρόσφυγες και πρέπει να απελαύνονται άμεσα πίσω στην Τουρκία χωρίς εννοείται να έχουν δικαίωμα υποβολής ασύλου.
Επομένως όλοι αυτοί που έχουν εισβάλει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι λαθρομετανάστες που ανήκουν σε μία από τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες: Είτε είναι οικονομικοί μετανάστες, είτε μετανάστες είτε θρησκευτικοί μετανάστες και κανείς τους δεν δικαιούται άσυλο. Κατά δήλωση τους χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως χώρα διέλευσης προκειμένου να καταλήξουν σε κάποια πλούσια χώρα της βόρειας Ευρώπης.
Η Ελλάδα για λόγους εθνικής ασφαλείας πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Πρωτίστως να σφραγίσει τα σύνορά της. Όπως απέδειξε η πρόσφατη ενέργεια της Τουρκίας στον Έβρο και όπως θα δείξει και η επικείμενη στα νησιά, η γείτων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τους λαθρομετανάστες ως θρησκευτικούς μετανάστες και ως βαζιβουζούκους (Οι βασιβουζούκοι ήταν η αναλώσιμη δύναμη του σουλτάνου, οι άτακτοι που έτρεχαν πρώτοι στα τείχη και είχαν ως σκοπό να κουράζουν τους αμυνόμενους και να προετοιμάζουν την επίθεση των σπαχήδων (βλέπε εδώ), προκειμένου να εποικίσει την Ελλάδα και να αποδιοργανώσει τον εθνικό της ιστό εγγράφοντας υποθήκες για το μέλλον μέσω του λαθροεποικισμού της χώρας μας από φανατικούς ισλαμιστές υποχείρια της Άγκυρας, εκβιάζοντας παράλληλα και την Ευρώπη για λύτρα.
Πρέπει λοιπόν άμεσα η Ελλάδα να σφραγίσει τα σύνορα και προς τούτο χρειάζεται ένα εξειδικευμένο σώμα, μια συνοριοφυλακή, η οποία θα έχει ελαφρύ εξοπλισμό, όπως τον εξοπλισμό που χρειάστηκε στον Έβρο, με οποιαδήποτε προσθήκη χρειαστεί και θα έχει ως αποκλειστική της αρμοδιότητα την αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών από τα σύνορα (χερσαία και θαλάσσια) όλης της επικράτειας.
Έχοντας σφραγίσει τα σύνορα, το επόμενο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι η διαχείριση αυτών των λαθρομεταναστών που έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική επικράτεια. Από τη στιγμή που εκ της Συμβάσεως της Γενεύης προκύπτει ότι δεν δικαιούνται ασύλου, η αρμοδιότητα της Ελλάδος είναι είτε ο επαναπατρισμός τους είτε η προώθησή τους σε χώρες που θα τους δεχτούν. Επειδή πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η εσωτερική ασφάλεια, η πρότασή μου είναι να επέλθει ένα νοικοκύρεμα στο θέμα των μεταναστών.
Πρέπει να καταγραφεί και ο τελευταίος μετανάστης που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Ακολούθως θα πρέπει να διαχωριστούν σε κατηγορίες. Ελληνική ιθαγένεια θα παίρνει μόνο όποιος έχει τουλάχιστον τον ένα γονέα Έλληνα στο γένος και να καταργηθεί το άρθρο 1 Α του νόμου Ν. 3284/2004 και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 217.
Ελληνική υπηκοότητα θα παίρνουν τα παιδιά που αναφέρονται στο άρθρο 1 Α του ανωτέρω νόμου καθώς και όποιοι μετανάστες έχουν ήδη κατοχυρώσει μόνιμη και νόμιμη δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και στους οποίους θα δοθεί άμεσα κάρτα Έλληνα υπηκόου, η οποία κάρτα θα αναγράφει την ιθαγένεια του υπηκόου. Κάθε υπήκοος θα έχει μία υπηκοότητα και μια ιθαγένεια. Κάποιος π.χ. θα είναι Έλληνας υπήκοος με ιθαγένεια από το Αφγανιστάν. Όταν θελήσει να επιστρέψει στην πατρίδα του θα χάνει την ελληνική υπηκοότητα και θα ξαναπαίρνει την υπηκοότητα του Αφγανιστάν.
Η Τρίτη κατηγορία θα αφορά όσους εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία την τελευταία δεκαετία καθώς και όσους διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα και δεν ανήκουν σε κάποια από τις πρώτες δύο κατηγορίες. Αυτοί θα χωριστούν σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη υποκατηγορία θα ανήκουν οι οικογένειες, οι μόνες γυναίκες με παιδιά ή χωρίς και τα ασυνόδευτα παιδιά τα οποία, με κάποια εξέταση που θα υποδείξουν οι ειδικοί, θα αποδεικνύεται ότι είναι κάτω των 18 ετών. Αυτή η υποκατηγορία θα διαμένει σε κλειστές δομές ανά την επικράτεια με προοπτική να προωθηθεί στις χώρες επιλογής τους στην ΕΕ, εφόσον τους δεχτούν, ή να απελαθούν.
Στην άλλη υποκατηγορία θα ανήκουν όλοι οι άρρενες άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε μία οργανωμένη δομή στην νήσο Μπαρμπαλιά Λέσβου 1,5 ναυτικά μίλια από το Μανταμάδο, η οποία νήσος χωράει δύο Μόριες, όπως έχει ήδη προτείνει ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Άρης Χατζηκομνηνός στον πρωθυπουργό (βλέπε σχετικά εδώ). Οι διαμένοντες σε αυτή την δομή θα έχουν την επιλογή είτε να πάνε σε κάποια άλλη χώρα, εφόσον τους δεχτεί, είτε να επαναπατρισθούν οικειοθελώς είτε να απελαθούν. Τέταρτη επιλογή δεν θα υπάρχει.
Έχοντας δημιουργηθεί αυτή η δομή όπως και οι άλλες στην ενδοχώρα για την πρώτη υποκατηγορία, θα διαλυθούν όλες οι άλλες δομές στη Λέσβο (Μόρια), Χίο, Σάμο, Λέρο Κω, όπως και οι λοιπές δομές στην ενδοχώρα και η δράση των ΜΚΟ θα επιτρέπεται μόνο εντός των δομών ώστε να περιθάλπουν και να σιτίζουν τους μετανάστες καθώς και να μεσολαβούν ώστε να βρεθεί χώρα να τους δεχτεί.
Η Ελλάδα θα έχει νοικοκυρέψει την επικράτειά της, θα έχει λύσει το μεταναστευτικό πρόβλημα και θα έχει αποφύγει την μετατροπή της σε μία μουσουλμανική χώρα σε μερικές δεκαετίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ