Σκάνε κανόνια μεγάλων εταιρειών στο Χρηματιστήριο

Η MLS στο δρόμο που χάραξε η Folli-Follie… Η πανδημία του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια και τις τοξικές φούσκες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας – Τα λάθη της MLS, ο πέλεκυς των αρχών και η δύσκολη συνέχεια

από: kontranews, capital.gr
Οκτώ μήνες. Τόσο χρόνο είχε πρακτικά στη διάθεσή της η MLS Πληροφορική για να “θεραπεύσει” το ζήτημα με την αποτύπωση συγκεκριμένων κονδυλίων του ισολογισμού της – συγκεκριμένα των άυλων περιουσιακών της στοιχείων – και να παρουσιάσει στην αγορά ένα στέρεο επιχειρηματικό πλάνο που θα απαντούσε στις ανησυχίες της αγοράς για την πορεία των οικονομικών της μεγεθών και κυρίως των πωλήσεων της MAIC, της “ναυαρχίδας” των προϊόντων της για την οποία δαπανήθηκαν σημαντικά κεφάλαια χωρίς τα ανάλογα αποτελέσματα.
Η εταιρεία δεν έκανε τίποτε από τα δύο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 όταν γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα εξαμήνου 2019 και ακολούθως εκδηλώθηκε ισχυρή πίεση στα τρία ομόλογα της εταιρείας και ένα άνευ προηγουμένου ξεπούλημα της μετοχής που εξαΰλωσε τον τίτλο κατά 90%, η διοίκηση εξέτασε πολλές επιλογές, πλην μέχρι σήμερα δεν υλοποίησε καμία.
Το business plan που κατά καιρούς προέβαλλε ότι θα επαναπροσδιόριζε το μοντέλο λειτουργίας της και θα αντιμετώπιζε όλα τα ανοιχτά ζητήματα για την επόμενη ημέρα ακόμη συντάσσεται, ενώ προτάσεις για ένα γενναίο restart που μπορεί να προέβλεπαν αναδιάρθρωση του δανεισμού της εισηγμένης αλλά θα έδιναν την ευκαιρία για μια νέα αρχή, έμειναν στα χαρτιά.
Το κυριότερο, όμως, όπως υποστηρίζουν έμπειρα στελέχη της αγοράς, είναι ότι η εταιρεία δεν φρόντισε να αντιμετωπίσει το υπαρκτό ζήτημα με την αποτύπωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό της. Ένα ζήτημα υπαρκτό και σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, όπως του 2018 που έλεγξε η ΕΛΤΕ, και που σε συνδυασμό με άλλα κονδύλια του ισολογισμού έγινε πιο εμφανές στα αποτελέσματα εξαμήνου 2019 που μεταξύ άλλων έδειξαν πως η εταιρεία συνέχιζε να “καίει” κεφάλαια, να εμφανίζει μειωμένες ταμειακές ροές, αύξηση δανεισμού και υποχρεώσεων, ενώ ο μέσος χρόνος πληρωμής των υποχρεώσεων προς προμηθευτές αυξήθηκε σε 797 ημέρες, από 441 στο τέλος του 2018.
Αποτύπωση
Τι, λοιπόν, “είδαν” οι εποπτικές Αρχές; Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Capital.gr, ο έλεγχος επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018 της MLS που πραγματοποίησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η εθνική εποπτική αρχή αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, εστίασε στο ζήτημα των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που στη συγκεκριμένη χρήση έφθασαν να αποτελούν το 50% του συνόλου του ενεργητικού της εισηγμένης. Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε προέκυψε πως άυλα περιουσιακά στοιχεία που εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίζουν και τα 10 εκατ.ευρώ (επί συνόλου 25,5 εκατ.ευρώ) δεν αποτυπώνονται ορθά και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Συγκεκριμένα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως τέθηκε ζήτημα λογιστικής χειρισμού και αποτύπωσης των δαπανών από την Κίνα που επιμερίζονται κατά 50% στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και το υπόλοιπο 50% στα αποθέματα, χωρίς να είναι σαφές το μοντέλο επιμέτρησης που χρησιμοποιείται. Περαιτέρω, η παγιοποίηση των δαπανών για hardware χαρακτηρίζεται ως αόριστη και συνεχής αφού εμφανίζεται να πραγματοποιείται ανεξάρτητα του χρόνου παραγγελίας. Έτσι, με το ύψος των άυλων στοιχείων να φθάνει τα 25,5 εκατ.ευρώ στη χρήση, η κερδοφορία προ φόρων της MLS στη χρηση του 2019 διαμορφώθηκε στα 1,37 εκατ.ευρώ, με τις πωλήσεις στα 21 εκατ.ευρώ.
Η διαδικασία ελέγχων από την ΕΛΤΕ που αφορούσε και την ελεγκτική εταιρεία της MLS, ΣΟΛ ΑΕ, κατά πληροφορίες θα είχε ολοκληρωθεί προ διμήνου, ωστόσο καθυστέρησε λόγω των περιορισμών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Σε κάθε περίπτωση, εστάλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη Δευτέρα (12/5) και αμέσως υπήρξε κινητοποίηση της εποπτικής αρχής της κεφαλαιαγοράς. Σημειωτέον, δε, πως και η Επ. Κεφαλαιαγοράς είχε προχωρήσει σε παράλληλη έρευνα που αφορούσε τις συναλλαγές επί της μετοχής και των ομολόγων της MLS στο διάστημα πριν και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου 2019.
Αυτή τη φορά δεν υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, όπως κατά γενική ομολογία συνέβη στην περίπτωση της Follie Follie και χθες ανεστάλη η διαπραγμάτευση του τίτλου και των ομολογιών στο Χ.Α. Επιβαρυντικά, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, για την MLS λειτούργησαν δύο στοιχεία: πρώτον ότι στις αρχές Απριλίου αξιοποίησε όρο παράτασης κατά ένα χρόνο, έως τον Ιούλιο του 2021, της αποπληρωμής του ομολόγου της, λήξεως Ιουλίου 2020 και δεύτερον ότι παρέμενε άγνωστη η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χρήσεων 2019, με την εταιρεία να εμφανίζεται να κάνει χρήση της σχετικής πρόβλεψης παράτασης της προθεσμίας δημοσίευσης λόγω κορωνοϊoύ.
Προθεσμία
Πηγές με γνώση των διεργασιών αναφέρουν πως στην MLS έχει δοθεί προθεσμία προκειμένου να προχωρήσει σε αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων του 2018. Η ανακοίνωση των αρχών κάνει λόγο για αναστολή “από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007” (σ.σ. Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις).
Η διοίκηση ανέφερε χθες πως δεν έχει ακόμη παραλάβει σχετική επιστολή από τις Αρχές. Είναι αβέβαιο εάν η προθεσμία αυτή αφορά στο χρονικό περιθώριο που δόθηκε στην εταιρεία για να προχωρήσει στις ζητούμενες αναμορφώσεις. Εφόσον όμως το πράξει, αυτό σημαίνει ότι αναθεωρείται πλήρως η χρηματοοικονομική εικόνα της MLS και είναι εξαιρετικά πιθανόν η εταιρεία μετά την αναμόρφωση να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και ζημιές, κάτι που κατά ορισμένα στελέχη της αγοράς εγείρει ζήτημα technical default.
Με το ζήτημα των ομολόγων της εταιρείας να είναι στο επίκεντρο, όπως έγραψε το Capital.gr υπάρχουν ήδη διερευνητικές επαφές ομολογιούχων της MLS με δικηγορικά γραφεία. Επί του παρόντος θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την έκβαση της υπόθεσης, ωστόσο αποτελεί κοινό τόπο πως παρά τις μαζικές ρευστοποιήσεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σημαντικός αριθμός ομολογιών βρίσκονται στα χέρια συγκεκριμένων τραπεζών και σειράς χρηματιστηριακών εταιρειών.
Πώς σχολιάζει ο κ. Καματάκης
Σημειώνεται πως η εισηγμένη χθες αρκέστηκε να σχολιάσει ότι “σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων της εταιρίας”. Συμπλήρωσε, σε, πως “η καταβολή του κουπονιού του ομολόγου ΜΛΣΟ2 θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία”, κάτι που περισσότερο ανησύχησε παρά καθησύχασε πολλούς επενδυτές οι οποίοι διερωτήθηκαν για τους λόγους που ώθησαν την εταιρεία να επιβεβαιώσει ότι θα πληρωθεί το κουπόνι, από τη στιγμή που θεωρεί ότι το όλο ζήτημα αφορά σε μια λογιστική παρερμηνεία αποτύπωσης στοιχείων του ισολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση, μένει να φανεί πως θα αντιδράσει με πράξεις η εταιρεία, εάν υπάρχει ενδεχόμενο ο βασικός μέτοχος να συνεισφέρει νέα κεφάλαια, εάν θα εμφανιστεί ο στρατηγικός επενδυτής που κατά καιρούς η διοίκηση άφηνε να εννοηθεί ότι αναμένεται ή εάν η πορεία των πραγμάτων θα λάβει δυσμενέστερη τροπή.
Σε επικοινωνία, πάντως, του Capital.gr., με τον κ. Καματάκη, το πρώτο σχόλιο του επικεφαλής της εταιρείας ήταν πως δεν ανέμενε την απόφαση των Αρχών για αναστολή διαπραγμάτευσης των ομολογιών και της μετοχής. Διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται να ξεπεράσει η εταιρεία την αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ανέφερε πως τα προϊόντα της εταιρείας εμπορικά παρουσιάζουν θετική πορεία, έκανε λόγο για συνέχεια στο “συμμάζεμα” της εταιρείας το επόμενο διάστημα και πως η διοίκηση εργάζεται πάνω στο νέο business plan…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ